Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rpt bm tahun 5 skbertakwim

6,231 views

Published on

KSSR 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

Rpt bm tahun 5 skbertakwim

 1. 1. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 1 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 SK MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M1 12-16 JAN Tema: KELUARGA BERWAWASAN UNIT 1: IMPIANKELUARGA Mendengar dan bertutur Tajuk:TAHNIAH,MAKUSU! m/s 2 Membaca Tajuk: Menggapai impian * Wirawatidi awan biru m/s 3  Menulis Tajuk: KeluargaImpian m/s 4 Bernyanyidan berlakon Tajuk: Keluargaku sayangku m/s 5 SB: Penjodoh bilangan Tajuk: Rumah Impain m/s 6 KNA Tak Hidup Bukan Institusi Abstrak Tajuk:PercutianKe luar negara m/s 7 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 (K1) Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayatyang betul dan tepat. 2.2.3(K1) Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bahasa prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. 3.2.6(K1) Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri tanya mengikut konteks dengan betul. EMK: Pendidikan alam Sekitar Nilai Murni -kasih sayang KP: Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan KBAT Peta Buih
 2. 2. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 2 MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M2 19-23 JAN UNIT2 Tema: Keluarga Berwawasan Mendengar dan bertutur Tajuk:Keluargakreatif m/s 8  Membaca Tajuk: Si cilik yang kreatif  Minggu Penulis kanak- kanak  Kejutan Hari Lahir m/s 9  Menulis Tajuk: KekCawanBonda m/s 10  Mengubah suai seni kata lagu Tajuk: hobi keluarga Bbm: Kenek-kenekudang http://youtu.be/ADBIRDD6xDM  SB:KNK Hidup Manusia m/s 12 Tajuk :Kedai Labu SayongHj Abdul Rahim SB:KGNDTanya m/s 13 Tajuk:TamanMini Kreatif 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 (K1) Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayatyang betul dan tepat. 2.2.3(K1) Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bahasa prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. 3.2.6(K1) Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri tanya mengikut konteks dengan betul. EMK: Pendidikan alam Sekitar Nilai Murni -kasih sayang KP: Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan KBAT Peta Bulatan
 3. 3. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 3 MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M3 & M4 26-30 JAN 02-07 FEB Tema: Keluarga Berwawasan Mendengar dan bertutur Tajuk:motivasi keluarga  Membaca Bengkel kecemerlangan akademik m/s 15  Membaca 1. Di mana ada kemahuan,di situ adajalan m/s16 2. Rajindanusaha tanggakejayaan. m/s 17  Menulis Petikan berita m/s 18  Menulis Berat samadipikul,ringan sama dijinjing (karangan) m/s 19  Sistem Bahasa Kata kerja Aktif transitif Kata Orang BijakPandai m/s 20 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul . 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.2(K1) Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan terhadap ayat tanya yang mengandungi kata tanya dengan betul. 2.3.2(K1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.1(K2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. 3.3.3(K2) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 3.3.4(K2) Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan imaginatif dengan betul. 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni EMK: Nilai Murni -kerajinan -hemah tinggi -bekerjasama KP: Kontekstual -menghubungkaitkan Interpersonal Visual Ruang Muzik Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -mengecam -menjana idea KBAT Peta Buih Peta Bulatan
 4. 4. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 4 PENILAIAN1 m/s 21-22 kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M5 & M6 09-13 FEB 16-20 FEB Tema:Kesihatandan Kebersihan Mendengar dan bertutur Tajuk: BersihdanSihat m/s 24  Membaca Bijakmembeli m/s 25  Menulis Aku sebatang gigi Kacip m/s 26-27 BBB https://www.youtube.com/watch?v=p0zv 2KPgCVo  Mengubah suai seni kata lagu KebersihanAsasKesihatan m/s 28 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul . 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.3.3(K1) Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pelbagai mengikut urutan dengan menggunakan laras bahasa yang betul. 2.4.2(K2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk membuat keputusan dengan alasan yang betul. 3.3.4(K2) Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan imaginatif dengan betul. 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan EMK: Ilmu -Sejarah Nilai Murni -kasih sayang -baik hati KP: Kinestetik Verbal-linguistik BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB
 5. 5. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 5 KK Aktif Transitif dan KK Pasif GayaHidupSihat m/s 29 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. -membuat gambaran mental -mengenal pasti -menghubungkaitkan -menyusun urutan -menjanakan idea KBAT Peta Buih Peta Bulatan MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M7 23-27 FEB Tema:Kesihatandan Kebersihan Unit 5 : Aktif dan Cergas Mendengar dan bertutur Tajuk:Membudayakan Aktiviti Fizikal m/s 30  Membaca UjianSEGAK m/s 31  Menulis MingguCergasCerdasSK Seri Kejora m/s 32  Mengujarkan ayat SenamanRitma m/s 33 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 1.4.2(K2) Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila. 2.4.3(K2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan dengan betul. 3.4.1(K1) Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan laras bahasa yang sesuai EMK: Ilmu -Pendidikan Kesihatan Nilai Murni -kerajinan -kebersihan fizikaldan mental KP: KMD -Meramal Verbal-linguistik Kontekstual -mengalami BCB -mendengar dengan cekap
 6. 6. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 6  Sistem Bahasa Kata Adjektif Sihat Cergasdengan10000 Langkahsehari m/s 34  Sistem Bahasa Kata Bantu NasihatDoktor m/s 35 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. semasa bercerita. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul.. Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -menganalisis -mengecam -menjanakan idea KBAT Peta Titi(2.4.1) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M8 & M9 02-06 MAC 09-13 MAC Tema:Kesihatandan Kebersihan Unit 6 : Sihat Emosi Mendengar dan bertutur Tajuk:Jauhi kemurungan m/s 36-37  Membaca SyairSesucihati  Menulis SenyumanPengubatJiwa  Sistem Bahasa Kata Hubung Pancangan Relatif m/s 40 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikt konteks. 1.4.3(K2) Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5.1(K3) Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul. 3.4.2(K1) Menulis imlak frasa dan ayat yang ada pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relativif dan kata hubung komplemen mengikut konteks dengan betul . EMK: Nilai Murni -kebersihan fizikaldan mental -berdikari KP: Kontekstual -mengaplikasikan -memindahkan Konstruktivisme -menerangkan dan menjelaskan idea Strategi pdp: KB
 7. 7. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 7  Sistem Bahasa Kata Hubung Pancangan Komplemen YangBaikDijadikan Teladan  Bacaan luas AirDanKehidupan m/s 42  PENILAIAN2 m/s 43-44 -membuat urutan -membuat andaian -menganalisis -menjanakan idea KBAT Peta Buih(5.1.6/3.3.4/5.1.4) M9 UJIAN FORMATIF 1/UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 09-11 MAC M10 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 14 MAC HINGGA 22 MAC ( 9 HARI) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 11 23 -27 MAC Tema:Keselamatan Unit 7 – Keselamatan semasabersukan Mendengar dan bertutur Tajuk:Bersukandengan selamat m/s46  Membaca KeselamatanAmalan Bersama 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang 1.4.4(K2) Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila. 2.5.2(K3) Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang terdapat dalam bahan EMK: Ilmu -Pendidikan Kesihatan Nilai Murni -kebersihan fizikaldan mental
 8. 8. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 8 m/s 47  Menulis WaspadaDiri m/s 48  Mengujarkan cerita MenangkisSerangan m/s 49  Sistem Bahasa Kata Nafi Dan Kata Pembenar m/s 50  Sistem Bahasa Kata Arah dan kata bilangan Kejohanansukandan balapansekolah m/s 51 terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. puisi dengan betul. 3.5.2(K2) Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber. 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi, kata pembenar, kata arah,kata bilangan mengikut konteks dengan betul. KP: Interpersonal Kontekstual -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -mengecam KBAT Peta Bulatan(2.2.3/5.1.1) Peta Alir(3.5.2) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 12 30 MAC – 3 APRIL Unit 8 Tema:Keselamatan Mendengar dan bertutur Keselamatandi kawasan rumah m/s 52  Membaca Ketika kesekolah m/s 53  Menulis Keselamatandi taman 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 1.5.1(K3) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. 2.5.3(K3) Membaca, memahami dan menaakul bahan puisi untuk memindahkan maklumat kepada bentuk prosa dengan betul. EMK: Ilmu -Pendidikan Kesihatan -Sains dan Teknologi KP: Konstruktivisme -menghubungkaitkan
 9. 9. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 9 permainan m/s 54-55  Sistem Bahasa Berhenti di kawasanrehat dan rawat m/s 56  Sistem Bahasa Imbuhan sisispan Waspadadi pasarmalam m/s 57 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.6.1(K3) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren dengan bahasa yang santun. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja mempeR...kan,mempeR...i,dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan sisipian dalam pelbagai situasi dengan betul. Kontekstual -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif -mencatat nota Strategi pdp: KB -menaakul -menyusun mengikut urutan -mengitlak -memadan KBAT Peta Pokok(5.1.5) Peta Dakap(2.4.3) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 13 & 14 06-10 APR 13-17 APR Unit 9- Patuhi Peraturan jaminankeselamatan Tema:Keselamatan Mendengar dan bertutur Kembaraselamat m/s58  Membaca  Akudi pesawat Terbangdi awanbiru m/s 59  Menulis Berhemahdi jalanraya 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 1.5.2(K3) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras Bahasa yang sesuai. 2.6.1(K3) Membaca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya fikir secara kritis. 3.6.2(K3) EMK: Ilmu -Sains dan Teknologi Nilai Murni -keberanian -rasional KP: Interpersonal Konstruktivisme -menghubungkaitkan
 10. 10. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 10 m/s 60-61  Mengujarkan dialog 5 sahabatRimba m/s 62  Sistem Bahasa Imbuhan sisispan SentiasaberingatHidup Selamat m/s 63  Sistem Bahasa Kata Ganda Mengikuti lawatan  PENILAIAN3 m/s 65-66 tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja mempeR...kan,mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan sisipian dalam pelbagai situasi dengan betul 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul. Kontekstual -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif -mendengar aktif Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -menganalisis -mengecaml -memadankan KBAT Peta Pokok/Peta Bulatan (5.1.2/5.1.5) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 15 20-24APR Unit 10 Tema:Kemasyarakatan Tajuk:Muafakatmembawa berkat Mendengar dan bertutur Indahnyasemangat kerjasama m/s 68-69 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi 1.6.1(K2) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2.6.2(K3) Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk EMK: Ilmu -Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni -rasional -semangat bermasyarakat
 11. 11. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 11  Membaca  Kelabsukarelawanmuda  Catatanku m/s 70  Menulis Minggusukarelawan m/s 71  Mengujarkan dialog BersatuTeguhbercerai roboh m/s 72  Sistem Bahasa Kata majmuk Istilah khusus dan kata majmuk Maksud Kiasan ProgramMotivasi JayaDiri memupuk minat membaca. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. memperkaya laras bahasa. 3.6.2(K3) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata majmuk yang mendukung maksud kiasan dengan betul dalam pelbagai situasi. KP: Konstruktivisme -mengembangkan idea dengan persekitaran Kontekstual -memindahkan maklumat -mengaplikasikan BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -mengenal pasti -menaakul -membuat urutan -menghubungkaitkan KBAT Peta Buih(3.3.4) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 16 27 APR- 1 MEI Unit 11 Tema:Kemasyarakatan Tajuk:Kita Memberi,orang merasa Mendengar dan bertutur Bulatair keranapembetung, 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 1.6.2(K2) Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa secara bertatasusila. EMK: Peraturan Sosiobudaya Nilai Murni -keberanian
 12. 12. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 12 1 MEI CUTI HARI PEKERJA bulatmanusiakerana muafakat. m/s 74  Membaca ProgramKejirananMesra m/s 75  Menulis JIranSepakat Masyarakatsejahtera, HidupBahagia m/s 76-77 contoh pidato SR https://www.youtube.com/watch?v=8ZVzC5 dsdqU  Sistem Bahasa i. Ayattunggal dengan perluasan subjek Programsekolahpenyayang m/s 78 ii. Ayat majmuk dengan perluasan predikat m/s 79 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.2.3(K1) Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. 3.6.2(K3) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. KP: Interpersonal Kontekstual -memindahkan Maklumat Verbal-linguistik Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -menaakul -menjanakan idea KBAT Peta Pokok?Peta Bulatan(1.4.3/5.1.7) Peta Pokok(3.6.2) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 17 04 – 08 MEI Unit 12 Tema:Kemasyarakatan Tajuk:Sedia Membantu Mendengar dan bertutur Berat mata memandang, 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.7.2(K2) Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. EMK: Peraturan Sosiobudaya Nilai Murni
 13. 13. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 13 4 MEI CUTI HARI WESAK berat lagi bahuyang memikul m/s 80  Membaca RakanCOP m/s 81  Menulis TerimaKasihKawan http://youtu.be/1ALaF9GALHI m/s 82  Mengujarkan dialog ProgramKhidmatBantu Di rumah m/s 83  Sistem Bahasa Cakap ajuk dan cakap pindah Bantu membantu amalan mulia i. Kawasanperumahan ii. Pusat jualanamal m/s 84-85 notauntuk guru http://wanmohdaffendy.blogspot.com/2012/1 1/ayat-cakap-ajuk-dan-cakap-pindah.html Bacaan luas Mercy Malaysia m/s 86 PENILAIAN4 m/s 87-88 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.3.1(K1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7.1(K3) Menghasilkan draf perenggan pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap ajuk dan cakap pindah dengan betul dalam pelbagai situasi. -keberanian KP: Interpersonal Kontekstual -memindahkan Maklumat Verbal-linguistik Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -menaakul -menjanakan idea KBAT Peta Pelbagai Alir(2.4.2) Peta Bulatan(5.1.5)
 14. 14. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 14 MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 18 & 19 11-15 MEI 18-19 MEI PKSR 1 Unit 13 Tema:WarisanBangsa Tajuk:UniknyaBudayaKita Mendengar dan bertutur SirihJunjungAdatdisanjung m/s90  Membaca UpacaraMinumTeh m/s91  Menulis Kebudayaan kaum Iban m/s 92-93 Melagukan dan memahami syair Satu Rasa Pelbagai Budaya m/s 94 Rujukan syair : Johan syair Kedah https://www.youtube.com/watch?v=WVklhe RJJfM&list=PLaC0RV-x- c2yDq_AZCLtu_gIgrKxSR31x&index=1&sp freload=10  Sistem Bahasa KNAm tak hidup bukan institusi Abstrak dan Penjodoh bilangan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.3. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteka. 1.2.6 (K1) Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayatyang betul dan tepat. 2.3.2(K1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7.2(K3) Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat gramatis dengan betul. 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi EMK: Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni -kasih sayang -semangat Bermasyarakat Keusahawanan KP: Verbal-linguistik Muzik Kinestetik Kontekstual -memindahkan maklumat Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -membuat gambaran mental
 15. 15. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 15 Penunggang Kuda Kaum Bajau m/s 95 abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. -menjanakan idea KBAT Peta Pokok(3.3.4) Peta Bulatan(5.1.7) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 20 25-29 MEI Tema:WarisanBngsa Tajuk:CitraSeni Mendengar dan bertutur Kesenian Makyung m/s 96  Membaca Seni Kraf Logam m/s 97  Mengedit Kesenian Kain Samping m/s 98 Rujukan guru: Ikatan samping https://www.youtube.com/watch?v=CqQHG unS7yQ  Bina Syair Warisan Seni m/s 99  Sistem Bahasa i. KNK Manusia dengan nama panggilan atau gelaran Malam Kesenian Gamelan Taman Seri Kejora 2015 Rujukan guru: Gamelan KISAS https://www.youtube.com/watch?v=Qhb3zS XCHTo&spfreload=10 1.3 Mendengar, memahamidan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.1(k1) Mendengar, memahami danmemberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 2.4.1(K2) Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. 3.8.2(K1) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan. 4.4.2 Membina syair secara terkawal dan melagukannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami syair tersebut. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata EMK: Peraturan Sosiobudaya Nilai Murni -kerja sama -kebersihan fizikaldan mental KP: Konstruktivisme -mengaplikasikan Kontekstual -memindahkan maklumat Verbal-linguistik BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menilai -menganalisis -menjanakan idea
 16. 16. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 16 ii. KGN Diri Tanya Pementasan Wayang Kulit Panduan guru : Wayang Kulit "Wok Yoh KenaTimbuk" [ep4] https://www.youtube.com/watch?v=HXBWq m5LAY8&spfreload=10 nama khas hidup manusia dengan nama panggilan atau gelaran yang betul mengikut konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri tanya mengikut konteks dengan betul. -menghubungkaitkan KBAT Peta Bulatan/Peta Pokok(5.1.7) M 21 - 22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 30 MEI – 14 JUN 2015 16 HARI MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 23 & 24 15 – 19 JUN 22-26 JUN UNIT 15 Tema:WarisanBangsa Tajuk:KeindahanSeni Mendengar dan bertutur Pulut Kuningwarisan Berzaman m/s102  Membaca Tempatwarisan i. Lembah Lenggong ii. LembahBujang m/s103  Menulis Asal Nama KualaKangsar m/s 104-105  Bernyanyidan berlakon GendangdanRebana Panduan guru : Muzik 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik 1.3.2(K1) Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan terhadap ayat tanya yang mengandungi kata tanya dengan betul. 2.4.2(K2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk membuat keputusan dengan alasan yang betul 3.9.1(K2) Menulis ulasan tentang bahan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis. 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk EMK: Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni - semangat bermasyarakat - patriotisme -kerjasama -kebersihan fizikal -kasih sayang KP: Konstruktivisme -menyampaikan idea baru Kontekstual -mengaplikasikan
 17. 17. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 17 Instrumental Asli - Joget Pahang https://www.youtube.com/watch?v=aVDmqI ZuCW4&spfreload=10  Sistem Bahasa i. KKAktif Transitif dan KK Pasif Nobat Warisan Istana ii. Kata Adjektidf dan Kata Bantu Tarian Kuda Kepang Panduan Guru: Tarian Kuda Kepang https://www.youtube.com/watch?v=gDBIs6y 49V0&spfreload=10 PENILAIAN 5 m/s 109-110 i. Tarian Dabus https://www.youtube.com/watch?v=iNvuhw QC158&spfreload=10 ii. Tarian Inang https://www.youtube.com/watch?v=LnzS9D skmHE&spfreload=10 hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. Verbal-linguistik BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -membuat gambaran mental -menjanakan idea KBAT Peta Pokok(2.2.3/5.2.1) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 25 29 JUN – 3 JULAI Tema:Pertanian dan Penternakandi Malaysia Tajuk:KejayaanTanaman Kita Mendengar dan bertutur Getah Penjana Ekonomi m/s 112 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.3(K1) Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pelbagai pesanan mengikut urutan dengan menggunakan laras bahasa yang betul. EMK: Peraturan Sosiobudaya Patriotisme
 18. 18. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 18  Membaca Penanaman Koko di Malaysia m/s 113  Menulis Padi Segengam jadi sepikul m/s 114 Panduan Guru: Membina pantun http://roselizahjhusin.blogspot.com/201 2/12/cara-mencipta-pantun.html  Mengubah suai seni kata lagu Ladang Nanasku m/s 115 Panduan guru: minus one gitar Aku Anak Kampung https://www.youtube.com/watch?v=Iziq _6G6-sU&spfreload=10  Sistem Bahasa i.Kata Hubung Pancangan Relatif Industri Orkid ii.Kata Hubung Pancangan Komplemen Kelapa MATAG * nota guru http://yunaniey.blogspot.com/p/wanita- solehah.html 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.4.3(K2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan dengan betul. 3.2.6(K1) Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen keterangan mengikut konteks dengan betul. KP: Kontekstual -memindahkan Konstruktivisme -mengaplikasikan Strategi pdp: KB -mensintesis -mengenal pasti -menganalisis KBAT Peta Pokok(3.7.1) Peta Buih (5.2.1)
 19. 19. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 19 MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 26 06-10 JULAI Tema:Pertanian dan Penternakandi Malaysia Tajuk:Hasil TernakanKita Mendengar dan bertutur Panduan Penternakan Ikan Kelah m/s 118  Membaca Aku Pengusaha Puyuh m/s 119  Menulis Ayam KAmpung Organik m/s 120  Mengujarkan dialog Cerita Penternak Arnab m/s 121  Sistem Bahasa Kata Nafi dan Kata Pembenar i.Ternakan Kupang m/s 122 Kata bilangan dan Kata arah ii. Teater Ganat m/s 123 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.1(K2) Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal secara bertatasusila. 2.5.1(K3) Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul. 3.2.7(K1) Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi, kata pembenar, kata arah,kata bilangan mengikut konteks dengan betul. EMK: Peraturan Sosiobudaya Keusahawanan Nilai Murni -semangat bermasyarakat KP: Konstruktivisme -mengembangkan idea Verbal-linguistik BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -mengitlak -mengenal pasti -menganalisis -menjanakan idea -mengecam KBAt Peta Bulatan/Peta Pokok(5.2.1)
 20. 20. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 20 MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 27& 28 13- 17 JULAI 20 – 24 JULAI CUTI HARI RAYA AIDILFITRI Unit 18 Tema:Pertanian dan Penternakandi Malaysia Tajuk:EraBiodiversiti dan Bioteknologi Mendengar dan bertutur Dialog m/s124  Membaca TerumbuKarang m/s125  Menulis Pemahaman Lembu Brakmas m/s126  Menulis Penulisan Stevia Pemanis Semula Jadi m/s 127  Sistem Bahasa Imbuhan Apitan Kata Kerja MempeR- dan sisipan i.Tanaman Organik m/s 128 ii. Tanaman Herba m/s 129 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul genre dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.4.2(K2) Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila. 2.5.2(K3) Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul. 3.3.3(K2) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 3.3.4(K2) Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan imaginatif dengan betul. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja mempeR...kan,mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan sisipian dalam pelbagai situasi dengan betul EMK: Peraturan Sosiobudaya Kreativiti dan Inovasi KP: KMD -meramal Konstruktivisme -mengembangkan idea. BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -mengsintesis -menganalisis -menjanakan idea -menaakul -mengumpul dan mengelas -mengecam KBAT Peta Urutan(3.7.2) Peta Bulatan(5.1.5)
 21. 21. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 21  Bacaanluas PameranPertanian m/s130  PENILAIAN6 m/s131-132 MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 29 27-31 JULAI Unit 19 Tema7: Patriotismedan Kewarnegaraan Tajuk:TokohSanjungan Mendengar dan bertutur Bapa Perpaduan Malaysia m/s 134  Membaca TokohSepanjang Zaman m/s 135  Menulis TokohIlmuan Bahasa m/s 136  Mengujarkan dialog Aku Budak Kampung  Sistem Bahasa Kata Ganda Berentak Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. m/s 138  Sistem Bahasa 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.4.3(K2) Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5.3(K3) Membaca, memahami dan menaakul bahan puisi untuk memindahkan maklumat kepada bentuk prosa dengan betul. 3.4.1(K1) Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan laras bahasa yang sesuai semasa bercerita. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi EMK: Peraturan Sosiobudaya Kreativiti dan Inovasi KP: KMD -meramal Konstruktivisme -mengembangkan idea. BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -mengsintesis -menganalisis -menjanakan idea -menaakul -mengumpul dan
 22. 22. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 22 Kata Majmuk Istilah Khusus dan Kata Majmuk Maksud Kiasan. Sinar Dalam Kegelapan m/s 139 dengan betul. mengelas -mengecam KBAT Peta Buih/Peta Pokok(5.2.2) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 30 03-07 OGOS Unit 20 Tema:Patriotismedan Kewarnegaraan Tajuk:Negarayang kusayangi Mendengar dan bertutur CintaiMalaysia * SkripBicaraBerirama Panduanguru: https://www.youtube.com/watch?v=xql _1CJBis m/s 140  Membaca ProgramBulan Kemerdekaan i. Akuanak Malaysia ii. Akuanak Merdeka m/s 141  Menulis SirihPulangKeGagang m/s 142 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.4.4(K2) Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila. 2.6.1(K3) Membaca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya fikir secara kritis. 3.4.2(K1) Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. 5.3.2 EMK: Pendidikan Alam Sekitar Keusahawanan Ilmu -pertanian KP: Kontekstual -memindahkan Konstruktivisme -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB
 23. 23. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 23  Bercerita SemangatCintaAkan Negara  Sistem Bahasa Ayat Cakap Ajuk dan Ayat Cakap Pindah Berkhidmat demi negara i. Lawatan ke Muzium Tentera Darat ii. Berkongsi pengalaman Memahami dan membina ayat cakap ajuk dan cakap pindah dengan betul dalam pelbagai situasi. dengan betul dalam pelbagai situasi. -menjanakan idea -menyusun urutan -mengenal pasti KBAT Peta Alir(3.5.2) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 31 10 -14 OGOS Unit 21 Tema:Tema: Patriotisme dan Kewarnegaraan Tajuk:Tanggungjawabkita Mendengar dan bertutur TahunMelawatMalaysia  Mendengar dan bertutur KelantanDarul Naim m/s 147 Panduan guru: Visit Kelantan 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Ggt oHXRq5a4  Membaca Blog SuaraHati Anis m/s 148-149 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1.5.1(K3) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. 1.5.2(K3) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras Bahasa yang sesuai. 2.6.2(K3) Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk memperkaya laras bahasa. EMK: Sains dan Teknologi Keusahawanan KP: Intepersonal Konstruktivisme -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif -perbincangan Verbal-linguistik
 24. 24. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 24  Menulis PermohonanmyKAD m/s150  Sistem Bahasa i. KN tak hidup bukan institusi Abstrak dan Penjodoh bilangan BandardiRajaJohor m/s151 ii. KN Khas Hidup Manusia dengan nama panggilan atau panggilan Ilmu tidakmengenal usia m/s152  PENILAIAN7 m/s153-154 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.5.2(K2) Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber. 3.7.2(K3) Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat gramatis dengan betul. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan nama panggilan atau gelaran yang betul mengikut konteks. Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -menilai -menjanakan idea -mengumpul dan Mengelas KBAT Peta Pokok(3.7.2) Peta Pokok(4.3.2) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 32 17 – 21 OGOS Unit 22 Tema8: Ekonomi Malaysia Tajuk:PerniagaanDi Malaysia  Mendengar dan bertutur Perniagaandalamtalian m/s156  Membaca 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber 1.5.2(K3) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras Bahasa yang sesuai. 2.2.3(K1) Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan EMK: Pendidikan Alam Sekitar Keusahawanan Kreativiti dan Inovasi
 25. 25. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 25 KecemerlanganPerniagaan m/s157  Menulis Beli baranganBuatan Malaysia m/s158  Sistem Bahasa i. Kata Ganti Diri Tanya Agro Perlancongan m/s160 ii. Kata Kerja Aktif transitif PerkhidmatanDobi Layan Diri m/s161 dengan sebutan yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. pinjaman dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. 3.6.1(K3) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren dengan bahasa yang santun. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. KP: Interpesonal Kontekstual -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif -bacaan mentalis Strategi pdp: KB -mengitlak -menghubungkaitkan -mensintesis -menganalisis KBAT Peta Buih(2.5.1) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 33 24 -28 OGOS Unit: 23 Tema:UsahawanCemerlang Tajuk:Keusahawanan  Mendengar dan bertutur UsahawanCemerlang m/s162  Membaca i. UsahawanGigih ii. PenternakJaya Wanita m/s163 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6.1(K2) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2.3.1(K1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. EMK: Pendidikan Alam Sekitar Keusahawanan Kreativiti dan Inovasi KP: Interpesonal Kontekstual -menghubungkaitkan
 26. 26. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 26 CUTI HARI KEMERDEKAAN 2015 v  Menulis PerkhidmatanPenyajian Makanan m/s164-165  Sistem Bahasa i. Kata adjektif dan kata bantu Kreativiti Menjanakan Pendapatan m/s166 ii. Kata Hubung Pancangan relative dan kata hubung Pancangan Komplemen PewarisSongket m/s167 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.6.2(K3) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen mengikut konteks dengan betul. BCB -bacaan intensif -bacaan imbasan Strategi pdp: KB -mengitlak -menghubungkaitkan -mensintesis -menganalisis KBAT Peta pemikiran Peta Bulatan/Peta Pokok(5.1.7) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 34 01-04 SEPT Unit 24 Tema: Ekonomi Malaysia Tajuk:Pengurusan Kewangan  Mendengar dan bertutur BijakMengurusWang m/s168  Membaca SimpananMasaHadapan m/s169  Menulis i. AgihanBijak m/s 170 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 1.6.2(K2) Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa secara bertatasusila. 2.3.2(K1) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7.1(K3) EMK: Nilai Murni - kerjasama -kasih sayang -hormat-menghormati KP: Verbal-linguistik Kontekstual -mengalami -mengaplikasikan Konstruktivisme
 27. 27. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 27 ii. MajlisJamuanPerpisahan m/s 171  Sistem Bahasa Kata nafi, kata pembenar, kata arah dan kata bilangan i. kad debit m/s172 ii. Situasi:RuangTamu m/s173 iii.Pekan Kuah, Langkawi m/s173  Bacaan luas Bukuwangsaku PENILAIAN8 i. Karnival Keusahawanan PeringkatDaerahKota Bharu m/s175 ii. BankSimpananNasional m/s176 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Menghasilkan draf perenggan pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul. 3.7.2(K3) Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat gramatis dengan betul. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi, kata pembenar, kata arah,kata bilangan mengikut konteks dengan betul. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja mempeR...kan,mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan sisipian dalam pelbagai situasi dengan betul. -pengembangan idea BCB -bacaan imbasan Strategi pdp: KB -menjanakan idea -mensintesis -mengecam KBAT Peta pemikiran MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 35 07-11 SEPT Tema9 Unit 25 Tema:LestarikanBumi Kita Tajuk: Aktiviti MesraAlam  Mendengar dan bertutur GayaHidupMesraAlam m/s 178-179 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.7.2(K2) Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. EMK: Patriotisme Nilai Murni - hemah tinggi
 28. 28. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 28 UPSR 2015 08-10 SEPT  Membaca LambaianMalarHijau m/s180  Mengedit KelabPencinta Alam m/s181  Mengujarkan dialog KempenHari AlamSekitar m/s 182  Sistem Bahasa Kata Ganda berentak Nikmat Alam i. Ekspedisi Berbasikal ii. Hari keluarga m/s 183 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.4.1(K2) Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. 3.8.2(K1) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan bahasa yang indah dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul. KP : Interpersonal kontekstual memindahkan maklumat BCB -mencatat nota Verbal linguistik Strategi pdp: KB - menjana idea - mensintesis - membuat urutan - menganalisis KBAT Peta Pelbagai Alir(2.5.3) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 36 14- 18 SEPT Unit 26 Tema:LestarikanBumi Kita Tajuk:IsuAlam Sekitar  Mendengar dan bertutur Lindungilahfloradanfauna m/s184 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.6 (K1) Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayatyang betul dan tepat. EMK: Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
 29. 29. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 29  Membaca Kualiti udara m/s185  Menulis i. Sungaikita m/s186  Menulis ii. Akudan Alam m/s187  Sistem Bahasa i.Kata majmuk Istilah khusus dan kata majmuk KempenHijaukanbumi:1 warga,1 pokok m/s188 ii. Ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat Sisabermanfaat m/s189 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.4.3(K2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan dengan betul. 3.9.1(K2) Menulis ulasan tentang bahan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis. 3.7.2(K3) Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat gramatis dengan betul. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata majmuk yang mendukung maksud hiasan dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi. KP: Verbal linguistik BCB -bacaan intensif -bacaan imbasan Kontekstual -mengaplikasikan Startegi pdp: KB -menjana idea -mengecam -menganalisis KBAT Peta Buih(5.1.4) M 36-37 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 19-27 SEPT ( 9 HARI )
 30. 30. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 30 MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 37 14- 18 SEPT Unit 27 Tema:LestarikanBumi kita Tajuk:Selamatkanbumi kita  Mendengar dan bertutur AmalanHijau m/s190 bbm: LaguHijau http://youtu.be/iGYTYl7ghB0  Membaca Hutanku Bbm: montaj bumi hijau http://youtu.be/4Ndr6kVpaPY m/s 191  Menulis Cara-caraMengatasi Pemanasan m/s192 Panduanguru http://guru-oh- guru.blogspot.com/2011/08/langkah- langkah-mengatasi-pemanasan.html  Menulis LestarikanBandar TeknologiHijau Panduan guru http://www.kettha.gov.my/portal/index. php?r=kandungan/index&menu1_id=3& menu2_id=75&menu3_id=121#.VK0PE3t QQ8I 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 1.5.1(K3) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. 2.5.1(K3) Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul. 3.6.2(K3) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun. 3.7.2(K3) Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat gramatis dengan betul. EMK: PAS, KMD Nilai: Kasih sayangPatriotisme Kebersihan mental dan fizikal KP: Verbal linguistik BCB -bacaan intensif, -bacaan imbasan Kontekstual -mengaplikasikan Strategi pdp: KB - menghubungkaitkan - mensentesis -mengecam -menganalisis KBAT Peta Bulatan/Peta
 31. 31. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 31  Melagukan syair Insan dan laut m/s 194 bbm: contoh bacaan syair http://youtu.be/WVklheRJJfM  Sistem Bahasa i. Kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen Sayangi bumi,selamatkan generasi m/s 195 ii. Ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat Sambutan“MasaBumi” m/s 196 PENILAIAN9 m/s 197-198 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami syair tersebut. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi. Buih(2.2.3 / 3.4.2) MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 38 28 SEPT- 02 OKT Tema10: Jelajahalamsains dan ciptaan Tajuk: AlamSains  Mendengar dan bertutur Indahnyapelangi m/s200 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.2(K3) Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. EMK: Ilmu-ekonomi, geografi Nilai murni- kerajinan Keusahawanan
 32. 32. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 32  Membaca RamalanCuaca m/s201  Mengedit Tulangmanusia m/s202  Mengujarkan dialog Mesinawal m/s203  Sistem Bahasa i. Kata kerjaaktiftransitif dan kata kerjapasif Bekutanpa Elektrik m/s 204 ii. Kata adjektifdankata bantu Organ deriakita m/s 205 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.6.2(K3) Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk memperkaya laras bahasa. 3.8.2(K1) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. KP: Kontekstual -menghubungkait BCB -bacaan imbasan -mencatat nota Strategi pdp: KB - membanding beza - menyusun urutan - menjana idea - mengecam KBAT Peta Pelbagai Aliran(3.5.2) Peta Buih(5.2.2)
 33. 33. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 33 MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 39 05 -09 OKT Tema:Jelajahsainsdan ciptaan Tajuk: Teknologi dalam kehidupan  Membaca Selautbudi,sejunjungkasih m/s206 panduanguru:buat e-kad http://djoeblogger.blogspot.com/2012/0 5/bagaimana-cara-membuat-kartu- ucapan.html  Membaca Pencucikeretaautomatik m/s 207  Menulis VakumRobotikuntukibu m/s 208  Mengujarkan dialog Jam tangan pintar m/s 209 bbm: Galaxy gear http://youtu.be/twSwIDM0cbc  Sistem Bahasa i.Kata nafi, kata pembenar, kata arah dan kata bilangan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul . 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan 1.6.1(K2) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2.4.3(K2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan dengan betul 3.3.3(K2) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan bahasa yang indah dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. 5.1.7 EMK: Nilai murni -kerajinan -kasih sayang KP: Verbal-linguistik KMD -menggunakan imaginasi dan kreativiti Strategi pdp: KB -menjanakan idea -mengecam -menaakul -menganalisis -menghubungkaitkan KBAT Peta Dakap (3.6.1)
 34. 34. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 34 Papan pintar m/s 210 ii. Imbuhan apitan E-buku Panduan guru: Nota http://rozitadaud08.blogspot.com/p/not a.html kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Memahami dan menggunakan kata nafi, kata pembenar, kata arah, kata bilangan mengikut konteks dengan betul. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja mempeR...kan,mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan sisipian dalam pelbagai situasi dengan betul MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM M 40 12-16 OKT Tema:Jelajahalamsains dan ciptaan Tajuk:Kreativiti dalam ciptaan  Mendengar dan bertutur Basikal lipat m/s212 bbm: lipatbasikal http://youtu.be/V6DTj5MsEFA  Membaca Inovasi pembersihkipas siling m/s 213  Menulis Karpet berlagu m/s 214  Sistem Bahasa 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.6.2(K2) Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa secara bertatasusila. 2.6.1(K3) Membaca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya fikir secara kritis. 3.5.2(K2) Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen mengikut konteks dengan betul. EMK: Nilai murni -kerajinan -kasih sayang KP: Verbal-linguistik KMD-menggunakan imaginasi dan kreativiti Strategi pdp: KB -menjanakan idea -mengecam
 35. 35. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 35 i.Kata hubung pancangan relative dan kata pancangan komplemen Papan tandafleksibel m/s 215 ii. Ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat i. Di klinik ii. Di farmasi m/s 216 PENILAIAN 10 m/s 217-218 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi. -menaakul -menganalisis -menghubungkaitkan KBAT M 41 PKSR 2 M 42 M 43 M 44 M 45 M 46 CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN 21 NOV 2015 – 03 JANUARI 2016
 36. 36. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 36 CONTOH-CONTOH PETA MINDA
 37. 37. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 37
 38. 38. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 38
 39. 39. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 39
 40. 40. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 40
 41. 41. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 41
 42. 42. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 42
 43. 43. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 43
 44. 44. RPT BM TAHUN 5 SK BM/KSSR/T5/NMT/SKAD/gurubm6z@gmail.com HALAMAN 44

×