ΟΙΚΟΣ β

2,683 views

Published on

Introducción 2 al tema Ο ΟΙΚΟΣ del material de griego antiguo LGPSI

Published in: Education

ΟΙΚΟΣ β

 1. 1. Ο ΟΙΚΟΣ Santi Carbonell GREC 1 IES COTES BAIXES dibuixos: Sito Yelás Introducció 2
 2. 2. (τὸ) ἱμάτιον
 3. 3. (τὰ) ἱμάτια
 4. 4. (τὸ) ἄγαλμα
 5. 5. (τὰ) ἀγάλματα
 6. 6. ὁ ἀθλητὴς τὸ σῶμα γυμνὸν ἔχει τὸ ἱμάτιον ἰωνικόν ἐστιν ἡ Ἀφροδίτη τὸ σῶμα ἡμίγυμνον ἔχει ἡ Ἀθηνᾶ ἱμάτιον ἔχει ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ συμποσίῳ ἐστίν
 7. 7. ὁ ἀθλητὴς τὸ σῶμα γυμνὸν ἔχει τὸ ἱμάτιον ἰωνικόν ἐστιν ἡ Ἀφροδίτη τὸ σῶμα ἡμίγυμνον ἔχει ἡ Ἀθηνᾶ ἱμάτιον ἔχει ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ συμποσίῳ ἐστίν
 8. 8. ὁ ἀθλητὴς τὸ σῶμα γυμνὸν ἔχει τὸ ἱμάτιον ἰωνικόν ἐστιν ἡ Ἀφροδίτη τὸ σῶμα ἡμίγυμνον ἔχει ἡ Ἀθηνᾶ ἱμάτιον ἔχει ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ συμποσίῳ ἐστίν
 9. 9. ὁ ἀθλητὴς τὸ σῶμα γυμνὸν ἔχει τὸ ἱμάτιον ἰωνικόν ἐστιν ἡ Ἀφροδίτη τὸ σῶμα ἡμίγυμνον ἔχει ἡ Ἀθηνᾶ ἱμάτιον ἔχει ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ συμποσίῳ ἐστίν
 10. 10. ὁ ἀθλητὴς τὸ σῶμα γυμνὸν ἔχει τὸ ἱμάτιον ἰωνικόν ἐστιν ἡ Ἀφροδίτη τὸ σῶμα ἡμίγυμνον ἔχει ἡ Ἀθηνᾶ ἱμάτιον ἔχει ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ συμποσίῳ ἐστίν
 11. 11. ὁ ἀθλητὴς τὸ σῶμα γυμνὸν ἔχει τὸ ἱμάτιον ἰωνικόν ἐστιν ἡ Ἀφροδίτη τὸ σῶμα ἡμίγυμνον ἔχει ἡ Ἀθηνᾶ ἱμάτιον ἔχει ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ συμποσίῳ ἐστίν
 12. 12. ὁ ἀθλητὴς τὸ σῶμα γυμνὸν ἔχει τὸ ἱμάτιον ἰωνικόν ἐστιν ἡ Ἀφροδίτη τὸ σῶμα ἡμίγυμνον ἔχει ἡ Ἀθηνᾶ ἱμάτιον ἔχει ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ συμποσίῳ ἐστίν
 13. 13. ὁ ἀθλητὴς τὸ σῶμα γυμνὸν ἔχει τὸ ἱμάτιον ἰωνικόν ἐστιν ἡ Ἀφροδίτη τὸ σῶμα ἡμίγυμνον ἔχει ἡ Ἀθηνᾶ ἱμάτιον ἔχει ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ συμποσίῳ ἐστίν
 14. 14. ὁ ἀθλητὴς τὸ σῶμα γυμνὸν ἔχει τὸ ἱμάτιον ἰωνικόν ἐστιν ἡ Ἀφροδίτη τὸ σῶμα ἡμίγυμνον ἔχει ἡ Ἀθηνᾶ ἱμάτιον ἔχει ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ συμποσίῳ ἐστίν
 15. 15. ὁ ἀθλητὴς τὸ σῶμα γυμνὸν ἔχει τὸ ἱμάτιον ἰωνικόν ἐστιν ἡ Ἀφροδίτη τὸ σῶμα ἡμίγυμνον ἔχει ἡ Ἀθηνᾶ ἱμάτιον ἔχει ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ συμποσίῳ ἐστίν
 16. 16. ὁ ἀθλητὴς τὸ σῶμα γυμνὸν ἔχει τὸ ἱμάτιον ἰωνικόν ἐστιν ἡ Ἀφροδίτη τὸ σῶμα ἡμίγυμνον ἔχει ἡ Ἀθηνᾶ ἱμάτιον ἔχει ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ συμποσίῳ ἐστίν
 17. 17. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 18. 18. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 19. 19. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 20. 20. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 21. 21. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 22. 22. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 23. 23. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 24. 24. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 25. 25. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 26. 26. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 27. 27. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 28. 28. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 29. 29. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 30. 30. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 31. 31. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 32. 32. οἱ παῖδες τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ ἀσκοῦσι ὁ πατὴρ ἀγάλματα ποιεῖ ἡ μήτηρ βρώματα παρασκευάζει τὸ βρέφος κλαίει ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ὁ πάππος ἱμάτια πωλεῖ ἡ τήθη ἱμάτια ποιεῖ ὁ Πάτροκλος κιθαρίζει
 33. 33. τ έ λ ο ς

×