Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A Lingua No áMbito Cultural Por Diego, Susana, Manuel E Iria (4ºA E S O)

400 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

A Lingua No áMbito Cultural Por Diego, Susana, Manuel E Iria (4ºA E S O)

 1. 1. A LINGUA GALEGA: Situación Actual A lingua galega no ámbito cultural
 2. 2. Editoriais <ul><li>O Galego estableceuse nas últimas décadas en moitas esferas da vida cultural. A publicación de libros en galego aumentou gradualmente dende 1983. </li></ul><ul><li>Aumenta o número de Editoriais en Galego (Galaxia, Xerais, Sotelo Branco, Ir Indo, Edicións do Castro, Milky Way, do Cumio, Fontela, Galicia, etc.) e editores, co alcance de todo o Estado, a competencia no mercado galego, propias coleccións e / ou traducións de obras da nosa lingua en diferentes idiomas. En 1993, el pasou a barreira de máis de mil edicións de libros en galego, sendo 80% novos. </li></ul><ul><li>O anuncio de premios enriquece as competicións as publicación literarias en galego. De literarios, Administración Local, premios están configurados como &quot;Cidade de Lugo&quot;, &quot;Celso Emilio Ferreiro&quot; do Concello de Vigo, Eduardo Branco Amor &quot;de novela de longa promovida por un grupo de concellos de Galicia, a narrativa curta&quot; Ricardo Carballo Calero &quot;do Concello de Ferrol. Os propios editores convocan premios: o &quot;Xerais de novela&quot;, o &quot;Merlín&quot; de literatura infantil e outros : o &quot;Ramón Cabanillas, o&quot; Álvaro Cunqueiro, &quot;para textos teatrais, o Losada Diéguez&quot; ... </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Milladoiro é o grupo galego  máis internacional. </li></ul><ul><li>A publicación de libros en galego aumenta progresivamente dende 1983 </li></ul>
 4. 4. Banda Deseñada Algunhas novas: <ul><li>A BD galega estará presente no 1º Salón do Cómic de Navarra O galego David Prieto, Gochi, participará en calidade de especialista no ámbito no 1º Salón do Cómic de Navarra, que se celebrará entre o 8 e o 11 de abril en Pamplona. Canda a el, acudirá á feira Juan Carlos Sanmiguel, Sanmi, responsable da libraría Alita Cómics, convidado no mesmo apartado. Ademais, no Salón poderá verse a exposición Miña terra galega que estivo presente no último Saló del Còmic de Barcelona como parte da promoción que fixo a Consellaría de Cultura na nosa novena arte. As bibliotecas galegas incorporarán actividades de dinamización de BD A Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura desenvolverá ao longo de 2010 diferentes actividades de dinamización arredor da banda deseñada na rede de bibliotecas de Galicia. Francisco López Rodríguez, responsable do departamento anunciou o desenvolvemento dun programa que pretende achegar exposicións, obradoiros e outras actividades a estes centros con vistas a crear hábitos de lectura de BD, tanto na poboación infantil e xuvenil como na adulta. A maiores, a web da Biblioteca de Galicia acollerá unha sección dedicada á BD galega. </li></ul>
 5. 5. Retranca algúns comentarios <ul><li>Retranca convertese na primeira revista galega de humor que alcanza os dous anos de vida </li></ul><ul><li>Todo un feito que una revista de humor en galego, de carácter mensual e que se vende nos quioscos vaía cumplir os dous anos de vida. Retranca converteuse na primeira que o logra en Galicia. </li></ul><ul><li>Como advirte o director e alma da publicación, o vigués Kiko da Silva, «hai dous anos moitos crían que a Retranca estaba morta e que a nosa revista duraría un telexornal e aquí nos tedes, con 22 números ás costas, unha chea de subscritores e as mesmas ganas de facer rir aos galegos». </li></ul><ul><li>¿Cal é o secreto do éxito? A estas alturas teñen claro a importancia de ter apostado pola distribución en quioscos dende o principio para chegar a un gran público. E para lograr esa distribución nas catro provincias, Retranca tivo que converterse nunha «revista emigrante», xa que se fai en Pontevedra, sae de Vigo, imprimese en Madrid e volta en camións a Galicia. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Actualmente véndense dous mil exemplares. A crise, que non deixa ningún pao sen tocar, obligaralles agora a saír cada dous meses. Será así ata que pase o «temporal» económico. Hai que ter en conta que se trata dunha revista que vive exclusivamente dos anunciantes e das vendas, xa que non conta con ningún tipo de subvención. </li></ul><ul><li>Probablemente os deuses non existan, pero a cultura galega sí». </li></ul><ul><li>Temos bos debuxantes (Miguel Anxo Prado, David Rubín, Kiko da Silva, Xaquín Marín....) pero resulta moi difícil vivir da profesión. </li></ul>
 7. 7. Teatro <ul><li>DEFINICION: </li></ul><ul><li>O Centro Dramático Galego (CDG) é unha unidade da Axencia Galega das Industrias Culturales que ten por objxetcivo producir e distribuir espectáculos teatrales en idioma galego , ca pretensión de normalizar a lingua no ámbito do teatro. </li></ul><ul><li>Adscrito á Xunta de Galicia , a súa actividade da comezo en 1984 . Desde entón, estreáronse un total de 68 produccións, o que supón unha media de 3 anuais. </li></ul>
 8. 8. O teatro durante o Franquismo <ul><li>O panorama teatral en galego durante o franquismo é especialmente desolador e só é posible reseñar a labor de determinados escritores que, de forma individual, mantuveron unha certa actividad como dramaturgos, aínda que sempre paralela á súa frecuentación doutros xéneros. </li></ul><ul><li>Ata 1965 sobresae sen discusión a figura de Álvaro Cunqueiro , que como na súa narrativa, permea o seu teatro de mitos literarios, humor e lirismo, como o demostran obras como O incerto señor Don Hamlet , príncipe de Dinamarca (1959) o A noite va coma un río (1965, 1974). </li></ul><ul><li>Ademais de Cunqueiro, hay que citar a Ricardo Carballo Calero , que frecuenta un amplo espectro estilístico, dende o realismo de O fillo (1935) ata o alegorismo de A sombra de Orfeu (1958); e a Xenaro Mariñas del Valle , autor dunha obra simbólica titulada A revolta , na que se trata con afan universalista o problema da emigración. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>A mediados dos sesenta, empézanse a producir algúns intentos de promover determinadas apostas teatrais, como por exemplo a consolidación dalgúns concursos teatrais, a fundación do Teatro Circo en A Coruña (primeiro grupo de teatro independente), a celebración de mostras teatrais, etc. </li></ul><ul><li>Ó largo dos setenta, polo demáis, empeza a xerminar un teatro de tipo social, grazas a obras como Proceso en Jacobusland de Blanco Amor, e un teatro de temática mítica, no que sobresale Manuel Lourenzo . </li></ul><ul><li>O CDC (Centro de Creación Dramática Contemporánea) nace para prestar apoio aos creadores/as na súa exploración de novas linguaxes dramáticas tanto textuais coma xestuais. É, ademais, un espazo predisposto a abrir camiños na creación dramática, que nos leven a contactar con outras disciplinas artísticas para promover un diálogo interdisciplinar, necesario para a renovación escénica. </li></ul><ul><li>Hoxe contamos con diferentes compañías e salas repartidas polas diferentes cidades, como pode se Chévere ao cargo da sala Nasa en Compostela. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Entre os obxectivos do Centro de Creación Dramática Contemporánea están: </li></ul><ul><li>O fomento do intercambio de coñecementos e a apertura dos nosos creadores e creadoras a outras experiencias escénicas, no ámbito nacional e internacional </li></ul><ul><li>O apoio a proxectos de investigación en novas linguaxes escénicas </li></ul><ul><li>O achegamento a outras disciplinas artísticas que hoxe en día comezan a estar ligadas ás artes escénicas </li></ul><ul><li>Nunha primeira fase estamos a impulsar a literatura dramática escrita en Galicia coa creación dun Seminario Permanente. </li></ul><ul><li>O tema da lingua tamén chega aos escenarios :Comedia bífida </li></ul>
 11. 12. Audiovisuais <ul><li>http ://www.observatorioaudiovisual.org </li></ul><ul><li>O Observatorio Audiovisual Galego e un servizo Da Dirección Xeral De Comunicación Audiovisual da presidencia da xunta, que ten como finalidade ofrecer unha información permanentemente actualizada sobre o sector audiovisual. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Documentais en Galicia </li></ul><ul><li>Principais magnitudes da emisión de documentais na Televisión de Galicia: </li></ul><ul><li>Número de emisións de documentais : 1.167 </li></ul><ul><li>Minutos de emisión de documentais : 24.855 </li></ul><ul><li>Duración media dos documentais emitidos: 21,30 </li></ul><ul><li>Títulos de series documentais emitidas: 32 </li></ul><ul><li>Títulos de documentais únicos emitidos: 99 </li></ul><ul><li>Peso do número de emisións de documentais de orixe </li></ul><ul><li>Español: 99,40% </li></ul><ul><li>Crecemento no tempo de emisión de documentais: 1998- </li></ul><ul><li>2008 397,40% </li></ul><ul><li>Crecemento no número de emisións de documentais: 1998- </li></ul><ul><li>2008 264,69% </li></ul>
 13. 14. Emisións de documentais na Televisión de Galicia e en España. 1998-2009.
 14. 15. Minutos e número de emisións de documentais na Televisión de Galicia. 1998-2009.
 15. 16. <ul><li>As empresas consideradas na rama de produción de cine, vídeo e televisión teñen un baixo grao de especialización , xa que moitas delas desenvolven máis de unha destas actividades ou incluso algún servizo auxiliar ou de multimedia. </li></ul><ul><li>• O 83,9% das empresas galegas que teñen como actividade principal a produción multimedia están localizadas na provincia de A Coruña. </li></ul><ul><li>• En 2007 a facturación desta rama supón case un tercio do volume total de negocio do sector audiovisual en Galicia. </li></ul><ul><li>• O volume de negocio destas empresas duplicouse desde o ano 2000 ao 2007, e alcanzou un incremento dun 10,24% no último ano </li></ul>
 16. 17. Evolución do emprego das empresas galegas de produción de cine, vídeo e televisión. 1995-2009.

×