SAP SCM

7,853 views

Published on

SA P® SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi) uygulaması
müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları
arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak
için uyarlanabilir bir tedarik ağı
aracılığıyla bu dengeyi sağlamanıza olanak
vermektedir. Çözüm, iş ortaklarını
ve süreçleri gerçek zamanlı bilgilerle birbirine
bağlayarak, talebe dayalı planlama,
lojistik ve tedarik ağı yürütmesinin
dinamik senkronizasyonuna olanak tanır.
SA P SCM entegrasyon, otomasyon ve
kapsamlı işlevsellik sayesinde, tedarik
zincirlerini bir dizi doğrusal süreçten,
uyarlanabilir bir tedarik ağına dönüştürür.
Müşteri merkezli, talebe dayalı şirketler
bilgiyi paylaşır, pazar koşullarına zekice
uyum sağlar ve kısa vadeli, daha az tahmin
edilebilir ürün yaşam döngülerine
proaktif bir biçimde karşılık verir.

Published in: Business, Technology
 • - URUS SRP, NIK BEACUKIA PENERBITAN BARU
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI DITOLAK.
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI DIBLOKIR
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI PINDAH ALAMAT,

  URUS IZIN USAHA:
  - URUS PENDIRIAN PT – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS PENDIRIAN PMA – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS PENDIRIAN CV – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS APIU – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS APIP – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS NPIK – Seluruh Indonesia
  - URUS NIK BEACUKAI – Seluruh Indonesia
  - Urus IT Plastik
  - Urus IT CAKRAM OPTIK
  - Urus IT KOSMETIK
  - Urus IT ALAS KAKI
  - Urus IT MAKANAN DAN MINUMAN
  - Urus IT MAINAN ANAK-ANAK
  - Urus IT ELEKTRONIKA
  - Urus IT OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL
  - Urus IT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
  - Urus Izin Prinsip
  -Urus SIUP.
  -Urus TDP
  -Dll

  PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA.
  Gedung Maya Indah Lt 2 Jakarta Pusat 10450
  Telp. 021-3142566
  Fax. 021-3928113
  HP. 081385042000
  Flexi. 021-70940216
  Website: http://www.saranaijin.com
  Email legal@saranaizin.com
  Pin BB 2262D175
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

SAP SCM

 1. 1. Sap® SCM TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
 2. 2. Sap® SCM TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇERİK 3 Genel Bakış Tedarik Zinciri Planlaması 7 Tedarik Ağı İşbirliği 11 İleri Depo Yönetimi 17 DUET 25 Olay Yönetimi 33 Auto-ID ve Serileştirme 45 Satış ve Operasyon Planlama
 3. 3. 2
 4. 4. TEDARİK ZİNCİRİ Talebe Dayalı TeDarİk ağı PLANLAMASI OluşTurma; ZamanDan, ParaDan Tasarruf ve müşTerİ memnunİyeTİ sağlar SAP® SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi) uygulaması tedarik zincirinizi, uyarlanabilir bir ağa dönüştürür. Değerli kaynaklarınızı tahmin Günümüzün hıza odaklı iş ortamında, arz Planlama Sayesinde Daha Doğru ve talebe yönelik itme ve çekme denge– Daha Kârlı etmenize, optimize hale sini sağlamak konusunda şirketler üze- getirmenize ve rindeki baskı gittikçe artmaktadır. bunu saP sCm’nin saP advanced Planning gerçekleştirmek, gerçek zamanlı müşteri & Optimization (saP aPO) bileşeni mev- çizelgelemenize yardımcı taleplerini ve 7 gün 24 saat tedarik izle- cut tedarik ağınızı stratejik, taktik ve olur, kârlılığı arttırmak için meye bağlı, uyarlanabilir bir tedarik ağını operasyonel planlama da dahil bütün gerektirir. Tedarik zinciriniz sorunsuz bi- planlama işlevselliklerini sunarak gelişti- arz ve talebi senkronize çimde senkronize edilmiş sipariş karşıla- rir. arz ve talep akış sürelerini doğru ola- etmenizi sağlayan güçlü bir ma ve nakliye işlemleriyle sipariş, ürün, rak eşleştirmenizi, azami stok düzeyini yürütme, izleme ve lojistiği tamamen düşürmenizi ve stok pozisyonlarının, planlama işlevselliği sunar. destekleyerek en yüksek düzeyde talep stok devir hızlarının, kârlılık ve üretkenli- doğruluğunu ve müşteri memnuniyetini ğin optimizasyonunu gerçekleştirmenizi sağlamalıdır. İtme ve çekme arasındaki sağlamak için talep, tahmin, takvim, olay bu hassas sınırı, arz ve taleplerin olası veya sipariş odaklı tedarik zinciri süreç en kârlı eşleştirmesini sağlayarak ince modellerini destekleyebilir. mevcut teda- bir şekilde dengeleyebilirsiniz. rik ağınızı modelleyebilir, hedefler belirle- yebilir ve süreyi, malzemeleri ve diğer saP® sCm (Tedarik Zinciri yönetimi) uy- kaynakları tahmin ve optimize edebilir, gulaması müşteriler, tedarikçiler ve iş or- çizelgeleyebilirsiniz. ayrıca talebe dayalı takları arasındaki etkileşimi kolaylaştır- üretim ve sipariş karşılama süreçlerini mak için uyarlanabilir bir tedarik ağı kolaylaştırmak için, lojistik nakliye ve si- aracılığıyla bu dengeyi sağlamanıza ola- pariş karşılama işlemlerinin, ön uç talep nak vermektedir. Çözüm, iş ortaklarını ağ geçitleri ve arka uç arz kaynaklarıyla ve süreçleri gerçek zamanlı bilgilerle bir- senkrozasyonunu sağlayabilirsiniz. Tale- birine bağlayarak, talebe dayalı planla- be dayalı ikmal, güvenilir ve verimli bir ma, lojistik ve tedarik ağı yürütmesinin tedarik ağı oluşturur, depolama masraf- dinamik senkronizasyonuna olanak tanır. larını azaltır ve siparişleri daha hızlı karşı- saP sCm entegrasyon, otomasyon ve lamanıza, müşteri memnuniyeti sağlama- kapsamlı işlevsellik sayesinde, tedarik nıza olanak tanır. zincirlerini bir dizi doğrusal süreçten, uyarlanabilir bir tedarik ağına dönüştürür. Talep Planlama ve Tahmin müşteri merkezli, talebe dayalı şirketler saP aPO, ürün ve ürün özelliklerine yö- bilgiyi paylaşır, pazar koşullarına zekice nelik talepleri önceden görmek için, pi- uyum sağlar ve kısa vadeli, daha az tah- yasaya sürme ve ticari promosyon konu- min edilebilir ürün yaşam döngülerine larında yardımcı olan, en son teknoloji proaktif bir biçimde karşılık verir. ürünü tahmin algoritmalarını kullanır. ay- rıca, talebi etkileyeceği öngörülen sizin dışınızdaki olaylara vereceğiniz yanıtları planlayabilirsiniz.
 5. 5. emniyet stoğu Planlama edilmiş sipariş karşılama, kârlılık ve beklenmeyen talepleri karşılamak için müşteri memnuniyeti açısından olumlu gerekli optimum emniyet stoğu düzeyle- sonuçlar elde edilmesini sağlar. rini belirleyebilir ve bu düzeyleri tüm te- darik ağına yayabilirsiniz. bu, gereğin- satıcı Tarafından yönetilen stok den fazla güvenlik stoğu bulundurma Talebin iki taraflı görünürlüğünü gelişti- maliyetinden tasarruf etmenizi sağlar. ren web tabanlı işbirliği işlevselliğinin sağladığı tüm avantajlar saP aPO'da Tedarik ağı Planlama mevcuttur. stok arabelleklerini azalt- satınalma, üretim, dağıtım ve nakliye mak, müşteri hizmetlerini geliştirmek ve planlarının tüm tedarik şemasıyla enteg- gelirleri arttırmak için doğrudan iş or- rasyonu sayesinde çeşitli pazar koşulla- taklarıyla çalışabilirsiniz. rını simüle edebilir ve küresel olarak tu- tarlı tek bir model üzerine kurulmuş, uyarı İzleme doküman ve süreç yönetimini destekler. kapsamlı taktiksel planlama ve kaynak saP aPO’da, istisna temelli planlamayı saP sOP’yi uygulamak için yaratma kararlarını uygulayabilirsiniz. desteklemek için çok güçlü bir istisna saP netWeaver® teknoloji platformunu model, sezgisel tabanlı malzeme ve ka- iletisi protokolü kullanılmaktadır. Her kullanarak, mevcut saP pasite planlaması, maliyet tabanlı opti- uyarının altında yatan problemi çözmek uygulamalarında ve ilgili üçüncü taraf mizasyon ve çok düzeyli arz ve talep için kolay döküm alma seçeneğiniz uygulamalarında mevcut önemli bilgilere eşleştirmesi de içerebilir. bulunmaktadır. açık, teknolojik bir belkemiği oluşturursunuz. saP netWeaver, Dağıtım Planlama saP erP ile Gerçek Zamanlı ve bütünsel talep, arz ve finansal planlar aynı zamanda, mevcut tedarik unsurla- standart ve planlama verilerinin konsolide bir rıyla hangi taleplerin karşılanabileceğini entegrasyonsaP aPO stok, satış, giriş- görünümünü kazanmak için saP ve belirleyebilirsiniz. bu da, mevcut stoğu ler ve üretime ilişkin işlem ve teyit bilgi- saP dışındaki yazılımlarla sorunsuz bir tayin etme ve akıllı stok lokasyonu ik- lerini sorunsuz ve gerçek zamanlı olarak şekilde entegredir. mali için en iyi kısa vadeli stratejiyi plan- alacak şekilde saP erP ile entegredir, lamanıza olanak tanır. dolayısıyla planlama için her zaman en saP sOP, özgün kontrol noktalarını ve güncel bilgiye ulaşabilirsiniz. saP süreç yönetimini desteklemek için, ilgili üretim Planlaması ve Çizelgeleme aPO’dan elde edilen planlama sonuçları tarafların çoklu planlama süreçlerinde eksiksiz üretim planlamasıyla, gerçek saP erP’de gerçek zamanlı veya peri- paralel olarak çalışmalarına yardım eder. zamanlı malzeme ve kapasite sınırlama- yodik olarak güncellenebilir. Proje yöneticileri, planlama toplantıları larını dikkate alarak, uygun ve optimize arasındaki görevler için sorumlulukları edilmiş üretim çizelgeleri oluşturabilirsi- Eksiksiz Satış ve Operasyon belirleyebilirler ve yöneticiler strateji niz. Optimize edilmiş çizelgeleme, mü- Planlaması önerebilir, kararları açıklayabilir, riskleri hendislik düzeyindeki değişikliklere ve tanımlayabilir, sorunları izleyebilir, so- artan müşteri gereksinimlerine hızlı ve saP® sOP (satış ve Operasyon nuçları saklayabilir ve süreçleri esnek bir yaklaşım sunar. Planlama) paylaşabilirler. birleştirilmiş uygulaması tedarik zinciri sipariş karşılama planlamanızı satış ve işlemlerinizi de Çoklu Planlar için Geliştirilmiş İleri planlama işlevleri, siparişleri, ürün- kapsamak için genişletmenizi sağlar. Görünürlük lerin nakliye ve dağıtım merkezlerindeki, saP sOP satış planlarını tedarik saP sOP ile ilgili tarafların her biri, role üretim yerlerindeki ve stok lokasyonla- karşılaştırmalı ölçmek için önceden özgü detayları ve zaman, organizasyon, rındaki mevcudiyetlerine göre yönetme- tanımlı analitikler sunar ve gelir odaklı ürün, coğrafya ve ölçü birimleri hakkın- nizi sağlar. en üst düzeyde optimize süreçlerinizi desteklemek için eksiksiz daki özet bilgileri kolayca gözden 4
 6. 6. geçirebilir; satış, pazarlama ve lojistik Duet™ ve SAP SCM ile Konsolide konularında bilgi yaratabilir. yönetim Talep Planlama ekipleri, pazarlama, finans ve müşteri Duet™, masaüstü hizmetleri de dahil tüm satış ve işlem saP sCm'yi tamamlayan Duet™ yazılımı alanlarını etkileyen, toplu yüksek düzey verimliliği arttırmak ve karar almayı ge- programlarını kurumsal planlarını tek bir görünümde gözden ge- liştirmek için microsoft Office ve saP çirebilir ve güncelleyebilir. yöneticiler bu uygulamalarını entegre etmenize olanak kaynak planlamaya zengin bilgileri kullanarak operasyonel verir. Duet, saP sCm'deki ileri talep sonuçları değerlendirebilir, taktikleri planlamayı microsoft excel'in çok iyi bi- bağlayarak, süreç strateji ile paralel hale getirebilir ve stra- linen kullanıcı arayüzüyle bağlar. sonuç- tejiyi ihtiyaç duyulduğu şekilde ta elde edilen planlama uygulaması hem karmaşıklığını azaltarak, değiştirebilir. yaygın olarak kullanılır hem de güçlüdür tedarik ağı boyunca görevli bilgi işlem şeffaflığı geliştirerek ve Optimize edilmiş Performans çalışanlarının planlamaya katkıda bulun- Tüm ilgili tarafların, talep, stok, finans masına ve ilgili verilere kolayca ulaşma- çalışan verimliliğini ve üretim planlama için önceden tanımlı sına olanak tanır. temel performans göstergelerine erişi- arttırarak kurumsal mi, sonuçları hedeflerle karşılaştırmala- İşletme faydaları rına ve işletme hedeflerini desteklemek Duet, masaüstü işlemlerini ve kurumsal tedarik zinciri için kaynakları optimize etmelerine yar- kaynak planlamayı bağlayarak, süreç dımcı olur. konsolide işletme bilgilerinin karmaşıklığını azaltarak, şeffaflığı geliş- yönetimine değer analizi, yöneticilerin, planların finansal tirerek ve çalışan verimliliğini arttırarak sonuçlarını değerlendirmesine ve plan- kurumsal tedarik zinciri yönetimine de- kazandırır. lamanın hem arz hem de talep tarafında- ğer kazandırır. Duet, gereksiz ve doğru ki etkisini belirlemesine olanak tanır. olmayan veriler ile çoklu veri repository'lerine duyulan ihtiyacı orta- seçimlerin birinden diğerine geçebilir, Çalışanlar arasında ve İş Ortaklarıyla dan kaldırdığı için şirket politikalarıyla analiz ve değişiklikler için alışılmış he- Daha İyi İşbirliği uyum kolaylaşır. İlgili tarafların tümü aynı sap çizelgesi işlevlerini kullanabilirler. süreç yönetimindeki gelişmeler daha iyi tutarlı ve güncel bilgiye erişebilir, daha ayrıca uygulamanın sahip olduğu vurgu- şirket içi iletişim kurmanıza ve tedarikçi- etkin kararlar alabilir. lama özelliği sayesinde değişiklikleri lerle müşteriler de dahil iş ortaklarınızla hızla gözden geçirebilir, gerek duyarlar- işbirliğini geliştirmenize yardımcı olur. Çalışma şekli sa değiştirebilir ve değiştirilen verileri Tedarik ağınız boyunca çalışan verimlili- Duet talep planlama işlevselliği, açık bir çevrimiçi durumuna geçtiklerinde doğ- ğini arttırmak için veri çekme ve özetle- şekilde tayin edilmiş işlevlerle, sezgisel rudan saP yazılımına aktarabilirler. kul- me otomatiktir. kullanım sağlayan ve ciddi eğitim çabası lanıcılar çevrimdışı çalışırken, bir daha gerektirmeyen dört önceden konfigüre oturum açana kadar değişiklikleri saP Daha Düşük sahip Olma maliyeti edilmiş kullanıcı rolü sunar. son derece uygulamasına kaydedebilirler. saP sOP, saP netWeaver teknoloji sezgisel olan sihirbazı, microsoft excel platformu üzerine kurulu olduğu için, çalışma sayfası temelinde planlama çi- özel entegrasyon ihtiyacını önemli ölçü- zelgeleri yaratılmasını destekler. de azaltır. saP netWeaver tarafından entegre edilmiş saP dışındaki uygula- kullanıcılar, planlama verilerini saP maları da içeren saP sOP temelli çö- sCm uygulamasındaki seçenekler yo- züm, yatırımlarınızı en yüksek düzeye luyla planlama çizelgelerine yükleyebilir- getirmek için hızla yerleştirilebilir. ler. Çeşitli veri kümelerini yüklemek için 5
 7. 7. ÖZELLİKLER Özet Hızla değişen dünya pazarında başarılı rekabet için arz ve talebi senkronize etmek gereklidir ve saP bu görevi kolaylaştırmak için birçok uygulama sunar. bu uygulamalar arasında, hem saP sOP (satış Operasyon Planlama) birleştirilmiş uygulaması ve Duet™ yazılımı hem de saP® sCm (Tedarik Zinciri yönetimi) uygulaması ve saP advanced Planning and Optimization sayılabilir. Zorluklar • Gerçek zamanlı müşteri taleplerine etkin bir şekilde cevap verin • Tedarik uyarılarını 7 gün 24 saat izleyin • siparişleri hızla karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarın • kısa ve öngörülemez ürün yaşam döngülerini yönetin • satıcılarla ve iş ortaklarıyla işbirliğinizi geliştirin • stok ve emniyet stoğu düzeylerini düşürün • kaynak kullanımını modelleyin, tahmin ve optimize edin • Talebe dayalı üretim ve lojistiği destekleyin • ürünlerin piyasaya sürülmesini ve promosyonları akıllıca planlayın • kaynak belirleme kararlarını tek ve tutarlı bir modele dayanarak alın • satış planlarını, tedarik ve performans ile karşılaştırarak ölçün • saP ve saP dışındaki uygulamaları aynı görünümde entegre edin • Gereksiz verileri ve çoklu veri repository'lerini ortadan kaldırın • Planlama verilerini güncellemek için kullanıcılara alışkın oldukları işlevler sağlayın Desteklenen İş Süreçleri ve Yazılım İşlevleri • kapasite kaba planlaması • kaynak lokasyon karar planlaması • Tedarik ağı süreç modelleme • Talep planlama ve tahmin • emniyet stoğu yönetimi • satıcı tarafından yönetilen stok kontrolü • Dağıtım ve sipariş karşılama planlaması • satış ve operasyon planlaması • üretim Planlaması ve çizelgeleme İşletme Faydaları • verimliliği arttırın • kârlılığı arttırın • müşteri sadakati sağlayın • yatırım getirisini en üst düzeye çıkarın • Tedarik ağı boyunca görünürlük kazanın • kapasite kullanımını optimize edin • Döngü sürelerini kısaltın • Daha doğru talep tahmini yapın • stok düzeylerini düşürün Daha Fazla Bilgi İçin saP temsilcinizle bağlantı kurun veya www.sap.com/scm web adresinden bizi ziyaret edin. 6
 8. 8. TEDARİK AĞI TeDarİk ZİnCİrİnİZİ HıZla Değİşen İŞBİRLİĞİ arZ ve TaleP DönGüsüne uyabİlİr Hale GeTİrİn İşbirliğine dayalı tedarikçi ve müşteri iş etkileşimlerindeki görünürlüğü, kontrolü ve verimliliği optimize eden SAP Tedarik Ağı İşbirliği şirketinizin kâr marjlarını zorlayan bir sağlayarak tedarikçilerinizle bağlantı kur- ekonomik ortamda yenilikleri, müşteri manıza ve işbirliği yapmanıza yardımcı uygulaması, tedarik hizmetlerini ve yanıt verme becerinizi olur. bu da, arz ve talebi senkronize zinciriniz dahilinde işbirliği arttırırken, maliyetleri de düşürmeniz ge- edebilme becerinizi arttırır. Hammadde, rekir. bu zorlukların üstesinden gelebil- bileşen ve sözleşmeli üretim tedarikçileri ve bilgi paylaşımı sağlar. mek için, maliyetlerin daha düşük olduğu için destek sağlayarak, satınalma işlem- Üreticilere, tedarikçilere ve bölgelerde çalışabilir, küresel tedarikçi- lerini ve tedarikçi ilişkilerini güçlendirir. lerle ilişkiler geliştirebilir, stratejik olma- müşterilere tutarlı bir arz ve yan aktivitelerde dış kaynakları kullanabi- Her ölçekteki tedarikçiyle, faks ve talep bilgisi sunar. lir ve tedarik zincirinizde gerçek zamanlı e-posta kullanılarak gerçekleştirilen ileti- talep bilgisinden yararlanabilirsiniz. Tüm şimi, tedarikçi işbirliği süreçleriyle değiş- bu işlemler tedarikçiler, sözleşmeli üreti- tirerek işlem maliyetlerini azaltmak üzere işbirliği yapabilirsiniz. eDı altyapılarına ciler ve müşterilerle işbirliğine dayalı iliş- kiler geliştirmenizi gerektirir.İşbirliğine sahip olmayan daha küçük ölçekli teda- dayalı ilişkiler geliştirmek her zaman ko- rikçiler, tedarikçi ağına entegre olabilir- ler. Tek gereksinimleri İnternet erişimi ve lay olmayabilir. Teknik yeterliliği sınırlı bir tedarikçiyle bağlantı kurmak maliyetli, web tarayıcılarıdır. saP Tedarik ağı İş- karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Telefon, birliği uygulamasını bağımsız bir uygula- faks ve e-posta en yaygın iletişim yön- ma olarak kullanabilirsiniz ya da müşteri temleri olmaya devam etmektedir. elekt- ve tedarikçi taraflarındaki saP veya saP ronik veri değişimi (eDı) daha güvenilir dışı arka uç çözümlerine entegre edebi- olmasına rağmen, sadece yüksek ha- lirsiniz. ayrıca, host edilen bir ortamda cimli veriler söz konusu olduğunda dü- çalıştırarak, uygulamadan tedarik zinci- şük maliyetlidir. öyleyse işbirliğinin fay- rindeki tüm iş ortakları için ortak kulla- dalarını ekosisteminizin bütününe nasıl nım platformu olarak yararlanabilirsiniz. yayabilirsiniz? Tüm iş ortaklarınızın dahilisaP Tedarik ağı İşbirliği, tedarikçilerini- süreçlerinizle otomatik, etkili ve düşük zin müşterilerin üretim yerlerindeki mal- maliyetli bir şekilde bağlantı kurmasını zemelerin durumunu görüntülemelerini, nasıl sağlayabilirsiniz? stok azaldığında otomatik uyarılar alma- larını ve web üzerinden hızlı bir şekilde bu soruların cevabı, saP® sCm (Tedarik yanıt vermelerini sağlayan istisna temelli Zinciri yönetimi) uygulamasının bir par- süreçleri destekler. çası olan saP® network Collaboration uygulamasında yatmaktadır. saP Teda- Onay süreci rik ağı İşbirliği, saP veya saP dışındaki saP Tedarik ağı İşbirliği müşterinin çağ- sistemleri kullanan tedarikçilerin arz, ta- rılı sipariş teslimat planını tedarikçilere lep ve stok ikmali süreçleri boyunca iş- ulaştırır. müşteri arka uç sistemleri, saP birliği yapmalarına yardımcı olur. network Collaboration tarafından görün- tülenen bu planları saklar. Tedarikçiler, Tedarikçilerle İşbirliği web arayüzlerinden saP Tedarik ağı İş- birliği aracılığıyla çağrılı sipariş teslimat saP Tedarik ağı İşbirliği, tedarik zinciri planının güncellemelerine ulaşabilirler. bilgilerine kolay ve sorunsuz erişim Onay süreci, saP erP uygulaması ve
 9. 9. saP sCm bileşeni saP advanced müşteri işletme yazılımını güncelleyen Planning & Optimization (saP aPO) da- ve tedarikçileri beklemedeki sevkiyatlar- hil olmak üzere mevcut saP çözümle- dan haberdar eden asn iletileri yarat- riyle tamamen entegredir. saP Tedarik masını sağlar. ağı İşbirliği mevcut yazılımların satış tahmini ve JıT sinyallerini onaylamasına Dinamik İkmal süreci imkan tanır. bu uygulama, aynı zaman- saP Tedarik ağı İşbirliği, klasik anlam- da, tedarikçilerin talep tarihlerini ve da yürütülen malzeme ihtiyaç planlama- onay güncellemelerindeki miktarları de- sı sürecini, satış tahminlerinin ve teda- ğiştirmelerini ve bu değişiklikleri saP rikçi üretim planlarının paylaşılmasını aPO’ya geri bildirmelerini olanaklı kılar. sağlayan dinamik ikmal süreciyle besler. malzemelerin müşterinin deposunda bu, tedarikçilere, müşteri tahminleri ile mevcut olduğu konusunda mal girişi kendi üretim planlarını karşılaştırarak, aracılığıyla bilgilendirilen tedarikçiler için arz ve müşteri taleplerini daha etkin bir tanımlanan yeniden sipariş düzeyleriyle teslimat ihbarları (asn’ler) yaratılabilir. şekilde eşleştirme olanağı verir. karşılaştırabilir ve karar verilen min./ ayrıca, saP Tedarik ağı İşbirliği farklı- Talep ekranı, müşteri tahminlerini ve sa- maks. düzeye göre stok ikmali yapabilir- lıkları görebilmeniz için size önceki ve tınalma siparişlerini tedarikçi tahminle- ler. asn’ler yaratarak, müşteri yerlerine güncel onayları karşılaştırma olanağı riyle ve satınalma siparişi teyitleriyle sevkiyat yaparak ya da mevcut ve plan- sunar. karşılaştırmanızı sağlar. sapmaları renk- lanan sevkiyatları izleyerek düşen stok le kodlanmış eşik sınırlarıyla görüntüle- düzeylerine yanıt verebilirler. satınalma siparişi süreci yebilir ve planlama verilerini yaygın he- müşteriler saP Tedarik ağı İşbirliği’nde sap çizelgesi uygulamalarına Paketleme ve etiket yazdırma web tabanlı arayüzleri kullanarak teda- yükleyebilirsiniz. Tedarikçiler, çok düzeyli paketleme hi- rikçilere satınalma siparişleri gönderebi- yerarşisi verilerini, taşıma birimi verileri- lirler. Tedarikçiler satınalma siparişlerini Tedarikçi Tarafından yönetilen ni (paketleme yaklaşımları ve malzeme- durumlarına göre görüntüleyebilir, açık- stok süreci leri gibi) ve barkod verilerini içeren lama yazabilir ve görüntüleyebilir, daha saP Tedarik ağı İşbirliği stok ikmalini etiketler yaratmak ve yazdırmak için sonra siparişleri yazdırabilir ve indirebi- kolaylaştırmak için, stok tedarik görev- asn paketleme işlevini kullanabilirler. lirler. aynı zamanda siparişlere yanıt ve- lerini tedarikçilere yönlendirmenize ola- saP Tedarik ağı İşbirliği bu tür bilgileri rebilir, sevkiyat tarihlerini ve miktarlarını nak tanır. müşteriler güncel stok verile- müşteri arka uç sistemlerine asn ileti- onaylayabilir ve müşteri arka uç sistem- rini, brüt talepleri ve mal girişi leriyle otomatik olarak iletir, böylece lerine asn’ler ve sevkiyat onayları referanslarını düzenli olarak arka uç sis- müşterilerin beklenen sevkiyatların içe- gönderebilirler. temlerinden iletebilirler. Tedarikçiler bu riğinden haberdar olmalarını sağlar. bilgiyi stok ekranlarından izleyebilirler.İk- kanban Prosedürü malden sorumlu tedarikçiler stokları, ta- faturalama müşteriler saP Tedarik ağı İşbirliği’nde lebi ve minimum veya maksimum (min./ saP Tedarik ağı İşbirliği, tedarikçiye web tabanlı arayüzleri kullanarak teda- maks.) stok düzeylerini temel alarak ik- ilişkin faturalama, borç ve alacak süreç- rikçilere kanban ikmal sinyallari iletebilir- mal miktarlarını hesaplayabilirler. ayrıca, lerini otomatik hale getirmenizi ve yö- ler. Tedarikçiler kanban sürecini duru- planlanan teslimatları müşterilere bildir- netmenizi sağlar. ayrıca, ödemelerin ve muna, kontrol döngüsüne, kanban mek için asn’ler yaratabilirler. faturaların durumunu web aracılığıyla tanıtıcısına veya ürün numarasına göre veya yazılı biçimde görebilmenize görüntüleyebilir ve daha sonra kanban Teslimat Denetimi İzleme süreci imkan tanır. kartları yazdırabilirler. kanban prosedü- Tedarikçiler müşteri stok düzeylerini gö- rü gösterge tablosu, tedarikçilerin, rüntüleyebilir, bu düzeyleri önceden 8
 10. 10. arz Tarafı ek İşlevleri siparişlerin belirli bir üreticiye teslim saP Tedarik ağı İşbirliği aynı zamanda edilmesi söz konusu olduğunda ilgili aşağıdaki işlevleri de sunar: üreticinin siparişlerini görüntüleyebilirler. • Tedarik zinciri istisnaları için otomatik uyarılar: Tedarikçiler ve müşteriler İş siparişinde İşbirliği e-posta veya faks bildirimlerini saP Tedarik ağı İşbirliği ürün talepleri- tetiklemek amacıyla yeni satınalma si- nin ve sözleşmeli üreticinin yerindeki fiili parişleri, stoğun tükendiği durumlar üretimin anlaşılmasını sağlar. üst düzey ve geciken asn’ler gibi istisnaları üretim ilerlemesini özgün kontrol nokta- kullanabilirler. ları aracılığıyla izlemenin yanı sıra, ma- • Tedarikçi performans ölçümlerini ra- mullerin tarihini veya miktarını da mev- porlama: saP netWeaver® cut üretim ilerlemesi temelinde business ıntelligence bileşeni temel yansıtabilir. performans göstergelerine ilişkin kolaylıkla uyarlanan raporlama içeriği Tedarik ağı stok süreci sağlar. Tedarikçiler aynı zamanda müşteri ve • Doküman paylaşımı ve işbirliği: Dos- tedarikçi yerlerindeki, tedarikçinin sahip yaları ve dokümanları tedarikçilerle olduğu veya tedarikçi tarafından yöneti- paylaşmak için saP supply len stoğu görüntüleyebilirler. saP Teda- network Collaboration’ın içinden saP rik ağı İşbirliği gelen satınalma sipariş- Product lifecycle management uygu- lerine ve üretim siparişlerine dayalı lamasına geçebilirsiniz. olarak (bu siparişler de min./maks. stok düzeylerine dayalıdır) planlanan stok dü- Sözleşmeli Üreticiler ile İşbirliği zeylerini otomatik olarak hesaplar ve görüntüler. Daha sonra planlanan stok saP Tedarik ağı İşbirliği sözleşmeli üre- düzeyleri sınırlarının altında kaldığında tahmine dayalı gerçek talebe göre ikmal ticilerle bağlantı kurmanıza ve işbirliği veya sınırlarını aştığında müşterileri ve planlaması, ikmal planlaması yoluyla ya- yapmanıza yardımcı olur. Tedarik zinciri tedarikçileri uyarır. ratılan kısa vadeli tahmin ve promosyon bilgisilerine kolay ve sorunsuz erişim yönetimli ya da promosyon yönetimi ol- sağlayarak, üretim süreçlerinin görünür- Müşterilerle İşbirliği madan kamyon yükü belirleme dahildir. lüğünü ve bu süreçlere katılımı arttırır. saP Tedarik ağı İşbirliği müşteriyle iş- min./maks. İzleme sözleşmeli üreticilerin Tedarik süreci birliği için, tüm beceri düzeylerine göre saP Tedarik ağı İşbirliği ikmal siparişle- sözleşmeli üreticiler satınalma siparişi tasarlanmış özellikleri destekleyen, kul- rini kullanarak, talep ve min./maks. verilerini görüntüleyebilir, yazdırabilir ve lanıma hazır menü yaklaşımına sahiptir. depo stok miktarı limitleri temelinde sistemlerine yükleyebilirler. bu veriler bu özellikleri her müşteriye göre ayrı müşteri yerlerindeki stokları yönetmeni- mamulü oluşturmak için gereken bile- ayrı uygulayabilirsiniz, böylece tüm zi sağlar. şenlerin listesini içerir. ayrıca, her bile- müşteri yerlerindeki stokları yönetebilir- şenden ne kadar kullanıldığını raporla- siniz. Talep Tahmininde İşbirliği yabildikleri gibi mamullerin miktarlarını, Web tabanlı işbirliği sayesinde siz ve tarihlerini ve bileşenlerini de değiştirebi- uyumlu İkmal müşterileriniz tahminlerinizi karşılaştıra- lir ve bunların değişimini talep edebilir- uyumlu ikmal, satıcı tarafından yöneti- bilirsiniz. siz tüketim verilerine dayalı ler. üreticiler aynı zamanda diğer len en yeni stok özelliklerinden olarak tahmininizi hesaplarsınız, tedarikçilerin bileşen sevkiyatlarını ve yararlanmanızı sağlar. bu özelliklere, müşterileriniz tahminlerini iletirler ve 9
 11. 11. saP Tedarik ağı İşbirliği aradaki farkı, İşbirliği süreçlerini hızlandırarak ve Daha Fazla Bilgi İçin: limitlere uygun olmama durumu varsa otomatik hale getirerek sizin ve tedarik- istisnaları da tetikleyerek hesaplarlar. İş çilerinizin müşteri hizmetlerini geliştir- saP temsilcinizle bağlantı kurun veya akışı mekanizmaları nihai ve fikir birliği- menizi sağlar. www.sap.com/scm web adresinden bizi ne dayalı bir tahmine ulaşılmasını sağlar. ziyaret edin. bu tahmini, saP sCm’nin bir parçası SAP NetWeaver® Destekli olan saP Demand Planning uygulama- sını kullanarak tüm tahmin sürecine en- saP Tedarik ağı İşbirliği uygulaması tegre edebilirsiniz veya tahmini, ikmalin saP netWeaver platformu tarafından gerçeğe yakın olmasını sağlamak için desteklenmektedir. saP netWeaver, tek- saP Tedarik ağı İşbirliği dahilinde kulla- noloji bileşenlerini tek bir platformda bir- nabilirsiniz. leştirerek, kuruluşların bT karmaşıklığını azaltmalarını ve bT yatırımlarından daha SAP Tedarik Ağı İşbirliği’nin çok iş değeri elde etmelerini sağlar. Müşterilere ve Tedarikçilere saP veya saP dışında yazılım kullanan Faydaları tüm sistemlerin entegrasyonunu sağla- mak için en iyi yolu sunar. saP Tedarik ağı İşbirliği tedarikçileriniz, sözleşmeli üreticileriniz ve müşterileri- ayrıca saP netWeaver kuruluşların bT nizle işbirliğinizi hızlandırarak ikmal, sa- özelliklerinin işlerine göre düzenlenmesi- tış ve stok süreçlerinin maliyetlerini dü- ne de yardımcı olmaktadır. kuruluşlar şürür. Tedarik zinciri görünürlüğünü saP netWeaver ile kurumsal hizmetleri geliştirir; tedarik ağınızın hızlı, doğru ve kullanarak hızla iş uygulamaları düzenleye- uyarlanabilir olmasını sağlar. ayrıca, arz bilir ve genişletebilir. kurumsal servis ve talepteki çeşitlilikleri yönetirken stok odaklı mimarinin (enterprise sOa) temeli- düzeylerini düşürmenize olanak tanır. ni oluşturan saP netWeaver, kuruluşların saP Tedarik ağı İşbirliği bunlara ek ola- mevcut bT altyapılarını, iş değişikliklerini rak, satınalma yetkililerinizin stratejik yürüten stratejik bir ortam olarak geliştir- görevler üzerine odaklanmasını sağla- melerini sağlamaktadır. yarak iletişimi ve verimliliği arttırır. 10
 12. 12. İLERİ DEPO İlerİ DePO yöneTİmİ YÖNETİMİ DaHa yüksek TeDarİk ZİnCİrİ verİmlİlİğİ sağlanmasınDa Temel fakTör SAP® SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi) uygulaması, giriş ve çıkış süreçleri, birim yönetimi ve depolama ile fiziksel envanter yönetimi saP eWm, mal hareketlerinin işlenmesi aracılığıyla terminali izleyebilirsiniz. Depo ve depo birimlerinizdeki stoğun yönetil- yapısı içinde terminali tanımlayabilirsiniz. desteğinin yanı sıra cross- mesine yönelik esnek ve otomatik des- bu tanım tek bir depoya özgü olabilir docking, iş yükü tek sağlar. bu, özellikle karmaşık süreç- veya birden çok depo için de kullanılabi- lere yönelik destek gerektiren yüksek lir. veya tek bir depo için birden çok ter- dengeleme ve işgücü hacimli depolarda çalışmak üzere tasar- minal tanımlayabilirsiniz. Park yerleri, ter- yönetimi desteği de içeren lanmıştır. bu uygulama, planlama ve yü- minal bölümleri halinde gruplanabilen rütme işlevlerini birbirine yakınlaştırarakstandart depo adresleri olarak eşleştiri- ileri depo yönetimi (EWM) depoların karmaşık yürütme işlevlerinin lir. araçların giriş ve çıkış denetimi kont- işlevselliği sunar. yanı sıra planlama işlevlerinden de yarar- rol noktalarında gerçekleştirilir. bir araç, lanmasını sağlar. hızlı yükleme veya boşaltma için bir kontrol noktasından park yerine veya bir saP eWm ile, tüm depo birimlerinizi kapıya yönlendirilebilir. varlık kullanımını depo adresi düzeyine kadar ayrıntılı şe- artırmak için, gelen römork boşaltılıp kilde eşleştirme seçeneğine sahip olur- daha sonra hemen giden römork olarak sunuz. bu, size depodaki tüm malzeme yüklenebilir. Terminal hareketleri, radyo miktarına genel bakış sunmakla kalmaz, frekansı (rf) veya masaüstü işlemleri bir malzemenin tam olarak nerede bulun- yoluyla gerçekleştirilir. Terminal yönetimi duğunu da belirlemenizi sağlar. sonuç işlevselliğinin servis odaklı mimarisi, çi- olarak, çeşitli depo adreslerinin kullanı- zelgelemeyi geliştirmek ve araç veya mının ve stok hareketlerinin optimizasyo- nakliye birimi aktivitelerini etkili ve verim- nunu sağlayabilir ve birçok üretim yerin- li hale getirmek için ihtiyaç duyduğunuz deki malzeme stoklarını rastgele fazladan esnekliği sağlar. depolama alanlarında depolayabilirsiniz. Depolama ve Depodan Çıkarma saP eWm, stok yönetimi ve teslimat stratejileri süreci yazılımlarıyla tamamen entegre saP eWm ile, yerleştirme ve çekme için edildiğinden, çeşitli depo süreçlerini de- uygun depo adreslerini atamak üzere netlemenize ve bu depo süreçlerinin op- depolama ve depodan çıkarma stratejile- timizasyonunu sağlamanıza olanak tanır. ri kullanılır. bu stratejiler, her depo göre- Diğer uygulama bileşenlerindeki iş sü- vi yaratıldığında doğru depo adresini be- reçleri, deponuzdaki hareketleri tetikler. lirler. Depolama stratejisi, gelen ürünler saP eWm'de bu hareketleri düzenleye- için uygun depo adreslerini otomatik ola- bilir, denetleyebilir ve izleyebilirsiniz. rak belirleyerek, mal girişi için depo ka- pasitesini en üst düzeye çıkarmak üzere Depoya Giriş Süreçleri ürün ana verilerindeki parametreleri kul- lanır. mal çıkışında ise, mal çekmek için saha yönetimi en uygun yeri bulmak üzere depodan çı- uygulamanın yeni saha yönetimi işlev- karma stratejileri ürün ana verilerinden selliği sayesinde, terminalinizdeki kam- belirlenir. bu uygulama, normalde belir- yon ve römorkları yönetebilir, depo gö- lenmiş olan kaynak ve hedef depo ad- revlerini esas alarak hareketlerini reslerini geçersiz kılarak belirli mal hare- eşleştirebilir ve depo izleme programı ketlerini manüel olarak işlemenize de
 13. 13. başlatmak için, kurumsal kaynak ürünün gecikmeli depolamaya uygun planlama (erP) sisteminde gelişmiş bir olup olmadığını belirlemek için depo sü- eşzamanlı sevkiyat bildirimi (asn) veya reci türü ve stok türü kontrol edilir. uy- gelen teslimat oluşturulur. saP eWm gunsa depolama ve depolama görevle- 2007 ile, depodaki mal girişi süreçleri- rinin yerine getirilmesi geciktirilir. saP eWm nin başlamasını sağlamak için erP satı- karşılanamayan sipariş durumunda ise, nalma belgesi, planlanmış bir mal girişi teslimat belgesi yaratılır ve ürünün sev- (İleri Depo yönetimi), olarak temsil edilir. Daha sonra, mal gi- kiyat alanına cross-docking işlemi yapı- ürün sayısının ve rişi saP eWm içinde verimli hale getiri- lır. Depo süreci türü ve stok türü ilişkili lerek, kamyonun varışına göre alınan değilse, gecikme olmadan depolama haketinin çok olduğu teslimatlar yaratmanıza ve teslimatları için depo görevleri yaratılır, başka bir karmaşık depo doğrulamanıza olanak sağlar. Tolerans deyişle, PD ve PfGr işlevleri kontrolleri gelen girişlerde işlenir. Depo gerçekleştirilmez. operasyonlarını sorumlusu, iş yükünü kontrol edebilir ve yönetebileceğiniz ileri o gün için çizelgelenen asn sayısını ve saP advanced Planning & Optimization satınalma siparişi kalemlerini esas ala- (saP aPO) bileşeni, alınan bir teslima- boyut özellikler sunarak; rak gelecek giriş kalemlerini planlayabi- tın PD için mi yoksa PfGr için mi uy- planlama, yürütme ve lir. mal girişi işlevleri, üretim siparişleri- gun olduğunu tanımlar. başka bir deyiş- nin dahili giriş kalemleri ve diğer le saP aPO, mal girişi kaydından sonra otomasyon işlevlerini tesislerin stok nakillerinin yanı sıra, hari- cross-docking uygunluğunu tanımlar. merkezi ve dağıtık ci tedarikçilerin de giriş kalemlerini bir- leştirir. PfGr'ye uygun teslimatlarda, saP olarak işletmenizi sağlar. aPO stoğun doğrudan alış işleminden Cross-Docking sonra bir müşteriye veya farklı bir depo- saP eWm ile ürünler için yapılan işlem- ya taşınıp taşınmayacağını belirler. bu olanak sağlar. İkmal ve yeniden düzen- leri en aza indirgeyerek depo maliyetle- karar, saP Crm (müşteri İlişkileri leme gibi dahili hareketleri işlemek için rini düşürebilirsiniz. Cross-docking, yönetimi) uygulamasında tutulan bir de depolama ve depodan çıkarma stra- doğrudan mal girişinden mal çıkışına ka- veya birkaç karşılanamayan siparişi tejileri kullanılabilir. Depolama stratejileri dar ürünleri nakletmenizi sağlayarak iş- esas alır. PD'ye uygun teslimatlar için, arasında manüel giriş, sabit depo adre- leme ve depolama maliyetlerini düşürür- saP aPO malların bir lokasyondan di- si, genel depo, mevcut stoğa ekleme, ken işlenen taşıma birimi sayısını arttırır ğerine taşınıp taşınmayacağını belirler. boş depo adresi, yakın sabit çekme ve acil siparişlerin yerine getirilmesini bu karar mal girişiyle tetiklenir ve satış yeri, palet deposu ve toplu stok alanı hızlandırır. tahminini esas alır. yer alır. Depodan çıkarma stratejileri arasında, fıfO; lıfO; son kullanma tari- mal Girişinden Çekme ve nakliye Cross-Docking'i hi en yakın olanları önce çıkar; kısmi İtme bazlı yayılım nakliye cross-docking'i (TCD), nakliye miktarları önce çıkar; miktara, raf ömrü mal girişinden çekme (PfGr) ve itme maliyetlerinin optimizasyonunu gerçek- son tarihine ve sabit adrese göre çıkar bazlı yayılım (PD) işlevleri, fırsatla karşı- leştirmenizi sağlayan planlanmış bir yer alır. bu stratejilerden herhangi biri, laşıldığında gerçekleştirilen veya plan- cross-docking biçimidir. TCD, taşıma bi- business add-in (badı) teknolojisi kulla- lanmamış cross-docking aktiviteleridir. rimlerinin farklı dağıtım merkezleri veya nılarak geliştirilebilir veya değiştirilebilir. Planlanmamış cross-docking için, stan- son gidecekleri yerdeki yeniden yükle- dart alınan teslimatlarla çalışırsınız ve me noktaları üzerinden nakliyesini des- beklenen mal Girişi standart mal girişi sürecini kullanarak iş- tekler. bu, yeni nakliyelere birden çok normalde, depoda mal girişi sürecini leme başlarsınız. mal girişi sırasında, teslimatı birleştirmenizi, nakliye 12
 14. 14. araçlarınızı değiştirmenizi veya ihracat kaydedilir. vas siparişinde toplanan ve- kontrol sonuçları değerlendirildikten aktivitelerini merkezi olarak işlemenizi rileri, harici faturalandırma ve dahili hiz- sonra stok nakli veya hurdaya çıkarma sağlar. son gideceği yer bir dağıtım met sağlayıcıları için bir temel olarak gibi sonraki lojistik eylemleri merkezi veya müşterinin üretim yerinde- kullanabilirsiniz. vas siparişi ayrıca akti- tetikleyebilirsiniz. ki depoysa, saP Crm'deki müşteri si- vitenin belgesi olma işlevini de görür. parişi TCD için bir temel oluşturur. an- saP eWm, kalite kontrol işlevlerini işle- cak taşıma birimlerini kendi son kalite yönetimi mek için Qıe'yi de kullanır. kalite kont- deponuza nakletmek için de TCD'yi kul- saP eWm'deki kalite yönetimi (Qm) iş- rolü, bir nesnenin (örn. bir teslimat), ta- lanabilirsiniz. bu durumda, stok nakli si- levleri, kontrol süreçlerini eşleştiren ka- şıma biriminin veya ürünün kalitesini parişi TCD için temel oluşturur. lite denetim motoru (Qıe) üzerinden et- belirlemek için bir hata kataloğu kullan- kinleştirilir. Qm işlevleri, teslim edilen manıza olanak sağlar. ayrıca bu kontrol katma Değer yaratan Hizmetler ürünlerin kalite ölçütlerinizi karşılayıp işlevlerini saP business suite iş uygu- saP eWm ile, katma değer yaratan hiz- karşılamadığını kontrol etmenizi sağlar. lamaları grubundaki çeşitli uygulamalara metler (vas) siparişleri kullanarak de- mal girişinden sonra, tüm teslimatı ve ve saP dışındaki uygulamalara da en- poda yürütülebilir. Genel vas aktivitele- teslim edilen taşıma birimlerini kontrol tegre edebilirsiniz. kontrol motoru işlev- ri arasında ürün yerleştirme, etiketleme, edebilir, teslim edilen ürünleri sayabilir leri, saP Plm (ürün yaşam Döngüsü ambalajlama veya kit hazırlama yer alır. ve müşteri iadesi olarak teslim edilen yönetimi) uygulamasındaki kapsamlı vas siparişi, depo çalışanına hangi ürünleri kontrol edebilirsiniz. Depo için- Qm işlevlerine katkıda bulunur. Qıe, he- ürünler için hangi aktivitenin gerçekleş- de, depolanmış bir ürün için kalite kont- terojen sistem altyapısında kullanılmak tirilmesi gerektiği hakkında bilgi verir. rolünü manüel olarak tetikleyebilirsiniz. üzere tasarlanmıştır. servis odaklı oldu- ambalaj belirtimi, hangi vas aktiviteleri- saP Crm'i kullanarak, mal girişini etki- ğundan, saP sCm'deki merkezi olma- nin gerçekleştirilmesi gerektiğini ve tes- leyen parametreleri ve müşteri iadeleri- yan depo yönetimi yazılımı aracılığıyla limat kalemi de yapılacak tam iş miktarı- nin kalite kontrol sürecini kontrolleri yürütme süreci gibi yeni sü- nı bildirir. belirli hizmetler için kullanılan tanımlayabilirsiniz. reçleri destekleyebilir. yardımcı ürünler de vas siparişine 13
 15. 15. Depodan Çıkış Süreçleri Paket İşleme işlemleri, konveyör sistemini atlayacak şekilde tanımlanır; Paket, depodan çekme aktiviteleri veya değişiklikleri kaydet- bunun yerine yedeklerden çekilip sevkiyat için doğrudan ha- me gibi depo süreçlerinin kontrol edilmesi için talep kalemle- zır hale getirilir. bu da önemli ölçüde işgücü tasarrufu sağlar. rini gruplar. bu gruplar daha sonra birlikte işlenir. Depo talebi Diğer kalemler bir konveyöre alınır, buradan bir palet oluştur- ve ayrıştırma kalemleri, aktivite alanı, rota veya ürüne göre ma istasyonuna ya da koli nakliyesi istasyonuna yönlendirilir. paketler halinde gruplanır. Dalgalar otomatik olarak veya bir palete yerleştirildikten veya listelendikten sonra ürünler şablonlar kullanılarak manüel şekilde oluşturulabilir. Paket yüklenir ve bir mal çıkışı kaydedilir. şablonu, paket niteliklerini tanımlar ve otomatik paket tayini için altyapı işlevi görür. şablonlar, aynı paket niteliklerinin İkmal İşleme aynı koşullara uyan farklı depo talep kalemleri için yeniden İkmal süreçleri, depodan çekme gereksinimlerini destekle- kullanılmasını sağlar. bunlar manüel paket yaratılırken de kul- mek için uygun miktarda malın ileri çekme alanlarında depo- lanılabilir. Otomatik paket oluşturma durumunda, mevcut pa- lanmasını sağlar. İkmal yönetimi için, minimum ve maksimum ketlere kalemlerin tayin edilmesi veya çıkartılması için şab- stok düzeyleri, talep temelinde stok gereksinimleri ve istisna lonların atanması gerekir. temelinde ikmal gibi birden çok olanak vardır. minimum ve maksimum düzeyleri temel alan bir ikmal sisteminde, mini- Depodan çıkış süreçleri, teslimat münferit kalemlerini, mal- mum düzeye ulaşıldığında, paletteki grubu maksimum düze- zeme işleme ekipmanlarını göz önünde bulunduran kısıtla- ye kadar yeniden doldurmak için bir ikmal görevi yaratılır. Ta- maya dayalı bir hesaplamayı model alabilen paketler halinde lep temelinde ikmal planları, açık depo taleplerini esas alır. gruplayarak işleme başlar. bilinen palet grubu konumları sa- Doğrudan veya istisna temelinde ikmal işlemeleri, depo gö- yısıyla, uygun miktarda iş tanımlanabilir ve kat için onaylana- revi teyidi sırasında belirgin hale gelen açıkları karşılar. bilir. Tam paletleri çekme gibi belirli depodan çekme Depo Adresi Yönetimi ve kullanılarak gereksinimlerinize göre be- uygun şekilde yerleştirilmesini ve depo- Optimizasyonu lirlenir. Deponuzdaki her depo adresi dan çekilmesini sağlamak üzere ana ve- eşleştirilerek, tüm hareketleri sürekli rilerin güncellenmesini sağlar. Tesisiniz saP eWm içindeki farklı depo- olarak ayrıntılı şekilde izlemenize olanak lama alanları esas alınarak tanımlanır ve tanır. Depo ürünlerinizi heran tam olarak stok yönetimi ve ileri depo yönetimi ta- eşleştirilir. örneğin, yüksek raf deposu, görebilirsiniz. saP eWm ile, her ürün, mamen entegredir. saP eWm, fiziksel toplu stok ve sabit depo adresleri, depo boyutu ve erişim sıklığına bağlı olarak envanter yöntemlerini kullanmanıza ve yapısı içinde depo tipleri olarak eşleşti- optimum adreste saklanacak şekilde, stok farklarını girmenize olanak tanıya- rilir. stoklar, ürünlerin ve ambalaj malze- depo stoklarınızdaki depolanma şeklinin rak stok yönetimindeki envanter defter melerinin taşıma birimi olarak tanımla- optimizasyonunu sağlayabilirsiniz. İlk kaydının gerçek depo stoğuyla her za- nan bir birleşimi gibi yönetilebilir. Taşıma olarak, depo içindeki bir ürün için en uy- man eşleşmesini sağlar. birimleri, hareket esnekliği ve palet gun durumu önermek üzere slotting iş- veya konteyner içeriklerinin görünürlü- levlerini kullanıp, ardından o anda opti- Taşıma birimlerini yönetme ğünü sağlar. mum konumlarda depolanmayan Taşıma birimi, ambalaj malzemesi ve ürünlerin yerini değiştirerek depoyu ye- ürünü içeren fiziksel bir birimdir. üründe ürün stokları depo adresi düzeyinde niden düzenleyebilirsiniz. slotting işlevi, bulunan tüm bilgilere taşıma biriminden yönetilir. Depo adresleri, şablonlar saP eWm'nin gelecekte ürünlerin erişebilirsiniz. Taşıma birimi içeren 14
 16. 16. kalemler arasında, malzeme kalemleri, güncellemeden depolama planlaması iş- ambalaj yardımcı malzemeleri veya di- levini çalıştırarak depolama planlaması ğer taşıma birimleri yer alabilir ve bunla- sonuçlarını simüle edebilirsiniz. sonuç saP İleri Depo rın tümü genel bakışta görüntülenebilir. memnun edici düzeydeyse sonucu kay- yönetimi, tüm depo Her taşıma birimi benzersiz şekilde dedip etkinleştirebilirsiniz. tanımlanır. yönetimi ihtiyaçlarınızı fiziksel envanter alma karşılayacak özellikler Genel durum yönetimi, taşıma biriminin saP eWm ile fiziksel envanter depo fiziksel durumunu (örn. planlanmış veya düzeyinde gerçekleştirilir. Düzenli yapı- ile Tedarik Zinciriniz gerçekleşen) ve diğer nitelikleri (örn. lan sürekli sayım işlemi, doğru adreste içerisindeki en önemli ağırlıklı, yüklenmiş, bloke ya da kayıtlı doğru miktarda ürün bulunduğundan mal girişi) belgelemenizi sağlar. ayrıca emin olmanızı sağlar. a, b ve C kalem- halkalardan depolarınızın ambalaj malzemesi tipi için kendi duru- lerinin sayım sıklığını belirlemekte öz- kusursuz şekilde munuzu yaratmak üzere bir kullanıcı şe- gürsünüz. konfigüre edilebilir tolerans ması tanımlayabilirsiniz. gruplarını kullanabilen bir analist, stok işlemesini sağlar. farklarını yönetmenizi ve daha sonra bu slotting farkları değerlendirip erP sistemine Depolama planlaması, depolama ve de- tekrar kaydetmenizi sağlar. ayrıca kayıt podan çıkarma stratejilerini yönlendiren farkları için belirli kullanıcılar için belirle- ürün ana verilerini belirler. saP nen azami parasal sınırı veya yüzde sını- eWm'de depolama planlaması işlevini rını da tanımlayabilirsiniz. ürünün doğru kullanarak, henüz depolama planlaması konumda olduğunu doğrulayarak, depo- yapılmamış ürünlerin depo adresinin be- lama veya depodan çekme sırasında lirlenmesini önleyebilirsiniz. Depo düze- bakiyeyi doğrulayarak, sıfır veya düşük programını işin tayini, başlangıcı ve de- yinde, depolama planlaması henüz ger- stok kontrollerini gerçekleştirerek ve netimine yönelik etkileşimli bir araç ola- çekleştirilmediği zaman, bir ürünün her alanda fiziksel envanter yöntemini rak da kullanabilirler. depo adresinin belirlenmesine izin veri- yıllık olarak yürüterek sürekli sayıma lip verilmeyeceğini denetleyebilirsiniz. göre bir ürün veya adres düzeyindeki radyo frekansı Desteği sayıları yönetebilirsiniz. saP eWm, daha hızlı ve daha doğru Depolama planlaması yazılımı, depodaki veri girişi için radyo frekansı teknolojisi- en uygun depo adresini belirlemek için Dağıtım Merkezi Süreçleri ni destekler. rf aygıtları doğrudan etki- ürün verilerini, gereksinim verilerini ve leşim kurarak tam veri doğrulaması ya- ambalaj verilerini dikkate alır. bu para- Planlama ve İzleme pılmasını sağlar. barkod veya elektronik metreler, ürünün depolanacağı alanı, saP eWm’deki merkezi bir depo izle- etiketler kullanarak verileri girmenize ve depo adresi için gerekli özellikleri ve me programı, depodaki personele tüm doğrulamanıza olanak tanır, bu da depo- kullanılacak depolama stratejisini açık- depo aktivitelerinin eksiksiz ve güncel nuzda yüksek kalitede bir standart oluş- lar. Depolama planlaması yazılımı ayrıca görünürlüğünü sağlar. Depo izleme turur. saP yazılımı aygıttan bağımsız yürütme sürecine bağlı olan ana verileri programı, depodan çekme, depolama, olup gerektiğinde rf aygıtından gelen de gözden geçirir. Depolama süreci, yü- fiziksel envanter, kaynak yönetimi, depo ileti ve bilgilerin çevrilmesine yönelik rütme verilerine bağlıysa, bu bilgiler stokları veya herhangi bir depo aktivite- araçlar sağlar. Görev teyidi, ambalajla- depo adresi belirleme sürecine dahil si hakkındaki bilgileri görüntüler. kullanı- ma, yükleme ve boşaltma için depo sü- edilir, ancak depolama planlaması so- cılar, izleme programını yalnızca onları il- reçleriniz boyunca radyo frekansı tanıtı- nuçları üzerinde herhangi bir etkisi gilendiren iş süreçlerini göstermek cısını kullanabilirsiniz. olmaz. ürün ana verilerini üzere ayarlayabilir. ayrıca izleme 15
 17. 17. seri numara Desteği türü ayarlanabilir. Depo siparişleri, kay- ve böylece izlediğiniz en önemli seri numaralar da saP eWm ile des- nak yönetimi işlevselliği aracılığıyla de- kPı’ların hızlı bir görseli sağlanır. İşgücü teklenir, belge düzeyinde veya adres polara tayin edilir. yönetim işlevleri insan kaynakları (Hr) düzeyinde yönetilebilir. seri numaralar yazılımıyla entegre edildiğinden, şimdi belge düzeyinde izlenirse, seri numara- İşgücü yönetimi teşvik edici ücretler sunabilirsiniz. yö- sını yalnızca gelen veya giden teslimat saP eWm, tasarlanmış işgücü stan- netici, prim hesaplamalarını Hr sistemi- anında kaydedersiniz. adres düzeyinde dartları ve diğer performans ölçümleri- ne geçirmeden önce iş yükü verilerini izlenirse, numaralar yalnızca giriş ve çı- ne göre çalışan performansını izlemeni- inceleyip onaylama fırsatına sahiptir. kış anında kaydedilmekle kalmaz, her ze olanak veren, sağlam işgücü görev teyidi için de kaydedilir. yönetimi işlevselliği sunar. bu işlevsellik Otomasyon, malzeme akış sayesinde, çalışan aktivitelerinin plan- sistemine Destek kaynak yönetimi lanması, simüle edilmesi ve ölçülmesi saP eWm, harici sistemlerin (depo de- kaynak yönetimi işlevselliği sayesinde için eWm araçlarını kullanarak işgücü- netim birimleri) bir arayüzünü içerdiğin- saP eWm, kuyruklar yoluyla iş yöneti- nüzü etkili şekilde yönetebilirsiniz. saP den, standart uygulama bağlama ve mini ve dağıtımını kolaylaştırarak depo eWm, size tüm depo çalışanlarının akti- gömme işlemelerini kullanarak tüm ürün proseslerinin verimliliğini en üst düzeye vitelerinin tam bir genel bakışını sağla- hareketleri için otomatik depolama, de- çıkarır. kaynak, rf ortamında veya rf yarak doğrudan ve dolaylı bir şekilde iş- podan çıkarma sistemlerini, forklift ortamı dışında olabilir. Depo izleme gücünü izler. yetki profillerini kullanarak, kontrol sistemlerini, konveyör sistemle- programı, kaynakları etkili şekilde izleyip hassas bilgilerin güvende olmasını sağ- rini ve diğer otomatik donanımları en- denetlemenize yardımcı olurken, kuy- lar ve şirket bilgilerinin gizliliğini korur. tegre etmenize olanak sağlar. ruklar da kaynak gerektiren iş için depo bu yeni işgücü yönetimi işlevselliği sa- siparişleri seçiminin optimizasyonunu yesinde, depo aktivitelerini planlamak, malzeme akışı sistemi, otomatik depo- sağlamanıza yardımcı olur. simüle etmek, ölçmek ve görüntülemek lama ve depodan çıkarma sistemlerine için çalışanların üretkenliğini daha iyi yö- doğrudan bağlantı sağlar. sizin sadece kuyruklara kaynakların tayin edilmesi, netebilir ve ölçebilirsiniz. kullanıma hazır saP eWm'ye programlanabilir mantık- depo üzerinden görevlerin odak noktası raporlama, hem doğrudan hem de do- sal denetleyici bağlamanız yeterlidir. olarak yönetimini ve dağıtımını sağlar. laylı aktiviteler için bireye veya gruba Otomatik sistemlerde taşıma birimleri- İş, mevcut kaynaklara otomatik veya göre çalışan performansını görüntüle- nin hareketini denetlemek, konveyör bö- manüel olarak tayin edilebilir. kaynak menize olanak verir. Çalışanlar, rf aygı- lümlerini etkinleştirmek veya devre dışı gerektiren sistem güdümlü iş için, kip, tından veya masaüstlerinden erişilebilen bırakmak, konveyör bölümlerini grupla- en son başlangıç tarihi, yürütme önce- depo izleme programındaki işlem so- mak veya çeşitli düzeylerde yazışmayı likleri, tayin edilen öncelikler, tayin edi- nuçlarını görüntüleyerek anında kendi etkinleştirmek ya da devre dışı bırak- len kuyruklar, kaynak nitelikleri ve depo verimlilikleriyle ilgili değerlendirme alabi- mak için bu malzemeyi kullanabilirsiniz. siparişi durumu gibi birçok faktör esas lir. Hem dikey hem de yatay hareketle- Depo izleme programı, iletişim noktala- alınarak optimum görevlerle sağlanır. rin seyahat süreleri hesaplanır. yönetici- rını, mevcut akışı, önceki akışı ve taşı- Depo siparişi, depo çalışanının belirli bir ler çeşitli “dönemlerde” aktiviteleri ma biriminin tüm akışını izleme görünür- süre içinde gerçekleştirmesi gereken planlayabilir ve simüle edebilir. bu yeni lüğü sağlar. optimum yürütülebilir iş paketini temsil işlevsellik, iş modelinizi destekleyen ve eder. bu paket, depo siparişleri olarak temel performans göstergeleri (kPı’lar) Daha Fazla Bilgi İçin: gruplanıp işleme için hazır olan depo karşılanmadığında uyarıları konfigüre görevlerinden veya fiziksel envanter ka- eden kPı’ları tanımlamanıza da yardımcı saP temsilcinizle bağlantı kurun veya lemlerinden oluşabilir. uyarlamada ta- olur. bu kPı’lar, aynı anda birden çok www.sap.com/scm web adresinden bizi nımlanan depo siparişi yaratma kuralları hizmeti görüntülemenize olanak veren ziyaret edin. kullanılarak depo siparişinin kapsamı ve grafiksel bir çerçevede görüntülenebilir 16
 18. 18. duet™ TaleP PlanlamaDa mıCrOsOfT OffıCe öZellİklerİnDen fayDalanın Duet, yöneticiler ve diğer çalışanlar dahil bilgiyi kullanan çalışanları daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirir. Kurumsal planlamadaki en önemli iki Günümüzün Tedarik Zinciri olarak, saP sCm, satıcı tarafından yö- Zorluklarıyla Başa Çıkma netilen stok, bütünleşik planlama süreci, yaklaşım olan masaüstü tahmin ve ikmal gibi işbirliği ve tedarik programları ve kurumsal sürekli değişen talepler, azalan müşteri zinciri ortaklıklarını destekler. sadakati, ürün yaşam döngülerinde kı- kaynak planlamayı birbirine salma, müşteriye göre üretim ve çetin Duet™ ve SAP SCM ile Talep bağlar. küresel rekabet günümüz iş dünyasının Planlama en önemli sorunları arasındadır. böyle bir ortamda geleneksel tedarik zinciri, 15 yıldan fazla süredir, saP ve bilgi akışı sayesinde bir arada bulunan microsoft arasındaki ortaklık her iki şir- bağlantılı ticaret iş ortaklarının karmaşık ketin müşterilerine de önemli ölçüde de- ve çok düzeyli bir ağı haline gelmiştir. ğer katmıştır. saP ve microsoft, ilgili müşteri memnuniyetini en üst düzeye çı- masaüstü uygulamalarının bilgisiyle ve iş karmak, kâr elde etmeyi sürdürmek ve süreçlerini destekleme konusundaki uz- rekabet gücünü koruyabilmek için şirket- manlıklarını birleştirerek bir takım oluş- ler, bilinçli, doğru ve zamanında kararlar turmuşlardır. sonuç; verimliliği arttırabi- almalarına yardımcı olan, bir bilgi altyapı- len, karar almayı geliştiren ve şirketlerin sına ihtiyaç duymaktadırlar. Değer oran- bT yatırımlarından en üst düzeyde yarar- ları yüksektir. lanmalarını sağlayan bir ürün olan micro- soft Office ve saP uygulamaları için Teslimat günlerinde veya diğer taahhüt- Duet™ yazılımıdır. Duet, tamamen konfi- lerde hata oluşması gibi fazla stoğa yol güre bir saP talep planlama uygulaması- açan, doğru olmayan tahminlerin geri nın arka ucu olarak kullanıldığında, talep dönüşü mümkün olmayabilir.Talep plan- planlarını ve tahminleri yaratma, denetle- lama, yüksek uzmanlığa sahip, tüm şir- me ve değiştirme için bir dizi kapsamlı ket, şirketin bölümleri veya ürün grupları ve etkileşimli planlama işlevi sunar. ve bölgeleri boyunca planlama ve tahmin Duet, saP sCm 'deki ileri talep planla- proseslerini yürüten kişilerden oluşan ma özelliklerini microsoft excel'in alışıl- küçük bir grubun değer alanı haline ge- mış ve esnek kullanıcı arayüzüyle birbiri- lebilir. bu merkezileştirmenin sonucu ne bağlar. Duet ve saP sCm, olarak planlamacılar, fiili müşteri taleple- kullanıcıların esnek, sezgisel ve kullanımı rinden oldukça uzaktır, kendi planlama kolay olan kapsamlı ve etkileşimli işlevle- deneyimlerine ve satış organizasyonları- re duydukları ihtiyacı beraber karşıla- nın değerli girdilerinden yoksun araçlara maktadır. ayrıca kullanıcıların çevrimdışı güvenmek zorundalardır. çalışma gibi seçenekleri de mevcuttur, örneğin bir satış temsilcisi tahmin verile- saP® sCm (Tedarik Zinciri yönetimi) uy- rini yoldayken de sisteme girebilir. excel gulaması, yüksek nitelikli ve deneyimli ile olan benzerliği kullanıcıların kabul kullanıcılaramükemmel bir araç seti sağ- etme süresini kısaltır ve maliyeti azaltır. lar. uygulama dahilindeki talep planlama kullanıcı tarafından benimsenmesi çok yazılımı, veri analizleri, çok düzeyli plan- kısa sürer bu yüzden de eğitim maliyeti lama, yaşam döngüsü yönetimi, tahmin- yok denecek kadar azdır. önemli planla- leme ve promosyon planlama için eksik- ma bilgilerinin satış temsilciniz ve üretim siz ve bir dizi gelişmiş işlev sunar. ek ile pazarlama çalışanlarınız için
 19. 19. kullanılabilir olması tüm kurumsal planla- Planlayıcı yerel ve bölgesel bilgi aktarmaktan so- ma süreçlerinizi akıcı hale getirir. sonuç Planlayıcının genellikle saP sCm hak- rumludur ve aynı zamanda yönetici için olarak, talep gereksinimlerine çok yakın kında ya çok az bilgisi vardır ya da hiç asıl ilgili kişidir (aşağıya bakınız). Tam girdiler sayesinde, talep planlama daha bilgisi yoktur ve talep planlamaya üç ay- yetkili planlayıcı Duet ve saP sCm’yi hızlı ve doğru bir hal alır. veri güvenliğini lık süreçlerde verilere katkıda bulunmak planlama sürecine dahil olan herhangi ve doğruluğunu sağlamak için, verileri amacıyla nadiren veya kısa dönemler biri için planlama çizelgelerini konfigüre münferit kullanıcıların görebileceği şekil- için dahil olur. Planlayıcı, müşteri talep- etmek amacıyla kullanır. de kolayca sınırlayabilirsiniz. Planlama lerini iyi bilen, sık sık ofis dışında çalışan süreci konusunda uzman olmayan an- ve çevrimdışı planlama işlevlerini tahmin yönetici cak müşterilerinin gereksinimlerini en iyi verilerini güncellemek için kullanan bir yönetici genellikle bT departmanında anlayabilen çalışanlar Duet ve saP satış temsilcisi olabilir. Talep planlama çalışır ve saP sCm ile Duet'i konfigüre sCm'yi kullanarak kolay arayüz aracılı- verilerine erişim sağlamak için önceden etmekten ve yönetmekten sorumludur. ğıyla bilgileri girebilirler böylece, talep konfigüre edilmiş Duet dahilindeki plan- Talep planlama görevlerine ve süreçleri- planının tamamen doğruluğuna katkıda lama çizelgeleri ve kolay seçenekler, ne aşina olmakla birlikte, yönetici, plan- bulunurlar. Çalışanlar görev alanlarıyla planlayıcıya saP sCm'nin en temel iş- lama sürecinin kendisine dahil olmak ilişkili planlama verilerinin emsalsiz gö- levlerini kullanarak etkin bir çalışma or- yerine diğer kullanıcılara bu görevleri rünürlüğünü elde eder. uzman talep tamı sağlar. yürütmelerinde destek sağlar. yönetici planlayıcılar ayrıca, kullanmakta oldukla- Duet ve saP sCm'yi planlayıcı, ileri rı saP sCm işlevlerini tamamlayan es- İleri Planlayıcı planlayıcı ve tam yetkili planlayıcı için, nek excel temelli işlevlerden İleri planlayıcının genel anlamda saP planlama çizelgelerini konfigüre etmek faydalanabilirler. sCm hakkında bilgisi vardır,planlama amacıyla kullanabilir. verilerine esnek bir şekilde erişme ihti- Önceden Konfigüre Edilmiş yacı duyabilir ve uygulama günde bir Kullanımı Kolay Planlama Kullanıcı Rolleri kaç kez ve daha uzun sürelerde ileri Çizelgeleri planlayıcıya gerekli olabilir. İleri planlayı- saP sCm, sezgisel kullanım için açık cıya örnek olarak, şirketin planlama ge- Tüm kullanıcılar bir veya daha fazla plan- bir şekilde tayin edilmiş dört önceden reksinimlerinin genel bakışına sahip lama çizelgesiyle çalışabilir. Planlama çi- konfigüre talep planlama rolü sunar. bu olan ama tüm gününü planlama süreciy- zelgesi, kullanıcıların saP sCm talep işlevler, satış yöneticileri gibi uzmanlığı le harcamayan mal giriş sorumlusu gös- planlama yazılımından planlama verileri- daha az olan planlayıcıların önceden ta- terilebilir. İleri planlayıcı Duet ile, belirli ni yükledikleri bir şablon olarak kullanı- nımlanmış bir alandaki basit görevlerin- ihtiyaçlara uyarlanabilen önceden konfi- lan excel çalışma sayfasıdır. kullanıcılar den kurum çapında talep planlama ve güre edilmiş planlama çizelgeleri elde daha sonra bu verileri gerektiği gibi tahminden sorumlu olan, ileri ve tam eder. analiz edebilir, değiştirebilir, ekleyebilir yetkili planlayıcılara sağlanan desteğe ve değişiklikleri saP sCm'ye kaydede- kadar değişkenlik gösterebilir. sistem Tam yetkili Planlayıcı bilirler. kullanıcılar, yönetici veya tam yöneticilerinin tüm planlama sürecini Tam yetkili planlayıcı genellikle saP yetkili planlayıcının izniyle birçok kez kurmaları ve yönetmeleri için bir dizi iş- sCm hakkında oldukça fazla bilgiye sa- kullanılabilen planlama çizelgeleri lev de mevcuttur. Dört önceden konfi- hiptir, planlama verilerinin esnek erişimi- yaratabilirler. güre edilmiş rol öneridir ve bazı küçük ne ihtiyaç duyar ve yazılımı sürekli ola- işletmeler bu rollerden istediklerini se- rak ve uzun dönemler için kullanabilir. bir planlama çizelgesiyle çalışmak her- çebilir, bu rollerin hepsini kullanmak zo- Tedarik zinciri planlayıcısı, yetkili planla- hangi bir microsoft excel dosyasıyla ça- runda değillerdir. Her rolün ayrıntıları yıcıya örnek olarak gösterilebilir. Tam lışmaktan farksızdır. satır ve sütun ekle- aşağıdaki gibidir. yetkili planlayıcı, diğer kullanıcılara plan- me, grafik yaratma ve özel formüllerle lama yazılımının kurulumu hakkında hesaplamalar yapma gibi birçok 18
 20. 20. yapabilirsiniz. bu veri, saP olmayan bir sistem gibi farklı bir kaynağa sahip olabilir. sezgisel sihirbaz (bkz. şekil 2) yeni planlama çizelgeleri yaratmayı kolaylaş- tırır. Planlama çizelgesi yaratmanın tüm düzeylerini içeren net bir genel bakışı da görebilirsiniz. münferit kullanıcı rolle- rini baz alan birçok seçenek kullanılabi- lir. Tam yetkili planlayıcı veya yönetici, planlayıcı için sadece planlayıcının ihti- yaç duyduğu işlevleri içeren çizelgeler yaratabilir. eİleri planlayıcı, mevcut bir planlama çizelgesini şablon olarak kulla- narak, güncel bir çalışma kitabı dahilin- de yeni planlama çizelgeleri yaratabilir. İleri planlayıcı daha sonra bunları yeni bir çizelgeye uyarlayabilir, örneğin ge- rektiğinde, göstergeleri kaldırabilir veya Şekil 1: SAP® SCM için Planlama Çizelgeleri planlama ufkunu kısaltabilir. standart microsoft excel işlevini kulla- seçim yönetme işlevleri, (aşağıya bakı- Tam yetkili kullanıcı, mevcut bir çizelgeyi nabilirsiniz. Hatta, aynı excel çalışma ki- nız) yöneticiler ve tam yetkili planlayıcı şablon alarak veya saP sCm'deki veri- tabı dahilinde diğer bir kaynaktaki veri- tarafından kullanılabilir. lerin özel bir görünümünü kullanarak lere dayanan hesaplamalar da planlama çizelgeleri yaratabilir. kurum- yapabilirsiniz. vurgulama özelliği (bkz. Planlama Çizelgesi yaratma sal bir hizmet, uygun veri görünümleri- şekil 1) planlama verilerinde yaptığınız Planlama çizelgesi, planlama senaryola- nin listesini okur. yönetici, planlama çi- değişiklikleri tanımlar, böylece verileri rı için göstergeleri ve karakteristikleri zelgeleri yaratmada ve kullanıcı saP sCm'ye kaydetmeden önce bu içerir ve gereken aralıklardaki (örneğin yönetimi, seçim yaratma ve tayin etme değişiklikleri gözden geçirebilirsiniz. belirli haftalarda) ve zaman aralıklarında- gibi görevlerle planlama için hazırlanma- ki (örneğin Haziran-aralık 2007 dönemi) da en önemli rolü oynar. yukarıda tanım- Duet ile talep planlama ile ilişkili olan verileri gösterir. bu kullanıcıların tam lanan bu yöntemlerin dışında, yönetici tüm araç ve işlevler, standart excel ara- olarak ihtiyaç duydukları verileri görme- planlama çizelgelerini manüel olarak, yüzüne dahil edilmiş ayrı bir araç çubu- lerini sağlar. Planlama çizelgesi, saP saP sCm uygulamasındaki bir planla- ğu ve menüde sıralanır. eylem sCm uygulamasından çıkan verileri ma senaryosunu temel alarak da yara- çerçevesi,örneğin, kullanıcının çevrimiçi gösterir ve kullanıcıların girdikleri, ge- tabilir. kurumsal bir hizmet saP ve saP sCm’ye bağlı olduğu bir du- rektiğinde değiştirdikleri verilerin oluş- sCm'deki kullanılabilir planlama senar- rumda, veriler uygulamadan son kez turduğu bir arayüzdür. Diğer excel çizel- yolarının listesini okur. yüklendiğinde, planlama çizelgesinde geleri ile, çoklu planlama çizelgelerini yapılan değişiklikler saP sCm’ye en de içeren bir çalışma kitabı yaratabilir ve son kaydedildiğinde, sistemin ve planla- başka bir çizelge için referans oluştura- ma çizelgesinin durumunu gösterir. ek bilecek bir çizelge içinde hesaplamalar 19
 21. 21. dahilindeki talep planlama işlevlerinden birini kullanmak için en az bir seçimi planlama çizelgesine tayin etmeniz ge- rekmektedir. Tüm kullanıcılar, tayin edil- miş seçimler arasında geçiş yapabilir. İleri planlayıcı, tam yetkili planlayıcı ve yönetici, seçimlerin sınırlandırılmasına ve ayrıntılı ayarlarının yapılmasına ola- nak tanıyan, yalnızca mevcut planlama çizelgesinde ihtiyaç duydukları veriyi görmelerini sağlayan quick entry ve hit list özelliklerine erişebilir. Quick entry işlevi, veri seçimini bir ka- rakteristik ile, örneğin renk, veya eğer gerekirse belirli bir karakteristik değer ile, örneğin mavi, sınırlandırmanıza ola- nak tanır. bu, belirli veri elde etmenin en kolay ve verimli yoludur. eğer verile- rin sınırlı bir kısmını planlıyorsanız, örne- ğin planlama çizelgenizde bulunan top- Şekil 2: Adım Adım Planlama Çizelgesi Yaratma Sihirbazı lamda 100 üründen bir veya ikisinin göstergelerini güncelliyorsanız, bu işlev mevcut bir Planlama Çizelgesini ayarlamalar yapabilir. yönetici özellikle kullanışlıdır.Hit list (bkz şekil 3 Düzenleme karakteristikler ekleyebilir veya kaldıra- ve 4) planlama çizelgesindeki verileri Planlayıcı dışında, kullanıcılar da mevcut bilir ve planlama ufkunun türünü mutlak daha fazla sınırlandıran ölçütleri birleş- planlama çizelgelerini çeşitli dereceler- (örneğin, Haziran 2007'den Haziran tirmenize olanak tanır. seçimler içinde de değiştirebilir. İleri planlayıcı göster- 2008'e) ve değişken (örneğin, bugünün mevcut olan tüm karakteristikleri gös- geleri kaldırabilir, göstergelerin görü- tarihini referans alarak geçmişte üç ay termek istediğiniz veri aralığını filtrele- nüm sıralarını değiştirebilir ve planlama ve gelecekte altı ay) olarak değiştirebi- mek ve daraltmak için kullanabilirsiniz. ufkunu (talep planlama süresini kapsa- lir. ayrıca yönetici hangi dönemler için belirlenen arama ölçütlerine sahip tüm yan dönem) kısaltabilir. İleri planlayıcı, (örneğin, geçmişteki tüm dönemlerde) değerler (münferit müşteri ve ürün adla- verilerin dökümünün nasıl alınacağını ve planlama ufkunun salt okunur olabilece- rı gibi) Duet eylem çerçevesindeki hit verilerin nasıl görüntüleneceğini değişti- ğini de tanımlar. list bölmesinde görünür. Tek bir fare tık- rebilir. İleri planlayıcının kullanabildiği lamasıyla, listedeki bir veya daha fazla seçeneklere ek olarak, tam yetkili kulla- veri seçimlerini yönetme ürün verisini yükleyebilirsiniz. nıcı dönemselliği değiştirebilir (örneğin, veri seçim yönetimi saP sCm ve Duet hafta yerine ay) ve planlama ufkunu ile talep planlama için temel bir işlevdir. genişletebilir. seçim, planlama çizelgesine veri yükle- mek için kullandığınız tüm ölçütleri içer- yetkili, mevcut planlama çizelgesini dü- mektedir. saP sCm'de kullanılabilir zenleme için gereken işlevlerin tümüne olan seçimler aynı zamanda uygun yet- erişebilir, yeni göstergeler ekleyebilir ve kilere sahip kullanıcılar için Duet'te de çizelgedeki salt okunur göstergelerde mevcuttur. saP sCm ile Duet 20
 22. 22. Çevrimiçi ve Çevrimdışı Talep Planlama bir planlama çizelgesiyle çalışmak herhangi bir microsoft excel dosyasıyla çalışmaktan farksızdır. Çevrimdışı çalı- şırken, saP sCm'deki güncel verileri planlama çizelgesine tek bir tıkla yükle- yebilirsiniz ve daha sonra bu verileri analiz edebilir ve gerektiği gibi düzenle- yebilirsiniz. vurgulama özelliği planlama verilerinde yaptığınız değişiklikleri ta- nımlar, böylece verileri saP sCm'ye kaydetmeden önce bu değişiklikleri gözden geçirebilirsiniz. eğer müşterileri veya iş ortaklarını ziya- ret ederken çevrimdışı çalışmak istiyor- sanız verileri, çevrimiçi olduğunuzda ve saP sCm’ye bağlandığınızda planlama çizelgesine yükleyebilirsiniz. veriyi plan- Şekil 3: Veri Filtreleme için Hit List Kurulması lama çizelgesine veya saP uygulaması- na en son yüklediğiniz saat ve tarih planlama çizelgenizdeki verinin durumu- nu bilmenizi sağlamak için Duet eylem çerçevesindeki durum alanında gösteri- lir. Daha sonra çevrimiçi olup saP sCm’ye bağlandığınızda, çevrimdışı ol- duğunuz sürede saP arka uç uygula- masında yaptığınız tüm değişiklikleri ko- laylıkla kaydedebilirsiniz. Hesap Çizelgesi İşlevlerinin kullanımı yukarıda belirtildiği gibi, microsoft excel'deki standart hesap çizelgesi iş- levlerini, satır veya sütun eklemek ve Şekil 4: Ayrıntılı Veri Seçimi için Hit List Kullanma örneğin belirli bir göstergenin verilen zamandaki toplamını almak gibi hesapla- Esnek ve Etkili Planlama planlaycılar her müşteri için farklı veri malar yapmak için kullanabilirsiniz. görünümüyle çalışabilirken, planlama excel'de yaratılan tüm makroları ve for- Planlama çizelgeleri bir kez yaratıldıktan sürecine daha fazla dahil olan tam yetki- mülleri planlama çizelgesindeki hücrele- ve veriler seçilip gerekiyorsa filtrelen- li planlayıcı gibi kullanıcılar, müşteri ri doldurmak veya hesaplamalar yap- dikten sonra, planlamanın asıl görevi grupları ve lokasyonlar üzerine kurulu mak için kullanabilirsiniz. Tüm excel başlayabilir. Planlama çizelgesinin es- özet görünümlerle çalışabilir. tabloları ve grafikleri planlama verilerini nekliği her kullanıcının tam olarak gere- görüntülemek için kullanılabilir. bu yüz- ken biçimi görmesini sağlar. Genellikle, den excel çalışma kitabı çoklu çizelgeler 21
 23. 23. içerebilir, hesaplamalarınızdaki diğer ça- Temel Duet mimarisi bu ana bileşenler- lışma sayfalarındaki verilere başvurabi- den oluşmaktadır: lirsiniz. Diğer çalışma sayfalarındaki ve- • microsoft Office ortamı için bir müş- riler fabrika takvimi gibi farklı bir teri add-on modülü kaynaktan sağlanabilir. bu hesap çizel- • müşteri ve saP uygulaması arasında- gesi işlevlerinin hiçbiri planlama verileri- ki yerleştirme ve iletişimi kolaylaştıran nin saP sCm'den veya saP sCm'ye bir Duet yazılım sunucusu (bu durum- doğru bir şekilde aktarılmasını engelle- da saP sCm) mez. Planlama çizelgesindeki, kaynağı • arka uç uygulamaları için bir saP ya- saP sCm olmayan grafikler, hesapla- zılım add-on'u (saP sCm) malar ve diğer kalemler, veriler saP arka uç uygulamasına kaydedildikten Duet, microsoft ve saP'nin sunduğu sonra yok sayılabilir. web servisi teknolojilerden yararlanma- Duet, yöneticiler ve nız için tasarlanmıştır. servis odaklı mi- diğer çalışanlar dahil Talep Planlama için Duet mari, müşterinin web servisleriyle doğ- Teknolojisi rudan bağlantı kurabilmelerine olanak bilgiyi kullanan tanır. ayrıca mimari, birçok sistem çalışanları daha önce Duet yaratılırken, microsoft ve saP bileşeninin güvenliğini en üst düzeye çı- geliştiricileri, microsoft .neT framework kartmak için kusursuzdur. Duet, micro- hiç olmadığı kadar ve kurumsal servis odaklı mimarinin soft Windows ve saP yazılım güvenliği güçlendirir. kurumsal (kurumsal sOa) temelini oluşturan saP için tam bir koruma sağlayarak benzer- netWeaver® platformundan yararlandı- siz bir oturum açma doğrulama modeli planlamadaki en önemli lar. bu da, masaüstünüz ve saP arka sunar. İstemci doğrulama için, bir kulla- iki yaklaşım olan uç uygulamaları arasında sorunsuz nıcı oturum açar ve bu masaüstünde bağlantıyı sağladı. doğrulanır. Duet daha sonra kullanıcı masaüstü programları simgesini saP yazılımındaki kullanıcı ve kurumsal kaynak profiliyle eşler. planlamayı birbirine bağlar. 22

×