Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La llevadora amb tu

647 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La llevadora amb tu

  1. 1. LA LLEVADORA AMB TU AUTORS: Oller Bellmunt, Rosa. Vendrell Bria, M. Mercè OBJECTIUS DE L’EXPERIÈNCIA : Donar a conèixer l’activitat de la llevadora als usuaris de l’EAP amb imatges visualment atraients, per tal de promoure l’accessibilitat al servei tot incidint en la diversitat de la població. PARAULES CLAU : Fotografies. Llevadora. Usuaris/esAtenció al joves Planificació familiar Control de l’embaràs Formació dels nous professionalsPreparació maternalMenopausa PostpartEducació en l’afectivitat DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA: Les fotografies van ser elaborades el juny de 2010 amb motiu del 25è aniversari del CAP Sagrada Família de Manresa, per ser projectades en un audiovisual en que es donava a conèixer les diferents activitats dels professionals. A partir de setembre de 2010, les llevadores vàrem decidir utilitzar les imatges relacionades amb les activitats grupals de Preparació Maternal i Postpart per fer de reclam per aconseguir incentivar l’adhesió a aquests grups. Fins aquest moment, la informació havia estat nomès escrita. A partir de col.locar aquestes imatges estratègicament a la pared exterior de les consultes, la demanda d’informació sobre aquestes activitats s’ha anat succeïnt amb assiduïtat. CONCLUSIONS: Malgrat no s’ha comptabilitzat amb dades objectives, podem afirmar que el canvi ha estat significatiu. La demanda d’informació s’ha anat produïnt periòdicament, mentre que en el període anterior a les fotografies aquesta demanda era molt puntual. La intenció d’aquest pòster no és tant el fet d’aportar dades sino el presentar aquestes imatges acolorides i mostrar una manera, en algunes d’elles més trencadora, de difussió de les activitats. APLICABILITAT: Una selecció d’aquestes fotografies es podríen utilitzar en format pòster amb subtítuls informatius de l’activitat a la pared de les consultes, com ja hem estat fent fins el moment, encara que amb fotografies aïllades Institut Català de la Salut Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès

×