Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medyasoft - TEDARİK ZİNCİRİNİZİ OPTİMİZE EDİN! - SAP Forum 2013

1,087 views

Published on

Tedarik Zinciri Yönetimi ile ihtiyacınızın oluşması anından itibaren müşterinize teslimatın gerçekleşmesine kadar tüm noktalarda ölçülebilir ve sürdürülebilir süreçler ile verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medyasoft - TEDARİK ZİNCİRİNİZİ OPTİMİZE EDİN! - SAP Forum 2013

 1. 1. SAP FORUM İSTANBUL Gelecek Bugün Konuşmacı Adı : Oğuz Şakar Firma Adı : MEDYASOFT Tedarik Zincirinizi Optimize Edin!
 2. 2. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 2 Gündem  Neden SCM?  Genel Akış  DP (Demand Planning)  SNP (Supply Network Planning)  PP/DS  TP/VS  GATP (Global ATP)
 3. 3. Neden SCM?
 4. 4. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 4 Neden SCM? … global tedarik zinciri görünürlüğünü artırmak? … tüm kapasite kısıtlarını ve malzeme kullanılabilirliğini dikkate alarak tedarik ve dağıtım planı oluşturmak? … stoklarınızı sistematik bir şekilde kontrol etmek ve emniyet stok miktarlarını hesaplamak ? … bitmiş ürünlerinizin stoklarının dağıtımını optimize etmek? … fabrikalarınızın, dağıtım merkezlerinizin ve tedarikçilerinizin kapasite kullanımını optimize etmek? … farklı seviyelerde planlama yapabilme (üst seviye planlama)? Tedarikçile r Fason Üreticiler Şirketim Müşteriler
 5. 5. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 5 Neden SCM? T E D A R İ K Müşteri Depo Fabrika Tedarikçi T A L E P
 6. 6. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 6 Neden SCM?
 7. 7. Genel Akış
 8. 8. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 8 Genel Akış Tedarik Üretim Dağıtım Satış Stratejik Ağ Planlaması Master Plan Malzeme İhtiyaç Planlama Üretim Planlama Detaylı Çizelgeleme Dağıtım Planlama Nakliye Planlama Talep Planlama Talep Karşılama ve ATP Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem Kapsayıcı TZY unsurları Müşteri talep ve hizmet seviyesi stratejisi Stok stratejisi ve hedef stok konumu Planlama
 9. 9. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 9 Genel Akış
 10. 10. Demand Planning
 11. 11. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 11 Demand Planning Genel Akış Tedarik Üretim Dağıtım Satış Stratejik Ağ Planlaması Master Plan Malzeme İhtiyaç Planlama Üretim Planlama Detaylı Çizelgeleme Dağıtım Planlama Nakliye Planlama Talep Planlama Talep Karşılama ve ATP Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem Kapsayıcı TZY unsurları Müşteri talep ve hizmet seviyesi stratejisi Stok stratejisi ve hedef stok konumu DP GATP SNP SNP TPVS PPDS PP PPDS DS ECC PP SNP
 12. 12. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 12 Demand Planning Özellik ve Temel Faydalar  Tahmin doğruluğu artımı  Güçlü işletme kullanıcılarına yönelik bir araç  Konsolide talep planı (farklı bölgeler, ülkeler, departmanlar, …) Özellikler Temel Faydalar  Kapsamlı tahmin araç seti  Nedensel ve zaman serisi yöntemleri ile istatistiksel tahmin  En uygun model seçimi  Otomatik aykırı değer yakalama  Makro işlevselliği ile son derece yapılandırılabilir planlama kitabı  En üst ve en detay seviyede planlama  Yaşam döngüsü planlama  Tahmin değerlerinden bağımsız promosyonların planlanması  Tahmin doğruluğu takibi  Sezonsal planlama  Kolobratif talep planlama
 13. 13. SNP
 14. 14. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 14 SNP Genel Akış Tedarik Üretim Dağıtım Satış Stratejik Ağ Planlaması Master Plan Malzeme İhtiyaç Planlama Üretim Planlama Detaylı Çizelgeleme Dağıtım Planlama Nakliye Planlama Talep Planlama Talep Karşılama ve ATP Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem Kapsayıcı TZY unsurları Müşteri talep ve hizmet seviyesi stratejisi Stok stratejisi ve hedef stok konumu DP GATP SNP SNP TPVS PPDS PP PPDS DS ECC PP SNP
 15. 15. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 15 SNP Tedarik Zinciri Yapısı Questions in SCM Nerde ne kadar stok tutmalıyım? Nerde, ne zaman, ne kadar üretmeliyim , tedarik etmeliyim, dağıtmalıyım? Ürünlerim nerede ve durumları neler? Tedarik Zinciri Soruları
 16. 16. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 16 SNP Temel FaydalarÖzellikler  Tüm tedarik zinciri boyunca görünürlüğü arttırır  Kaynak ve kapasite kullanımını optimize eder  Siparişi karşılama sürelerini kısaltır  Stok seviyelerini düşürür  Müşteri servis seviyesini arttırır  Entegre satın alma, üretim, dağıtım ve nakliye  Tedarik zinciri boyunca ürün akışını planlamak için kısıtlamaları ve cezaları göz önünde bulundurur  Farklı seviyelerde planlama yapabilme (Toplam düzeyde planlama)  Heuristik kural veya optimizasyon tabanlı algoritma seçimi  Gelişmiş emniyet stoğu planlama algoritmaları Müşteri ihityaçlarını karşılamak için gerekli üretim ve lokasyonlara dağıtımın miktarlarını hesaplar ve müşteri servis seviyelerini korur
 17. 17. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 17 SNP APO Liste Supply Network Planning Dağıtım Kısıtları Üretim Kısıtları Tedarikçi Kısıtları Stok seviyeleri Kurallar/ Parametreler “Kritik” Malzeme Uygunluğu Uygun Üretim Planı Uygun Tedarik Planı İstisnalar Talep Karşılama Uygunluğu Tahmin Sipariş Talep Tam Görünürlük Siparişler Müşteriler Fabrika Fabrika DM DM Tedarikçi Stok Miktarı Siparişler DM DM Müşteriler
 18. 18. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 18 Planlama Ufukları hf1 hf2 hf13 hf26 hf104 1-24 Ay SNP (Net İhtiyaçlar) PPDS 1-104 Hafta Talep Planlama Kısa ve Orta Dönem Ufku Kısa Dönem Ufku Bulunulan Hafta Deployment TLB ECC Üretim Emirleri
 19. 19. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 19 SNP Heuristik Local DC 30% 70% 40% 60% Planlı Stok Transferleri Planlı Üretim Siparişleri Planlı Satın alma Siparişleri Talepler Talepler 100%100% Fabrika DM Tedarikçi  SNP Heuristik tedarik ağındaki kısıtları dikkate almaz.  SNP Heuristik kaynağa dayanan koto düzenlemesi ve önceliklendirme yapabilir.  Ek planlama adımı olarak, kapasite fazla yükelemelerini, kapasite seviyendirme ile çözebilir .  MRP konsepti (sınırsız kapasiteye göre planlama)
 20. 20. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 20 SNP CTM Local DC CTM kapasite ve malzeme uygunluğunu, çapraz tedarik zinciri kontrolleri yapan, kısıtları dikkate alan bir heuristiktir  CTM önceden tanımlanmış tedarik kategorilerini ve talep önceliklerini dikkate alır  CTM karaktetistiğe dayalı planlamayı destekler ( SCM 7.0 ile) Planlı Stok Transferleri -> Taşıma ve yükleme/boşaltma Kapasiteleri -> Kota ve tedarik öncelikleri Planlı Üretim Siparişleri -> Üretim Kapasiteleri -> PPM/PDS öncelikleri Planlı satınalma talepleri -> Satın alma öncelikleri Talepler -> Öncelik Sınıfları Talepler -> Öncelik Sınıfları Önc 2 Önc 1 Önc 1 Önc 1 Önc 2 Önc 1 Fabrika DM Tedarikçi
 21. 21. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 21 SNP Optimization Lokal DM $  SNP Optimizasyonu tedarik ağında, kapasite ve malzeme uygunluğunu dikkate alarak maliyet tabanlı optimizasyon kullanır  SNP Optimizasyonu önceden tanımlanmış alternatif tedarik ve talep maliyetlerine göre en düşük maliyetli optimum sonucu bulur. Planlı Stok Transferleri -> Taşıma ve yükleme/boşaltma Kapasiteleri ->Taşıma Maliyetleri Planlı Üretim Siparişleri ->Üretim Kapasitleri -> Üretim Maliyetleri Planlı Satın Alma Talepleri -> Satın Alma Maaliyetleri Talepler -> Cezalar -Karşılayamama - Geç teslimat $ $ $ $$ Fabrika DM Tedarikçi
 22. 22. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 22 SNP Optimizasyon Profili Maliyet Profili Optimizasyonun Çalışma Durumu Solution Süreci ve Maliyetler Önemli Mesajlar Optimizer Profili Kısıtları Aktive etme Lot Büyüklüğünün Kullanımı Emniyet Stoğunun Dikkate Alınması
 23. 23. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 23 SNP Planlama Algoritmalarının Karşılaştırılması Heuristik CTM Optimizer İş Hedefi Birkaç darboğaz kaynakları ile bir plan oluşturmak Ilk olarak en öncelikli talebi yerine getirerek uygun bir plan oluşturmak En az maliyet veya en üst düzeyde kar ile uygulanabilir bir plan oluşturmak Karmaşıklığı  Anlaşılabilir Sonuçlar  Eğitimsel Yönüyle  Çözüm Modellemesi Az Orta - Yüksek Yüksek Tam bir planlama çalışma döngüsü için geçen zaman Az Orta – Yüksek Orta - Yüksek Uyarlama Zamanı Az Orta Orta Sonuçların Kalitesi  Planın uygunluğu  Planın optimumluğu Orta Yüksek Yüksek
 24. 24. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 24 SNP Planlama Algoritmalarının Karşılaştırılması Heuristik CTM Optimizer Kapasite Sonsuz Sonlu Sonlu Kaynaklar Sadece ek planlama adımı olan Kapasite Seviyelendirmede: Üretim Taşıma Yükleme/İndirme Üretim Taşıma Yükleme/İndirme Üretim Taşıma Yükleme/İndirme Depolama (standart ve genişletilmiş kapasitesi arasında bir ayrım) Minimum Kaynak Kullanımı Dikkkate Alınmaz Dikkkate Alınmaz Üretim Kaynaklarında desteklenir Kaynak Kota anlaşmaları ve önceliklere göre Maliyet (PPM/PDS ve taşıma), öncelik, veya kota anlaşmaları Maliyete göre ek olarak kotaları dikkate alabilir
 25. 25. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 25 SNP Planlama Algoritmalarının Karşılaştırılması Heuristik CTM Optimizer Lot büyüklüğü Üretim, satın alma ve taşıma için dikkkate alır Üretim, satın alma ve taşıma için dikkkate alır Üretim ve taşıma içi dikkate alır; üretim için çapraz dönem lot büyüklükleri göz önünde bulundurur Toplu Planlama Destekler Destekler Destekler Ürün bazında maximum stok seviyesi Dikkate Alınmaz Dikkate Alınmaz Kısıt olarak dikkate alınır Dağıtım stoklarını bir sonraki lokasyonlara itme (Push) Desteklenmez (deployment özelliği ile desteklenir) Tedarik dağıtımıyla destekler (deployment özelliği ile desteklenir) Depolama maliyeti ile kontrol edilebilir
 26. 26. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 26 SNP Planlama Algoritmalarının Karşılaştırılması Heuristik CTM Optimizer Talep Önceliklendirme Desteklenmez Talep farklı kriterlere göre sıralanır Talep üç farklı talep sınıfı bazında ayrışabilir Raf Ömrü Planlama sırasında dikkate alınmaz ama shelf life propagation da dikkate alınır Planlama sırasında dikkate alınmaz ama shelf life propagation da dikkate alınır Raf ömrü sınırlı bir şekilde dikkate alınır, shelf life propagation da dikkate alınır Takvime bağlanmış anlaşmalar Destekler Desteklenmez Desteklenmez Taşeronluk Destekler Destekler Destekler Net değişim planlaması Destekler Destekler Destekler
 27. 27. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 27 Deployment  Deployment hangi ihtiyaçların var olan tedarikle (stok, planlı sipariş) karşılanacağını hesaplar arz ve talep noktalarındaki kısa dönemdeki değişiklerini dikkate alarak stok transfer siparişlerini revize eder.  Eğer tedarik, var olan talebi karşılamaya yetiyorsa , Deployment çalışmış olan SNP sonuçlarını konfirme eder.  Eğer tedarik var olan talebi karşılamaya yetmiyorsa, Deployment daha önceden tanımlanan kurallara göre değişiklikler yapar (Önceliklendirme ve Adil Dağıtım).
 28. 28. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 28 Deployment Talep SNP den Önerilen transfer siparişleri ATD miktarı Emniyet Stoğu Deployment Adil Dağıtım (talep > arz) İtme (Push) (talep < arz)
 29. 29. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 29 Nakliye Yük Oluşturucu (Transport Load Builder) Amaç: Transport Load Builder (TLB) deployment sonuçlarını stok transfer siparişlerine dönüştürür Birden fazla satın alma isteği tek bir satın alma siparişi olarak gruplanır Asıl amacı nakliye siparişini görmek ve izlemek. (örnek: kamyon sayısı)
 30. 30. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 30 Nakliye Yük Oluşturucu (Transport Load Builder) Son Deployment Sonuçları Nakliye Önerileri Nakil Siparişleri TRANSPORT LOAD BUILDER From To Product Time Qty ITA BX 0272300 1.1 100 ITA BX 0892000 1.1 200 ITA BX 0788400 1.1 23 ITA CH 0234500 2.1 45 ITA CH 1190000 2.1 123 ITA JP 0272300 1.1 45 ITA JP 0123400 1.1 600 GER JP 0987600 1.1 56 GER JP 0234500 1.1 900 ITA GE 0788700 2.2 345 GER UK 0987600 2.2 213 GER UK 0234500 3.2 21 ITA BX 0788700 3.2 90 ITA BX 0987600 3.2 320 TP0123XX From To Product Time QtyTransport ITA BX 0272300 1.1 100 0892000 1.1 200 0788400 1.1 23 0788700 3.2 90 0987600 3.2 320 Execution System TRANSFER ORDER • Tek ürün Nakliye Önerileri
 31. 31. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 31 SNP Etkileşimli Planlama Ekranı Ürün ve Lokasyon navigasyonu Planning book ve data view seçimi Etkileşimli planlama ızgaraları -Genel Planlama Durumu - Detay/Toplam arasında geçiş - SNP Heuristik ve Optimizer - Deployment Heuristik ve OptimizerSNP planlamacısı tarafından öncedn tanımlı seçimler
 32. 32. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 32 SNP Etkileşimli Planlama Ekranı SNP planlamacısı alternatif olarak sorunu çözmek için uyarı monitoründen uyarıya sahip ürün lokasyona gidebilir Tedarik Eksikliği Uyarıları
 33. 33. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 33 SNP Etkileşimli Planlama Ekranı Kaynaklar arası navigasyon Hat yüklemesinden sonraki uyarılar Kaynakların aşırı yüklenmesinin gösterimi Hat üzerindeki planlı üretim siparişleri
 34. 34. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 34 SNP Uyarılar APO uyarıları, sorunları basitleştirilmiş bir şekilde planlamacının önüne sunarak, çözüme ulaştırmada yardımcı olur Talep Planlama Tedarik Ağı Planlama Üretim Planlama/ Çizelgeleme GATP Zamanında yetiştirememe (Talep) Fazla Stok Düşük stok (Emniyet Stoğu) Hattın aşırı yüklenmesi (SNP) Zamanında yetiştirememe(Bileşen)
 35. 35. PP/DS
 36. 36. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 36 PP/DS Genel Akış Tedarik Üretim Dağıtım Satış Stratejik Ağ Planlaması Master Plan Malzeme İhtiyaç Planlama Üretim Planlama Detaylı Çizelgeleme Dağıtım Planlama Nakliye Planlama Talep Planlama Talep Karşılama ve ATP Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem Kapsayıcı TZY unsurları Müşteri talep ve hizmet seviyesi stratejisi Stok stratejisi ve hedef stok konumu D P GAT P SN P SN P TPV S PPDS PP PPDS DS ECC PP SN P
 37. 37. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 37 PP/DS Hedefleri • Yürütülebilir üretim planları oluşturmak ve termin sürelerini düşürmek • Zamanında sevkiyat performansını arttırmak •Kaynakların daha iyi planlanması ve koordine edilmesiyle birlikte üretim hızını-çıktısını arttırmak • Stok maliyetlerini düşürmek
 38. 38. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 38 PP/DS vs SNP (Sürekli vs Aralıklı) PP/DS SNP Sürekli Zaman Aralık Bazlı Zaman Zaman Zaman 10 20 10 3020 10 3020
 39. 39. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 39 PP/DS Sürecine Bakış
 40. 40. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 40 PP/DS Araçları DS (Detaylı Çizelgeleme) Optimizasyon Heuristikler Etkileşimli PP (Üretim Planlama) CTM Heuristikler Etkileşimli
 41. 41. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 41 PP/DS CTM Planlı Stok Transferleri -> Taşıma ve Nakliye Kapasiteleri -> Kota Anlaşmaları – Satın Alma ÖncelikleriPlanlı Satın Alma Talepleri -> Satın Alma Öncelikleri Talepler -> Öncelik Sınıfları Öncelik 1 Üretim Yeri Dağıtım Merkezi Tedarikçi Öncelik 1 Öncelik 2 Öncelik 1 Öncelik 1 Öncelik 2 Talepler -> Öncelik Sınıfları Öncelik 1 Öncelik 2 Öncelik 3 Öncelik 4
 42. 42. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 42 PP Heuristikleri - Ana olarak ürünler üzerine odaklanan parti büyüklüğü karar verme mekanizmasıdır - Üretim & Satın Alma - Standart parti büyüklüğü planlaması - Fazlalık Planlaması - Yeniden sipariş verme noktası planlaması - MRP(MİP) Heuristikleri
 43. 43. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 43 Etkileşimli Planlama Manuel girdi yaratma o Planlı Sipariş o Satın Alma Miktar uyarıları o Eksiklik o Fazlalık
 44. 44. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 44 PP/DS Optimizasyonu Operasyonlar için üretim zamanı ve kaynak kullanımını optimize etme Hedef Fonksiyonlar: Hazırlık zamanları, hazırlık maliyetleri, toplam termin süresi, gecikme maliyetleri, alternatif kaynaklarda üretimin maliyetleri
 45. 45. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 45 PP/DS Optimizasyonu A1, A2, B1, B2: HAT1 VE HAT2 alternatifleri, Öncelik HAT1 C1, C2, D1, D2: HAT1 VE HAT2 alternatifleri, Öncelik HAT2 A1 A2 B1B2 C2 C1D2 D1 A1 A2 B1B2 C2 C1D2 D1 HAT1 HAT2 SNP Optimizasyonu A1 A2 B1 B2 C2C1 D2D1 HAT1 HAT2 PP/DS Optimizasyonu
 46. 46. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 46 DS Heuristikleri Planlama amaçları kaynaklar ve operasyonlar olan çizelgeleme heuristikleri - Gecikmeyi giderme - Çizelgelenmemiş operasyonları çizelgele - Manuel Sıralı Çizelgeleme - …
 47. 47. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 47 Etkileşimli Çizelgeleme Simülasyon kaydetme Ürün Görüntüsü Kaynak Görüntüsü
 48. 48. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 48 Pegging - Girdiler ve çıktılar arasındaki bağın korunmasını sağlar - Tedarik ve talep kusursuz bir şekilde eşleştirilir - Planlama problemlerinin fark edilebilmesi (gecikme, karşılanmamış ihtiyaçlar) - Dinamik pegging - FIFO - En yakın talep-tahmin eşleşmesi - Sabit (Fixed) Pegging
 49. 49. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 49 Pegging (Sipariş İlişki Görünümü) Talep Hangi Siparişler ile karşılanmakta…
 50. 50. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 50 PP/DS Uyarıları APO uyarıları, sorunları basitleştirilmiş bir şekilde planlamacının önüne sunarak, çözüme ulaştırmada yardımcı olur Talep Planlama Tedarik Ağı Planlama Üretim Planlama/ Çizelgeleme GATP Gecikme Erkenlik Eksiklik Kaynak Yüklenmesi Fazlalık
 51. 51. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 51 PP/DS Uyarıları Planlamacı için günün ilk işi: Uyarıları kontrol etmek  Uyarı ekranından sorunlar tek tek incelenerek çözüme ulaştırılır
 52. 52. TP/VS Nakliye Planlaması
 53. 53. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 53 Genel Akış TP/VS Tedarik Üretim Dağıtım Satış Stratejik Ağ Planlaması Master Plan Malzeme İhtiyaç Planlama Üretim Planlama Detaylı Çizelgeleme Dağıtım Planlama Nakliye Planlama Talep Planlama Talep Karşılama ve ATP Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem Kapsayıcı TZY unsurları Müşteri tahmin ve hizmet seviyesi stratejisi Stok stratejisi ve hedef stok konumu DP GATP SNP SN P TPVS PPDS PP PPDS DS ECC PP SNP
 54. 54. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 54 Nakliye Yönetim Döngüsü Sipariş Girişi Araç Çizelgeleme ve Rota Belirleme Yük birleştirmesi Taşıyıcı Seçimi İhale Teslimat / Sevkiyat Oluşturma Seç & Paketle ve Yükle Nakil ve Takip Nakliye Maliyetlendirme Raporlama ve Analiz
 55. 55. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 55 Nakliye Planlaması Özellikleri - 1 İçeri, Dışarı stok transferi senaryoları Multi-pick/Multi-drop Sevkiyatları İntermodal ve aktarmalı taşıma Planlaması Buluşma/Teslimat zaman penceresi Farklı modlar (Deniz, Hava, Kamyon, Tren) Kaynakların fazla yüklenmesini önlemek için 8 boyutlu kısıtlı planlamayı destekleyen farklı kaynak tipleri Malzeme spesifik nakliye ihtiyaçlarının modellenmesi Bölme planlama ve optimizasyon Kamyon ve römork planlama Terminlenmiş kaynaklara destek Farklı CBS-Satıcıları ile entegre Coğrafi görüntüleme Araç yer optimizasyonu ile işbirliği
 56. 56. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 56 Nakliye Planlaması Özellikleri - 2 Lokasyonlarda ki açılış zamanları Uyumluluklar Otomatik sipariş bölme Tek seferlik nakliye lokasyonları Manüel ve otomatik planlama Dinamik rota belirleme Yükleme ve boşaltma kaynakları Seyahat başına azami duruş sayısı Gerçek maliyet bazlı nakliyeci optimizasyonu Monitor ile nakliyeci izlenebilirliği ve yeni tekliflendirme Müşteri spesifik hüristik ve fonksiyonlar eklenebilir
 57. 57. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 57 Nakliye Planlama - Optimizasyon Vasıta Kapasitesi Depo Lokasyonu Lokasyona göre Vasıta Uyumluluğu Vasıta tipi / Nakliye Grubu Uyumluluğu Nakliye Grubu / Nakliye Grubu Uyumlulugu Lokasyonda ki Azami Depolama Süresi Mesafe, Süre ve Mola Limitleri Araç tiplerinin terminleri (Tren, Gemi, Uçak Kamyon) Yükleme/Boşaltma Kaynakları Lokasyonların Açılış Saatleri Optimizer Constraints
 58. 58. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 58 Nakliye Planlama – Bölüştürme Stratejileri Sales Order 123 10 Product1 4 Pal. 20 Product2 7 Pal. 30 Product3 5 Pal. a. Per position b. Merge positions (remainders) c. Proportional Different split strategies Rule: split value 4 Pallets Shipment 1 Shipment 2 Shipment 3 Shipment 4 Shipment 5 Figure. Example of different split strategies for shipping of order with several positions
 59. 59. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 59 Nakliye Planlama – Nakliyeci Seçimi manual Selection Priority Cost Business Share Single Assignment Priority Cost Business Share Continuous Move automatic Selection Carrier Selection Nakliyeci Seçimi Manüel Seçim Otomatik Seçim Tek Görev Çoklu Görev Öncelik Maliyet İş Payı Öncelik Maliyet İş Payı
 60. 60. GATP
 61. 61. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 61 GATP Tedarik Üretim Dağıtım Satış Stratejik Ağ Planlaması Master Plan Malzeme İhtiyaç Planlama Üretim Planlama Detaylı Çizelgeleme Dağıtım Planlama Nakliye Planlama Talep Planlama Talep Karşılama ve ATP Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem Kapsayıcı TZY unsurları Müşteri talep ve hizmet seviyesi stratejisi Stok stratejisi ve hedef stok konumu DP GATP SNP SNP TPVS PPDS PP PPDS DS ECC PP SNP
 62. 62. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 62 ATP ve Getirileri Nelerdir? • ATP Nedir? – Available-To-Promise miktarı – Bu miktar MİP de yeni satış siparişlerinin karşılanmasında kullanılabilecek olan miktardır. – ATP miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: ATP Kontrolü •Gerçekte ne kadar ürün satılabileceğinin kontrolü •Güvenilir teslimat tarihleri ile birlikte müşteri memnuniyetinin artması •Daha yüksek ihtiyaç görünürlülüğü Getiriler
 63. 63. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 63 GATP – Sipariş Karşılama Süreci Satış Siparişi Üretim Planlaması Talep ve Tedarik Planlaması Stok ATP Backorder İşleme
 64. 64. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 64 Global Yeterlilik Kontrolü Satış ATP Talebi Kural Bazlı ATP  Alternate locations  Alternate products Çoklu Seviye ATP  Check against BOM components  Alternate locations and products CTP  Üretim Planlama ile entegrasyon  Kapasite kısıtlarının dikkate alınması Ürün Paylaştırmaları  Talep Planlama ile entegrasyon Onay
 65. 65. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 65 Kural Bazlı ATP Alternatif Lokasyon(lar) Müşteri Siparişi KalemiPPMAçılımı Problem: Yetersiz stok Çözüm Adımları: Adım 1: Alternatif ürün Adım 2: Farklı lokasyondan tedarik Adım 3: Üretim (PPM açılımı)
 66. 66. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 66 Çoklu Seviye ATP Teslimat Önerisi / Sipariş Onaylaması. Sipariş girişi SAP R/3, SAP CRM, Internet, diğer sistemler Teslimat Grubu Bileşen Seviyesinde Global Yeterlilik Kontrolü Ürün Ağacı Açılımı Planlama (ufuk bağımlı) Satış Siparişi Girişi Nakliye ve Yükleme Terminlemesi Tedarik Siparişlerinin oluşturulması (Planlı Sipariş, Satınalma Talebi) Tekrarlanan döngü Kısıtlayıcı öğe(lerin) gösterimi ile sonuç açıklaması Bitmiş Ürün Seviyesinde Global Yeterlilik Kontrolü Kontrol talimatlarına göre Yeterlilik kontrolü metotlarının uygulanması
 67. 67. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 67 CTP t Kapasite 1 Kapasite 2 Kapasite 3 Müşteri Siparişi İstenilen Tarih ve miktar Mevcut Dolu Bugün 1. Yükleme teşebbüsü Onaylanan Tarih ve Miktar Son Yükleme
 68. 68. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 68 Ürün Paylaştırmaları Müşteri Grubu Müşteriler Planlama hiyerarşisinde belirtilmiş Karakteristik değerleri Planlama hiyerarşisinde tanımlanmış toplu karakteristikler A 1000 pcs  2700 pcs A1 150 pcs A2 250 pcs  600 pcs B1 400 pcs  600 pcs  2700 pcs B 1300 pcs B2 300 pcs Paylaştırma Elemanı
 69. 69. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 69 Tedarik Zinciri Akışı Tedarik Üretim Dağıtım Satış Stratejik Ağ Planlaması Ana Planlama Malzeme İhtiyaç Planlaması Üretim Planlama Detaylı Çizelgelem e Dağıtım Planlaması Nakliye Planlaması Talep Planlama Talep Karşılama ve ATP Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem Müşteri talep ve hizmet düzeyi stratejisi Envanter stratejisi ve hedef belirleme Planlama
 70. 70. Teşekkürler! İletişim Bilgileri: Oğuz Şakar İş Çözümleri Direktörü

×