Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SÓN FÍSICAMENT ACTIUS ELS NOSTRES                   PACIENTS?            Anna Ruiz Comellas,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Són físicament actius els nostres pacients

375 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Són físicament actius els nostres pacients

 1. 1. SÓN FÍSICAMENT ACTIUS ELS NOSTRES PACIENTS? Anna Ruiz Comellas, Montserrat Fusté Gamisans, Meritxell Fàbrega Camprubí, José Miguel Baena Díez, Guillem Pera Blanco, Rosa Forés Raurell.OBJECTIU: Conèixer la prevalença dactivitat física en població general major de 50 anys visitada en atenció primària.PACIENTS I MÈTODES: Disseny: Estudi descriptiu transversal. Àmbit de realització: Cinc centres datenció primària que engloben zona rural, urbana i semi urbana. Període de recollida de dades: març – juliol 2010. Població diana: població general ≥ 50 anys. Mostra: mitjançant mostreig consecutiu es selecciona una mostra 200 pacients dedat ≥ 50 anys, la distribució de la qual es correspon amb lestructura de la població catalana (anuari estadístic de Catalunya 2008). Criteris dexclusió: pacients institucionalitzats, oncològics o amb patologia greu en fases terminals, pacients domiciliaris i aquells que no donessin el seu consentiment informat. Tècniques de recollida dinformació: mitjançant entrevista personal es va realitzar el qüestionari reduït de la versió espanyola del Qüestionari dActivitat Física en el temps lliure de Minnesota. Variables: edat, sexe, tipus dactivitat física durant el temps lliure, durada i freqüència anual. Limitacions de lestudi: El biaix de memòria juntament amb la variabilitat diària i estacional dels patrons de lactivitat física poden contribuir a un error de la mesura. MEDIRESULTATS: Els homes i les dones tenen un consum de METS similar. NIVELL D’ACTIVITAT FÍSICACONCLUSIÓ: En la nostra mostra hi ha un alt percentatge de pacients molt actius, per les següents raons: 1) la zona destudi facilita lactivitat física, proximitat al riu on hi ha molts horts, 2) en el qüestionari es pregunta sobre lactivitat física de tot un any i té en compte lentorn domèstic (netejar la casa ...), 3) ledat mitjana de la mostra és major de 65 anys i són jubilats, amb molt temps lliure.PARAULES CLAU: Physical activity, prevalence, primary care. Institut Català de la Salut Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès

×