Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DEMANDA AGUDA D’INFERMERIA.                           L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA.      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Anticoncenció Emergènia. Demanda Aguda CUAP

434 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anticoncenció Emergènia. Demanda Aguda CUAP

 1. 1. DEMANDA AGUDA D’INFERMERIA. L’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA. Casas Sierra M, Castillo Fernandez MJ, Pedregosa Dueñas M, Roch Pallisa G, Tobias Herrera V, Urrutia Caellas O. Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Manresa. Institut Català de la Salut. 2009 Total CE administrat: 428 2010 INTRODUCCIÓ El CUAP de Manresa és un Centre d’ Urgències d’Atenció Primària obert les 24h del dia. Infermeria del CUAP atén la demanda aguda protocol.litzada per l’ICS. Dins dels protocols hi trobem el d’anticoncepció d’emergència. Des del mes de gener del 2009 es fa el registre del fàrmac postcoital mitjançant les etiquetes predeterminades de la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, que hi haOBJECTIUS dins del pack de la pastilla. METODOLOGIAA partir de les dades recollides: En aquestes etiquetes hi consta: data, edat, CIP, centre sanitari, opció primera vegada o Disseny i àmbit: Estudi Conèixer el número de més d’una vegada i temps transcorregut des de l’última vegada.contracepcions d’emergència descriptiu retrospectiu transversalque s’han donat durant els en l’àmbit del CUAP Manresa.anys 2009-2010 al CUAP deManresa. RESULTATS Subjectes i període: dones en edat reproductiva amb relació Definir la franja d’edat El total de CE administrades va ser de 428 (0,59 visites/dia). A l’any 2009 es sexual coital sense o amb mal úsmés demandant. van sol·licitar 250 CE (58%) i a l’any 2010 178 (42%). Per grups d’edat, 21 dels mètodes anticonceptius abans (4,9%) eren menors de 16 anys, 307 (71,7%) tenien entre 16 i 25, 77 (18%) de 2 dies que van acudir al CUAP Antecedents de presa durant els anys 2009 i 2010. tenien entre 26 i 35, 18 (4,2%) entre 36 i 45 i 5 (1,2%) eren majors de 46 anys.prèvia i la seva distribució En 274 (64%) casos van rebre la CE més d’una vegada i entre aquestes, laper edats. Recollida de la informació : franja d’edat més demandant va ser la de 17-22 anys. 18 (6,6%) van sol·licitar A partir de les etiquetes del una nova contracepció en el mateix mes. Departament de Salut dissenyades per a les CE. ADMINISTRACIÓ ANTICONCEPCIÓ PER FRANGES DEDAT 2009/2010 350 Variables: Data, edat, codi 300 pacient, centre, primera vegada o 250 més d’una i temps des de l’última 200 vegada. 150 100 Estadística: Càlcul dels totals i 50 percentatges per franja d’edat i del 0 < 16 anys 16 a 25 anys 26 a 35 anys 36 a 45 anys > 46 anys promig de visites/dia. DEMANDA DANTICONCEPCIÓ ANTICONCEPCIÓ DEMERGÈNCIA JOVES ADMINISTRACIÓ DANTICONCEPCIÓ DEMERGÈNCIA DEMERGÈNCIA PER EDATS 35 1aVEGADA / >1 VEGADA 2009/2010 35 180 30 1a vegada 30 160 Administrades 2009 25 140 més 1 vegada 25 2009 2010 Administrades 20 120 20 2010 100 15 15 80 10 60 10 5 40 5 20 0 0 0 13 15 17 19 21 23 25 2009 2010 anys anys anys anys anys anys anys 35 TEMPS TRASCORREGUT DISTRIBUCIÓ ETÀRIA REPETIDORES 30 DES DE L‘ ÚLTIMA PRESA > 1 VEGADA 25 45 Total 2009 2009/2010 40 20 35 Total 2010 30 15 25 10 20 15 5 10 5 0 0 13 anys 17 anys 21 anys 25 anys 29 anys 33 anys 37 anys 41 anys 45 anys 49 anys CONCLUSIONS: La demanda de CE es concentra en el grup de dones de 16-25 anys. Un gran percentatge de casos han rebut el tractament més d’una vegada, sobretot en el grup de 17-22 anys. PARAULES CLAU: Sol·licitar una nova CE el mateix mes no és una pràctica infreqüent. La mateixa visita podria ser un bon moment per a reforçar l’educació sexual dels ANTICONCEPCIÓ, joves, fomentant també la prevenció de les malalties de transmissió sexual. EMERGÈNCIA, La baixada de demanda de 2010 coincideix amb la comercialització de la CE a INFERMERIA, les farmàcies. PRIMÀRIA. Institut Català de la Salut Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès Atenció Continuada d’Urgències Territorial

×