Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estudi de hiperdemanda en un CAP d'atenció primària rural

400 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Estudi de hiperdemanda en un CAP d'atenció primària rural

  1. 1. ESTUDI DE HIPERDEMANDA EN UN CAP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA RURAL.- Autors: Yolanda González Fernández, Mª Carme Alós Pintó, Julià Silvestre López, Cristina Serra Ballbé, Beatriz Garcia Rueda, Eduardo Naya Del Río.Paraula clau: hiperdemandaObjectius: Estudiar la hiperdemanda i els seus components al nostre CAP. Resultats: D’un total de 469 visites realitzades un 9.81% Material i mètodes: Estudi descriptiu i realitzen hiperdemanda a la consulta. D’aquests, el 60.9% són transversal de la hiperdemanda realitzada dones i el 39.1% són homes. El 47.8% són majors de 65 anys, el pels nostres usuaris. Recollida de dades 41,3% tenen entre 30-64 anys i el 10,9% tenen <29 anys. La durant 1 setmana de 4 metges de família dels franja de percentatge més elevat es situa entre els 65-75 anys usuaris que realitzen >3 motius de consulta amb el 32.6%. segons edat, sexe, i tipus de motiu a consultar i, quin tipus de visita s’ha demanat El 82.6% ha utilitzat una cita prèvia per acudir a la consulta i el (cita prèvia, espontània o urgent). 17.4% una espontània, cap urgent. Els motius de la hiperdemanda han estat: El 48% de causa mèdica, seguida de la burocràtica en un 31%; derivacions a altres especialistes en un 6.8%, i la demanda per un altre familiar del 5.4%; per contenció (demanda que no es possible solucionar) un 5.4% i per problemàtica social del 3.4%. 50 40 DONES HOMES 30 >65 a 30-64 a 20 <29 a 10 0 50 Médica 45 40 MOTIU DE LA DEMANDA 35 Burocràtica 30 25 20 15 CITA PRÈVIA 10 Derivacions Familiars Contenció Social ESPONTÀNIA 5 URGENT 0 M B D F C SConclusions: La major part de la demanda la realitza gent entre mitjana edat i gent gran, majoritàriament dones quedemanen cita prèvia. El motiu habitual és mèdic, seguit de la part burocràtica de la nostra feina. Tot i així també hi ha untant per cent baix, però no despreciable, que realitza la demanda per un altre familiar i un tant per cent similar que s’hade realitzar contenció de la mateixa. Tot i haver trobat una prevalença d’hiperdemanda moderada és important intentargestionar aquestes demandes dins una agenda més específica i millorar la gestió del nostre temps. Institut Català de la Salut Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès

×