Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte Espai-família CAP Balsareny

527 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projecte Espai-família CAP Balsareny

  1. 1. PROJECTE ESPAI – FAMÍLIA CAP BALSARENYAutors: Garcia Sala, Miriam (treballadora social); Cañellas Isern, Josep (metge de família) Fàbregas Codina, Sandra (treballadora social Ajuntament); Mas Garriga, Neus (infermera); Romero Simon, Esther (llevadora) Paraules claus: pares/mares, fills, promoció de la salut. Objectius específics: Objectiu general: - Afavorir la integració de les famílies més desfavorides socialment (econòmic, cultural...)- Donar suport als pares/mares per tal que - Minimitzar visites als professionals socials i la criança dels fills sigui gratificant, sanitaris gràcies a la prevenció i promoció de la harmoniosa i de qualitat salut - Millorar el treball en xarxa implicant diferents entitats D’on sorgeix el projecte? Neix de la bona entesa entre Ajuntament i CAP a partir On? de la detecció de necessitats Implicació dins l’equip: Implicació l’ equip per part de professionals socials i sanitaris Les xerrades es van dur a terme a la El projecte l’ha organitzat la TS del CAP llar d’infants de forma quinzenal i ha comptat amb la participació de l’equip durant el curs dins l’horari escolar multidisciplinari: per afavorir lassistència dels 1 metge (2 sessions) pares/mares en 1 infermera (1 sessió) un entorn quotidià 1 llevadora (2 sessions) 1 infermera de pediatria (1 sessió) 1 treballadora social (1 sessió) En què consisteix? què Realització d’un cicle de xerrades Col·laboradors externs: Col· externs de diferents temes sociosanitaris enfocades a la prevenció i promoció de Espai-família ha comptat amb la la salut (alimentació, prevenció participació desinteressada de d’accidents, professionals de diferents àmbits i desenvolupament psicomotriu, zones: (dietistes, joguines segures, Mossos d’Esquadra, massatge infantil...) Població participant: Població Agència catalana de consum, massatgista infantil...) Total població Balsareny: 3.485 hab. El 2’1 % de la població té un o més fills de 0-3 anys Durant el curs 2010-2011 han participant el 21’3 % de les famílies amb fills de 0-3 anys Aplicabilitat: Conclusions: Aquest projecte és adaptable a qualsevol població, franja d’edat i/o •Gràcies al cicle de xerrades els professionals sociosanitaris han reduït lleugerament temàtica on es detectin mancances les consultes relacionades amb temes treballats a les xerrades com per exemple sociosanitàries. l’alimentació. El pressupost utilitzat per aquest •Ens hem apropat als pares/mares primerencs de forma més informal millorant la projecte ha estat 0 euros, confiança amb els professionals ja que les xerrades les han •S’ha pogut fer un seguiment social i sanitari més informal e indirecte d’aquelles fet persones de l’equip famílies socialment més desfavorides (per exemple temes d’higiene) o altres entitats públiques •S’han detectat casos de mancances sociosanitàries de famílies no demandants Institut Català de la Salut Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès

×