Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAP Bilgi Yönetimi Çözümleri

2,049 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

SAP Bilgi Yönetimi Çözümleri

 1. 1. BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ SAP® BusinessObjects™ Portfolio
 2. 2. Sap® BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Data Integrator 9 Data Quality Service 11 Data Services 15 Data Federator 19 Metadata Management 23 Text Analysis
 3. 3. 2
 4. 4. SAP BusinessObjects Bilgi Yönetimi Çözümleri DATA INTEGRATOR SAP® BusinessObjects™ Data Integrator yazılımı, İŞLETMENİZ İÇİN GÜVENİLİR VERİLER kuruluşunuzun herhangi bir yerde ve herhangi bir sıklıkta, herhangi bir veri türü Verileriniz üzerinde denetim sahibi SAP BusinessObjects Data Integrator, için profil oluşturmasını, bu olmak için, operasyonel ve analitik kaynak verilerinizde yer alan tablolar süreçlerin ve sistemlerin bilgi taleplerinearasındaki içeriği, yapıyı, kaliteyi ve verileri çekmesini, hızlı biçimde yanıt verebilen çevik ve ilişkileri anlayabilmenize olanak veren dönüştürmesini ve teslim güvenilir bir veri altyapısına ihtiyaç gelişmiş veri profilleme özelliği ile duyarsınız. Böyle bir veri altyapısı, kurumsal verilerinizin kalitesini garanti etmesini sağlar. işletme genelinde güvenilir veriler elde altına alır. Veri doğrulama özelliği, etmenize yardımcı olabilecek veri istenmeyen verileri iş kurallarınız entegrasyonu özelliklerini gerektirir. temelinde filtreleyebilmeniz için, hedef ve kaynak sistemleriniz arasında bir Veri entegrasyonu için Gartner Magic güvenlik duvarı oluşturmanıza yardımcı Quadrant”ta lider konumunda olan SAP® olur. Veri çekme, dönüştürme ve BusinessObjects™ Data Integrator yükleme (ETL) prosesi boyunca, SAP yazılımı, veri entegrasyonu ve kalite BusinessObjects Data Integrator yönetimi için ilk birleşik teklif olan SAP verilerin bütünlüğünü doğrulamak için BusinessObjects Data Services’ı temel verileri denetler; operasyonel alanlara alır. SAP BusinessObjects Data (müşteri, ürün veya hizmet gibi) ait Integrator, işletmenin tamamında verileri temizlemeye yönelik ek veri gecikmeden, entegre ve güvenilir veriler kalitesi işlevselliğine, SAP elde etmenize yardımcı olur. SAP BusinessObjects Data Services BusinessObjects Data Integrator ile aracılığıyla erişilebilir. şunları yapabilirsiniz: • Güvenilir bilgiler elde edin SAP BusinessObjects Data Integrator, • Ürününüzü pazara daha hızlı sürün BT perspektifinden kaynak verilerde • İşletme-sınıfı veri entegrasyonu yapılan bir değişikliğin metadata analizi performansı sağlayın sırasında aşağı akım süreçlerini ve sistemleri nasıl etkileyebileceğini anlama Güvenilir Bilgiler Elde Edin becerisi kazandırır. Yazılım, SAP BusinessObjects yazılımı business Uyum düzenlemeleri şirketlerin intelligence (BI) katmanında yer alan zamanında, doğru ve denetlenebilir metadata ile yaratıcı bir entegrasyon bilgiler sağlamasını gerektirir. sunabilmesi açısından benzersizdir. Bu İşletmeler, bu zorlukların üstesinden metadata entegrasyonu, kaynak gelebilmek için kurumsal metadatalarına sistemdeki değişikliklerin BI raporları dair tek bir görünüme, kaynak üzerindeki etkisini görmenize olanak değişikliklerinin etkisine ilişkin veren uçtan uca etki analizini sağlar. görünürlüğe, veriler için kaynak Sonuç olarak, tüm ETL ve BI sistemlere, geri izlenilebilirliğe ihtiyaç ortamınızdaki değişiklikleri daha kolay duyarlar. yönetebilirsiniz.
 5. 5. İşletme perspektifinden bakıldığında, sezgisel bir geliştirme ortamı elde ederek ETL oluşturma veya metadata entegrasyonunun büyük BT için harcadığınız çabayı önemli ölçüde faydalarından biri, bilgi kullanıcılarının basitleştirebilir ve azaltabilirsiniz. SAP veri kalite süreci ile raporlarında veri bağlamını ayrıca, SAP BusinessObjects Rapid ilişkili tüm görevleri görüntülemelerine olanak veren veri Marts® ile BI dağıtımınızı hızlandırmak sıralama özelliğidir. Yazılım, kullanıcıların üzere kaynağa özgü kurumsal yöneten tek bir verilerin ne zaman güncellendiği, nasıl uygulamalara ilişkin önceden sezgizel geliştirme hesaplandığı ve nereden geldiği gibi, oluşturulmuş entegrasyon çözümleri orijinal işlemsel kaynağa kadar tüm sunar. ortamı ile BT bilgileri görmelerine olanak verir. Bu çalışmalarınızı önemli görünürlük, kullanıcılarınızın bilgilerine SAP BusinessObjects Composer daha çok güvenmelerine ve uyum yazılımı, bir ETL işinin tasarım evresini ölçüde basitleştirebilir gereksinimlerini karşılamalarına daha kolay yönetmenize yardımcı olan, ve azaltabilirsiniz. yardımcı olma konusunda önemlidir. ETL eşlemesine ilişkin web tabanlı sezgisel bir araç sunar. İş Ürününüzü Pazara Daha Hızlı gereksinimlerini bir araya getirmek Sürün amacıyla bir ekiple iş birliği yapmak; projenizi belgelemek için SAP kaynak verilerinize profil oluşturmak; BusinessObjects Composer’ı kullanın. SAP BusinessObjects Data Integrator ETL eşlemeleri oluşturmak; sayesinde, ETL prosesi oluşturma ile tasarımınızın doğruluğunu doğrulamak; SAP BusinessObjects Data Integrator, ilişkili tüm görevlerin yönetilmesine ilişkin veri entegrasyon işleri oluşturmak ve tek bir grafiksel ortamda veri entegrasyon işleri oluşturarak ve yöneterek geliştirme çalışmalarınızı hızlandırmanıza ve basitleştirmenize yardımcı olur. Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü, veriler için profil oluşturan, verileri doğrulayan, denetleyen, temizleyen, dönüştüren ve taşıyan işleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak verir. Gelişmiş hata ayıklama özellikleri, tüm ETL süreci boyunca sorunlu verileri analiz etmenizi sağlar. Akıllı dokümantasyon özelliği, sizi işlerinizi manuel olarak belgelemekten kurtarır. Şekil 1: Hedef Ortamınıza Yalnızca Güvenilir Bilgilerin Yüklendiğinden Emin Olun 1 van Beek, Daan, and Manley, Norman. “ETL ürün anketi 2008,” Passionned Nederland B.V., Ocak 2008 (Mayıs 2008’de revize edildi). 4
 6. 6. Entegrasyon yazılımı tam bir veri Hem BT hem de işletme kullanıcıları, dönüştürme serisi gerçekleştirmenize ETL prosesini veri ambarlama olanak verir. Güçlü, genişletilebilir ve projenizde kullanılan BI ürünüyle yeniden kullanılabilir bir işlem tamamen entegre ederek, kolay dönüştürmeleri kitaplığından metadata yönetimi, basitleştirilmiş ve yapılandırılmamış veriler (SAP birleştirilmiş yönetim, geliştirilmiş ürün BusinessObjects Text Analysis yazılımı ömrü yönetimi ve azaltılmış bakım aracılığıyla); XML dosyaları için hiyerarşi masrafları gibi ölçülebilir faydalar düzleştirme; XML kanal oluşturma; satır kazanırlar. Entegrasyon yazılımı, BI ve sütunların pivotu ve ters pivotu; dağıtımını hızlandırmak ve değişiklik yavaşça değişen boyutlar; değişiklik yönetimini basitleştirmek için bir SAP verileri girişi ve veri doğrulama (SAP BusinessObjects anlamsal katmanını Herhangi bir kaynakta BusinessObjects Data Services (bir SAP BusinessObjects evreni) yer alan verilere yazılımı aracılığıyla) seçeneklerinden otomatik olarak oluşturmanızı ve birini belirleyin. güncellemenizi sağlar. erişebilir, entegre edebilir ve verimli, SAP BusinessObjects Data Integrator, SAP BusinessObjects Rapid Marts® ekip temelinde geliştirme işlevselliğini SAP BusinessObjects Rapid Marts güvenilir bir veri sunar. Kullanıcılar, merkezi bir metadata paketleri, SAP yazılımı, Oracle, entegrasyon süreci repository’sine giren ve çıkan işleri PeopleSoft ve Siebel gibi kurumsal güvenli biçimde kontrol edebilirler. uygulamalardan önceden oluşturulmuş tasarlayabilirsiniz. Kullanıcılar, gelişmeyi hızlandırmak için data martlar elde etmeye yönelik işlerini paylaşabilir ve versiyon paketlenmiş, güçlü ve esnek veri oluşturabilirler, böylece nesneler entegrasyon çözümleridir. SAP arasındaki farkları kolayca BusinessObjects Data Integrator karşılaştırabilirsiniz. Farklı veri tabanı yazılımına entegre olan SAP türleri, versiyonları ve birimlerini BusinessObjects Rapid Marts uyarlayabilirsiniz – böylece geliştiriciler paketleri, uygulamaya özel bir data bir defada ETL işi tasarlayabilir ve mart, anlamsal bir katman (SAP dağıtımı daha fazla hızlandırarak bunu BusinessObjects evreni) ve BI raporları herhangi bir veri tabanı ortamına elde etmeye yönelik veri entegrasyonu uyarlayabilirler. 5
 7. 7. olmanız gerekir. SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects Data Integrator Ayrı sistemlerdeki Data Integrator, paralel işleme, dağıtımlı işlemeyi akıllıca veri tabanı veya ana değişiklikleri ve hesaplama, gerçek zamanlı veri taşıma bilgisayar platformlarına doğru iterek ve geniş kaynak/hedef desteğini veri entegrasyon performansını artırır. metadatayı bünyesinde barındıran en uç noktadaki Örneğin, yazılım verileri SAP yönetebilirsiniz. ETL ölçeklenebilirliğini sunar. Açık ve BusinessObjects Data Integrator hizmet odaklı mimari, CWM, XML, sunucusuna taşımadan işlevleri kaynak HTTP/HTTPS, JMS, SNMP ve web düzeyinde bir araya getirmek için veri hizmetleri gibi standart sektör tabanı sunucunuzu kullanacaktır. protokollerini kullanarak üçüncü taraf Yazılım, işlemeyi kaynak sistemlerinize ürünleriyle entegrasyon sağlamanıza dağıtma özelliği ile, veri entegrasyon olanak verir. performansını optimize etmek için ağınızdaki gereksiz veri hareketini en en iyi uygulamalarını içeren etki alanı Yazılımın performans mimarisi, sürekli aza indirir. bilgilerini sağlar. SAP BusinessObjects artan veri hacimleri ve küçülen veri Rapid Marts paketleri anahtar etki yükleme pencerelerine ilişkin ölçekleme SAP BusinessObjects Data Integrator, alanlarında kullanılabilir: finansman, gereksinimlerini karşılar. Çeşitli yollarla verilerin ilişkisel bir veri tabanında, ana insan kaynakları, sipariş yönetimi ve paralelleştirme sağlayan akıllı iş parçacığı bilgisayar sisteminde veya kurumsal bir satınalma. SAP BusinessObjects Rapid oluşturma olanağı sağlar. Tek bir veri uygulamada bulunmasından bağımsız Marts paketleri, hızlı bir kavrayış dönüştürmede birden çok iş parçacığı olarak, verilerinize (yapılandırılmış veya kazanmanıza, BI dağıtımınızı dinamik olarak başlatılabilir. Tek bir işte yapılandırılmamış) bağlanmanıza hızlandırmanıza ve geliştirme birden çok dönüştürme ve iş adımı yardımcı olabilir. SAP BusinessObjects maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olur. paralel olarak yürütülebilir. Data Integrator ile, bir metin dizilimi SAP BusinessObjects Data Integrator alabilir ve SAP BusinessObjects Text İşletme-Sınıfı Veri Entegrasyonu iş motorunun birden çok birimi Analysis aracılığıyla bunu yapılandırılmış Performansı Sağlayın aracılığıyla eşzamanlı olarak birden çok bir biçimde çıkartabilirsiniz. Ayrıca, iş yürütülebilir. Dağıtımlı hesaplama SAP, Siebel, PeopleSoft, J.E. Edwards Veri hacmi arttıkça ve kabul edilen uygulaması aracılığıyla, birden çok iş ve Oracle uygulamalarında yer alan gecikmeler azaldıkça, yüksek sunucusu iş yükünü dengelemek ve paketlenmiş uygulamalara metadata performanslı, ölçeklenebilir bir veri yüksek sistem kullanılabilirliğini tabanlı bağlantı sağlayan başka bir entegrasyon çözümüne güvenebiliyor korumak için aynı anda çalışabilir. uygulama yoktur. Sanal olarak tüm veri 6
 8. 8. tabanı türleri için ODBC aracılığıyla Veri entegrasyon yazılımı ayrıca web uygulamaları çağırır. Bunun yanı sıra, iş yerel bağlantı kullanılabilir. Eski ana hizmetleri için kapsamlı destek sağlar durumunu (örneğin, çalışıyor, başarılı bilgisayar uygulamalarına erişebilirsiniz. ve Web Hizmetleri Birlikle İşlerliği veya hatalı) elde etmek, oturum açma SAP BusinessObjects Data Integrator (WSI) ile uyumludur. Web hizmetleri bilgisine (örneğin, takip etme, izleme ve düz dosyaları, XML ve web hizmetlerini aracılığıyla artalanda ya da gerçek hata) erişmek ve gerçek zamanlı bir de destekler. Uygulamanız patentli ise zamanlı bir veri entegrasyon işi hizmeti başlatmak veya durdurmak için Java yazılım geliştirme kitini (SDK) yayınlayabilir veya çağırabilirsiniz. web hizmetlerini kullanabilirsiniz. kullanarak uygulamanıza Yazılım ayrıca verilere sanal olarak bağlanabilirsiniz. erişmek için web hizmetleriyle uyumlu 7
 9. 9. ÖZELLİKLER Özet SAP BusinessObjects Data Integrator yazılımı işletmelerin gecikmeden, doğru ve güvenilir bilgiler sağlamasına yardımcı olur. SAP, işletmenizin bilgi ihtiyaçlarını desteklemek üzere veriler için profil oluşturma, veri çekme, dönüştürme ve teslim etme süreçlerini kolaylaştırarak, işletmenize güvenilir ve entegre veriler sağlar. İş Zorlukları • Bilgi siloları, veri tutarsızlıkları ve gizli varlıklar gibi entegrasyon zorluklarının üstesinden gelin • E-posta, web, raporlar, anketler, sözleşmeler gibi yapılandırılmamış bilgi kaynaklarından ve geniş kapsamlı dahili ve harici içerikten yararlanın • Müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, business intelligence, veri ambarlama, veri geçişi ve ana veri yönetimi gibi operasyonel ve analitik inisiyatifleri destekleyen güvenilir bilgiler elde edin Anahtar Özellikler • Kapsamlı veri entegrasyon işlevselliği – Herhangi bir kaynakta yer alan verilere erişin ve bunları entegre edin, verimli, güvenilir bir veri entegrasyon süreci tasarlayın • Veri çekme, dönüştürme ve yükleme (ETL) işlevselliği – Verileri gerçek zamanlı olarak ve herhangi bir aralıkta taşıyın ve entegre edin • Esnek bilgi yönetimi – Ayrı sistemlerdeki değişiklikleri ve metadatayı yönetin • ETL ve veri kalitesi için tek bir çözüm – Kullanım kolaylığı yeniliği, veri entegrasyonu ve kalite projelerinin gelişiminin hızlı biçimde ilerlemesini sağlar İş Faydaları • Verilerinizin tek ve güvenilir görünümünün getirdiği kavrayış • Verilerin hızlı biçimde taşınması ve pazara sürme süresinin kısalması sonucunda verimlilik • Veri entegrasyonunu geliştiren tek bir kullanıcı arayüzü ve veri kalite süreçlerinin sağladığı gelişmiş verimlilik • Daha düşük toplam dağıtım maliyetleri ile tasarruf • Bilgiye zamanında erişim ile trend ve analiz Daha Fazla Bilgi İçin SAP temsilcinizle bağlantı kurun veya www.sap.com/sapbusinessobjects web adresinden bizi ziyaret edin. 8
 10. 10. SAP BusinessObjects Bilgi Yönetimi Çözümleri DATA QUALITY SERvICE İşletme verilerinizin kalitesi kârınızın yanı sıra DAHA İYİ VERİLER DAHA YÜKSEK KâR girişimlerinizi de önemli ölçüde etkileyebilir. SAP® BusinessObjects™ Data Düşük Veri Kalitesinin Yüksek SAP Data Quality Service Quality Service, maliyetleri Maliyeti düşürme ve doğru karar Size, veri kalitesi sorunlarınızı çözerek Düşük veri kalitesi para kaybetmenize kârınızı arttıracak çözümler sunuyoruz. alma yolunda karşılaştığınız neden olur. Hatalı veriler karar alma SAP Data Quality Service ile: sürecini zora sokabilir ve müşteri •Temel sorunları analiz etmeye yönelik sorunları ortadan kaldırır. kaybetmenize yol açabilir. Düzenlemeler bir veri kalitesi proje planı ve müşteri talepleri ile uyumlu olmayan • Mevcut temel verilerinize yönelik kalite uygulamalar markanıza ve net kârınıza kontrolü zarar verebilir. SAP Data Quality • Yeni veya kapsamı genişletilmiş, Service bu sorunları gidermenize ve sürdürülebilir bir veri kalitesi programı net kârınızı yükseltmenize yardımcı olur. için süreç iş akışı • Veri kalitesi çözümleri için yol haritası Veri Kalitesi Yaklaşımımız sağlıyoruz. Kapsamlı bir veri kalitesi stratejisi SAP Data Quality Service ile: sayesinde iş verimliliğinizi arttırabilirsiniz. • Anahtar iş süreçlerinizi destekleyen SAP® BusinessObjects™ Data Quality verilerin kalitesini yükselterek Service, gereksinimlerinizi belirlemeye maliyetleri azaltın ve nitelendirmeye yönelik dört önemli • Uygulamaya alınan kapsamlı çözümler, noktaya odaklanır: veri kullanımı, veri birleşmeler ve devralmalar gibi taşıma, veri kaynakları ve veri iş kurumsal yatırımlardan sağlanan kuralları. Çözüm bu alanların her birinde gelirleri en üst düzeye çıkarın önemli sorulara yanıt bulmanıza yardımcı • Düzenleme koşullarına ve müşteri olur. Mevcut verileri kullanarak yeni talimatlarına uygun iş yapın düzenlemelere uyum sağlayabilir • Şirketinizin müşteri ve sektör anlayışını misiniz? Orijinal kaynağıyla açık biçimde geliştirin tutarsız olan verilere dayanarak iş kararları alabilir misiniz? Tutarsız ve Data Quality Service'in kullanıma gereksiz verilerle mi karşı karşıya girmesi yaklaşık iki hafta alır. Bu süre kalıyorsunuz? Yanlış ve yetersiz boyunca veri kalitesi konusunda tanımlanmış veriler nelere mal olabilir? karşılaştığınız zorlukların düzey ve niteliklerini belirleriz. Çözüm, işinizde kullandığınız temel bilgileri geliştirmek için kısa sürede uygulanabilen ve düşük maliyetli bir yoldur.
 11. 11. ÖZELLİKLER Özet SAP Data Quality Service, işte karar almak için kullandığınız bilgileri olumsuz etkileyen sorunların temel nedenlerini belirleyebilir. SAP, çözümün bir parçası olarak temel sorunları analiz etmeye yönelik bir plan, verilerinize ilişkin bir değerlendirme, veri kalitesi programı için bir süreç iş akışı ve geleceğe yönelik bir yol haritası sağlar. İşte Karşılaşılan Zorluklar • Bilgiye dayalı doğru kararlar almak için kaliteli, doğru veriler elde edin • Düzenleme koşullarına ve müşteri taleplerine uygun iş yaparak eksik verilerden kaynaklanan maliyet ve riskleri azaltın; müşteri memnuniyeti sağlayın • Kurumsal yatırımlarınızdan elde edilen geliri en üst düzeye çıkarın • Şirketinizin müşteri ve sektör anlayışını geliştirin Anahtar Özellikler • Veri kalitesi projesi – Veri kalitesi sorunlarının temel nedenlerini belirleyin ve ortadan kaldırın • Veri kalitesi değerlendirmesi – Verilerinizin güvenilirliğinden emin olun • Süreç iş akışı – Veri kalitesi programının ne gerektirdiğini tam olarak öğrenin • Veri kalitesi yol haritası – Sizi gelişmiş verilere götürecek yolu planlayın İşletme Faydaları • Anahtar iş süreçlerinizi destekleyen verilerde bulunabilecek hataları gidererek maliyetleri azaltın • Kaliteli veriler temelinde alınan daha iyi kararlarla kurumsal yatırım getirisini arttırın • Şeffaf operasyonlar sayesinde yasal uyumsuzluk riskini en aza indirin Daha Fazla Bilgi İçin SAP temsilcinizle bağlantı kurun veya www.sap.com/sapbusinessobjects web adresinden bizi ziyaret edin. 10
 12. 12. SAP BusinessObjects Bilgi Yönetimi Çözümleri DATA SERvICES Tüm veri çözümü yatırımlarının amacı temiz ve VERİ KALİTESİ VE VERİ ENTEGRASYONU güvenilir bilgi gereksinimini İÇİN TEK ÜRÜN karşılamaktır. SAP® Business Objects™ Data Services Yüksek Veri Hacimleri Daha düzgün biçimde entegre edilmiş bir işletmenizin verilerini Fazlasını Yapabilen Çözümler kurumsal kalite çözümü hiçbir yerde taşımasına, dönüştürmesine Gerektirir mevcut değildir. Verilere zamanında erişme gereksinimi ve geliştirmesine yardımcı Günümüz iş dünyasında, birçok veri senaryoyu bir adım ileri taşır. Hızlı veri kaynağından gelen yüklü veri erişimi, günümüz iş dünyası liderlerinin olan lider veri kalitesi ve hacimlerinin kullanılması zorunluluğu, zorunlu gereksinimlerini karşılamanın entegrasyon çözümlerini kullanıcıların bu veri kaosunu ötesinde, her zamankinden daha katı kavrayabilmelerini ve bundan olan resmi veri erişimi ve raporlama birleştiren yenilikçi bir yararlanabilmelerini zorlaştırmaktadır. koşullarına uygun iş yapmak için de teknolojidir. İşletmeler birleşme ve devralmalar önemlidir. yoluyla büyüdükçe, bu sorunlar artmaya devam etmektedir. Verilerin katlanarak SAP® BusinessObjects™ Data Services çoğalması sık rastlanan bir durumdur ve SAP® BusinessObjects™ Data Services, CIO'lar genellikle sınırlı kaynakların en iyi kurumsal bilgi yönetimi pazarına lanse biçimde nasıl kullanılabileceğini sorgular. edilen yenilikçi bir teknolojidir. Çözüm, Buna uzun süreli eğitim gerektiren lider konumdaki veri kalitesi ve karmaşık araçları da eklediğinizde resim entegrasyon çözümlerimizi birleştirerek daha da belirgin hale gelir. kuruluşunuzun tüm veri türlerini gerektiğinde sanal olarak herhangi bir Temiz ve güvenilir verilere duyulan yere taşımasına, dönüştürmesine ve gereksinim, her veri girişiminin geliştirmesine yardımcı olur. Çözüm merkezinde yer alır. Veri kalitesi iş tasarlama, geliştirme, yönetme, güvenlik zekası (BI), kurumsal kaynak planlaması ve veri bağlantısı için tek bir ortam (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi sağlar. SAP BusinessObjects Data (CRM) projelerinin temelinde yer alır. Services ile: Ancak, veriler genellikle geçici ve • Veri entegrasyonu ve veri kalitesi değişkendir, birden çok yerde bulunur süreçlerinizi birleştirebilir, ve bilgi ağına çeşitli kaynaklardan giriş • Veri yönetimi servisleri için tek bir yapar. çözüm kullanabilir, • İşletmenizin kurumsal becerilerini Veri entegrasyonu ve geçişi projelerinde arttırabilirsiniz. veri kalitesini destekleyebilme özelliği, sağlam bilgi altyapısı için vazgeçilmezdir. SAP BusinessObjects Data Services, Yine de güncel çözümlerin çoğu çok bilgi yönetiminde daha fazla hız, daha karmaşıktır, uzmanlık becerileri ve güvenilir bilgi ve kuruluşunuz için daha uzman kaynaklar gerektirir. Bu ürünler gelişmiş işlemler anlamına gelen mevcut sisteme eksik entegre edilir yenilikler sağlar. veya hiç entegre edilmez. Bu durum pahalıya mal olur. Çalışanlar, uygulamanın hemen öncesinde bile eski durumuna gelebilen bir defalık taktiksel projeler üzerinde çalışarak zaman harcar. Ortak bir ortam ve geliştirmeyi paylaşan,
 13. 13. Kurumsal Çeviklik Veri değişikliklerinin sistem üzerindeki etkisinin anlaşılması verimli bir bilgi ağı Kullanıcılar veri kalitesi ve yönetimi için kritik önemdedir. SAP entegrasyonuna yönelik tek bir çözüm BusinessObjects Data Services ile, kullanarak projeleri daha hızlı kullanıcılarınız kaynaktan rapora kadar tasarlayabilir ve gönderebilir. SAP tüm değişiklikleri görebilir ve bunlara BusinessObjects Data Services uygun hareket edebilir. Çözüm, veri çözümünün yeni "sürükle ve bırak" kalitesi süreçlerini içeren ilk geliştirme arayüzü ile verimliliğiniz artar. uygulamadır. Ayrıca, tüm BI altyapısı Veri kalitesi ve entegrasyon görevleri genelinde verileri kaynağa dek izleme oluşturmak için aynı kullanıcı olanağı sağlayarak eksiksiz veri arayüzünde mevcut özellik setlerini yönetimini destekler. SAP BusinessObjects personel görevleri olarak Data Services kullanabilirsiniz. Yazılım geliştiricileriniz Resmi standart ve düzenlemelere nesne giriş çıkışlarını, iş birliği ve veri uygun bir şekilde çalışmak günümüzün çözümünün son kalitesi standardizasyonu için ortak bir idari ve teknik yöneticileri için önemlidir. sürümü global destek meta data repository'si kullanarak İşletme genelinde çalışanlara kaliteli yapabilir. Lansman süresinin veri ve güvenilir bilgilerin sağlanması, hizmetini de kapsar – kısaltılmasına yardımcı olmak amacıyla, söz konusu düzenlemelerle uyumlu yazılım dünya çapında SAP, Oracle ve salesforce.com çalışmayı garanti eder. uygulamalarına ilişkin önceden 234 farklı ülkede bilgi oluşturulmuş data mart çözümlerini Operasyonel Üstünlük desteği veren, kullanarak BI projelerini birkaç ayda değil, birkaç haftada kullanıma Tek bir veri kalitesi projesine veya bilgi kapsamlı bir veri alabilirsiniz. altyapınızın temelini şekillendirecek bir kalitesi ürünüdür. araca ihtiyacınız varsa, SAP En Güvenilir Bilgiler BusinessObjects Data Services sizin için uygun çözümdür. İşletmenizin SAP BusinessObjects Data Services, gereksinimlerini karşılar; sınırlı pilot sektör ve operasyonel alandan projelerden işletme genelinde bağımsız olarak farklı veri türlerini uygulamaya kadar ölçeklenebilir. Kurumsal Bilgiler destekleyen geniş kapsamlı veri kalitesi özellikleri sağlar. SAP BusinessObjects Daha düşük toplam sahip olma maliyeti Üst düzey ürünler olan SAP Universal Data Cleanse ile, anlamına gelen tek bir çözüm. Kurulum, BusinessObjects Data Quality yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bakım ve destek masraflarının tek bir Management ve SAP BusinessObjects veriler de dahil olmak üzere tüm veriler ürünle sınırlı olmasına bağlı olarak Data Integrator çözümlerinin tek bir sanal olarak işlenebilir ve temizlenebilir. maliyetlerde önemli düşüş ve ortamda birleştirilmesiyle işletmeler için SAP BusinessObjects Data Services kaynaklarda önemli artış sağlanabilir. güçlü bir altyapı sağlanmıştır. SAP çözümünün son sürümü global destek Aynı zamanda, bu tek ve kullanımı kolay Business Objects Data Services hizmetini de kapsamaktadır – çözüm çözüm ile ekibinizin ürün uzmanlığını da yapılandırılmamış veriler dahil tüm veri dünya çapında 234 farklı ülkede bilgi geliştirebilirsiniz. Genel olarak kaynağı türlerini, işletme genelinde veri desteği veren, kapsamlı bir veri kalitesi bakıldığında, güvenlik, yönetim, tabanlarına, uygulamalara ve ana ürünüdür. geliştirme ve yürütme için tek bir ortam kullanarak BT altyapınızda iyileşme sağlayabilirsiniz. 12
 14. 14. bilgisayar uygulamalarına bağlayarak BusinessObjects Data Services yazılım SAP BusinessObjects sanal biçimde destekler. Paralelleştirme geliştirme arayüzü, meta data ve grid hesaplama özellikleri sayesinde repository'si, tasarım mimarisi, yönetim Data Services çözümü veri işleme performansı yükselir. konsolu, güvenlik ve veri bağlantı sağladığı temiz ve katmanı içeren tek bir ürün ile veri SAP BusinessObjects Data Services, entegrasyonunu (fiziksel) veri kalitesini, güvenilir bilgilerle BI, Web servisleri ile tamamen uyumludur. veri profillemeyi, veri denetimini ve ERP ve CRM projeleri İş uygulamalarınızın temelini oluşturan yapılandırılmamış verileri destekler. SAP veri kalitesi ve veri entegrasyonu BusinessObjects Data Services için altyapı görevi görür servislerini sağlayarak, veri altyapısını çözümünün son sürümünde bulunan oluşturmak üzere kapsamlı Web servisi diğer anahtar özellikler: desteği sunar. • Artık veri kalitesi sürecini de içeren etki analizi ve verileri kaynağına kadar Çözüm, global bir geliştirme ortamını izleme işlevleri ile anında izleme desteklemek için birden fazla • Anında gözden geçirme için veri kullanıcının iş birliği yapabileceği bir doğrulama gösterge tablosu ve süreç SAP BusinessObjects Data platform sağlar. Kullanıcıların hem veri denetimi Services – Doğru Çözüm kalitesi hem de entegrasyon işlerine • Doğrudan meta data alışverişi ve ilişkin ortak bir metadata repository'si modelleme aracı ile entegrasyon SAP BusinessObjects Data Services, kullanarak, nesne giriş ve çıkışlarını • Kullanılabilirliği geliştirmeye yönelik işletme genelinde çalışanlara güvenilir kontrol edebilir. kodsuz iş akışı tasarımı ve yönetimi veriler sağlamak için doğru çözümdür. • Merkezi repository ile birden fazla Kurumsal bilgi işleme performansı ve SAP BusinessObjects Data Services’ın kullanıcı ve güvenli erişim desteği işlevleri, ERP, BI, veri ambarlama, veri diğer SAP uygulamalarıyla tamamen • En iyi uygulamaları belirlemeye geçişi ve ana veri yönetimi gibi entegre edilebilme özelliği, ürünü yardımcı olan dönüştürme yönetimi gereksinimleri karşılamanıza olanak listenin daha da yukarılarına taşır. • Dönüştürülen verileri hızla onarmaya tanır. ERP veya CRM uygulamanızda veya bağlamaya yönelik veri akışı mevcut veri kalitesi servisleri, güvenilir SAP BusinessObjects Data tasarımı bilgilere dayalı kararlar alınmasını Services – Tam Zamanı • Eksiksiz yönetim ve raporlama sağlamak için başlangıçtan itibaren araçları doğru verilerle çalışmanıza yardımcı SAP BusinessObjects Data Services, • Yerleşik işlevler sağlayan, yüksek olur. Veri entegrasyon işlevleri, ayrı kay- veri kalitesini yükseltmek için ideal bir düzeyde ölçeklenebilir komut dosyası naklardaki heterojen verilerin kapsamlı araçtır. Bu çözüm ile yapılandırılmış ve dilleri bir veri görünümünde işlenmesine yapılandırılmamış veriler de dahil olmak • Web servisi tabanlı uygulamalar ile olanak verir. Böylelikle iş planlamasında üzere, hemen hemen her veri türünü birlikte çalışabilme ve esneklik boşluk olmaması sağlanır. Ön tanımlı istediğiniz yere taşıyabilir ve • Yüksek performanslı paralel SAP temizleyebilirsiniz. Bu uygulamayı dönüştürme ve grid hesaplama BusinessObjects Rapid Marts® kullanarak işletmenizin operasyonel • Kapsamlı kaynak ve hedef desteği paketleri sayesinde karmaşık veriler, verimliliğini büyük ölçüde gelişmiş analitiklerin birkaç ay yerine arttırabilirsiniz. Ayrıca, veri kalitesi birkaç gün içinde oluşturulabilmesini çözümü sayesinde kurumsal veri işleme sağlayan kısa, açık ve erişilebilir becerilerinizin kapsamını modeller halinde iletilir. Hızlı raporlama genişletebilirsiniz. SAP hızlı karar alma ve dolayısıyla çevik işletme demektir. 13
 15. 15. ÖZELLİKLER Özet SAP® BusinessObjects™ Data Services, sektör ve operasyonel alandan bağımsız olarak tüm veri türlerini sanal olarak destekleyen, geniş kapsamlı veri kalitesi özellikleri sunar. Lider konumdaki veri kalitesi ve entegrasyon çözümlerimizin birleştirilmesiyle oluşturulan bu çözüm, işletmenizin neredeyse tüm veri türlerini istediği zaman herhangi bir yere taşımasına, dönüştürmesine ve geliştirmesine yardımcı olur. Çözüm bir yazılım geliştirme, tasarlama, yönetim, güvenlik ve veri bağlantısı ortamı sunar. İşte Karşılaşılan Zorluklar • Veri entegrasyonu ve veri taşımaya yönelik projelerde veri kalitesini koruma • İş standartlarının yanı sıra resmi düzenlemelere uygun iş yapmak için gereken verilere erişim Desteklenen İş Süreçleri ve Yazılım İşlevleri • Kurumsal çeviklik – Veri kalitesi ve entegrasyonuna ilişkin en kritik gereksinimleri karşılamak üzere tek bir çözüm kullanarak projeleri daha hızlı tasarlayın ve gönderin • Güvenilir bilgi – Sektör ve operasyonel alandan bağımsız olarak yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri desteklemeye yönelik geniş kapsamlı veri kalitesi işlevleri sağlayın • Operasyonel üstünlük – Veri kalitesi ve veri entegrasyonu için tek bir çözüm kullanarak BT altyapınızı geliştirin • Kurumsal bilgiler – İşletme genelinde veri tabanlarına, uygulamalara ve ana bilgisayar uygulamalarına bağlantıyı destekleyebilen bir veri kalitesi ve entegrasyon çözümü kullanın İşletme Faydaları • Veri kalitesi ve veri entegrasyonu için tek bir çözüme yatırım yaparak toplam sahip olma maliyetini azaltma olanağı • Veri kalitesi ve entegrasyonuna ilişkin en kritik gereksinimleri karşılamak için tek bir çözüm kullanarak projeleri daha hızlı tasarlama ve gerçekleştirme becerisi Daha Fazla Bilgi İçin SAP temsilcinizle bağlantı kurun veya www.sap.com/sapbusinessobjects web adresinden bizi ziyaret edin. 14
 16. 16. SAP BusinessObjects Bilgi Yönetimi Çözümleri DATA FEDERATOR SAP® BusinessObjects™ Data Federator yazılımı, VERİLERİNİZİ EKSİKSİZ GÖRÜN mevcut altyapınızı kullanarak hızlı, esnek, kolay erişilebilir bir biçimde veri Birçok kuruluşta veriler, işletme genel- verileri bir araya getirebilseydiniz, kaynaklarınıza inde yer alan birden çok sistem ve uygu- • Önceden mevcut veriler ile gerçek lamada dağınık durumda bulunur. Çok zamanlı verileri birleştirebilseydiniz, ilişkin birleştirilmiş bir miktarda verinin bu şekilde farklı yerl- • Daha önce yatırım yaptığınız kurumsal görünüm oluşturmanıza erde saklanıyor olması işle ilgili sağlıklı bilgi yönetimi altyapılarını ve analizler yapmayı zorlaştırır. Günümüzde, işletmenizde önceden mevcut olan yardımcı olacak mevcut veri işletmelerin zamanında ve eksiksiz kaynakları (veri ambarları, işletim kaynaklarından raporlar oluşturma, operasyonel verileri sistemleri, veri tabanları, XML gerçek zamanlı olarak sorgulama ve formatındaki kaynaklar ve hesap çizel- yararlanmanızı sağlar. raporların en doğru, en güncel verileri geleri) kullanabilseydiniz nasıl olurdu? içermesini sağlama hedeflerinin karşısında duran en büyük engel bu çok Data Federator Nasıl Çalışır? miktardaki ve dağınık verilerdir. SAP BusinessObjects Data Federator, İşletmenizde de durum böyle mi? yeni veri kaynaklarını sürece dahil eder- Kullanıcılarınız henüz veri ambarınıza ek kısa aralıklarla değişen veri entegra- alınmamış güncel verilere gereksinim syonu gereksinimlerini yönetir. Çözüm, duyuyor veya raporlama için gelişmiş farklı veri kaynaklarınızın kullanıcılara tek sorgu performansı talep ediyorsa, bir veri kaynağı gibi görünmesini SAP’nin veri federasyonu teknolojisi bu sağlayarak işe başlar. Daha sonra, oto- ihtiyaçlarınızı karşılayacak çözümdür. matik olarak birden çok veri kaynağını bir araya getiren tek bir SAP Hızlı ve Esnek Veri Erişimi BusinessObjects platformu oluşturabilirsiniz. Farklı kaynakların SAP® BusinessObjects™ Data Federator toplandığı bu sanal yapıyı, kod içer- çözümü, veri kaynaklarınızın tümüne meyecek şekilde ve kural tabanlı eşleme hızlı, esnek ve kolay bir şekilde erişmeniz için sanal bir yapı oluşturmanıza yardımcı olur. Tek bir SAP BusinessObjects platformunda (seman- tik düzey) birden çok veri kaynağının bir araya getirilmesine olanak tanır ve ara- ma yaptığınızda sizi doğrudan ilgili kay- naklara yönlendirir. • Birkaç saniye içinde birçok veri kaynağında dağınık durumda bulunan
 17. 17. Yerinde veriler ile bağımsız olarak, farklı verilere kolay, SAP BusinessObjects Data Federator’ı güvenilir ve geçici erişim sağlayarak bu Nerelerde Kullanabilirsiniz? barındırılan verileri platformu bütünler. Uygulama, özel veri Esnek ve çevik bir çözüm olan SAP birleştirmek için tabanı yetkileri veya üretim sistemlerine BusinessObjects Data Federator geri yazma işlemi gerektirmez. aşağıdakilere benzer veri entegrasyonu Data Federator senaryolarında kullanılır: kullanabilirsiniz. Verilere Talep Üzerine Erişim Sağlayın • Operasyonel iş zekası SAP BusinessObjects Data Federator, Çözüm, farklı kaynaklardan hızlı ve talep üzerine birden fazla kaynağı bir güvenle erişilen senkronize veriler araya getiren ve tercih edilen kaynaklar- sağlar. Böylelikle, kaliteli veri içeren dan veri sağlayan bir uygulamadır. kalitesi ve daha yüksek rapor yazma Çözüm bunun için mevcut altyapı ve verimliliği sunarken, farklı büyüklük kaynaklardan yararlanır; ayrıca herhangi sıraları aracılığıyla sorgu sürelerini bir BI uygulaması veya veri ambarlarının kısaltabilir. aşırı dolmasını önler. • Talep üzerine hesaplama Verilerin fiziksel olarak taşınması dilini kullanarak oluşturabilirsiniz. BusinessObjects Data Federator’ın en seçenekler dahilinde olmadığında, Böylelikle, SQL veya zahmetli önemli özellikleri şunlardır: yazılım talep üzerine bilgileri dönüştürme iş akışlarına gerek • Piyasada mevcut en gelişmiş sorgu hesaplamanıza olanak verir. Bir duymadan iş kurallarını optimizasyonu programıdır Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) modeli- tanımlayabilirsiniz. • Sürekli genişleyen bir veri tabanı/veri ni kullanıyorsanız, verileri hızlı bir kaynağı listesi ile bağlantıyı destekler şekilde bir araya getirmek amacıyla SAP BusinessObjects Platformunuzu • SAP BusinessObjects bilgi yönetimi yerinde verileri barındırılan verilerle Güçlendirin (IM) ve SAP BusinessObjects BI birleştirmek için veri federasyonu Rapor hazırlarken birden fazla veri çözümleri ile uyumludur ve entegre teknolojisini kullanabilirsiniz. kaynağı kullanmak istisnadan ziyade bir edilebilir • Veri hizmetleri düzeyi kuraldır. Günümüzün iyi yapılandırılmış Özellikle bir kurumsal veri ambarı için ve çok yönlü iş zekası (BI) zamanınız veya bütçeniz olmadığında, uygulamalarında, SAP BusinessObjects önceki IM yatırımlarından yararlanın. Data Federator çözümünün sağladığı işlevsellikten her zamankinden daha fazla yararlanılabilir. Data Federator, yapılarından ve bulundukları yerlerden 16
 18. 18. Geçici bir önlem olarak, data martları birleştirebilir, verileri yeniden bir araya getirmek ve bilgi silolarını genişletmek için sanal bir kurumsal veri ambarı oluşturabilirsiniz. Veri Altyapınızı Sanal Entegrasyonla Güçlendirin Günümüzde işletmeler rekabetçi konumlarını korumak için BI veya ana SAP BusinessObjects veri yönetimi stratejilerini bütünleyen ve Data Federator ile hızlandıran veri yönetimi sistemlerine yatırım yapıyorlar. SAP BusinessOb- çoklu veri kaynaklarına jects Data Federator’ın esnekliği ve hızlı, güvenilir, kullanım kolaylığı, kısa sürede başarılı projeler geliştirmenize, mevcut BI senkronize erişim altyapınızı kullanmanıza, yönetim ve son elde edin. kullanıcılarınızın veriler ve raporlara olan güven düzeyini artırmanıza yardımcı olur. SAP BusinessObjects Data Federator, SAP BusinessObjects bilgi yönetim çözümleri portföyünde yer alan çekirdek bir üründür. SAP BusinessOb- jects IM çözümleri, performansı yük- seltmek amacıyla farklı verileri yönetm- eye yönelik kapsamlı bir yaklaşım elde etmek için ihtiyaç duyduğunuz strateji, uygulama ve teknolojileri içerir. Başarılı bilgi yönetimi, BI platformunuza sıkıca bağlanmış bir meta data işlevselliği, veri kalitesi ve güçlü veri entegrasyonunu gerektirir. 17
 19. 19. ÖZELLİKLER Özet SAP® BusinessObjects™ Data Federator yazılımı, mevcut altyapınızı kullanarak hızlı, esnek, kolay erişilebilir bir biçimde veri kaynaklarınıza ilişkin birleştirilmiş bir görünüm oluşturmanıza yardımcı olacak mevcut veri kaynaklarından yararlanmanızı sağlar. Yazılım, farklı veri kaynaklarına gerçek zamanlı erişim sağlayarak, yeni veri kaynaklarını kolayca ortaya çıkarmanıza ve değişen veri entegrasyonu gereksinimlerine uyum sağlamanıza olanak tanır. İş Zorlukları • Farklı veri kaynaklarını birleştirme • Tarihsel ve güncel verileri entegre etme • Bilgi yönetimi sistemlerini kullanma Anahtar Özellikler • Operasyonel business intelligence – Çoklu veri kaynaklarına hızlı, güvenilir, senkronize erişim elde edin • Veri hizmet katmanı – Data martları birleştirin ve verileri yeniden bir araya getirmek, bilgi silolarını genişletmek için sanal bir kurumsal veri ambarı oluşturun • Talep üzerine veriler – Gerek duyduğunuzda yerinde veriler ile barındırılan verileri birleştirmek için veri federasyonu teknolojisini kullanın • Veri ambarlama – Önceki kurumsal bilgi yönetimi yatırımlarınızdan yararlanın • Ana veri yönetimi – Birleştirilmiş veriler üzerinde tutarlılık ve denetim sağlayın • Birleşmeler ve devralmalar – Yeni ve farklı veri kaynaklarını hızlı bir şekilde entegre edin İşletme Faydaları • Yararlı bir analiz ve doğru raporlama için sofistike bir sorgu optimizasyon programının avantajları • Oracle, SAS, Teradata ve XML dahil, çok sayıda veri kaynağı için destek • Veri sıralama ve analizini etkinleştirmek için SAP BusinessObjects Metadata Management yazılımı ile entegrasyon Daha Fazla Bilgi İçin SAP temsilcinizle bağlantı kurun veya www.sap.com/sapbusinessobjects web adresinden bizi ziyaret edin. 18
 20. 20. SAP BusinessObjects Bilgi Yönetimi Çözümleri METADATA MANAGEMENT SAP® BusinessObjects™ Metadata Management TÜM METADATANIZ TEK YERDE çözümü, işletmelerin tüm metadatalarını tek bir yerde toplamalarına olanak Tek Yönetim Merkezi SAP BusinessObjects tanıyarak araçlar arasındaki Enterprise ile entegrasyon metadata ilişkilerinin daha iyi SAP® BusinessObjects™ Metadata Management çözümü, işletmelerin tüm SAP BusinessObjects Enterprise incelenmesini sağlar. metadatalarını tek bir yerde üzerinde çalışan bir çözüm olan toplamalarına olanak sağlar. Bu SAP BusinessObjects Metadata, SAP Böylece kullanıcılar ve uygulama, farklı araç ve kaynaklardan BusinessObjects Enterprise'da bulunan yöneticiler beklenmeyen topladığı metadatayı tek bir güvenlik servislerinden ve yine aynı repository'de birleştirir ve çeşitli araçlar uygulamanın ölçeklenebilir mimarisinden durumların önüne geçebilir arasındaki metadata ilişkilerinin daha iyi yararlanır. ve tüm iş zekası uygulamaları görülebilmesini sağlar. Böylelikle BT yöneticileri ile kullanıcılar, beklenmeyen Central Management Server ile kapsamında etki analizi durumların önüne geçebilir, tüm iş zekası entegrasyon yapabilir, ayrıca verileri uygulamaları kapsamında etki analizi SAP BusinessObjects Enterprise'da yapabilir ve verileri kaynağına dek geriye bulunan Central Management Server, kaynağına dek geriye doğru doğru izleyebilirler. kullanıcı hesapları, grup üyelikleri ile izleyebilirler. kullanıcı ve grup önceliklerini Geniş bir uygulama senaryoları tanımlayan nesne hakları gibi güvenlik yelpazesinde üstün performans bilgilerini yönetir. Kullanıcı SAP sağlamak üzere tasarlanan SAP BusinessObjects Metadata BusinessObjects Metadata Management'ta bir nesne üzerinde Management, tek merkezden yönetime işlem yapmaya çalıştığı zaman, Central olanak sağlamak üzere SAP Management Server ancak kullanıcı BusinessObjects Enterprise çözümüne hesabı veya grup üyeliği ayrıcalığının entegre edilmiştir. yeterli düzeyde olduğunu onayladıktan sonra işleme izin verir. SAP BusinessObjects Metadata Management'da yapılan değişiklikler ve Central Management Console geliştirmeler: ile entegrasyon • SAP BusinessObjects Enterprise ile Central Management Console entegrasyon kullanıcı yönetimi, içerik yönetimi • Daha fazla metadata entegratörü ve ve sunucu yönetimi gibi idari görevler daha kapsamlı destek için farklı uygulamalar ve araçlar • “Metapedia” işle ilgili metadata arasında arayüz oluşturan, Web tabanlı ansiklopedisi bir araçtır (bkz. Şekil 1). • Metadata kaynak grup analizi için destek • İş zekası portalıyla daha iyi entegrasyon
 21. 21. Crystal Reports®, SAP Şekil 1: Central BusinessObjects Desktop Management Console ile entegrasyon Intelligence™, iş zekası portalı ve SAP BusinessObjects Web Intelligence® bunlar arasında sayılabilir. SAP BusinessObjects Metadata Management artık Central Management Console'a dahil edilmiştir ve SAP BusinessObjects Enterprise'daki şu servislerden yararlanır: • Kullanıcı yönetimi ve entegratör kaynaklarına, kaynak gruplarına, Metapedia'ya ve yardımcı programlara erişim güvenliği Şekil 2: Metapedia: • Entegratör kaynağı ve yardımcı Metadata program yönetimine ve planlanmasına Ansiklopedisi yönelik işlev Daha Fazla Metadata Entegratörü ve Daha Kapsamlı Destek SAP BusinessObjects Metadata Management'ı yüklerken seçebileceğiniz ilave metadata entegratörleri mevcuttur: • SAP BusinessObjects Data Federator çözümünde bulunan metadata entegratörü • “Meta Integration Metadata Bridge” aracılığıyla daha kapsamlı metadata yani Metapedia'nın oluşturulmasına yardımcı olacak, eş anlamlı sözcükler ve köprüleri olanak tanır. Metapedia iş verilerinizle anahtar sözcüklerden oluşan bir liste de ilgili terimlerden oluşan bir iş sözlüğü mevcuttur (bkz. Şekil 3). Ortak bir işlevi UNIX işletim sistemlerinin (Linux, hazırlamanızı sağlar; terimleri konularına tanımlamak için bir terim kategorisi ve Solaris ve IBM AIX) yanı sıra IBM ve işletme birimlerine göre hiyerarşik alt terim kategorilerini kullanabilir, ayrıca WebSphere, Oracle BEA WebLogic ve olarak düzenler. Ayrıca Metapedia ile iş birden fazla kategorideki terimleri Oracle Application Server gibi diğer terimlerini ilgili metadata nesneleriyle ilişkilendirebilirsiniz. uygulama sunucularının da dahil ilişkilendirebilirsiniz (bkz. Şekil 2). Bu iş edilmesiyle, Microsoft Windows ve terimleri sözlüğü, işletmeniz için Örneğin “brüt gelir” ve “net gelir” Apache Tomcat dışındaki uygulamalar standart bir kurumsal dil ve kavramlar terimlerini oluşturabilir ve bunları da desteklenmektedir. belirlemenize olanak sağlar. “finans” kategorisine alabilirsiniz. Öte yandan, birçok çalışanınız net gelirden Metapedia – İşle İlgili Metadata Metapedia'daki her terim, işinizde söz etmek için, Metapedia'ya bir terim Ansiklopedisi kullandığınız bir kavramı açıklar. Tek bir olarak almayı düşünmediğiniz “kâr" SAP BusinessObjects Metadata terim için tek bir açıklama içerir ancak sözcüğünü kullanıyor olabilir. Bu Management, işle ilgili metadataların aynı zamanda, bir metadata nesnesinin durumda “net gelir” kavramı yer aldığı bir metadata ansiklopedisinin, belirli bir terimle ilişkilendirilmesine Metapedia'da oluşturulurken, “kâr" 20
 22. 22. sözcüğü eş anlamlı sözcük olarak Business Intelligence Portal ile Daha İyi tanımlanabilir. Bu yapıldığında, kullanıcı Entegrasyon Metapedia'da “kâr” sözcüğünü arattığı İşletme perspektifinden bakıldığında, zaman “net gelir” ile ilişkili metadata metadata entegrasyonunun büyük nesneleri de görüntülenir. Ayrıca, faydalarından biri, bilgiyi kullananlarının Metapedia oluşturulurken "brüt gelir" ile raporlarında veri bağlamını "net gelir" ilişkilendirilebilir. Böylece görüntülemelerine olanak veren, veriyi SAP BusinessObjects kullanıcı bu terimlerden birini aradığı kaynağına dek geriye doğru izleyebilme Metadata Management, zaman, diğer terimle ilgili metadata özelliğidir. Kullanıcılarınız verilerin ne bilgisine de ulaşabilir. zaman güncellendiğini, nasıl işletmelerin tüm hesaplandığını ve nereden geldiğini metadatalarını tek bir Metapedia kullanmanın işletmeye görebilirler. Bu özellik, kullanıcılarınızın sağladığı avantaj, iş terimlerine yönelik bilgiye güvenebilmeleri açısından çok yerde toplamalarına ortak ve tutarlı bir kaynak önemlidir. Kullanıcıların zaten bildikleri iş olanak tanıyarak araçlar oluşturulmasının yanı sıra, veri yönetimi zekası raporlama portalı içinden mekanizmasının desteklenmesidir. metadataya erişebilmelerini sağladık. arasındaki metadata ilişkilerinin daha iyi Şekil 3: Metapedia'daki incelenmesini sağlar. İlişkilendirilmiş Metadata Nesneleri Esnek, Birleştirilmiş, Ölçeklendirilebilir Metadata Yönetim Mimarisi SAP BusinessObjects Metadata Management, birçok kullanım alanında uygulama yaygınlaştırma ve konfigürasyon senaryolarını destekleyen, açık ve esnek bir mimari sağlar. Metadata Kaynak Grup Analizi İş zekası uygulamaları kullanıcıları, Performansı arttırmak amacıyla SAP BusinessObjects Metadata SAP BusinessObjects Web Intelligence, işlemcide yoğunlaşan çizelgeleme ve Management ile geliştirme, test etme SAP BusinessObjects Desktop işleme süreçlerini, özel olarak bu iş için ve üretim ortamı gibi farklı kaynaklarda Intelligence ve Crystal Reports'da ayrılmış sunuculara yönlendirebilirsiniz. bulunan entegratörleri gruplayabilirsiniz. bulunan verileri, doğrudan iş zekası Bu mimari, bütün iş zekası veya veri Gruplar tanımlandıktan sonra, belirli bir portalından veya iş zekası portalından geçişi uygulamalarının gereksinimlerini "kaynak grup" için etki analizini SAP BusinessObjects Metadata karşılamak üzere tasarlanmıştır. inceleyebilir ve verilerin kaynağını Management'a tek bir oturum açarak geriye doğru izleyebilirsiniz. Kaynak kaynağına dek geriye doğru grup analizi, şirket içindeki izleyebilirler. departmanlara, iş birimlerine veya işlev alanına göre metadata görünürlüğüne ihtiyaç duyulduğunda da önemlidir. 21
 23. 23. ÖZELLİKLER Özet SAP® BusinessObjects™ Metadata Management çözümü, işletmelerin tüm metadatalarını tek bir yerde toplamalarına olanak tanıyarak araçlar arasındaki metadata ilişkilerinin daha iyi incelenmesini sağlar. Kullanıcılar, beklenmeyen durumların önüne geçebilir ve tüm iş uygulamaları kapsamında etki analizi yapabilirler. İşte Karşılaşılan Zorluklar • Çeşitli araçlardan ve kaynaklardan gelen farklı metadata • Araçlar arasındaki metadata ilişkilerinin birleşik bir görünümünün bulunmaması • Tüm iş zekası uygulamaları kapsamında etki analizi yapılamaması ve bilginin kaynağında dek geriye doğru izlenememesi Anahtar Özellikler • Daha iyi entegrasyon – Kapsamlı uygulama senaryolarında yüksek performans • Kapsamlı destek – Daha kapsamlı destek ve SAP BusinessObjects Metadata Management'ı yüklerken seçebileceğiniz daha fazla entegratör • Metapedia işlevi – Verilerinizle ilgili terimlerden oluşan iş sözlüğü ile konularına ve iş birimlerine göre hiyerarşik olarak düzenmiş terimler • Metadata kaynak grup analizi – Geliştirme, test etme ve üretim ortamlarında bulunanlar gibi metadata entegratör kaynaklarını gruplama • Metadata Management mimarisi – Çok çeşitli uygulama ve konfigürasyon senaryolarını destekleyen açık ve esnek mimari İş Faydaları • SAP BusinessObjects Enterprise çözümü ile entegrasyon • Daha fazla metadata entegratörü ve kapsamlı destek • Metadata kaynak grup analizi • İş zekası uygulamaları portalı ile daha iyi entegrasyon Daha Fazla Bilgi İçin SAP temsilcinizle bağlantı kurun veya www.sap.com/sapbusinessobjects web adresinden bizi ziyaret edin. 22
 24. 24. SAP BusinessObjects Bilgi Yönetimi Çözümleri TExT ANALYSIS İşinizi daha iyi kavramak, maliyetleri azaltmak ve İŞİNİZİ HER AÇIDAN GÖRMEK İÇİN rekabet üstünlüğünü YAPILANDIRILMAMIŞ VERİLERDEN güçlendirmek için YARARLANIN yapılandırılmamış veri İşinizi Yapılandırılmamış açabilecek riskli sorunları içeren metin kaynaklarında bulunan Metinlerden Elde Edeceğiniz biçimindeki bilgiler, belgelerde, bilgilerden yararlanın. SAP® Bilgilerle Güçlendirin kayıtlarda ve sözleşmelerde gizli kalır. BusinessObjects™ Text Zorlu bir ekonomide, şirketlerin strateji, Gartner'a göre, yapılandırılmamış veri ürün geliştirme, müşteri hizmetleri ve miktarı üç ayda bir ikiye katlanmakta Analysis çözümü, doğrudan işlemler bakımından yüksek maliyetli hata ve bunlara her gün 7 milyon Web sayfası kârınızı arttırmak için yüksek yapma lüksü yoktur. Çeviklik arayışı eklenmektedir. Çoğu şirket, zaman alan içinde olan şirketler genellikle manuel bir yaklaşımla bu yüksek veri miktarda metin tabanlı bilgiyi müşterilerinin gerçekte ne istediğine miktarını çözmek üzere gerekli işler, sınıflandırır ve özetler. veya ürün ve hizmetleri nerede kaynaklara veya dış kaynak kullanımı geliştirebileceklerine veya daha rekabetçi bütçesine sahip değildir. İşletmelerin bu olabileceklerine ilişkin varsayımlarda bilgileri yok saymayı da maddi olarak bulunur. Ancak, doğru kararlar ve verimli karşılayamamaları bir paradoks stratejiler için müşterilerinize, iş oluşturur. Neyse ki daha iyi bir yol vardır. yaptığınız pazarlara ve işinize ilişkin eksiksiz ve doğru bilgilere sahip olmanız SAP® BusinessObjects™ Text Analysis gerekir. 2008 yılında yapılan güncel bir çözümü doğrudan kârınızı arttırmaya Gartner and Forbes anketine göre1, C yönelik bu girişimleri desteklemek için düzeyindeki yöneticilerin %58'i stratejik işinizi daha iyi kavramanıza yardımcı bir varlık olarak bilgiden yararlanmanın olur. Bunu, yüksek miktarda metin gelecekteki beş yıl için önemli bir CIO tabanlı bilgiyi işleyerek, sınıflandırarak ve önceliği olduğunu belirtti. özetleyerek sağlar. SAP BusinessObjects Text Analysis Ne yazık ki, müşteri gereksinimlerini sayesinde işletmenizi, müşterilerinizi, karşılama, ürünlerin sorunlu noktalarını pazarınızı ve rakiplerinizi her açıdan belirleme ve sürekli tekrarlanan servis görebilirsiniz. sorunlarına ilişkin en etkili ve güçlü bilgilerin bir bölümü bloke durumdadır. SAP BusinessObjects Text Bu nedenle bu bilgilere en çok Analysis ile şunları yapabilirsiniz: gereksinim duyanlar, yani karar • Müşteri görüşlerini değerlendirerek mekanizmasında yer alan yöneticiler daha iyi sonuçlar alın. bunları kullanamaz. Peki, kurumsal Müşterilerinizin, çevrimiçi forumlarda, verilerin %80'i e-postalar, belgeler, not çağrı merkezi günlüklerinde, CRM alanları ve Web içeriği gibi sistemlerinde ve anket verilerinde gizli yapılandırılmamış metin kaynaklarında olan, markanız, ürünleriniz ve bloke durumdayken, doğru bilgileri nasıl hizmetleriniz hakkındaki görüşlerini kullanabilirsiniz? Örneğin, siz müşteri gün ışığına çıkarın. memnuniyetini arttırmaya çalışırken, • BI çözümlerinizi tüm metin kullanıcı memnuniyetsizliğe, müşteri kaynaklarından gelen bilgilerle görüşlerine ve geribildirimine ilişkin zenginleştirin. 30'dan fazla dilde önemli bilgiler müşteri ilişkileri yönetimi desteklenen çeşitli biçimlerdeki (CRM) açıklama alanlarında, blog binlerce metin belgesine erişip bu sitelerinde, anket formlarında ve belgelerden anlam türeterek, e-postalarda gizli kalır. İşlerin resmi yapılandırılmamış metin kaynaklarında düzenlemelere uygun olmamasına yol yer alan bilgilerle yapılandırılmış BI çözümünüzü tamamlayın. 1 Raskino, Mark. Lopez, Jorge. “The Gartner/Forbes Yönetici Anketi, 2008,” Gartner, Ağustos 2008.
 25. 25. • Yapılandırılmamış veriler arasından kolektif bilinç oluşturma konusunda “bilmediklerinizi” çekin. Kavramları, büyük bir fırsat sunmaktadır. Yenilikçi Ürün tanıtımı siteleri, kişileri, kuruluşları, yerleri ve yalnızca şirketler, bu bilgilerin rekabet üstünlüğü bu kaynaklarda yer alan diğer bilgileri sağlama açısından değerini iyi bilir ve sosyal ağ oluşturma hızlı biçimde tanımlamak ve anlamak bu anlaşılmaz ham veri yığınındaki siteleri, müşteri için metin bilgilerinizi veri çekme, yararlı bilgilere erişmek için yoğun çaba sınıflandırma ve özetleme sarfeder. anketleri ve CRM işlemlerinden geçirin. notları gibi • SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects Text uygulamalarınızla entegre edin. Analysis ile ürün tanıtımı siteleri, sosyal Web tabanlı kaynaklar Yapılandırılmamış veri kaynaklarındaki ağ oluşturma siteleri, müşteri anketleri ve müşteri geribildirim değerli bilgileri işletmenizin karar alma ve CRM notları (bkz. Şekil 2) gibi Web ortamına taşıyın. SAP tabanlı kaynaklar ve dahili müşteri kaynaklarında yer alan BusinessObjects Text Analysis'i SAP geribildirim kaynaklarındaki görüşlere görüşlere ilişkin NetWeaver® teknoloji platformu, SAP ilişkin verileri çekerek ve niteliklerini BusinessObjects Enterprise çözümü belirleyerek müşteri iletişiminden verileri çekerek ve veya SAP BusinessObjects Data yararlanabilirsiniz. Bu veriler niteliklerini belirleyerek Integrator çözüm ortamı ile birlikte yapılandırıldığında karşılanamayan pazar portföyünüze ekleyin. ihtiyaçlarını tanımlamak ve yeni ürün müşteri iletilerinden Bkz. Şekil 1. geliştirmek için kullanılabilir. Ürün ve yararlanın. hizmet sorunlarına ilişkin erken uyarı Müşterilerinizin Görüşlerini almak, problem çözümünü hızlandırmak Dikkate Alın ve müşteri sadakati sağlama becerisini geliştirmek için, müşteri şikayetlerine İnternetin sağladığı dünya çapındaki başvurulabilir. Pazarlama ekipleri, çeşitli tanımlayarak, zamanla iletilere ve görüş alışverişi platformu, müşterilere bölümlerdeki geribildirim ve ihtiyaçları olaylara bağlı duyumları izleyerek, kampanya ve promosyonların verimliliğini arttırabilir. Uygulamalar Yeni bir bilgi müşteri sadakatini İş zekası Performans ERP, CRM, Veri Geçişi %5 oranında arttırmanızı Yönetimi SCM Senkronizasyon sağlayabilseydi bunun şirketinize etkisi ne olurdu? İşletmeniz, önemli gelirlerini %5 hatta %10 oranında arttıracak yeni Bilgi Yönetimi veya geliştirilmiş ürünler veya hizmetler Meta Data sunabilseydi ne olurdu? Veri Entegrasyonu Veri Kalitesi Yönetimi Müşterilerinizin söylediklerini yok saymanın bedeli ağır olabilir. SAP Ana Veri BusinessObjects Text Analysis Veri Federasyonu Metin Analizi Yönetimi sayesinde düşünceleri paraya dönüştürebilir ve net kârınızı ölçülebilir seviyede yükseltebilirsiniz. Yapılandırılmış Veriler Yapılandırılmamış Veriler ERP DW RDBMS OLAP E-posta Belgeler Notlar Web Şekil 1: SAP BusinessObjects Text Analysis, Karar Alma Sürecinize Entegre Olur 24
 26. 26. SAP BusinessObjects Text Analysis bunlara erişebilir ve çok yönlü doğal dil işleme (Natural Language Processing) ile yapılandırılmış bilgileri tamamlayabilir. Çözüm ayrıca müşterileriniz ve işletme performansınıza ilişkin tam kapsamlı bir görünüm oluşturarak bu işlevi 220'nin üzerinde dosya biçimine uygulayabilir. Çözümün sahip olduğu gelişmiş dil özellikleri 30'dan fazla dilde belgeyi okuyabilir ve “anlayabilir“ (bkz. Şekil 4; ayrıca bkz. “İşlenebilen Diller”). SAP BusinessObjects Text Analysis, çok yönlü doğal dil işleme aracılığıyla fiillerin, adların ve diğer dil yapılarının nasıl etkileşim kurduğunu algılar. Esas Şekil 2: Müşteri Görüşleri ve Gerbildirimini Raporlara ve Gösterge Tablolarına Entegre Edin itibariyle, yalnızca kelimelerin değil, bilgi bağlamının anlamını da kavrar. Şirketler genellikle müşterilerinin ne istediğine veya ürün ve hizmetleri hangi açılardan geliştirebileceklerine veya nasıl daha rekabetçi olabileceklerine ilişkin varsayımlarda bulunur. Şekil 3: Veri Entegrasyonu ve BI Erişimi Yapılandırılmamış Metin Kaynakları (Kaynak: TDWI) Ancak doğru kararlar ve BI Çözümlerinizi Tüm Metin yapılandırılmamış veri kaynaklarının verimli stratejiler için Kaynaklarından Gelen Verilerle birleştirilmesini odak alan yaklaşıma müşterilerinize, iş Zenginleştirin doğru belirgin bir kayma gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Yapılandırılmamış yaptığınız pazarlara ve 2007 yılında yapılan bir Data kaynak tanımı e-postaları, sözcük işlem işinize ilişkin eksiksiz ve Warehousing Institute (TDWI) anketi, dosyaları, belge ve içerik yönetim işletmelerin, özel olarak yapılandırılmış sistemleri, wiki'ler ve Web sayfalarını doğru bilgilere sahip kaynaklar kullanan BI ve geleneksel veri kapsamaktadır.2 olmanız gerekir. entegrasyonu yaklaşımından, 2 Russom, Philip. “BI Arama ve Metin Analitikleri,” TDWI, Mayıs 2007. 25
 27. 27. İşlenebilen Diller Yapılan- ThingFinder Workbench dırılmamış Categorizer Workbench SAP BusinessObjects Text Analysis, Veri Yapılan- aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, Kaynakları dırılmış Veriler Business Objects Platformu birçok dildeki bilgilerle Metin Analiz Motoru Raporlama, Görselleştirme, çalışabilir. E-posta Dil Tanımlaması Sorgu ve Analiz Birim ve Olgu Veri Çekme İŞLENEBİLEN DİLLER Müşteri Görüşleri Almanca Belgeler İşleme Sınıflandırma İşleme Arapça Yöneticisi Yöneticisi Çekçe Özetleme Açıklama Web Notu Çince (basitleştirilmiş) Yönetici Web Servisleri Çince (geleneksel) Veri Tabanı Danca Veri Farsça Tabanları SOAP Uygulamaları/Veri Servisleri Fince Flemenkçe Fransızca Şekil 4: Uyarlama Araçları İçeren, Hızlı ve Birden Fazla Dil Destekli Metin İşleme Motoru Hırvatça İbranice Yapılandırılmamış Veriler Kişiler, yerler, şirketler, veriler, ölçümler, İngilizce Arasından “Bilmediklerinizi” para birimi grafikleri ve e-posta İspanyolca Çekin adresleri dahil anahtar bilgilere ilişkin İsveççe verileri otomatik olarak çeker ve İtalyanca Birim veri çekme işlevi, SAP bu veri öğeleri arasındaki önemli Japonca BusinessObjects Text Analysis'in ilişkileri ve olayları ortaya koyar. SAP Katalanca temelini oluşturur. Bu önemli işlev BusinessObjects Text Analysis ilişki Korece müşteriler, ürünler, yerler ve şirketinizle ifadelerini tanımlayabilir, ayrı parçaları Lehçe ilgili mali bilgiler gibi “birimleri” bir araya getirmek için gruplayabilir ve Macarca tanımlayarak, büyük hacimdeki belgeleri yapılandırılmış görsel verilere Norveççe (Bokmal) ayrıştırır. Birim veri çekme işlevi, özne dönüştürebilir. Dolayısıyla, herhangi bir Norveççe (Nynorsk) düzeyinde sınıflandırma için metne belgede veya kaynakta belirgin olmayan Portekizce şirkete özgü veya sektöre özgü ilişkiler ortaya çıkabilir. Romence taksonomiler uygulayabilen Rusça sınıflandırma özellikleri ve kolay anlaşılır Derin bir doğal dil özelliğine sahip olan Sırpça özetler oluşturan özetleme özellikleri ile SAP BusinessObjects Text Analysis, Slovakça tamamlanır. stok tutma birimi (stock keeping unit - Slovence SKU) numaraları, proje adları, özel Tayca Birim Veri Çekme ve Analiz ilişkiler ve olaylar, görüş analizine ilişkin Türkçe SAP BusinessObjects Text Analysis, özel deyişler gibi özel birimleri ve birim Yunanca yeni birimler, ilişkiler ve sistemde türlerini tanıyacak biçimde geliştirilebilir. önceden konfigüre edilmiş olaylar dahil (Bkz. Şekil 5; olmak üzere tüm ana birim türlerini ayrıca bkz. ”İşlenebilir Birimler.”) destekler. 26
 28. 28. Taksonomi Tabanlı Belge Sınıflandırma Otomatik Belge Özetleme SAP BusinessObjects Text Analysis, SAP BusinessObjects Text Analysis, belgelerde açık olmayan ifadeler için herhangi bir belgenin veya belge taksonomi tabanlı, belge düzeyinde grubunun özetini oluşturmak için ilgili sınıflandırma sağlar. Örneğin, “şikayet” belgelerden veri çeker ve bunları analiz sözcüğü metinde hiçbir zaman eder. görünmese bile, belgeniz bir müşteri şikayeti kategorisine ait olabilir. Ancak, Bunu, bilgiyi okuyan ve içeriğe ilişkin örneğin memnuniyetsizlik hakkındaki yönetim özeti oluşturan bir “otomatik herhangi bir belge, “şikayet“in belge özet oluşturucu” olarak düşünün. SAP aracılığıyla yapılıp yapılmadığından BusinessObjects Text Analysis, ağırlıklı bağımsız olarak, kesinlikle şikayet ilişkili cümleler sistemi kullanarak ve genellikle bir belgedir. SAP BusinessObjects Text bir paragrafın ilk ve son cümlelerine SAP BusinessObjects Analysis, bu tür kavramsal ilişkileri anlar daha fazla ağırlık vererek (örneğin ve bilginizi otomatik olarak doğru yaptığınız aramanın belirli sorgu Text Analysis, anahtar kategoride sınıflandırır. parametreleri ile) bilginin genel bilgileri otomatik anafikrini algılar. olarak işler ve açık olmayan ilişkileri ortaya çıkarır. Mega, Inc. ve CNA Systems, Incorporated arasında planlanan birleşme ertelendi. Mega CEO'su Joe Smith, bir analist çağrısında “CNA’nın ilk üç aylık dönemdeki geliri %32 azaldı ve 23 milyon dolar kaybettiler” dedi. Smith, CNA System kaynaklarının bu durumdan Çin'deki düşük satışları sorumlu tuttuğunu söyledi. CNA hisseleri (CNA), duyurudan sonraki ilk iş günü olan 12 Mayıs'ta yüzde 47 oranında düşerek 9,84 $'a geriledi. Şirket Mega, Inc. CNS Systems, Incorporated Veriler 12 Mayıs Kişi Joe Smith Kişinin Konumu Mega CEO'su Para Birimi 23 milyon dolar, 9,84$ Ölçüm %32, yüzde 47 Ülke Çin Kavram önerilen birleşme, analist çağrısı, ilk üç aylık dönem, düşük satışlar, ilk iş günü Olay: M&A Mega, Inc. ve CNA Systems, Inc. arasında planlanan birleşme ertelendi Şekil 5: Anlamı Ortaya Çıkarın ve İletin 27
 29. 29. İlgili verileri çekebilmeye ilişkin bu çözümünden, SAP NetWeaver çözümü, SAP BusinessObjects Text özellik önemlidir, çünkü bir kişi hava teknoloji platformundan, gösterge Analysis kaynaklarına ve işlerine durumunu araştırıyor ve “kar” ile tablolarından ve bugün kullandığınız doğrudan erişir. Bu, metin ilgileniyorken, başka bir kişi aynı belgeyi diğer BI istemcilerinden doğrudan kaynaklarının daha geniş bir bilgi uzun mesafe taşıtlarının nakliye erişin yönetimi ortamına hızlı biçimde dahil biçimlerini araştırmak için kullanıyor • SAP BusinessObjects Enterprise edilmesini sağlar. Böylelikle, daha olabilir. SAP BusinessObjects Text çözümü ile entegre edin. güvenilir bilgileri daha kısa sürede Analysis, özel gereksinimlerinizi anlar SAP BusinessObjects Text Analysis, elde edersiniz. ve özeti sizin ilgi alanınıza bağlı olarak SAP BusinessObjects platformu farklı biçimde ağırlıklandırır. aracılığıyla yakın zamanda veri çekilen metne erişim sağlayarak, SAP Veri entegrasyonu ve SAP BusinessObjects BusinessObjects Enterprise Çözümleriniz İle Entegre Edin uygulamanızı zenginleştirir. Bu, yeni BI teknolojileri, özel bir görünüm elde etme sürenizi olarak yapılandırılmış İşletmeniz SAP BusinessObjects Text kısaltarak, BI raporları ve metriklerine Analysis ile şunları yapabilir: ilişkin tutarlı meta data semantikleri kaynak kullanımından, • Metinin içeriğine, yapılandırılmış ile metin kaynaklarının hızlı yapılandırılmamış verilere erişir gibi erişin ve analiz entegrasyonunu sağlar. edin – İçeriğe Crystal Reports® • SAP BusinessObjects Data metin kaynaklarının çözümü belgelerinden, SAP Integrator ile entegre edin. işlenmesine yöneliyor. BusinessObjects Web Intelligence® SAP BusinessObjects Data Integrator Şekil 6: SAP BusinessObjects Text Analysis, BI Çözümlerinizle Doğrudan Entegre Olur 28
 30. 30. İŞLENEBİLEN BİRİMLER Kim Kişiler İş ünvanı Sosyal güvenlik numaraları Ne Şirketler İşletmeler Mali endeksler Ürünler Ne zaman Tarihler Günler Tatil günleri Aylar Yıllar İşinizi daha iyi Süreler kavramak için yüksek Zaman dilimleri Nerede Kişiler miktarda metin tabanlı İş ünvanı bilgiyi işleyin, Sosyal güvenlik numaraları Miktar Para birimleri sınıflandırın ve Önlemler özetleyin. Kavramlar Kavram oluşturma İlişkiler ve olaylar Organizasyon üyeliği Kişinin tanıdıkları Seyahat Birleşme ve devralma Kategoriler İş Terörizm Özel Uyarlanabilir Sektör 29

×