Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dàn ý quản trị rủi ro đề tài rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại việt nam

Đây là dàn ý của nhóm Hội Ngộ. Nhóm trưởng Ngọc Hưng. Làm về đề tài rủi ro trong thanh khoản tại NHTM việt nam, môn học quản trị rủi ro. Đừng vội bỏ qua mà hãy theo dõi kĩ vì biết đâu phương pháp phân công này sẽ giúp các nhóm trưởng phần nào trong việc phân công quản lý nhóm :)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Dàn ý quản trị rủi ro đề tài rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại việt nam

  1. 1. Nhóm 8 (hoingo) Đề tài: Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam hiện nay. DÀN Ý (20 trang +-2) LỜI MỞ ĐẦU MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ (1) PHẦN MỞ ĐẦU (trang 1) (Hưng)  Lý do chọn đề tài  Mục tiêu nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu  Phạm vi nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu  Kết cấu đề tài Lẹ CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM (4 - 6 trang) 1.1 Rủi ro thanh khoản 1.1.1 Khái niệm thanh khoản và rủi ro thanh khoản 1.1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản 1.1.3 Tác động của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của NHTM 1.2 Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản trong NHTM Gồm các vấn đề sau: 1.2.1 Nhận dạng và phân tích nguyên nhân rủi ro thanh khoản ở NHTM 1.2.2 Các phương pháp đo lường trạng thái thanh khoản của NH 1.2.3 Các chiến lược quản trị thanh khoản 1.2.4 Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro thanh khoản Khoa, Hưng 1.3 Vai trò của quản trị rủi ro thanh khoản đối với hoạt động thanh khoản của NHTM CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY (10-12 trang)
  2. 2. * Thực trạng này theo hướng tối giản trực tiếp gắn với đối tượng là các NHTM VN, ko đề cập nhiều tới chính sách của nhà nước. 2.1 Tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 2.2 Tình hình rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam những năm gần đây 2.2.1 Thực trạng rủi ro thanh khoản - Giai đoạn khủng hoảng 2007-2008 - Giai đoạn khủng hoảng 2008-2009 - … 2.2.2 Ảnh hưởng - Đối với NHTM - Đối với nền KTXH 2.2.3 Nguyên nhân thực tế 2.3 Vài vụ việc tiêu biểu 2.3.1 RRTK của NHTM CP Á Châu (ACB) 2.3.2 RRTK tại NH Phương Nam chi nhánh Hà Nội (2005) … Tùy tìm được 2.4 Đánh giá chung về hoạt động rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam hiện nay (Quan trọng) 2.4.1 Kết quả đạt được 2.4.2 Những điểm tồn tại (giải thích thêm nguyên nhân để làm rõ. Cái này chỉ là viết văn thôi ko cần viết vào tiêu đề) CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HỆ THỐNG CÁC NHTM VIỆT NAM (4 – 6 trang) * Giải pháp ko phải kiến nghị vì tiểu luận giới hạn 20 trang. * Giải pháp phải gắn liền với “2.2.2 Những điểm tồn tại”, linh hoạt tùy người làm KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO (2) PHỤ LỤC (3) Ngọc, Ngoan, Nga, Trang Thảo, Lẹ Thảo
  3. 3. * Số liệu đầy đủ minh họa thêm, bổ sung cho bảng biểu, số liệu trích dẫn trong bài.
  4. 4. Yêu cầu: (1) (2) (3) chính là phần nhiệm vụ của các bạn, các bạn phải tự làm. Nhóm trưởng chỉ tổng hợp lại mà thôi. Phần nào còn thiếu mình sẽ gửi lại để các bạn làm cho xong. (2) Tài liệu tham khảo, lưu ý một chút là khi dẫn link nên trình bày đầy đủ tên tác giả, ngày tháng, tên bài viết,… ko nên chỉ copy link ra đó. Vì nó rất xấu và ko đúng quy tắc. - Phân công dàn ý theo phong cách “làm việc nhóm” tức là mỗi chương là 1 nhóm nhỏ, các bạn tự liên lạc với nhau và phân công làm nhé. Người có chữ màu tím là trưởng nhóm, bạn sẽ tổng hợp và gửi bài về cho mình. Mình sẽ chỉ liên lạc trưởng nhóm để tiết kiệm thời gian. - Trong quá trình làm các nhóm tự chủ, nếu dàn ý chưa logic, tiêu đề ko hợp lý thì các bạn được quyền sửa lại nhưng nhớ nói vs nhóm trưởng là được rồi. - Thời hạn gửi bài là ngày 15-10-2014, mình sẽ tiến hành đánh giá mức độ tham gia các bạn từ ngày này. Lưu ý nha. - Thắc mắc cứ liên hệ mình nhé!

×