RANCANGAN TAHUNAN 2013                 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)             ...
dan lembaran kerja. 2   NOMBOR  1.3 Melengkapkan sebarang   (i) Membilang nombor dalam              ...
3   NOMBOR     1.5 melengkapkan pola    (i)melengkapkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi  KREATIVITI DA...
10000                     (a) sa ke puluh                       menghasilkan id...
6   NOMBOR    2.2 Menambah sebarang tiga  (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus  KREATIVI...
(b) ratus ke puluh                   Penggunaan power                          ...
-                       (ii) Menyelesaikan masalah harian     membuat1 Mac  Tolak dalam   ...
UJIAN BULANAN 1                            TAHUN 4, 5 , 6 11   NOMBOR  4.2 Melengkapkan a...
Penggunaan Power              (ii) Menunjukkan hasil darab dengan                Point, abacu...
14   NOMBOR  4.5Menyelesaikanmasalah  (i)Merekaceritaberdasarkanayat  KREATIVITI DAN    DAN    harian yangme...
15   NOMBOR   5.1           (i) Mengelaskankepadakumpulan                 KREATIVITI DAN ...
nombor yang dibahagi untukmemberi hasil bahagi                                      ...
dan                                                      menyelesaika...
20   NOMBOR    7.1 Mengenal perpuluhan    (i) Menamakan pecahan perseratus.B2D4E1               K...
22 & 23                        CUTI PERTENGAHAN TAHUN27 Mei  -7 Jun 24   NOMBOR  8.1 Mengena...
25   NOMBOR  8.1 Mengenal dan menyebut    (i) Mengenalpastimatawang kertasRM50danRM100 B1D4E1       KREATIV...
(a) ringgit,                         TMK:                             ...
beli.                                                        BBM: ...
(d) minit dan saat.                      Paparan Power                        ...
31   SUKATAN  11.1 Menukar unit panjang.  (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter. B2D7E1  KREATIVITI DAN ...
32 & 335 Ogos                       CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2  -                 ...
SIKAP                                               KEUSAHAWANAN      ...
36   SUKATAN  12.4 Mendarab jisim.      (i) Mendarab jisim yang melibatkan:                 KR...
13.3 Menolak isi padu cecair.      (b) mililiter,                        keputusan tentang  ...
39   SUKATAN  14.1 Mengenal pelbagai jenis  (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat  KREATI...
Rancangan tahunan 2013 matematik KSSR t3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rancangan tahunan 2013 matematik KSSR t3

3,689 views

Published on

berdasarkan takwim 2013

3 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
205
Comments
3
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rancangan tahunan 2013 matematik KSSR t3

 1. 1. RANCANGAN TAHUNAN 2013 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3MING GU / BIDANG / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARANTARIK CATATAN TAJUK Murid dibimbing untuk… Murid berupaya untuk… H(2013) 1.1 Menamadanmenentukan (i) Menamakannilainomborhingga10000:B1D1E1 KREATIVITI DAN 1 NOMBOR nilai nombor (a) Membacasebarangnombor INOVASI: DAN yangdiberidalamperkataan. Menterjemahkan2 Jan OPERASI (b) Menyebutsebarangnombor idea kepada bentuk - yangdiberidalambentuk konkrit, membuat4 Jan Nombor angka. perbandingan Bulat (c) Memadanangkadengan melalui Hingga namanyadalamperkataan pemerhatian dan 10000 B2D1E1 (c) menyusun mengikut kriteria. (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10000: NILAI MURNI DAN (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan SIKAP menggunakan objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1 KEUSAHAWANAN (b) Memadankan kumpulan objek : dengan nombor B2D1E1 (c) Bekerjasama dalam (c) Menyusun kumpulan objek, kad kumpulan dan gambar dan kad angka berani menyatakan mengikut tertib menaik dan tertib idea. menurun.B2D1E1 (d) (d) Membandingkan dua nombor TMK: dan menyebut sebarang Murid nombor yang terletak menggunak diantaranya. an abakus (e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu bagi nombor yang diberi. mewakilkan nombor (i) Menulis sebarang nombor hingga 1000 apabila nombor itu dalam perkataan.B2D1E1 (a) BBB: 1.2 Menulis nombor (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000. Guli, kad gambar, B2D1E1 (a) kad nombor, garis nombor, abakus 4:1 1
 2. 2. dan lembaran kerja. 2 NOMBOR 1.3 Melengkapkan sebarang (i) Membilang nombor dalam KREATIVITI DAN DAN rangkaian nombor lingkungan 10000 secara: INOVASI: 7 Jan OPERASI (a)seribu-seribu Menggunakan - (b) seratus-seratus deria,11 Jan Nombor (c) sepuluh-sepuluh menggabungjalin Bulat (d)satu-satu, dua-dua,tiga-tiga hingga semilan-sembilan secara berdasarkan Hingga tertib menaik dan menurun maklumat yang ada 10000 B1D1E1/B2D1E1 (b) dan menyusun maklumat mengikut (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan kriteria. 10000 secara: (a) seribu-seribu NILAI MURNI DAN (b) seratus-seratus SIKAP (c) sepuluh-puluh KEUSAHAWANAN (d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembian secara : tertib menaik dan menurun. Yakin pada diri B2D1E1 (d) sendiri dan berdisiplin (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang BBM: nombor hingga 10000.B2D2E1 Kad nombor dan 1.4 Menentukan nilai tempat dan lembaran kerja (ii) Menyatakan nilai digit bagi bagi sebarang nombor sebarang nombor hingga 10000. B2D2E1 (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1 (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam:B3D2E1 (a) sebutan ribu,ratus, puluh dan sa (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit 2
 3. 3. 3 NOMBOR 1.5 melengkapkan pola (i)melengkapkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi KREATIVITI DAN DAN nombor (ii)melengkapka pelbagai pola nombor yang diberi INOVASI:14 Jan OPERASI Menghubungkait, - menyusun18 Jan Nombor (i) Membundarkan sebarang nombor maklumat serta bulat hingga hingga 10000 kepada puluh dan membuat 10000 1.6 Membundarkan sebarang ratus dan ribu yang terdekat.B3D2E1 penghampiran dan nombor kepada puluh membina dan ratus terdekat (i)Memberi anggarn bilangan objek pemahaman yang munasabah dengan : melalui alat yang 1.7 Menganggar (a)menyatakan kuantiti, bersesuaian dan (b)menggunakan perkataan “lebih daripada” dan “kurang pemerhatian situasi daripada”B3D3E1 sekeliling. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN : Yakin diri dan sikap kerjasama BBM: Garis nombor, kad nombor, dekak- dekak dan lembaran kerja 4 NOMBOR 2.1 Menambah sebarang dua (i) Menambah sebarang dua nombor KREATIVITI DAN21 Jan DAN nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul INOVASI: - OPERASI semula. Menghasilkan idea25 Jan daripada Tambah (ii) Menambah sebarang dua nombor pemerhatian, dalam hingga tiga digit dengan praktikkan proses lingkungan mengumpul semula dari: kreatif untuk 3
 4. 4. 10000 (a) sa ke puluh menghasilkan idea (b) puluh ke ratus secara berterusan. (c) ratus ke ribu (d) sa ke puluh , puluh ke ratus dan ratus kepada ribu hasil tambahnya hingga 10000B3D1E1 TMK: Penggunaan power (iii) Menambah sebarang dua nombor point bagi dengan menggunakan abakus 4:1 penambahan (iv)menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi NILAI MURNI DAN pengiraan SIKAP KEUSAHAWANAN : Kesungguhan, yakin diri dan sifat tidak putus asa BBB: Kad nombor, kad gambar, lembaran kerja 5 NOMBOR 2.2 Menambah sebarang tiga (i) Menambah sebarang tiga nombor KREATIVITI DAN28 Jan DAN nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul INOVASI: - OPERASI semula.B3D1E1 Mengimbas1 Feb (ii) Menambah sebarang tiga nombor kembali idea, Tambah hingga tiga digit dengan praktikkan proses dalam mengumpul semula dari : kreatif untuk lingkungan (a) sa ke puluh menghasilkan idea 10000 (b) puluh ke ratus secara berterusan (c) ratus ke ribu (d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan TMK: ratus ke ribu hasil tambahnya Penggunaan power hingga 10000. point dan abakus B3D1E1 bagi penambahan 4
 5. 5. 6 NOMBOR 2.2 Menambah sebarang tiga (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus KREATIVITI DAN DAN nombor 4:1 INOVASI:4 Feb OPERASI (iv)menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi Membuat simulasi, - pengiraan. menghasilkan idea8 Feb Tambah daripada dalam pemerhatian, lingkungan 2.3 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat mebuat perkaitan 10000 tambah matematik tambah yang diberi dan mengubah suai (ii) Menyelesaikan masalah harian idea yang melibatkan penambahan tiga . nombor.B4D1E1 TMK: Abakus dan power point NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN : Yakin diri, ketelitian, tidak putus asa. Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang. BBB: Kad nombor, abakus 4:1 dan lembaran kerja 7 Tolak dalam 3.1 Menolak sebarang dua (i) Menolak sebarang dua nombor KREATIVITI DAN lingkungan nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul INOVASI:11 Feb 10000 semula.B3D1E2 Mengimbas - kembali idea15 Feb praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea (ii)Menolak sebarang dua nombor secara berterusan hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa TMK: 5
 6. 6. (b) ratus ke puluh Penggunaan power (c) ribu ke ratus point (d) puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus B3D1E2 NILAI MURNI DAN (iii) Menolak sebarang dua nombor SIKAP dengan menggunakan abakus 4:1 KEUSAHAWANAN : (iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi Kesungguhan, pengiraanB5D1E2 ketelitian, dan sabar. Mengaitkan penolakan dalam aktiviti jual beli barang BBM: Kad nombor, dan lembaran kerja 8 NOMBOR Tolak dalam lingkungan 10000 (i) Menolak berturut-turut dua nombor KREATIVITI DAN DAN daripada sebarang nombor hingga INOVASI:18 Feb OPERASI 3.2 Menolak berturut-turut 10000 tanpa dan dengan Mengimbas - dua nombor daripada mengumpul semula.B3D1E2 kembali idea,22 Feb sebarang nombor praktik (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga TMK: 10000 dengan menggunakan abakus 4:1B3D1E2 Penggunaan power point dan abakus (iii) Menolak berturut-turut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN : Ketelitian, yakin diri dan kesungguhan. 9 NOMBOR 3.3 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat KREATIVITI DAN DAN tolak matematik tolak yang diberi INOVASI:25 Feb OPERASI Membuat simulasi, 6
 7. 7. - (ii) Menyelesaikan masalah harian membuat1 Mac Tolak dalam yang melibatkan penolakan dua pemerhatian dan lingkungan nomborB4D1E2 analisis idea untuk 10000 mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. 10 NOMBOR 4.1 Menulisayatmatematik (i) Membinadanmenyebutkumpulan KREATIVITI DAN DAN bagi operasidarab samabanyakmenggunakan: INOVASI:4 Mac OPERASI (a) objek Menghasilkan idea - dari pemerhatian, (b)gambar,8 Mac Darab menilai idea secara (c)garisnomborB5D1E2 kritis, fenomena dapatan makna. (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: TMK: (a) tiga-tiga Penggunaan power (b) enam-enam point (c) tujuh-tujuh (d) lapan-lapan NILAI MURNI DAN (e) sembilan-sembilan SIKAP KEUSAHAWANAN (iii) Menulis ayat matematik darab : apabila diberi kumpulan tiga-tiga, Rajin, teliti, enam-enam, tujuh-tujuh, lapan- berusaha, lapan dan sembian-sembilan bekerjasama, yakin berbantukan: (a) objek BBM: (b) gambar Pensel,gula-gula, (c) garis nombor daun, kad simbol dan lembaran kerja (v) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. B3D1E4 7
 8. 8. UJIAN BULANAN 1 TAHUN 4, 5 , 6 11 NOMBOR 4.2 Melengkapkan ayat (i) Membina sifir tiga enam, tujuh, KREATIVITI DAN DAN Matematik darab lapan, sembilan, 100 dan 1000 INOVASI:11 Mac OPERASI dengan berpandukan: (a) Mengimbas – kembali idea, (a)objek15 Mac Darab membuat perkaitan (b) gambar, dan mengubah suai (c) garis nomborB5D1E2 idea (ii)Melengkapkanayatmatematik TMK: darabyangmelibatkansifir Penggunaan power tiga,enam, tujuh,lapan, point sembilan,100,1000 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN : Kerjasama, yakin, hati-hati BBB: Kad gambar, guli, dan lembaran kerja 12 NOMBOR 4.3Menyatakansecara (i) Menyatakansecaraspontansifir KREATIVITI DAN DAN spontansifirdarab. Tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, INOVASI:18 Mac OPERASI 100 dan 1000 dan Mengimbas - sifar mengikut: kembali idea,22 Mac Darab (a)tertib menaik praktikkan proses (b)rawak kreatif (c)salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentuB3D1E3 TMK: 8
 9. 9. Penggunaan Power (ii) Menunjukkan hasil darab dengan Point, abacus bagi menggunakan abakus 4:1 pendaraban (i)mendarab sebarang dua nombor, dua digit dan satu digit: NILAI MURNI DAN 4.4 Mendarab dua (a)tanpa mengumpul semula SIKAP nombor (b)dengan mengumpul semula KEUSAHAWANAN : (ii)mendarab sebarang dua nombor, tiga digit dan satu digit : Berpengetahuan, (a)tanpa mengumpul semula kerjasama, yakin, (b)dengan mengumpul semula cekap BBB: (iii)mendarab sebarang nombor hingga tiga digit, dengan 10, 100 Kad gambar, dan 1000, hasil darab tidak lebih 10 000.B3D1E4 abacus 4:1 dan lembaran kerja 13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 125 Mac -29 Mac 9
 10. 10. 14 NOMBOR 4.5Menyelesaikanmasalah (i)Merekaceritaberdasarkanayat KREATIVITI DAN DAN harian yangmelibatkan matematikdarabyangdiberi.B6D1E1 INOVASI:1 Apr OPERASI sifirdarab. Membuat - (ii)Menyelesaikanmasalahharian simulasi,membuat5 Apr Darab yangmelibatkanpendaraban pemerhatian dan dua nombor.B4D1E3 analisis idea, kenal pasti masalah dan selesaikannya, praktikkan proses kreatif untuk hasilkan idea secara berterusan. TMK: penggunaan Power Point dan abacus NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN : Kerjasama, yakin, cekap BBB: Guli, abacus dan lembaran kerja 10
 11. 11. 15 NOMBOR 5.1 (i) Mengelaskankepadakumpulan KREATIVITI DAN DAN Menulisayatmate Tiga-tiga, enam- enam, tujuh- INOVASI:8 Apr OPERASI matikbagi tujuh, lapan –lapan dan sembilan Menghasilkan idea - operasibahagi. – sembilandenganmenyatakan dari pemerhatian,12 Apr kumpulanyangdiperolehdengan menilai idea secara BAHAGI menggunakan: kritis, fenomena (a) objek dapatan makna (b) gambarB3D1E6 TMK: (ii) Menulis ayat matematik penggunaan Power berdasarkan aktiviti:B3D1E4 Point (a) pengumpulan (b) pengongsian NILAI MURNI DAN (c) tolak berturut-turut SIKAP (d) sonsangan operasi darab KEUSAHAWANAN : Kerjasama, tolong- menolong, rajin, yakin, adil, fokus BBM: Guli, kotak, pensel, straw, lembaran kerja 16 NOMBOR 5.2 Melengkap ayat (i) Melengkapkanayatmatematikyangmelibatkanpembahagiand KREATIVITI DAN DAN matematikbahagi engantiga,enam, tujuh, lapan, dan sembilanberpandukan: INOVASI:15 Apr OPERASI (a) objek Mengimbas - (b) Gambar kembali idea,19 Apr (c) Garis nombor praktikkan proses BAHAGI kreatif untuk (ii)Melengkapkan ayat matematik hasilkan idea bahagi yang melibatkan sifir dua, secara berterusan lima, 10, empat, satu dan sifarB3D1E6 NILAI MURNI DAN (i) Menyatakan operasi bahagi SIKAP secaraspontan dengan KEUSAHAWANAN 5.3 Menyatakan operasi pembahagiandengantiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan : bahagi secara spontan 1000 mengikut: Adil, (a)tertib menaik tanggungjawab, (b)rawak tolong-menolong, (c)Salah satu daripada dua kerjasama,jujur 11
 12. 12. nombor yang dibahagi untukmemberi hasil bahagi TMK: tertentu. B3D1E5 Penggunaan power point, abacus (ii) Membahagi dengan menggunakan abacus 4:1 BBM: Kad soalan,kad gambar, abakus dan lembaran kerja 17 NOMBOR 5.4 Membahagi dua nombor (i)membahagi sebarang dua nombor, dua digit: KREATIVITI DAN DAN (a)tanpa baki INOVASI:22 Apr OPERASI (b)berbaki.B3D1E6 Membuat simulasi, - membuat26 Apr Bahagi (ii)membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu digit pemerhatian (a)tanpa baki analisis, idea, (b)berbaki kenalpasti masalah dan (iii)membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10, 100 menyelesaikannya, dan 1000. praktikkan proses (iv)membahagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi kreatif pengiraanB5D1E2 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN : Adil, jujur, kerjasama. TMK: Penggunaan power point 18 NOMBOR 5.5 Menyelesaikan masalah (i)Mereka cerita berdasarkan ayat KREATIVITI DAN DAN harian matematik bahagi yang diberi. INOVASI:29 Apr OPERASI Membuat simulasi, - (ii) Menyelesaikan masalah harian membuat3 Mei Bahagi yang melibatkan pembahagian pemerhatian dua nombor B6D1E1 analisis, idea, kenalpasti masalah 12
 13. 13. dan menyelesaikannya, praktikkan proses kreatif NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN : Adil, jujur, kerjasama. TMK: Penggunaan power point 19 NOMBOR 6.1 Menamakan pecahan (i) KREATIVITI DAN DAN wajar. Mengenalpastipecahanwajaryangpengangkanya1danpenye INOVASI:6 Mei OPERASI butnya hingga 10.B2D3E1 Kenal pasti cirri, - menterjemah idea,10 Mei (ii)Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian mnghubung kaitdan Pecahan daripada satu kumpulan menggunakan: menganalisis (a) Objek persamaan dan (b) GambarB2D3E2 perbezaan NILAI MURNI DAN (iii)menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang SIKAP penyebutnya hingga 10. B3D4E1 KEUSAHAWANAN : (iv)menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah, penyebutnya Kerjasama, hingga 10 B3D4E2 menghargai dan berterima kasih, prihatin, menghargai masa TMK: CD-ROM 13
 14. 14. 20 NOMBOR 7.1 Mengenal perpuluhan (i) Menamakan pecahan perseratus.B2D4E1 KREATIVITI DAN DAN hinggadua tempat perpuluhan. INOVASI:13 Mei OPERASI (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan.B3D5E1 Mengimbas - kembali17 Mei Perpuluhan (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan idea,menghubungk sembilan Sembilan dengan betul. ait dan menganalisis (iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. B3D5E2 persamaan dan perbezaan. (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan NILAI MURNI DAN Sembilan Sembilan apabila disebut, dan mengikut lorekan pada SIKAP 7.2 Menulis perpuluhan. gambarajah.B2D4E2 Bekerjasama,teliti,y akin. (i) Membandingkan nilai perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan, denganberpandukan petak seratus, garis nombor dan BBB: gambarajah.B3D5E3 Garis nombor dan 7.3 Membandingkan Lembaran kerja nilaiperpuluhan. 21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN20 Mei & -24 Mei PENILAIAN INSTRUMEN KSSR 14
 15. 15. 22 & 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN27 Mei -7 Jun 24 NOMBOR 8.1 Mengenal peratus. (i) Menama dan menyebut peratus. B2D5E1 KREATIVITI DAN DAN INOVASI:10 Jun OPERASI (ii) Mengenal simbol peratus. B1D3E1 Membuat - perbandingan14 Jun Peratus (iii) Menukar pecahan perseratus kepada peratus. melalui pemerhatian, (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi.B3D6E1 menghasilkan idea dan menghubungkaitka (i) Menulis satu hingga seratus peratus mengikut sebutan dan n dengan lorekan petak seratus.B3D6E1 pengetahuan sedia 8.2 Menulis peratus. ada. NILAI MURNI DAN SIKAP Rajin,bersungguh- sungguh berdisiplin, yakin diri. BBB Lipatan kertas,garis nombor Lembaran kerja. 15
 16. 16. 25 NOMBOR 8.1 Mengenal dan menyebut (i) Mengenalpastimatawang kertasRM50danRM100 B1D4E1 KREATIVITI DAN DAN nilai mata wang Malaysia. INOVASI:17 Jun OPERASI (ii) Mewakilkannilaiwangdengan Mengenalpasti ciri, - menggunakanabakus4:1. menterjemah idea,21 Jun menghubungkait Wang (iii) Menyatakangabunganbeberapa dan menganalisis Hingga kepingwangyangmemberikanjumlahnilaiyangtertentuhinggaRM1 persamaan dan RM100 00. B2D5E1 perbezaan. 9.1 Menentukan nilai wang (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan NILAI MURNI DAN hinggaRM1000. jumlah nilai yang tertentu hingga RM1000.B2D6E1 SIKAP Bekerjasama, jimat (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. cermat, teliti, jujur, amanah dan bersyukur. KEUSAHAWANAN : Mengaitkan penggunaan wang dalam aktiviti jual beli. BBB: Wang syiling dan wang kertas, catalog barang, abakus 4:1 Lembaran kerja 26 NOMBOR 9.2 Menambah nilai wang. (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan: KREATIVITI DAN DAN (a) ringgit, INOVASI:24 Jun OPERASI (b) ringgit dan sen, Mengimbas - dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. kembali idea,28 Jun (ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: member pelbagai Wang (a) ringgit, contoh berkaitan Hingga (b) ringgit dan sen, tugasan dan RM100 dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. mempraktikkan B3D1E7 penyelesaian masalah. (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: 16
 17. 17. (a) ringgit, TMK: Penggunaan (b) ringgit dan sen. abakus bagi 9.3 Menolak nilai wang. (ii) Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai pengiraan tambah wang hingga RM1000 wang. yang melibatkan: (a) ringgit, KEUSAHAWANAN (b) ringgit dan sen. : B3D1E8 Mengaitkan penggunaan wang dalam aktiviti jual beli. BBB: Wang syiling dan wang kertas, kad gambar, objek seperti buku, pensel, pembaris Lembaran kerja 27 NOMBOR 9.4 Mendarab nilai wang. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan: KREATIVITI DAN DAN (a) ringgit, INOVASI:1 Julai OPERASI (b) ringgit dan sen, Mengimbas - dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000. kembali idea,5 Julai B3D1E9 member pelbagai Wang contoh berkaitan Hingga (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam tugasan dan RM100 9.5 Membahagi nilai wang. lingkungan RM1000 yang mempraktikkan melibatkan: penyelesaian a) ringgit, masalah. b) ringgit dan sen.B3D1E10 NILAI MURNI DAN (ii) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab SIKAP 9.6. Menyelesaikan masalah dan bahagi yang Jujur, teliti dan harian yang melibatkan wang. melibatkan wang. berjimat cermat (iii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi KEUSAHAWANAN tambah, tolak, darab danbahagi yang berkaitan dengan wang. : B4D1E5 Mengaitkan penggunaan wang dalam aktiviti jual 17
 18. 18. beli. BBM: Wang syiling dan wang kertas, kad gambar, objek seperti buku, pensel, pembaris. , dan lembaran kerja 28 SUKATAN 10.1 Menyatakan waktu dalam (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. KREATIVITI DAN DAN jamdan minit. INOVASI:8 Julai GEOMETRI (ii) Membaca dan merekod waktu semasa, sebelum dan selepas Mengenalpasti ciri - bagi sesuatu aktiviti. dan situasi, 12 Masa dan menjana idea serta Julai Waktu (iii) Membina jadual aktiviti harian. membuat sekuen. B2D7E2 TMK: 10.2 Mengenali kalender. (i) Membaca dan memahami kalendar. Paparan Power B2D7E2 Point. 10.3 Menyatakan perkaitan (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: NILAI MURNI DAN dalamwaktu. (a) minit dengan saat, SIKAP (b) minggu dengan hari, Menghargai masa, (c) bulan dengan tahun. disiplin B2D7E1 BBM: Kad gambar,muka jam, lembaran kerja 29 SUKATAN 10.4 Menambah masa. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: KREATIVITI DAN DAN (a) jam dengan jam, INOVASI: 15 GEOMETRI (b) minit dengan minit, Menjana Julai (c) jam dan minit, idea,membuat - Masa dan (d) minit dan saat. pemerhatian 19 Waktu B3D1E11 sekeliling dan Julai menggunakan alat 10.5 Menolak masa. (i) Menolak masa melibatkan: berpandukan (a) jam dengan jam, prosedur tertentu. (b) minit dengan minit, (c) jam dan minit, TMK: 18
 19. 19. (d) minit dan saat. Paparan Power B3D1E12 Point. NILAI MURNI DAN SIKAP Menghargai masa, disiplin BBM: Kad gambar, kad imbasan , dan lembaran kerja 30 SUKATAN 10.6 Mendarab masa. (i) Mendarab masa melibatkan KREATIVITI DAN DAN (a) jam, INOVASI: 22 GEOMETRI (b) minit, Mengenalpasti cirriJulai dengan nombor satu digit. dan - Masa dan B3D1E13 situasi,menjana 26 Waktu idea serta membuatJulai 10.7 Membahagi masa. (i) Membahagi masa melibatkan sekuen. (a) jam, (b) minit, TMK: dengan nombor satu digit. Paparan Power B3D1E13 Point. 10.8 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, NILAI MURNI DAN harian dan bahagi yang SIKAP melibatkan masa dan waktu. Menghargai masa, disiplin (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab, dan BBB: bahagi berkaitan dengan masa dan waktu.B4D1E6 Kad gambar, kad imbasan , dan lembaran kerja 19
 20. 20. 31 SUKATAN 11.1 Menukar unit panjang. (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter. B2D7E1 KREATIVITI DAN DAN INOVASI: 29 GEOMETRI 11.2 Menambah panjang. (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: Membuat Julai (a) meter, perbandingan, - Panjang (b) sentimeter, membuat2 Ogos (c) meter dan sentimeter. pemerhatian B3D1E11 dengan menggunakan alat (i) Menolak panjang yang melibatkan: dan prosedur 11.3 Menolak panjang. (a) meter, tertentu, menjana (b) sentimeter, idea dan (c) meter dan sentimeter. menghubungkait B3D1E12 idea dengan pengetahuan sedia ada. TMK: Paparan Power Point serta murid membuat latihan Power Point dan Word. BBM: Pembaris, pita ukur, dan lembaran kerja UJIAN BULANAN 2 TAHUN 4, 5, 6 20
 21. 21. 32 & 335 Ogos CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 - HARI RAYA PUASA 16 Ogos 34 SUKATAN 11.4 Mendarab panjang. (i) Mendarab panjang yang melibatkan: KREATIVITI DAN DAN (a) meter, INOVASI: 19 GEOMETRI (b) sentimeter, MembuatOgos (c) meter dan sentimeter, perbandingan, - Panjang dengan nombor satu digit. membuat 23 B3D1E13 pemerhatianOgos dengan 11.5 Membahagi panjang. (i) Membahagi panjang yang melibatkan: menggunakan alat (a) meter, dan prosedur (b) sentimeter tertentu, menjana (c) meter dan sentimeter, idea dan dengan nombor satu digit. B3D1E13 menghubungkait idea dengan 11.6 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, pengetahuan sedia harianyang melibatkan dan bahagi yang ada. panjang. melibatkan panjang. TMK: (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, Paparan Power tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan panjang. Point serta murid B4D1E6 membuat latihan Power Point dan Word. NILAI MURNI DAN 21
 22. 22. SIKAP KEUSAHAWANAN : Bekerjasama,teliti, berani, bekerjasama dalam kumpulan BBM: Pembaris, pita ukur, dan lembaran kerja 35 SUKATAN 12.1 Menukar unit jisim (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram KREATIVITI DAN DAN INOVASI: 26 GEOMETRI 12.2 Menambah jisim (i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan MembuatOgos (a) kilogram pemerhatian, - (b) gram membanding, 30 Jisim (c) kilogram dan gram membuat inferens,Ogos menghubungkait 12.3 Menolak jisim (i) Menolak jisim yang melibatkan idea dengan (a) kilogram pengetahuan sedia (b) gram ada dan membuat (c) kilogram dan gram keputusan tentang sintesis akhir. NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama, ketepatan, bertanggungjawab BBB: Kad imbasan, objek di dalam bilik darjah seperti beg, buku teks dan lembaran kerja 22
 23. 23. 36 SUKATAN 12.4 Mendarab jisim. (i) Mendarab jisim yang melibatkan: KREATIVITI DAN DAN (a) kilogram, INOVASI:2 Sept GEOMETRI (b) gram, Membuat - (c) kilogram dan gram, pemerhatian,6 Sept dengan nombor satu digit. membanding, Jisim B3D1E13 membuat inferens, menghubungkait 12.5 Membahagi jisim. (i) Membahagi jisim yang melibatkan: idea dengan (a) kilogram, pengetahuan sedia (b) gram, ada dan membuat (c) kilogram dan gram, keputusan tentang dengan nombor satu digit. sintesis akhir. B3D1E13 NILAI MURNI DAN 12.6Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, SIKAP harian yang melibatkan jisim. dan bahagi yang melibatkan jisim. Bekerjasama, ketepatan, (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bertanggungjawab tambah, tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan jisim. KEUSAHAWANAN B4D1E6 : Bekerjasama, ketepatan, bertanggungjawab BBB: Kad imbasan, objek di dalam bilik darjah seperti beg, buku teks dan lembaran kerja 37 SUKATAN 13.1 Menukar unit liter dan (i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter.B2D7E1 KREATIVITI DAN DAN mililiter. INOVASI:9 Sept GEOMETRI (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan: Membuat - 13.2 Menambah isi padu (a) liter, pemerhatian, 13 Isipadu cecair. (b) mililiter, membanding, Sept Cecair (c) liter dan mililiter. membuat inferens, B3D1E11 menghubungkait idea dengan (i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: pengetahuan sedia (a) liter, ada dan membuat 23
 24. 24. 13.3 Menolak isi padu cecair. (b) mililiter, keputusan tentang (c) liter dan mililiter. sintesis akhir. B3D1E12 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN : Tekun BBB: Kad imbasan, botol air pelbagai saiz, gelas, baldi, cawan dan lembaran kerja38 SUKATAN 13.4 Mendarab isi padu cecair. (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan: KREATIVITI DAN DAN (a) liter, INOVASI: 16 GEOMETRI (b) mililiter, MembuatSept (c) liter dan mililiter, pemerhatian, - Isipadu dengan nombor satu digit. membanding, 20 Cecair B3D1E13 membuat inferens,Sept 13.5 Membahagi isi padu menghubungkait cecair. (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan: idea dengan (a) liter, pengetahuan sedia (b) mililiter ada dan membuat (c) liter dan mililiter, keputusan tentang dengan nombor satu digit. sintesis akhir. B3D1E13 13.6 Menyelesaikan masalah NILAI MURNI DAN harianyang melibatkan isi padu (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, SIKAP cecair. dan bahagi yangmelibatkan isi padu cecair. KEUSAHAWANAN : (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, Teliti, tekun, tolak, darab, danbahagi yang berkaitan dengan isi padu kerajinan, cecair.B4D1E6 bekerjasama BBB: Botol air, kad gambar, bikar, silinder penyukat dan lembaran kerja 24
 25. 25. 39 SUKATAN 14.1 Mengenal pelbagai jenis (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat KREATIVITI DAN DAN prisma. dan prismasegitiga.B1D4E1 INOVASI: 23 GEOMETRI Mengenalpasti ciriSept (ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian prisma: dan situasi - Ruang permukaan, tapak, bucu dan sekeliling, 27 sisi. mengimbasSept kembali idea, beri (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciri- pelbagai contoh 14.2 Membandingkan prisma cirinya. B2D8E1 berkaitan tugasan, danbukan prisma. mempraktikkan (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon proses kreatif untuk 14.3 mengenal bentuk dua sekata: pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon. B2D8E1 menghasilkan idea dimensi. secara spontan. TMK: (ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan Melukis dan bentuk poligon sekata. membina bentuk 3D dengan (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua menggunakan Dimensi.B3D7E1 perisian Word (Shapes). 14.4 mengenal pasti paksi simetri. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN : Kreatif, berani mencuba, tidak putus asa, peka terhadap persekitaran. BBM: Kad imbasan, objek 3D, objek di sekeliling kelas, kad gambar dan lembaran kerja 25

×