Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fundació

519 views

Published on

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fundació

 1. 1. FUNDACIÓ LLOR Espinosa, Sara Moruno, Alba Informàtica Educativa Grup 62
 2. 2. UBICACIÓ DEL CENTRE <ul><li>Sant Boi de Llobregat ( El Baix Llobregat) </li></ul><ul><li>C/ Lluís Companys s/n </li></ul><ul><li>Telf. 93 640 60 00 </li></ul><ul><li>Web: www.fundacióLlor.es </li></ul>
 3. 3. L’ESCOLA <ul><li>Va ser fundada l’any 1974 per un grup de pares i mares i de professionals de l’educació. </li></ul><ul><li>El projecte educatiu del Llor es basa en una concepció humanista i cristiana de l’existència i en la voluntat de mantenir un diàleg viu amb altres creences i cultures. </li></ul>
 4. 4. LES TIC A L’ESCOLA <ul><li>Les TIC están totalment integrades al currículum. </li></ul><ul><li>Disposa aproximadament de 150 ordinadors a tota l’escola situats a les aules i despatxos. </li></ul><ul><li>Hi ha 4 aules d’informàtica. </li></ul><ul><li>Totes les aules on hi ha ordinadors disposen d’internet i intranet (xarxa local). </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Totes les aules de Batxillerat i 3r d’ESO disposen de pissarra digital. </li></ul><ul><li>Totes les aules de primària disposen d’ordinadors. </li></ul><ul><li>Les aules d’ESO i de Batxillerat tenen canó i so. </li></ul>
 6. 6. PER A QUÈ I COM S’UTILITZEN LES TIC? <ul><li>DOCENTS: </li></ul><ul><li>Els mestres utilitzen les pissarres digitals per a fer classe amb molta freqüència. </li></ul><ul><li>Utilitzen els canons i les pissarres també per ampliar les explicacions. </li></ul><ul><li>Utilitzen els ordinadors situats a les aules per buscar informació i donar suport a les explicacions. </li></ul><ul><li>Es treballen tots els objectius educatius amb les TIC. </li></ul><ul><li>Les TIC estan totalment integrades en el currículum. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>DISCENT: </li></ul><ul><li>Els alumnes utilitzen els ordinadors per realitzar activitats i ampliar els coneixements adquirits a classe. </li></ul><ul><li>Fan servir l’internet per realitzar activitats, jocs i per buscar informació. </li></ul><ul><li>Tots els alumnes del centre dediquen una hora per setmana a l’ensenyament de la informàtica i a mès es realitzen crèdits variables relacionats. </li></ul>
 8. 8. FORMACIÓ <ul><li>Els mestres han realitzat alguns cursos sobre els usos de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en els diferents nivells d’educació. </li></ul><ul><li>Els alumnes tenen l’assignatura d’informàtica un cop a la setmana més un crèdit variable. </li></ul>
 9. 9. OPINIONS <ul><li>MESTRES </li></ul><ul><li>Els mestres valoren molt positivament el fet de que les TIC estiguin presents a l’escola ja que serveixen de suport a les seves explicacions, permeten anar més enllà d’alló que està als llibres... </li></ul><ul><li>Consideren molt important el fet d’educar als infants dins el món de les TIC ja que estem en una societat de la informació i la comunicació i saber fer-ne un ús d’aquestes és molt important. </li></ul><ul><li>Alguns mestres opinen que seria interessant que l’ensenyament amb les TIC s’introduís ja a l’educació infantil. </li></ul><ul><li>ALUMNES </li></ul><ul><li>Els alumnes trobem molt positiu el fet de que els mestres utilitzin les TIC com a suport a les seves explicacions. </li></ul><ul><li>Creuen que el fet de tenir internet a les aules ajuda molt a resoldre dubtes i a ampliar coneixements. </li></ul><ul><li>La majoria dels alumnes opina que els hi agradaria participar de forma més activa en l’ús de les TIC ja que en molts casos només les utilitzen els mestres. </li></ul>
 10. 10. CONCLUSIONS <ul><li>Des del nostre punt de vista considerem que el centre disposa d’un gran nombre de recursos en quant a les TIC. Tot i així considerem que els alumnes haurien de fer més ús d’aquests recursos ja que la majoria de vegades són els mestres els que les usen. </li></ul><ul><li>Cal dir que un aspecte negatiu és que no ens han deixat fer cap fotografia del centre per motius de privacitat. </li></ul>

×