Emprenedoria, lideratge, economia

582 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Emprenedoria, lideratge, economia

 1. 1. Jornada Comarcal EmprenemEmprenedoria, lideratge, economia Enric Arqués Martí Sara Berbel Sánchez
 2. 2. Vincles entre emprenedoria, lideratge i nova economia
 3. 3. Algunes conseqüències per les dones Baixa proporció d’emprenedores Escasa presència en llocs de direcció Dificultat d’assumir el rol de líder
 4. 4. Obstacles per al lideratge de les dones El sostre de vidre La sobrecàrrega de rol L’organització social del temps (conciliació de la vida personal i laboral)
 5. 5. 21,34 7,95Hores setmanals dedicades a les tasques domèstiques
 6. 6. N o u s e s t il s d e l id e r a t g e p e ra l ’è x it e m p r e s a r ia l
 7. 7. Lideratge transformacional (Bas s , 1985)Identifica 4 dimensions fonamentals: El carisma o influència idealitzada La motivació inspiradora L’estimulació intel.lectual La consideració individualitzada
 8. 8. Lideratge autèntic (Avolio i Gardner, 2005)Alguns trets que el descriuen: El/la líder actua d’acord a un model de moral interna i autoregula la pròpia conducta Consciència de sí mateix/a, autoanàlisi de les pròpies debilitats i fortaleses Transparència relacional
 9. 9. Lideratge compartit (Peiró i Rodríguez, 2008)Alguns trets que el descriuen: S’oposa al lideratge tradicional jeràrquic Objetiu comú clar i compartit Alt grau de suport grupal i entre els líders Alt nivell de transparència i comunicació
 10. 10. Alguns punts de reflexió1. Com es porten a terme aquests nous models de lideratge?2. Es possible una nova forma d’organització del temps de treball i social?3. Estem davant d’un dilema quan parlem d’igualtat i eficàcia?4. …

×