Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การฝึกอบรม การใช้งาน โปรแกรม DeskTopAuthor สนับสนุนโดย อุทยานการเรียนรู้ www.tkpark.or.th
เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าขนาดของหนังสือที่ต้องการ
ตั้งค่าสีที่ต้องการให้เป็นพื้นที่ใส
หน้าต่างสำหรับตั้งค่าสีจะปรากฏ เลือกให้ใสเฉพาะที่หน้าปก
เลือกสีที่ต้องการให้ใส โดยควรจะเลือกสีที่ไม่มีการใช้งาน หรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในชิ้นงาน
ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้งควรจะทำการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นสองส่วน เพื่อความสะดวกในการทำงาน
เส้นแบ่งหน้าจะปรากฏ เมื่อเรา  click ที่แถบไม้บรรทัดด้านบน
เลือกที่เมนู Insert > Box  เมื่อต้องการสร้างพื้นที่สี
เลือกสีที่ต้องการ
เราสามารถย่อหรือขยายพิ้นที่สีที่ต้องการ โดยการลากจุดต่างๆ
การนำรูปภาพต่างๆ มาช่วยในการสร้างชิ้นงานสามารถทำได้ โดยการเลือกรูปต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว จาก  Image browser
การย่อและขยายรูปทำได้ เช่นเดียวกับการขยายพื้นที่สี แต่เราสามารถเลือกเมนู Change scale เพื่อขยายตามสัดส่วน
หรือจะ  click  ขวา เพื่อเลือกคำสั่งก็ได้เช่นกัน
ขยายภาพขึ้นมาเท่ากับขนาดของหน้ากระดาษ เพื่อทำเป็นหน้าปก
เลือกเมนู เพื่อการเพิ่มหน้า
เลือก file  รูปภาพที่ต้องการใช้ โดยการใช้เมนูด้านข้างแทนการใช้ Image browser
ในกรณีที่ต้องการใช้รูปแบบตัวอักษรที่สวยงาม เราสามารถที่จะสร้างตัวอักษรในโปรแกรมอื่นๆ แล้วบันทึกเป็นภาพ ก่อนนำมาใช้ในชิ้นงา...
เริ่มต้นการจัดวางรูปภาพต่างๆ เราสามารถสร้างพื้นที่สีอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อความสวยงาม
เมื่อได้พื้นที่สี ที่ต้องการแล้ว เราสามารถใช้คำสั่ง copy เพื่อสร้างพื้นที่สีเพิ่มขึ้น ในขนาดที่เท่ากัน
จากนั้นจึงนำมาจัดวาง ดังภาพ
เลือกรูปที่ต้องการ และย่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ
 
เราสามารถสร้างพื้นที่สำหรับพิมพ์ตัวอักษรได้โดย การเลือกปุ่ม Text Editor  เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับพิมพ์ข้อความ จากนั้นเลือ...
ตัวอักษรนั้นควรจะเลือกรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
เราสามารถเลือกสีที่ต้องการใช้ เฉพาะคำบางคำหรือทั้งหมดได้ ด้วยการ Highlight  ข้อความที่ต้องการ ก่อนเลือกสี
จัดวางข้อความในตำแหน่งที่ต้องการ
นำภาพมาใส่ เพื่อสร้างความสวยงาม
ในกรณีที่ต้องการให้ภาพนั้น สามารถ Link  เข้าสู่  Website
Click  ขวาเลือก Change Link
หน้าต่าง Link Editor  จะปรากฏ เลือกที่  Web
พิมพ์  Website  ที่ต้องการจะให้  Link  ไป
เราสามารถนำ Multimedia File  เข้ามาใส่ในชิ้นงานได้โดยการ  Click  ที่ปุ่ม Multimedia  เพื่อเปิดหน้าต่าง Multimedia Di...
ควรจะเว้นพื้นที่ด้านล่างของชิ้นงาน สำหรับใส่แถบเมนู เพื่อความสะดวกสำหรับผู้อ่าน
เราสามารถนำรูปทั้งรูปมาใช้เป็นพื้นหลังของหน้าบางหน้าได้
นอกจากนี้เรายังสามารถสร้าง  Popup  เพื่อให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจมากขึ้น
เลือก Insert Popup  เพื่อสร้าง Link  และรูปที่ต้องการให้เป็น  Popup
เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ Link  ต่างๆ ดังภาพ
ใส่ภาพเพิ่มเติม เพื่อความสวยงาม
สร้างหน้าต่างๆ เพิ่มเติม
เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าขนาดของหนังสือที่ต้องการ
แสดงขึ้นตอนการสร้าง  Link  สู่ Website  ที่ต้องการ
แสดงขึ้นตอนการสร้าง  Link  สู่ Website  ที่ต้องการ
พิมพ์ชื่อ Website  ที่ต้องการ
เราสามารถนำเกมที่สร้างจากโปรแกรม M acromedia Flash  เข้ามาใช้ในชิ้นงานได้เช่นกัน
เลือก  File  จากหน้าต่าง Multimedia Dialog
เลือกขนาดที่ต้องการแสดงตามความต้องการ
เพิ่มเติมองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อความสมบูรณ์
นอกจากนี้เรายังสามารถนำ  Clip VDO  มาใช้เป็นส่วนประกอบของงานได้เช่นกัน
วิธีการก็เช่นเดียวกันกับการนำ  File Multimedia  อื่นๆ เข้ามาใช้งานในโปรแกรม DeskTopAuthor
ขยายพื้นที่ ที่ต้องการจะแสดงได้
การทำหน้าปกหลังนั้น ใช้วิธีการเดียวกันกับการทำปกหน้า
เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าขนาดของหนังสือที่ต้องการ
เราสามารถใส่  Link  ที่ตัวอักษรได้เช่นเดียวกัน กับการใส่  Link  ที่รูปภาพ
เราสามารถใส่  Link  ที่รูปภาพเพื่อกำหนดหน้าคล้ายสารบัญได้ ด้วยการเลือก Link  ให้ไปที่หน้าที่ต้องการ
การสร้างแถบเมนูในชิ้นงาน เริ่มจากการสร้างพื้นที่สีเพื่อแบ่งแถบเมนูออกจากหน้ากระดาษ โดยเราสามารถสร้างเป็น File  รูปภาพ หร...
การสร้างปุ่มเพื่อกำหนด  Link  ก็เช่นกัน เราสามารถนำภาพมาใช้เป็นปุ่ม หรือจะใช้ปุ่มที่มีอยู่ในโปรแกรมก็ได้
ในกรณีที่เราใช้รูปแทนปุ่ม เราจะต้องกำหนด Link  ในการทำงานให้กับรูปนั้นๆ ด้วย
ในกรณีของปุ่ม Menu  ซึ่งใช้ตัวอักษรแทน เราจะต้องเข้าไปกำหนด Link  ให้กับตัวอักษรนั้น
จากนั้น เลือก Item  ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของแถบเมนู แล้ว Copy
ไปยังหน้าที่ต้องการ Click  ขวา เลือก  Past
ขอขอบคุณเว็บไซต์ http://www.teenpath.net/data/event/10005/presentation/7_09_2... - 20k
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การใช้ Desktop author

17,286 views

Published on

Published in: Education, Technology

การใช้ Desktop author

 1. 1. การฝึกอบรม การใช้งาน โปรแกรม DeskTopAuthor สนับสนุนโดย อุทยานการเรียนรู้ www.tkpark.or.th
 2. 2. เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าขนาดของหนังสือที่ต้องการ
 3. 3. ตั้งค่าสีที่ต้องการให้เป็นพื้นที่ใส
 4. 4. หน้าต่างสำหรับตั้งค่าสีจะปรากฏ เลือกให้ใสเฉพาะที่หน้าปก
 5. 5. เลือกสีที่ต้องการให้ใส โดยควรจะเลือกสีที่ไม่มีการใช้งาน หรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในชิ้นงาน
 6. 6. ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้งควรจะทำการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นสองส่วน เพื่อความสะดวกในการทำงาน
 7. 7. เส้นแบ่งหน้าจะปรากฏ เมื่อเรา click ที่แถบไม้บรรทัดด้านบน
 8. 8. เลือกที่เมนู Insert > Box เมื่อต้องการสร้างพื้นที่สี
 9. 9. เลือกสีที่ต้องการ
 10. 10. เราสามารถย่อหรือขยายพิ้นที่สีที่ต้องการ โดยการลากจุดต่างๆ
 11. 11. การนำรูปภาพต่างๆ มาช่วยในการสร้างชิ้นงานสามารถทำได้ โดยการเลือกรูปต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว จาก Image browser
 12. 12. การย่อและขยายรูปทำได้ เช่นเดียวกับการขยายพื้นที่สี แต่เราสามารถเลือกเมนู Change scale เพื่อขยายตามสัดส่วน
 13. 13. หรือจะ click ขวา เพื่อเลือกคำสั่งก็ได้เช่นกัน
 14. 14. ขยายภาพขึ้นมาเท่ากับขนาดของหน้ากระดาษ เพื่อทำเป็นหน้าปก
 15. 15. เลือกเมนู เพื่อการเพิ่มหน้า
 16. 16. เลือก file รูปภาพที่ต้องการใช้ โดยการใช้เมนูด้านข้างแทนการใช้ Image browser
 17. 17. ในกรณีที่ต้องการใช้รูปแบบตัวอักษรที่สวยงาม เราสามารถที่จะสร้างตัวอักษรในโปรแกรมอื่นๆ แล้วบันทึกเป็นภาพ ก่อนนำมาใช้ในชิ้นงานได้เช่นกัน
 18. 18. เริ่มต้นการจัดวางรูปภาพต่างๆ เราสามารถสร้างพื้นที่สีอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อความสวยงาม
 19. 19. เมื่อได้พื้นที่สี ที่ต้องการแล้ว เราสามารถใช้คำสั่ง copy เพื่อสร้างพื้นที่สีเพิ่มขึ้น ในขนาดที่เท่ากัน
 20. 20. จากนั้นจึงนำมาจัดวาง ดังภาพ
 21. 21. เลือกรูปที่ต้องการ และย่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ
 22. 23. เราสามารถสร้างพื้นที่สำหรับพิมพ์ตัวอักษรได้โดย การเลือกปุ่ม Text Editor เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับพิมพ์ข้อความ จากนั้นเลือกสีและรูปแบบตัวอักษรได้ จาก option ด้านบน
 23. 24. ตัวอักษรนั้นควรจะเลือกรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
 24. 25. เราสามารถเลือกสีที่ต้องการใช้ เฉพาะคำบางคำหรือทั้งหมดได้ ด้วยการ Highlight ข้อความที่ต้องการ ก่อนเลือกสี
 25. 26. จัดวางข้อความในตำแหน่งที่ต้องการ
 26. 27. นำภาพมาใส่ เพื่อสร้างความสวยงาม
 27. 28. ในกรณีที่ต้องการให้ภาพนั้น สามารถ Link เข้าสู่ Website
 28. 29. Click ขวาเลือก Change Link
 29. 30. หน้าต่าง Link Editor จะปรากฏ เลือกที่ Web
 30. 31. พิมพ์ Website ที่ต้องการจะให้ Link ไป
 31. 32. เราสามารถนำ Multimedia File เข้ามาใส่ในชิ้นงานได้โดยการ Click ที่ปุ่ม Multimedia เพื่อเปิดหน้าต่าง Multimedia Dialog เลือก File ที่ต้องการ
 32. 33. ควรจะเว้นพื้นที่ด้านล่างของชิ้นงาน สำหรับใส่แถบเมนู เพื่อความสะดวกสำหรับผู้อ่าน
 33. 34. เราสามารถนำรูปทั้งรูปมาใช้เป็นพื้นหลังของหน้าบางหน้าได้
 34. 35. นอกจากนี้เรายังสามารถสร้าง Popup เพื่อให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจมากขึ้น
 35. 36. เลือก Insert Popup เพื่อสร้าง Link และรูปที่ต้องการให้เป็น Popup
 36. 37. เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ Link ต่างๆ ดังภาพ
 37. 38. ใส่ภาพเพิ่มเติม เพื่อความสวยงาม
 38. 39. สร้างหน้าต่างๆ เพิ่มเติม
 39. 40. เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าขนาดของหนังสือที่ต้องการ
 40. 41. แสดงขึ้นตอนการสร้าง Link สู่ Website ที่ต้องการ
 41. 42. แสดงขึ้นตอนการสร้าง Link สู่ Website ที่ต้องการ
 42. 43. พิมพ์ชื่อ Website ที่ต้องการ
 43. 44. เราสามารถนำเกมที่สร้างจากโปรแกรม M acromedia Flash เข้ามาใช้ในชิ้นงานได้เช่นกัน
 44. 45. เลือก File จากหน้าต่าง Multimedia Dialog
 45. 46. เลือกขนาดที่ต้องการแสดงตามความต้องการ
 46. 47. เพิ่มเติมองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อความสมบูรณ์
 47. 48. นอกจากนี้เรายังสามารถนำ Clip VDO มาใช้เป็นส่วนประกอบของงานได้เช่นกัน
 48. 49. วิธีการก็เช่นเดียวกันกับการนำ File Multimedia อื่นๆ เข้ามาใช้งานในโปรแกรม DeskTopAuthor
 49. 50. ขยายพื้นที่ ที่ต้องการจะแสดงได้
 50. 51. การทำหน้าปกหลังนั้น ใช้วิธีการเดียวกันกับการทำปกหน้า
 51. 52. เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าขนาดของหนังสือที่ต้องการ
 52. 53. เราสามารถใส่ Link ที่ตัวอักษรได้เช่นเดียวกัน กับการใส่ Link ที่รูปภาพ
 53. 54. เราสามารถใส่ Link ที่รูปภาพเพื่อกำหนดหน้าคล้ายสารบัญได้ ด้วยการเลือก Link ให้ไปที่หน้าที่ต้องการ
 54. 55. การสร้างแถบเมนูในชิ้นงาน เริ่มจากการสร้างพื้นที่สีเพื่อแบ่งแถบเมนูออกจากหน้ากระดาษ โดยเราสามารถสร้างเป็น File รูปภาพ หรือใช้ปุ่มสร้างพื้นที่สี ที่มีอยู่ในโปรแกรมก็ได้
 55. 56. การสร้างปุ่มเพื่อกำหนด Link ก็เช่นกัน เราสามารถนำภาพมาใช้เป็นปุ่ม หรือจะใช้ปุ่มที่มีอยู่ในโปรแกรมก็ได้
 56. 57. ในกรณีที่เราใช้รูปแทนปุ่ม เราจะต้องกำหนด Link ในการทำงานให้กับรูปนั้นๆ ด้วย
 57. 58. ในกรณีของปุ่ม Menu ซึ่งใช้ตัวอักษรแทน เราจะต้องเข้าไปกำหนด Link ให้กับตัวอักษรนั้น
 58. 59. จากนั้น เลือก Item ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของแถบเมนู แล้ว Copy
 59. 60. ไปยังหน้าที่ต้องการ Click ขวา เลือก Past
 60. 61. ขอขอบคุณเว็บไซต์ http://www.teenpath.net/data/event/10005/presentation/7_09_2... - 20k

×