Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xerrada d'Ex-Alumnes Sta.Coloma Farners

659 views

Published on

Power point de la xerrada d'ex-alumnes que es va fer a l'IES SANTA COLOMA DE FARNERS (Udg)

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Xerrada d'Ex-Alumnes Sta.Coloma Farners

 1. 1. XERRADA D’EX-ALUMNES (UDG )
 2. 2. ACCÉS a la Universitat
 3. 3. Accés des de CFGS. <ul><li>Es tindrà la nota de CFGS, suficient per poder entrar a la Universitat. </li></ul><ul><li>Per tal de pujar la nota d’accés us podreu presentar (de manera voluntària) a unes proves iguals a la Selectivitat (matèries de modalitat).  Màxim 3 matèries. </li></ul><ul><li>La nota de les matèries escollides de modalitat seran ponderades segons les universitats. </li></ul><ul><li>Com es calcula la nota d’accés? </li></ul><ul><ul><li>Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>NMC = Nota media del ciclo formativo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a, b = parámetros de ponderación de los ejercicios de la fase específica. </li></ul></ul></ul><ul><li>Web de consulta: http://stublogs.com/2010/12/19/novetats-en-acces-a-la-universitat-any-2011-des-de-cicles-formatius-de-grau-superior/ </li></ul>
 4. 4. Web de consulta: http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_18949896_1.pdf
 5. 5. NOTES DE TALL. Web de consulta: http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_51554530_1.pdf
 6. 6. GRAU: MESTRE/A D’EDUCACIÓ INFANTIL / PRIMÀRIA A L’UDG (MEI / MEP) <ul><li>4 anys de magisteri. </li></ul><ul><li>Al finalitzar la carrera s’ha de tenir un nivell d’anglès B2.1 (nivell First o quart de l’EOI) </li></ul><ul><li>Mensions no definides. </li></ul><ul><li>180 places de primària. </li></ul><ul><li>80 places d’infantil. </li></ul><ul><li>1 crèdit = 25 hores de classe (amb i sense professor). </li></ul><ul><li>Reconeixement de crèdits. </li></ul>
 7. 7. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS. EDUCACIÓ INFANTIL. EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 8. 9. ON ESTUDIAR ANGLÈS? <ul><li>EOI (Titulació oficial de la Generalitat) </li></ul><ul><ul><li>Preinscripció: del 16 al 23 de juny de 2011 </li></ul></ul><ul><li>Servei de Llengües Modernes (UDG ) </li></ul><ul><ul><li>Preinscripcions (mirar la web) Cursos per obtenir el nivell. </li></ul></ul><ul><li>Anglès a preu públic (UDG ) </li></ul><ul><ul><li>60 hores – 155 €. </li></ul></ul><ul><li>Presentar-se per lliure als examens oficials de l’EOI . </li></ul><ul><li>Cambridge (nivell FIRST). </li></ul>
 9. 10. WEBS DE CONSULTA (ANGLÈS) <ul><li>Web de la Generalitat on hi ha les dates de la preinscripció. </li></ul><ul><li>http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Preinscripcio/Preinscripcio%20i%20matricula/Continguts_preinscripcio/calendari_2010_2011_docs/postobligat_cat.pdf </li></ul><ul><li>Web de l’UdG on hi ha informació sobre el Servei de Llengües Modernes. </li></ul><ul><li>http://www.udg.edu/slm/Cursosinformacioiinscripcions/tabid/6904/language/ca-ES/Default.aspx </li></ul>
 10. 11. PLA D’ESTUDIS DE MEP. PRIMER ANY. <ul><ul><li>Societat, família i escola (B) : 15,00 crèdits </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciència, salut i sostenibilitat (B) : 10,00 crèdits </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (B) : 10,00 crèdits </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengües i competències comunicatives (B) : 15,00 crèdits </li></ul></ul><ul><ul><li>Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (B) : 10,00 crèdits </li></ul></ul>
 11. 12. PLA D’ESTUDIS MEI PRIMER ANY. <ul><li>Societat, família i escola (B) : 15,00 crèdits </li></ul><ul><li>Infància, salut i alimentació (B) : 10,00 crèdits </li></ul><ul><li>Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) (B) : 10,00 crèdits </li></ul><ul><li>Llengües i competències comunicatives (B) : 15,00 crèdits </li></ul><ul><li>Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (B) : 10,00 crèdits </li></ul>
 12. 14. PLA D’ESTUDIS DE MEP. SEGON ANY. <ul><li>Processos i contextos educatius (OB) : 10,00 crèdits </li></ul><ul><li>Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents (OB) : 10,00 crèdits </li></ul><ul><li>Matemàtiques (OB) : 5,00 crèdits </li></ul><ul><li>Ciències experimentals (OB) : 6,00 crèdits </li></ul><ul><li>Llengües (OB) : 7,00 crèdits </li></ul><ul><li>Educació física (OB) : 5,00 crèdits </li></ul><ul><li>Educació musical , plàstica i visual (OB) : 5,00 crèdits </li></ul><ul><li>Ciències socials (OB) : 6,00 crèdits </li></ul><ul><li>Optatives  6,00 crèdits </li></ul>
 13. 15. PLA D’ESTUDIS MEI SEGON ANY. <ul><li>Música, expressió plàstica i corporal (OB) : 15,00 crèdits </li></ul><ul><li>Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents (OB) : 10,00 crèdits </li></ul><ul><li>Aprenentatge de les ciències naturals, socials i matemàtiques (OB) : 15,00 crèdits </li></ul><ul><li>Aprenentatge de les llengües i lectoescriptura (OB ) : 4,00 crèdits </li></ul><ul><li>Diversitat i connexions entre àrees curriculars (OB) : 10,00 crèdits </li></ul><ul><li>Optatives : 6,00 crèdits </li></ul>
 14. 16. MENSIONS MEP <ul><li>Són 21 crèdits a realitzar a partir del segon any i són les següents: </li></ul><ul><ul><li>Arts visuals i plàstiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació física. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengües estrangeres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Musical. </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació de persones adultes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologies de la informació i comunicació (TIC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Teologia catòlica i la seva pedagogia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca escolar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació científica i ambiental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Coordinació i dinamització. </li></ul></ul>
 15. 17. MENSIONS MEI. <ul><li>Educació en les arts visuals i plàstiques  (OP) : 21,00 crèdits </li></ul><ul><li>Educació física (3-12) (OP) : 21,00 crèdits </li></ul><ul><li>D’expressions i ambients a l’escola bressol (OP) : 21,00 crèdits </li></ul><ul><li>Llengües estrangeres (3-12) (OP) : 21,00 crèdits </li></ul><ul><li>Educació musical (3-12)( OP) : 21,00 crèdits </li></ul><ul><li>Tecnologies de la informació i la comunicació (3-12) (OP) : 21,00 crèdits </li></ul><ul><li>Teologia catòlica i la seva pedagogia (OP) : 21,00 crèdits </li></ul><ul><li>Biblioteca escolar (3-12) (OP) : 21,00 crèdits </li></ul><ul><li>Educació Científica i Ambiental (OP) : 21,00 crèdits </li></ul><ul><li>Coordinació i Dinamització (OP) : 21,00 crèdits </li></ul>
 16. 18. COM TENIR INFORMACIÓ SOBRE LES CARRERES BEQUES: - www.udg.edu - Estudia a la UdG (marge esquerre) - Beques i ajuts.
 17. 19. AMB QUÈ ENS HEM DE COMENÇAR A FAMILIARITZAR? <ul><li>Google docs. </li></ul><ul><li>Twitter. </li></ul><ul><li>Moodle. </li></ul><ul><li>Retoc fotogràfic. </li></ul><ul><li>Facebook. </li></ul><ul><li>Aparcar en els espais que creiem impossibles. </li></ul><ul><li>Crear documents PDF. </li></ul><ul><li>Quedar per fer treballs en horaris impossibles de compaginar amb la vida social. </li></ul><ul><li>Agafar apunts. </li></ul><ul><li>Enviar un correu i que el professor no sàpiga qui ets. </li></ul><ul><li>En definitiva, en el món universitari </li></ul>
 18. 20. RECOMANACIONS. <ul><li>Fer la feina al dia. </li></ul><ul><li>Estudiar anglès. </li></ul><ul><li>Familiaritzar-se amb el món de la universitat. </li></ul><ul><li>Preguntar tots els dubtes que se’t plantegin. </li></ul><ul><li>No estressar-se, tot porta el seu temps. </li></ul><ul><li>Anar a qualsevol xerrada d’universitats que es faci. </li></ul>
 19. 21. JORNADA DE PORTES OBERTES (14 DE MAIG DE 2011) Web de consulta: www.udg.edu CAMPUS BARRI VELL dissabte, 14 de maig de 2011 SESSIÓ INFORMATIVA DE L'ESTUDI DE EDUCACIÓ SOCIAL MESTRES (Infantil i Primària) PSICOLOGIA PEDAGOGIA TREBALL SOCIAL Centre on es fan les activitats FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA 9:30 - 10 Benvinguda del degà a la Sala d'Actes i visita guiada a la Facultat 10:00 - 10:45 Sessió informativa de l’estudi a AULA 019 Orientador: Judit Fullana Sessió informativa de l’estudi a la Sala d'Actes Orientador: Muntsa Calbó i Josep Mª Serra Sessió informativa de l’estudi a AULA 020 Orientador: Carles Rostan Sessió informativa de l’estudi a AULA 063 Orientador: Carles Serra Sessió informativa de l’estudi a AULA 065 Orientador: Manel Barbero 11:30 - 12:15 Sessió informativa de l’estudi a AULA 065 Orientador: Judit Fullana Sessió informativa de l’estudi a la Sala d'Actes Orientador: Muntsa Calbó i Josep Mª Serra Sessió informativa de l’estudi a AULA 020 Orientador: Carles Rostan Sessió informativa de l’estudi a AULA 063 Orientador: Carles Serra Sessió informativa de l’estudi a AULA 065 Orientador: Manel Barbero
 20. 22. LA UDG I LES CARRERES. <ul><li>Experiències de les alumnes estudiants. </li></ul>

×