Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inclusion social muller inmigrante

124 views

Published on

Relatorio de Belén Arranz Núñez para a xornada "Muller inmigrante, lingua e sociedade". Vigo - 31 de marzo de 2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inclusion social muller inmigrante

  1. 1. Inclusión e participación social das mulleres inmigrantes A miña experiencia na Asociación Diversidades Belén Arranz
  2. 2. Aclaracións sobre o termo “integración” • Debemos falar de ”inclusión” • A inclusión non é ”asimilación” cultural • A inclusión nos leva a unha integración dende a diferencia • A inclusión supón unha participación social plena • Superando os marcos de illamento social e exclusión
  3. 3. Funcionalidade da clase de español para mulleres • As clases supoñen unha oportunidade de aprendizaxe lingüística • Son unha oportunidade para a creación de lazos interculturais • Supoñen un empoderamento , dado que lles ofrece competencias por un lado, e participación social por outro ( “ A súa palabra sobre a súa propia vida “ ) • Aprendizaxe e creación de lazos van unidos na nosa metodoloxía
  4. 4. Espazos SÓ para as mulleres • ¿ Espazos propios ou espazos segregados ? • A importancia de conxugar os espazos propios ( desenvolverse con liberdade ) con espazos para falar do que lles preocupa • Nos espazos comúns, ( homes e mulleres ) hai que introducir a reflexión da perspectiva de xénero
  5. 5. A conservación lingüística • Nós non temos medios para a conservación lingüística pola diversidade cultural coa que traballamos ( 30 nacionalidades) • Existe unha transmisión das nais ( e ás veces os pais ) ás fillas e fillos das linguas de orixe • Conservación e non ruptura da xente nova coa cultura de orixe • Permítelle facer de tradutorxs en moitos casos dos seus proxenitores • É unha estratexia de dignificación cultural

×