Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
28-Jan-15 1
28-Jan-15 2
1.1. CẦU THỊ TRƯỜNG CỦA SẢN PHẨM
1.2. CUNG THỊ TRƯỜNG CỦA SẢN PHẨM
1.3. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
1.4. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH ...
CẦU THỊ TRƯỜNG CỦA SẢN PHẨM
 Nhu cầu tiêu thụ rau xanh tp.HCM: 200-250 tấn/ngày.
 Mỗi năm có khoảng 300,000 người nhập c...
KỸ THUẬT MỚI ĐEM LẠI SỰ AN TOÀN VÀ
DINH DƯỠNG CỦA SẢN PHẨM
Vị trí canh
tác
Giảm thiểu
chi phí
Đảm bảo
hàm lượng
dinh
dưỡng...
CUNG THỊ TRƯỜNG CỦA SẢN PHẨM
 Toàn thành phố: 6 HTX + 14 tổ hợp tác SX
cung cấp rau sạch với sản lượng 3.5 – 4.5
tấn/ngày...
CHÚNG TÔI PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG RAU
SẠCH VỚI NHỮNG CẢI TIẾN KỸ THUẬT.
ĐẢM BẢO ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG SẢN PHẨM
DINH DƯỠNG...
PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM RAU SẠCH
 Siêu thị  Nhà hàng
28-Jan-15
8
PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA
SẢN PHẨM
HÌNH
DÁNG
BAO BÌ
CHẤT
LƯỢNG
GIÁ CẢ
Đảm bảo sự an toàn cũng như củng cố niềm tin...
TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT THỊ TRƯỜNG CỦA
DỰ ÁN
 Nhu cầu ổn định
 Khả năng đáp ứng và kiểm soát qui trình sản
xuất, cải tiến kỹ...
28-Jan-15 11
CÁC YẾU TỐ ĐƯỢC ĐẢM BẢO THEO TIÊU CHUẨN GAP
 CHỌN ĐẤT: Đất để trồng rau phải là đất cao, thoát nước
tốt, thích hợp với qu...
CÁC YẾU TỐ ĐƯỢC ĐẢM BẢO THEO TIÊU CHUẨN GAP
 GIỐNG: tốt, không có mầm bệnh, nơi cung cấp giống
đảm bảo uy tín, qui trình ...
CÁC YẾU TỐ ĐƯỢC ĐẢM BẢO THEO TIÊU CHUẨN GAP
 BẢO VỆ THỰC VẬT: không dùng thuốc BVTV nhóm
độc I và II, qui trình phun thuố...
Để đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm sạch
và an toàn, chúng tôi luôn đảm bảo các biện pháp
kỹ thuật từ quá trình gieo h...
 Thời vụ
 Vườn ươm
 Làm đất
 Bón phân
 Tưới nước
 Thu hoạch
28-Jan-15 16
Vụ 1
Vụ 2
Vụ 3
Vụ 4
…..
Vụ
12
Mỗi vụ trung bình
kéo dài từ 20-25
ngày. Do đó, mỗi
năm có thể canh
tác được 12 vụ.
28-Jan-1...
 Làm đất, bón lót 300-500kg phân chuồng mục+5-
6kg Supe photphat+2-3kg kali sunphat cho 1 ha
 Hạt giống nên ngâm nước ấm...
 Độ pH khoảng 6-6,5, hàm lượng hữu ≥1,5%. Nơi
trồng rau sạch phải xa nguồn nước thải, xa khu
công nghiệp, cách đường quốc...
 Phân chuồng ủ mục & phân vô cơ là chủ yếu.
 25 tấn phân chuồng mục, 90 P2O5, 560kg supe
phosphat, kali cho 1 ha rau
28-...
 Dùng nước giếng khoan đã được xử lý
 Sau khi trồng phải tưới nước ngay, ngày tưới 1 lần
vào chiều mát cho đến khi cây h...
 Thu hoạch khi cây
rau vừa đủ lớn
 Loại bỏ lá gốc, lá bị
bệnh, không ngâm
nước, không làm
giập nát.
28-Jan-15 22
4.1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC BỘ PHẬN
4.2. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO
NHÂN VIÊN
4.3. BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
28-Jan-15 23
Ban giám đốc
Phòng sản
xuất
Phòng kinh
doanh
Phòng Kế
hoạch – Tài
chính
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của
CTY TNHH GREEN WO...
Ban dự án
 Bao gồm ban giám đốc và kế toán
 Ban giám đốc chịu trách nhiệm điều hành và quản
lý các hoạt động của dự án.
...
Các bộ phận chức năng
Bộ phận chức năng
Bộ phận tài chính
- kế toán
Bộ phận kinh
doanh
Bộ phận sản xuất
Chịu trách nhiệm c...
Phương thức tuyển dụng và đào tạo
Công nhân viên của chúng tôi đảm bảo kiến thức, trình độ,
khả năng làm việc với môi trườ...
Bản mô tả công việc
Công
Tác
Cụ Thể
Trách
Nhiệm
Nhiệm
Vụ
Mô Tả Công
Việc
Mô Tả Tiêu
Chuẩn Công
Việc
Phân Tích
Công
Việc
Ki...
PHÒNG / BỘ PHẬN BAN GIÁM ĐỐC
NƠI LÀM VIỆC Văn phòng CT TNHH GREEN tại tp.
HCM
BÁO CÁO CHO Chủ đầu tư
MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆ...
PHÒNG / BỘ PHẬN TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
NƠI LÀM VIỆC Văn phòng tài chính kế toán của CT TNHH GREEN tại thành phố
HCM
BÁO CÁO CHO...
TIÊU CHUẨN
Trình độ Đại học hoặc tương đương
Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp/Kế toán.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ...
1.PHÒNG / BỘ PHẬN KINH DOANH
2.NƠI LÀM VIỆC Phòng kinh doanh của CT TNHH GREEN tại
tp.HCM
3.BÁO CÁO CHO Ban giám đốc
4.MỤC...
6.NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM 1. Thu thập, phân tích thông tin về thị trường
a. Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, đối...
7.PHẠM VI VÀ TRÁCH NHIỆM Thường xuyên phải làm việc ngoài trời
Chịu trách nhiệm có liên quan tới ứng dụng vật tư, hàng hóa...
1.PHÒNG / BỘ PHẬN SẢN XUẤT
2.NƠI LÀM VIỆC Tại nông trường, q9, thành phố HCM
3.BÁO CÁO CHO Ban giám đốc
4.MỤC ĐÍCH CỦA CÔN...
5.1. KẾ HOẠCH THỜI GIAN
5.2. SƠ ĐỒ GANTT
5.3. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
5.4. SƠ ĐỒ PERT
5.5. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TRỒNG RAU
28-Jan...
KẾ HOẠCH THỜI GIAN
SƠ ĐỒ GANTT
THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
ĐỘ LỆCH TIÊU
CHUẨN CỦA
TỪNG HOẠT ĐỘNG
PHƯƠNG SAI THỜI GIAN THỰC HIỆN
TỪNG HOẠT ĐỘNG
Ta có: Thời gian thực hiện dự tính của từng tiến trình
· Tiến trình 1: A-B-O-E-F-G-H-P-K-L-M-N (40.66666667
tuần)
· Tiến t...
SƠ ĐỒ PERT
-Các hoạt động trong dự án bao gồm: A, B, C, D,
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.
-Hoạt động giả có: O, P.
-Các sự kiện hay nú...
Sơ đồ cơ cấu trồng rau
Xem file
28-Jan-15 46
Xem file
 Nguồn vốn được huy động từ hai nguồn chính:
 Vốn góp của 9 thành viên
 Vốn góp của các thành viên là 540.000.000
vnđ/1...
 DỰ ÁN SẼ ĐÓNG GÓP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC TỔNG CỘNG 5981,016948 TRIỆU
 ĐỒNG TIỀN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
TRONG VÒNG 5...
9.1. RỦI RO VỀ CẠNH TRANH
9.2. RỦI RO VỀ NGUỒN VỐN
9.3. RỦI RO VỀ KHÁCH HÀNG
9.4. RỦI RO TỪ NGUỒN CUNG CẤP GIỐNG
9.5. RỦI ...
 Sự gia tăng qui mô ngành
 Sản phẩm an toàn chưa
có sự khác biệt bên ngoài
so với sản phẩm bình
thường.
 Người tiêu dùn...
 Bản quyền
 Đảm bảo sản phẩm đủ tiêu chuẩn để đến tay người
tiêu dùng
 Sự khác biệt về bao bì, mẫu mã
 Chất lượng giao...
 Huy động vốn
 Cần có những cam kết bắt buộc đối với các
thành viên góp vốn.
 Thỏa thuận với ngân hàng để có mức lãi
su...
 Nhầm lẫn về thương hiệu rau
sạch
 Không có sự phân biệt sự
khác nhau giữa các nhà sản
xuất.
 Nếu vô tình bị nhầm lẫn x...
 Ngưng cấp giống
 Giống kém chất lượng
 Tăng giá
28-Jan-15 54
- Kí hợp đồng mua giống quy định rõ thời gian lấy giống
v...
 Trượt giá do ngày càng có nhiều đối thủ sản xuất
rau sạch.
 Lạm phát sẽ làm nguồn nguyên liệu đầu vào tăng
và lương lao...
28-Jan-15 56
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Q U A N L Y D U A N D A U T U R A U S A C H

783 views

Published on

 • Be the first to comment

Q U A N L Y D U A N D A U T U R A U S A C H

 1. 1. 28-Jan-15 1
 2. 2. 28-Jan-15 2
 3. 3. 1.1. CẦU THỊ TRƯỜNG CỦA SẢN PHẨM 1.2. CUNG THỊ TRƯỜNG CỦA SẢN PHẨM 1.3. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG 1.4. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM 28-Jan-15 3
 4. 4. CẦU THỊ TRƯỜNG CỦA SẢN PHẨM  Nhu cầu tiêu thụ rau xanh tp.HCM: 200-250 tấn/ngày.  Mỗi năm có khoảng 300,000 người nhập cư.  5 người/kg rau/ngày  260 – 310 tấn/ngày.  Giá trị sử dụng của sản phẩm.  Sự phát triển của mô hình mới khắc phục các điểm yếu của mô hình truyền thống.  Sự khác biệt đối với các sản phẩm cùng loại 28-Jan-15
 5. 5. KỸ THUẬT MỚI ĐEM LẠI SỰ AN TOÀN VÀ DINH DƯỠNG CỦA SẢN PHẨM Vị trí canh tác Giảm thiểu chi phí Đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng Phân hữu cơ 28-Jan-15 5
 6. 6. CUNG THỊ TRƯỜNG CỦA SẢN PHẨM  Toàn thành phố: 6 HTX + 14 tổ hợp tác SX cung cấp rau sạch với sản lượng 3.5 – 4.5 tấn/ngày  Chỉ 10% nhu cầu rau sạch được đáp ứng 28-Jan-15 6
 7. 7. CHÚNG TÔI PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG RAU SẠCH VỚI NHỮNG CẢI TIẾN KỸ THUẬT. ĐẢM BẢO ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN. SỰ KHÁC BIỆT CỦA SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI SO VỚI SẢN PHẨM CÙNG LOẠI 28-Jan-15 7
 8. 8. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM RAU SẠCH  Siêu thị  Nhà hàng 28-Jan-15 8
 9. 9. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM HÌNH DÁNG BAO BÌ CHẤT LƯỢNG GIÁ CẢ Đảm bảo sự an toàn cũng như củng cố niềm tin vào thương hiệu rau sạch Công Ty GREEN WORLD 28-Jan-15 9
 10. 10. TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT THỊ TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  Nhu cầu ổn định  Khả năng đáp ứng và kiểm soát qui trình sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm đảm bảo yếu tố nội bộ cũng như thương mại được đảm bảo.  Thị trường tiềm năng. 28-Jan-15 10
 11. 11. 28-Jan-15 11
 12. 12. CÁC YẾU TỐ ĐƯỢC ĐẢM BẢO THEO TIÊU CHUẨN GAP  CHỌN ĐẤT: Đất để trồng rau phải là đất cao, thoát nước tốt, thích hợp với quá trình sinh trưởng, phát triển của rau. Tốt nhất là chọn đất cát pha, đất thịt nhẹ hoặc đất thịt trung bình có tầng canh tác dày 20-30cm. Vùng trồng rau phải cách ly với khu vực có chất thải công nghiệp nặng và bệnh viện ít nhất 2km, với chất thải sinh hoạt của thành phố ít nhất 200m. Đất có thể chứa một lượng nhỏ kim loại nhưng không được tồn dư hoá chất độc hại.  NƯỚC TƯỚI: nước dùng để tưới rau đảm bảo không ô nhiễm 28-Jan-15 12
 13. 13. CÁC YẾU TỐ ĐƯỢC ĐẢM BẢO THEO TIÊU CHUẨN GAP  GIỐNG: tốt, không có mầm bệnh, nơi cung cấp giống đảm bảo uy tín, qui trình xửa lý giống nghiêm ngặt.  PHÂN BÓN: Trung bình để bón lót dùng 15 tấn phân chuồng và 300kg lân hữu cơ vi sinh trên 1 ha. Tuyệt đối không dùng phân chuồng tươi để loại trừ các vi sinh vật gây bệnh, tránh nóng cho rễ cây và để tránh sự cạnh tranh đạm giữa cây trồng và các nhóm vi sinh vật. 28-Jan-15 13
 14. 14. CÁC YẾU TỐ ĐƯỢC ĐẢM BẢO THEO TIÊU CHUẨN GAP  BẢO VỆ THỰC VẬT: không dùng thuốc BVTV nhóm độc I và II, qui trình phun thuốc trong trường hợp cần thiết phải được giám sát nghiêm ngặt.  THU HOẠCH, ĐÓNG GÓI: Rau được rửa kỹ bằng nước sạch, để ráo cho vào bao, túi sạch trước khi mang đi tiêu thụ tại các cửa hàng. Trên bao bì phải có phiếu bảo hành ghi rõ địa chỉ nơi sản xuất nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. 28-Jan-15 14
 15. 15. Để đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm sạch và an toàn, chúng tôi luôn đảm bảo các biện pháp kỹ thuật từ quá trình gieo hạt, chọn con giống cho đến khi thu hoạch và đóng gói. 28-Jan-15 15
 16. 16.  Thời vụ  Vườn ươm  Làm đất  Bón phân  Tưới nước  Thu hoạch 28-Jan-15 16
 17. 17. Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 Vụ 4 ….. Vụ 12 Mỗi vụ trung bình kéo dài từ 20-25 ngày. Do đó, mỗi năm có thể canh tác được 12 vụ. 28-Jan-15 17
 18. 18.  Làm đất, bón lót 300-500kg phân chuồng mục+5- 6kg Supe photphat+2-3kg kali sunphat cho 1 ha  Hạt giống nên ngâm nước ấm khoảng 500C trong 20 phút, sau đó ngâm nước lạnh 8-10 tiếng thì đem gieo. 1.5-2g/m2  Nhổ tỉa cây bệnh, cây không đủ tiêu chuẩn.  Cây giống đảm bảo khỏe mạnh, 5-6 lá thì đem trồng. 28-Jan-15 18
 19. 19.  Độ pH khoảng 6-6,5, hàm lượng hữu ≥1,5%. Nơi trồng rau sạch phải xa nguồn nước thải, xa khu công nghiệp, cách đường quốc lộ ít nhất 200m. Đất trồng phải đảm bảo tưới tiêu chủ động.  Luống rộng 500cm; cao 25-30cm, dài 9900cm. 28-Jan-15 19
 20. 20.  Phân chuồng ủ mục & phân vô cơ là chủ yếu.  25 tấn phân chuồng mục, 90 P2O5, 560kg supe phosphat, kali cho 1 ha rau 28-Jan-15 20
 21. 21.  Dùng nước giếng khoan đã được xử lý  Sau khi trồng phải tưới nước ngay, ngày tưới 1 lần vào chiều mát cho đến khi cây hồi xanh, sau đó 3- 5 ngày tưới 1 lần.  Các đợt bón thúc đều phải kết hợp làm cỏ, xới xáo, vun gốc, tưới nước.  Khi cây trải lá bàng có thể tưới ngập rãnh, khi mặt luống đủ ấm phải tháo nước ngay.28-Jan-15 21
 22. 22.  Thu hoạch khi cây rau vừa đủ lớn  Loại bỏ lá gốc, lá bị bệnh, không ngâm nước, không làm giập nát. 28-Jan-15 22
 23. 23. 4.1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC BỘ PHẬN 4.2. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN 4.3. BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 28-Jan-15 23
 24. 24. Ban giám đốc Phòng sản xuất Phòng kinh doanh Phòng Kế hoạch – Tài chính Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của CTY TNHH GREEN WORLD 28-Jan-15 24
 25. 25. Ban dự án  Bao gồm ban giám đốc và kế toán  Ban giám đốc chịu trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động của dự án.  Kế toán: lên sổ sách chứng từ, hoạt động hoạch toán cho doanh nghiệp. 28-Jan-15 25
 26. 26. Các bộ phận chức năng Bộ phận chức năng Bộ phận tài chính - kế toán Bộ phận kinh doanh Bộ phận sản xuất Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến khâu sản xuất. • Quản lý hoạt động tài chính của dự án. • Chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan trực tiếp liên quan đến hoạt động tài chính doanh nghiệp. • Thực hiện các hoạt động giao thương, Marketing. • Bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật chất, hoạt động văn phòng. • Trách nhiệm ứng dụng vật tư, hàng hóa, vật phẩm sử dụng trong dự án28-Jan-15 26
 27. 27. Phương thức tuyển dụng và đào tạo Công nhân viên của chúng tôi đảm bảo kiến thức, trình độ, khả năng làm việc với môi trường chung của doanh nghiệp. Tuân thủ qui định, nội qui doanh nghiệp và chính phủ. Dự tính nguồn nhân lực cho dự án Phòng Kinh Doanh Bộ phận Tài Chính Kế Toán Bộ phận sản xuẩt 2 2 60 (1 kỹ sư nông nghiệp) 28-Jan-15 27
 28. 28. Bản mô tả công việc Công Tác Cụ Thể Trách Nhiệm Nhiệm Vụ Mô Tả Công Việc Mô Tả Tiêu Chuẩn Công Việc Phân Tích Công Việc Kiến thức Kỹ Năng Khả Năng 28-Jan-15 28
 29. 29. PHÒNG / BỘ PHẬN BAN GIÁM ĐỐC NƠI LÀM VIỆC Văn phòng CT TNHH GREEN tại tp. HCM BÁO CÁO CHO Chủ đầu tư MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC Phát triển mô hình trồng rau sạch PHẠM VI CỦA CÔNG VIỆC khu vực thành phố NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của dựa án PHẠM VI VÀ TRÁCH NHIỆM Dự án trồng rau của công ty GREEN WORLD, quản lý dự án TIÊU CHUẨN Có nhiều năm kinh nhiệm trong lĩnh vực kinh doanh MỨC PHẤN ĐẤU Nhân rộng dự án trên thị trường nội 28-Jan-15 29
 30. 30. PHÒNG / BỘ PHẬN TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN NƠI LÀM VIỆC Văn phòng tài chính kế toán của CT TNHH GREEN tại thành phố HCM BÁO CÁO CHO Ban giám đốc MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về việc tổ chức thực hiện thu thập, ghi chép, tổng hợp và hạch toán kế toán đối với toàn bộ hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty theo đúng quy định, chế độ tài chính kế toán, đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời. Phối hợp các phòng ban tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty quản lý, phân tích tài chính, nguồn vốn, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và an toàn sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh. PHẠM VI CỦA CÔNG VIỆC Liên quan lĩnh vực taì chính,kế toán. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM 1. Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty 2. Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty 3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty 4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán 5. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ 6. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong28-Jan-15 30
 31. 31. TIÊU CHUẨN Trình độ Đại học hoặc tương đương Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp/Kế toán. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp cùng ngành nghề. Kiến thức Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp. Kỹ năng Trình bày, đàm phán, thuyết phục. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan. Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng như máy photo, fax, điện thoại... Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tài chính/kế toán. Khả năng Làm việc độc lập. Phân tích và xử lý vấn đề. Xử lý các xung đột và mâu thuẫn. Trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ. MỨC PHẤN ĐẤU Công tác hạch toán kế toán của Công ty được thực hiện đúng các chuẩn mực, chế độ kế toán của Nhà nước và quy định của Công ty. Kế hoạch tài chính được lập chi tiết, khả thi, phù hợp với định hướng và chiến lược kinh doanh của Công ty. Các báo cáo hạch toán kế toán, kế toán quản trị được lập kịp thời, chính xác, đầy đủ nội dung theo yêu cầu. Cán bộ và nhân viên hiểu, tuân thủ đúng nội quy, kỷ luật. Nhân28-Jan-15 31
 32. 32. 1.PHÒNG / BỘ PHẬN KINH DOANH 2.NƠI LÀM VIỆC Phòng kinh doanh của CT TNHH GREEN tại tp.HCM 3.BÁO CÁO CHO Ban giám đốc 4.MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC Nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng. Triển khai kế hoạch kinh doanh, duy trì phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, tham gia chào hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng. Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ giao hàng và hỗ trợ thu hồi công nợ. 5.PHẠM VI CỦA CÔNG VIỆC Những công việc liên quan đến marketing, giao dịch khách hàng, bảo trì, bảo dưỡng. 28-Jan-15 32
 33. 33. 6.NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM 1. Thu thập, phân tích thông tin về thị trường a. Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm theo phân đoạn thị trường, nhóm khách hàng, khu vực được giao. b. Đề xuất các sản phẩm mới phù hợp với khu vực và địa bàn được phân công phụ trách. c. Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quảng bá, giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu Công ty thuộc phạm vi phụ trách. 2. Triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng a. Lập kế hoạch phát triển khách hàng, thị trường, doanh thu theo tháng/quý. b. Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng. Liên hệ, giải đáp, tư vấn về chất lượng, giá cả sản phẩm…cho khách hàng. c. Lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch/phương án tiếp cận, gặp gỡ, chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ. d. Phối hợp với các đơn vị/cá nhân liên quan chào hàng và tham gia đàm phán, xúc tiến ký kết hợp đồng. 3. Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ giao hàng và hỗ trợ thu hồi công nợ a. Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng yêu cầu, thời hạn. b. Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp với các bên giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến nội dung hợp đồng. 4. Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng a. Lập hồ sơ quản lý khách hàng. b. Lên lịch và thực hiện chăm sóc khách hàng theo định kỳ tháng/quý/năm. c. Nắm bắt hoạt động, tình hình tài chính của khách hàng do mình quản lý. 28-Jan-15 33
 34. 34. 7.PHẠM VI VÀ TRÁCH NHIỆM Thường xuyên phải làm việc ngoài trời Chịu trách nhiệm có liên quan tới ứng dụng vật tư, hàng hóa, vật phẩm để sử dụng và tiêu thụ trong dự án 8.TIÊU CHUẨN Trình độ Cao đẳng Chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Tiếp thị. Chứng chỉ Không Kinh nghiệm 01 năm kinh nghiệm vị trí tương tự Kiến thức Có kiến thức hệ thống về hoạt động tiếp thị, bán hàng Nắm được đặc thù ngành nghề và sản phẩm Công ty. Kỹ năng Thiết lập mục tiêu, kế hoạch và thực hiện. Giao tiếp, đàm phán Thành thạo Word, Excel, PowerPoint và sử dụng các trang thiết bị văn phòng Khả năng Làm việc độc lập và chịu được áp lực cao trong công việc. Thuyết phục người khác; thiết lập, duy trì, phát triển mối quan hệ Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình. 9.MỨC PHẤN ĐẤU 1. Mục tiêu kế hoạch và chỉ tiêu tăng trưởng doanh số được giao được hoàn thành đầy đủ. 2. Tỷ lệ dư nợ trong tháng nằm trong hạn mức quy định của Công ty. Công nợ không được vượt quá doanh thu tháng. 3. Mối quan hệ với khách hàng (cũ và mới) được thiết lập, duy trì hiệu quả, đạt được chỉ tiêu về phát triển khách hàng và chỉ tiêu hợp đồng mới. 4. Báo cáo, số liệu tổng hợp về thị trường, khách hàng, khu vực, địa bàn… được thống kê và lập chính xác, đầy đủ, đúng hạn. 28-Jan-15 34
 35. 35. 1.PHÒNG / BỘ PHẬN SẢN XUẤT 2.NƠI LÀM VIỆC Tại nông trường, q9, thành phố HCM 3.BÁO CÁO CHO Ban giám đốc 4.MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC Tạo ra sản phẩm có chất lượng, an toàn sức khỏe người tiêu dùng 5.PHẠM VI CỦA CÔNG VIỆC Chuyên về trồng trọt và đống gói sản phẩm 6.NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM Riêng đối với kỹ sư nông nghiệp thì phải nghiên cứu về con giống, độ ẩm thích hợp và quy trình chăm bón. Công nhân thì lên luống, gieo giống,bón phân và tưới nước Thường xuyên theo dõi sự phát triển của cây rau Thu hoạch,đưa vào đống gói 7.PHẠM VI VÀ TRÁCH NHIỆM Thực hiện quá trình sản xuất theo đúng tiến độ và tiêu chuẩn 8.TIÊU CHUẨN Kỹ sư nông nghiệp, có kinh nghiệm trên 1 năm, có kiến thức chuyên sâu về nông nghiệp, dễ thích nghi với môi trường làm việc độc lập,chịu được áp lực cao. Công nhân phổ thông, ưu tiên cho công nhân địa phương, chịu khó trong công việc. 9.MỨC PHẤN ĐẤU Cho ra sản phẩm rau sạch với sản lương cao trên 20 tấn/hecta 28-Jan-15 35
 36. 36. 5.1. KẾ HOẠCH THỜI GIAN 5.2. SƠ ĐỒ GANTT 5.3. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 5.4. SƠ ĐỒ PERT 5.5. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TRỒNG RAU 28-Jan-15 36
 37. 37. KẾ HOẠCH THỜI GIAN
 38. 38. SƠ ĐỒ GANTT
 39. 39. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
 40. 40. ĐỘ LỆCH TIÊU CHUẨN CỦA TỪNG HOẠT ĐỘNG
 41. 41. PHƯƠNG SAI THỜI GIAN THỰC HIỆN TỪNG HOẠT ĐỘNG
 42. 42. Ta có: Thời gian thực hiện dự tính của từng tiến trình · Tiến trình 1: A-B-O-E-F-G-H-P-K-L-M-N (40.66666667 tuần) · Tiến trình 2: A-B-O-E-F-G-I-J-K-L-M-N (42.5 tuần) · Tiến trình 3: A-C-D-E-F-G-H-P-K-L-M-N (47.16666667 tuần) · Tiến trình 4: A-C-D-E-F-G-I-J-K-L-M-N (51.66666667 tuần) Trong các tiến trình trên thì tiến trình 4 là tiến trình tới hạn PHƯƠNG SAI THỰC HiỆN TiẾN TRINH TỚI HẠN Vp4 =δ2 e4 3.444444444
 43. 43. SƠ ĐỒ PERT
 44. 44. -Các hoạt động trong dự án bao gồm: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. -Hoạt động giả có: O, P. -Các sự kiện hay nút bao gồm: nút 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. - Các tiến trình trong dự án gồm: · Tiến trình 1: A-B-O-E-F-G-H-P-K-L-M-N · Tiến trình 2: A-B-O-E-F-G-I-J-K-L-M-N · Tiến trình 3: A-C-D-E-F-G-H-P-K-L-M-N · Tiến trình 4: A-C-D-E-F-G-I-J-K-L-M-N
 45. 45. Sơ đồ cơ cấu trồng rau Xem file
 46. 46. 28-Jan-15 46 Xem file
 47. 47.  Nguồn vốn được huy động từ hai nguồn chính:  Vốn góp của 9 thành viên  Vốn góp của các thành viên là 540.000.000 vnđ/1 người x 9 người.  Tổng vốn góp là 4.860.000.000  Vốn đi vay là 3.240.000.000  Hình thức thanh toán: trả vốn và lãi trong vòng 4 năm  Xét tỷ lệ giữa vốn tự có và đi vay  4.860.000.000/3.240.000.000 = 1.5 > 128-Jan-15 47
 48. 48.  DỰ ÁN SẼ ĐÓNG GÓP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỔNG CỘNG 5981,016948 TRIỆU  ĐỒNG TIỀN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG VÒNG 5 NĂM.  MỨC ĐỘ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG: 35,55%  TỶ SỐ B/C: 1,565693 >1 NÊN DỰ ÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN, KHI ĐÓ CÁC KHOẢN PHẢI THU  ĐỦ ĐỂ BÙ ĐẮP CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN VÀ CÓ KHẢ NĂNG SINH LỜI. 28-Jan-15 48
 49. 49. 9.1. RỦI RO VỀ CẠNH TRANH 9.2. RỦI RO VỀ NGUỒN VỐN 9.3. RỦI RO VỀ KHÁCH HÀNG 9.4. RỦI RO TỪ NGUỒN CUNG CẤP GIỐNG 9.5. RỦI RO VỀ TRƯỢT GIÁ VÀ LẠM PHÁT 28-Jan-15 49
 50. 50.  Sự gia tăng qui mô ngành  Sản phẩm an toàn chưa có sự khác biệt bên ngoài so với sản phẩm bình thường.  Người tiêu dùng chưa có khái niệm thương hiệu về loại sản phẩm này. 28-Jan-15 50
 51. 51.  Bản quyền  Đảm bảo sản phẩm đủ tiêu chuẩn để đến tay người tiêu dùng  Sự khác biệt về bao bì, mẫu mã  Chất lượng giao hàng  Cải tiến kỹ thuật và phương pháp trồng trọt  Kiểm tra chất lượng môi trường để sản phẩm giữ được chất lượng 28-Jan-15 51
 52. 52.  Huy động vốn  Cần có những cam kết bắt buộc đối với các thành viên góp vốn.  Thỏa thuận với ngân hàng để có mức lãi suất hợp lý và thời gian thanh toán hợp lý. 28-Jan-15 52
 53. 53.  Nhầm lẫn về thương hiệu rau sạch  Không có sự phân biệt sự khác nhau giữa các nhà sản xuất.  Nếu vô tình bị nhầm lẫn xảy ra vụ ngộ động thực phẩm khi sử dụng rau sạch sẽ khiến  mất khách hàng và bị dư luận lên tiếng, thậm chí xấu nhất sẽ buộc ngưng hoạt động. 28-Jan-15 53  Đảm bảo sản phẩm có chất lượng đồng đều  Cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm
 54. 54.  Ngưng cấp giống  Giống kém chất lượng  Tăng giá 28-Jan-15 54 - Kí hợp đồng mua giống quy định rõ thời gian lấy giống với những tiêu chuẩn và chất lượng theo tiêu chuẩn với một giá nhất định. - Tiến hành mua giống của hai hoặc nhiều nhà cung cấp
 55. 55.  Trượt giá do ngày càng có nhiều đối thủ sản xuất rau sạch.  Lạm phát sẽ làm nguồn nguyên liệu đầu vào tăng và lương lao động làm tăng chi phí => do vậy phải luôn có kế họch quản lý sản xuất chặt chẽ, tránh lãng phí… 28-Jan-15 55
 56. 56. 28-Jan-15 56

×