Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els dimarts amb els adolescents - PSiE

303 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els dimarts amb els adolescents - PSiE

  1. 1. Els dimarts amb els adolescents Programa Salut i Escola Guardia-Cañellas LOBJECTIUS-Millorar la salut dels adolescents.-Apropar els serveis de salut als adolescents i facilitar actuacions d’educació per a la salut.DESCRIPCIÓ-Centres on va acudir la infermera: Col·legi N.S. Del Roser (121 alumnes) i I.E.S. Castellet ALUMNES (196 alumnes) de Sant Vicenç de Castellet-Temps destinat: 2 hores/setmana durant 6 mesos ATESOS-Característiques: es va habilitar un espai privat i es vautilitzar la tècnica de l’escolta activa. L’alumne va poderexpresar els seus dubtes i neguits, respectant en tot moment laconfidencialitat.MOTIUS DE CONSULTA DERIVACIONSCONCLUSIONS-S’han pogut detectar situacions complexes i derivar satisfactòriament als adolescents als especialistes oportuns-S’ha millorat la coordinació en Salut Mental Infantil i Juvenil-S’ha observat que les noies adolescents s’interessen per les dietes d’aprimament i tot i que tenen informació, no s’alimentende manera adequada-Tot i que els adolescents coneixen els mètodes anticonceptius continuen presentant conductes de riscAPLICABILITAT-Es tracta d’un programa útil, proper a l’adolescent i amb una potencial capacitat de cribatge de problemàtiques greus en elsalumnes. Considerem factible que una infermera preparada vagi als centres docents per donar suport als adolescents, ésl’etapa més incerta i difícil de l’ésser humà. Paraules Clau: Salut i Escola, Adolescència, Confidencialitat. Institut Català de la Salut Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès

×