Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

immunoloji tolerantliq ve onun mexanizmleri

immunoloji toleranliq ve onun mexanizmleri

 • Login to see the comments

immunoloji tolerantliq ve onun mexanizmleri

 1. 1.  Spesifik immun cavabsızlıqdır  İmmun sistem müəyyən antigenə qarşı spesifik limfositlərin proliferasiyasını aktivləşdirmir və immun cavab yaratmır  Müəyyən antigen tərəfindən induksiya olunmuş spesifik qeyri-reaktivliyə deyilir  Self tolerantlıq – orqanizmə aid antigenlərə qarşı təbii immunoloji tolerantlıq  Orqanizmin öz hüceyrələri ilə uyğunluq içində yaşamasına təsir göstərir  Təbii limfositar tolerantlıq orqanizmin öz antigeninə qarşı lazımdır
 2. 2.  Mərkəzi tolerantlıq- Timusun daxilində autoreaktiv T-hüceyrələrin taninması və killinqi  Periferik tolerantlıq- Timusun xaricində klonal anergiya, yəni müəyyən T-hüceyrələrin və B-hüceyrələrin funksional inaktivləşməsi
 3. 3.  Limfositlər sümük iliyində T-limfositlərə ayrıldıqdan sonra proliferasiya və differensasiya üçün timusa gəlirlər  Burada T-limfosit klonlarından yetkin T-limfositlər yaranır  Həmçinin antigeni tanıyan TCR reseptorları, antigenin tanınmasında köməkçi CD-4 və CD-8 molekullarinin da inkişafı tamamlanır  T-limfositlərə antigeni tanıya bilmə dərsləri verilir, APC self antigenləri təqdim edir  Bu antigenlərə yuksə self reaktivlik göstərən T-limfosit klonları məhv edilir. Bu prosesə klonal silinmə deyilir ki, bu da apoptoz vasitəsi ilə baş verir
 4. 4.  Timusda olmayan self antigenlərə qarşı yaradılan tolerantlıqdır.  Bununla yanaşı mərkəzi tolerantlıqdan qaçan self reaktiv T-limfositlərə qarşı ehtiyat tolerantlıqdır
 5. 5.  B-hüceyrələrin yetinləşməsi sümük iliyində olduğu üçün tolerantlıq da burada baş verir.  B-limfostitlərin tolerantlığı antigen dozası ilə əlaqəlidir.  Self antigenlər yüksək dozalı olduqda onlara cavab verən B-hüceyrə klonları öldürülür.  Self antigenlərin aşağı dozasında isə B-limfositlərin anergiyası baş verir  Periferiyada T-hüceyrənin köməyi olmadan antigenlə qarşılaşan B-hüceyrə anergiyaya uğrayır  Tolerant T-limfositlər B-limfositləri tolerant edirlər
 6. 6.  Klonal silinmə(klonal delesiya)  Hüceyrə anergiyasi  Supressiya Tolerantlıq Periferik Hüceyrə anergiyası Supressiya Mərkəzi Klonal silinmə
 7. 7.  Timusda T-limfositlərin inkişafı zamanı  Self MHC molekullarıni tanımayan T-hüceyrələri  Self antigenlərə həssas T- hüceyrələri apoptpza məruz qalirlar
 8. 8.  Bəzi limfositlər apoptozdan qaça bilər  T-hüceyrələrin inkşafı zamanı bəzi self antigenlər timusa çatdırılmaya bilər  Bəzi self antigenlərtimusun funksiyasını itirməsindən sonra ortaya çıxa bilər
 9. 9.  Self antigenlər APC-ə verilmədən əvvəl birbaşa TCR-ə bağlana bilər  APC-lər əlavə siqnal molekulu daşımadığı üçün T-hüceyrə self antigene bağlansa da immun cavab yaranmır
 10. 10.  T-supressor hüceyrələr self reaktiv T-hüceyrələrinə təsir edərək self antigenlərəcavab verməsinin qarşısını alır

×