Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Սննդային Թունավորումներ

167 views

Published on

Սննդային թունավորումների տեսակները, պատճառների, ախտորոշումները և առաւին օգնությունը:

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Սննդային Թունավորումներ

  1. 1. Սննդային թունավորումներ Հովհաննես Մելիքյան
  2. 2.  Սննդային թունավորումները առաջանում են բակտերիաներ պարունակող կամ աղտոտված սննդի օգտագործումից:Սննդային թունավորումները լինում են երկու տեսակի միկրոբային և ոչ միկրոբային:Միկրոբայինը ունի երկու ենթատեսակ տոքսիկոզներ և տոքսիկոինֆեկցիաներ:Տոքսիկոզներն են բակտերիալ տոքսիկոզներ և միկոտոքսիկոզներ: Սննդային թունավորումների տեսակները
  3. 3. Թունավորումների տեսակները  Ոչ բակտերիային (աղտոտված) թունավորումների պատճառ կարող են կինեկ թունավոր սնկերը, պտուղների դառը կորիզների, ձկների որոշ տեսակները: Թունավոր կարող է լինել հացը կամ հացամթերքը երբ պարունակում է մոլախոտներ նորմայից շատ:
  4. 4. Ախտանիշներ  Մեծ մասամբ սննդային թունավորումներն ունեն սուր սկիզբ, կարճ գաղտնի շրջան և ուղեկցվում են ստամոքսաաղիքային համակարգի գործունեության խանգարումներով:Որոշ թունավորումների ժամանակ գերակշռում են կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարման երևույթները՝ գլխացավ, գլխապտույտ, երբեմն զառանցանք, գիտակցության կորուստ, ցնցումներ, արյան ճնշման անկում և այլն։Ոչ բակտերիային ծագում ունեցող թունավորումների և տոքսիկոզների ժամանակ ջերմաստիճանի բարձրացում չի նկատվում։
  5. 5. Առաջին օգնություն  Առաջին օգնությունը ստամոքսաաղիքային համակարգից թունավոր սննդի մնացորդների հեռացումն է (ստամոքսի լվացում, մաքրող հոգնաներ, լուծողական միջոցներ)։ Բուժումը կախված է թունավորում առաջացնող պատճառից։

×