Lesvoorbereidingsformulier kimspel(1)

3,874 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lesvoorbereidingsformulier kimspel(1)

  1. 1. Departement Lerarenopleiding Bachelor in het kleuteronderwijs Laarbeeklaan 121 – 1090 BrusselStudent Nona Van der borght VaklectorMentor Griet De Knopper Stageklas 2de kleuterklasStageschool Gemeentelijke basisschool Lestype: Demonstratieles Van Den Borne Oefenles StagelesDatum 29.02.2012 Thema ArchitectuurUur Voormiddag Aantal kls min:… max: …Spelvorm:Opvoedend spel: KimspelSpelinhoud:Activiteitsdoelstellingen:De kleuters kunnen herkennen wat er weg isDe kleuters kunnen de ruimtes van het huis herkennenBeginsituatieKenmerken van de kls: Kenmerken van de activiteit: Kenmerken van de ruimteAard van de opdracht Klas schikking: Begeleid Zelfstandig Collectief Individueel Samenspel (in groep) andere:Didactisch materiaal Spelopdracht: wat doen de kls concreet?Doek Er staan op een rij enkele voorwerpenBlokjes Deze bekijk ik samen met de kleutersPrenten met de kamers Dan bedek ik deze onder een doek En haal er eentje weg Nu moeten de kleuters kunnen raden wat er weg isInformatie en vakkennis / geraadpleegde bronnen:Lesvoorbereiding opvoedend spelDeze activiteit bouwt verder op (inhouden, materiaal, woordenschat)Verdere verwerkingVoor de mentor: Algemene bedenkingen bij de voorbereidingOpvoedend spel Kladversie / Eindversie (datum) 1
  2. 2. Departement Lerarenopleiding Bachelor in het kleuteronderwijs Laarbeeklaan 121 – 1090 BrusselHandtekening van de mentor Handtekening van de vaklector / pedagoogOpvoedend spel Kladversie / Eindversie (datum) 2
  3. 3. Departement Lerarenopleiding Bachelor in het kleuteronderwijs Laarbeeklaan 121 – 1090 BrusselVerloop van de activiteit Begeleidingsvragen1. Sfeerschepping / inleiding Eerst vertellen we allemaal samen een verhaal in verband met architectuur waarbij we met dieren door alle kamers in het huis gaan. Na dat worden de kleuters in groepjes verdeeld en gaan wij samen verder hierop in met de activiteit Verhaal Waarbij ik het kimspel ga doen. Wat is er gebeurt in het verhaal? In welke kamers zijn de dieren geweest?2. Kern - aanbrengen van het Ik ga met de kleuters aan tafel zitten en vraag wat ze allemaal zien staan op materiaal tafel en ik overloop alles met hen Wat zien jullie? Welke kamers zie je op de foto’s? - spelregels Ieder om de beurt mag raden wat er weg is. Niet roepen door elkaar. We laten degene spreken die aan het woord is. - begeleiding Zorgen dat ze niet door elkaar roepen. Zien dat iedereen aan de beurt komt. Het niet te makkelijk en niet te moeilijk maken. Het spel aanpassen indien nodig.3. Slot Hier gaan we het verhaal afmaken. Eerst even vragen Waarover ging het verhaal weer? Wat was er gebeurt? Wat hebben de dieren gedaan? Verhaal Waar zijn ze naar op zoek? Dus dan vertellen we het einde van het verhaal. De kinderen mogen mee inbrengen geven.Opm: variaties in het spelOpvoedend spel Kladversie / Eindversie (datum) 3

×