Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El cancer de mama 3

321 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

El cancer de mama 3

  1. 1. 4.- Tipus de càncers de mama4.1 Carcinoma ductalEn aquest tipus de càncer, les cèl·lules anòmales que creixen descontroladament estansituades als tubs que comuniquen les glàndules. Podem distingir entre: -Carcinoma ductal “in situ” Està molt localitzat i selimina fàcilment. Es podria considerar com un tumor “premaligne”. La seva curació ronda el 100% i es detecta amb una mamografia.*Imatge del carcinoma ductal in situ-Carcinoma ductal invasiuAconsegueix travessar els tubs mamaris i passaral teixit adipós. Si no es detecta a temps, es potestendre a altres parts del cos. És el tipus decàncer més freqüent ja que es dóna al 80% delscasos. *Imatge del carcinoma ductal invasiu4.2 Carcinoma lobularEn aquest tipus de càncer, el tumor sorigina a les glàndules mamàries. Es divideix en dos 7  
  2. 2. tipus:-Carcinoma lobular in situAquest tumor no és totalment maligne, per tant, no origina un verdader càncer. El tumoracostuma a aparèixer abans de la menopausa però nosobrepassa les glàndules mamàries. És important que un copdetectat, es faci un seguiment mèdic per controlarlanomalia. *Imatge del carcinoma lobular in situ-Carcinoma lobular invasiuTambé sinicia a les glàndules mamàries i pot travessar idestruir alguns teixits del cos. Aquest tipus de càncer es dónaentre el 10 i 15% dels casos i és més difícil de detectar quealtres a través duna mamografia. *Imatge del carcinoma lobular invasiu estès per tota la mama 8  
  3. 3. 4.3 Carcinoma inflamatoriAquest càncer és molt agressiu i ràpid destendres. Fa que la pell del pit es tornilleugerament vermella, augmenta la seva temperatura i té la textura de la pell de taronja.Això es deu al bloqueig dels vasos limfàtics produïts per les cèl·lules anòmales. És moltpoc comú ja que només es dóna a l1% dels casos.*Imatge del pit amb carcinoma inflamatori4.4 Càncer de PagetAquest tipus de càncer només afecta al mugró. Es creu que les cèl·lules anòmales que esdesenvolupen just darrera el mugró i larèola (cercle de pell que rodeja el mugró) .El primersímptoma és una irritació de tipus èczema. Després pot ser que sinflami el mugró i larèolacom patir sensació de cremor. També pot ser que gotegi un flux fluid de la zona compostper cèl·lules anòmales, el mugró pot invertir-se cap a linterior i també aparèixer una llagaque no es curi. 9  
  4. 4. No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o. Compruebe que el vínculo señala al archiv o y ubicaciones correctos.*Mugró amb càncer de Paget  10  

×