Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LVCENTUM I

3,563 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LVCENTUM I

 1. 1. LUCENTUM1. DESCRIPCIÓ
 2. 2. Lucentum es sitúa en la part superior d’una elevació (tossal) de 38 m. d’altura al costat del mar, a 3,5 Kms del centre
 3. 3. Durant molt de temps aquest jaciment valencià va estar abandonat a la seua sort, en mans dels furtius expoliadors i dels agents atmosfèrics
 4. 4. L’enorme presiò urbanística i lesespeculacions inmobiliaries sovinthan estat també un impediment pera la conservació del jaciment,doncs, dissortadament, elsinteresos econòmics solen primaren lloc dels culturals
 5. 5. Malgrat tot, el jaciment s’ha salvat, i després de molts anys de treballs intensos i gràcies també a l’aposta inversora de l’Administració,s’ ha convertit en un espai públic cultural de primer ordre al nostre país.
 6. 6. Els romans solien triar llocs elevats onfundar les seues ciutats,per tal d’evitar possibles inundacionsi per a facilitar l’evacuació de lesaigües residuals.Al mateix temps tenien en compte lescondicionsclimàtiques i estratègiques de l’indret.
 7. 7. Els romans sovint desenvolupavenpoblats anteriors.Aquest és el cas de la ciutat romanaLvcentvm, construïda a partird’un poblat ibèric previ,i possiblement posterior a unassentament cartaginés.
 8. 8. Les primeres La ciutat romana excavacions tenía una extensió començaren als de 30.000 metres anys 30. quadrats, delsEn 1961 les ruïnes quals s’han foren declarades excavat 6500. monument històric.
 9. 9. Amb les recents excavacions en l’actualitat es poden veure i recòrrer els carrers que foren traçats fa 2000 anys !
 10. 10. La presió urbanística a fet que s’haja perdut la vista de referència al mar, degut a la tupida barrera arquitectònica que impedix l’arribada de la brisa marinatal i com la disfrutaven els antics pobladors
 11. 11. 2. EVOLUCIÒ HISTÒRICA
 12. 12. M. POPILIUS ONYXS DE SUO
 13. 13. Aquesta és l’etapa Acabada la 2ª guerra de majorPúnica, Roma es fa amb esplendor de lael control de la franja ciutat.mediterrànea. Apareixen A partir del 197 aC. personatges com Popil.li queLucentum s’integra en la contribueixprovincia d’Hispania amb la seuaCiterior. fortuna a Posteriorment queda construir un temple i unes termes
 14. 14. La primera ocupació del Tossal es remonta als s. V-VI aC. La ciutat começá a transformar-se durant el segle III a.C. La superficie habitada creix i es crea una fortificació mes potent. Les causes d’aquets canvis: la situació per la que travesa la península, la 2ª guerra púnica
 15. 15. També tenim com eltestimonis pompeiàd’altres Publi Fulviciutadans rics Asclas,procedents de quid’altres parts conservemde l’Imperi una làpida funerària
 16. 16. El nom Lucentum pot ser adaptació d’un topónim anterior ibèric. Coneixem, per exemple, el nom Akra Leuka, ciutat d’origen cartaginés, fundada per Amilkar (237 aC),tot i que no sabem si es tracta de la
 17. 17. El que sí pareix probable és la evolució posteriorde Lucentum a Alacant , a través de l’árab Laqant.
 18. 18. A finals del s. I comença unaèpoca de crisi i decadència queculminarà amb la despoblació afinals del s. III d.C.
 19. 19. Entre les causes d’aquesta crisiestá la coexistència propera d’unaaltra ciutat major, Ilici, colòniasituada en la via Augusta i ambaccès per mar, el portus Ilicitanus(actual Santa Pola).
 20. 20. Després d’haver estat abandonada durant segles, el solar d’aquesta ciutat en ruïnes fou utilitzat com cementeri islámic durant els s. VIII-XI.
 21. 21. 3. EDIFICIS I CONSTRUCCIONS
 22. 22. En Lucentum trobem alguns dels edificis i construccions característics de les ciutats romanes:Decumanus: carrer principal d’Est a Oest.
 23. 23. • Forum: centre vital de la ciutat• Thermae• Tabernae: espais usats com tendes o almacens
 24. 24. • Muri: rodejant la ciutat amb Torres i
 25. 25. Porta Oriental• Corredor amb una porta doble, formada per dos fulles paral.leles que s’ articulen sobre quatre pollegueres encara visibles, així com les carrilades al paviment fetes per les rodes dels carros.
 26. 26. Amb el pas del temps aquesta va perdre les seues funcions defensives es convertí simplement en una porta d’accés a la ciutat
 27. 27. Mosaic Tipus opus signinum:tesseles incrustades en morter amb fragments ceràmicsNo s’ha pogut associar a cap tipus d’edificació concreta.
 28. 28. Té una característica dels forums imperials:al contrari que en els republicans, presentava una porta d’entrada
 29. 29. No queden restes materials, llevat de dos llargs murs que delimiten una zona rectangular.
 30. 30. Termes de Popil.li baixant pel carrer de la necròpolistrobem les termes construïdes en part amb diners de Popil.li
 31. 31. El banc amb la inscripció del personatge trobada in situ es conserva al MARQ
 32. 32. Termes de la MurallaAl final del carrer de Popil.li es troben els banys públics,amb les parts característiques de les
 33. 33. • apodyterium En aquesta sala la gent es desprenia de la roba i es calçava adeqüadament per iniciar els banys
 34. 34. • Tepidarium Sala termal amb una banyera d’aigua tèbia, preparada per a que el cos s’aclimatara a la calor. En aquest espai es feien massatges amb olis perfumats.
 35. 35. • Caldarium En aquesta cambra, destinada als banys calents, tenia lloc la neteja del cos. La temperatura assolida era d’uns 50 graus
 36. 36. • Frigidarium Era una cambra freda, a temperatura ambient, que contenia una piscina d’aigua freda anomenada natatio. Les persones utilitzaven aquesta sala al final a fi de tancar els porus de la pell
 37. 37. També es poden observar les restes del sistema de calefacció: el forn, la cisterna
 38. 38. • i l’hypocaust
 39. 39. Tabernae Seguint pel carrer de Popil.li trobem les tabernae:tendes i llocs d’oci de l’època
 40. 40. Es conserven restes del sistema de tancament amb una canal on s’introduïen els taulons de fusta i amb una fulla abatible vers l’interior
 41. 41. En sentit contrari, en direcció nord i el carrer del forum trobem altres tabernae
 42. 42. i restes del sistema d’alcantarillat claveguera
 43. 43. Domus del peristilEn un cantò de la muralla sur.Amb un pati delimitat per sis columnes i una cisterna alimentada per l’aigüa de la pluja.
 44. 44. En la part nord hi ha tres cubicula o habitacions i davant del peristil (pati de columnes) tres sales : triclinium tablinium oecus
 45. 45. Muri
 46. 46. Turres
 47. 47. Les terracotes,ceràmiques i demés utensilis les trobareu al Museu VOBIS SALUTEM !

×