Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orientació famílies 15 16

404 views

Published on

Després l'ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Orientació famílies 15 16

 1. 1. ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL DELS ALUMNES D’ESO Conxi Sotelo Meri Miñano Barcelona, 9 de març de 2016
 2. 2. ÍNDEX • EL PROCÉS D’ORIENTACIÓ • AUTOCONEIXEMENT, MÓN ACADÈMIC I LABORAL • DOSSIER D’ORIENTACIÓ • POSSIBLES ITINERARIS • Batxillerat • CFGM • PFI • Ensenyaments de règim especial • GRAUS • MÓN LABORAL
 3. 3. EL PROCÉS D’ORIENTACIÓ TUTOR/A FAMÍLIA D.ORIENTACIÓ RECURSOS ADMINISTRACIÓ (WEB, SALÓ ENSENYAMENT, ETC.) XERRADES ESPECIALISTES, EXALUMNES, ETC.
 4. 4. El coneixement d’un mateix • Les meves aptituds i habilitats • La meva manera d’ésser • La meva escala de valors • La meva experiència escolar • Les meves preferències
 5. 5. Coneixement del món acadèmic • Informació sobre els estudis: • Itineraris (què puc fer?) • Contingut (en què consisteix?) • Duració (quants anys hi dedicaré?) • Centres (on puc estudiar?) • Cost (quan em costarà?) • Programes d'estades a l'estranger • Connexions (què puc fer després?) • Sortides (de què podré treballar?)
 6. 6. Coneixement del món laboral • EN QUE CONSISTEIX • CONDICIONS DEL TREBALL • REQUISITS APTITUDINALS • REQUISITS DE FORMACIÓ
 7. 7. DOSSIER D’ORIENTACIÓ QUESTIONARI: -AUTOCONEIXEMENT -INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
 8. 8. Com puc ajudar al meu fill a prendre una decisió? • La família és el millor acompanyant per transmetre els valors necessaris per l'elecció acadèmica i/o professional • Explicant-li com és el món del treball i compartint les pròpies experiències amb ell/a. • És clau participar i implicar-se en el procés de presa de decisions. • Estimulant la seva pròpia iniciativa.
 9. 9. Què hem de tenir en compte? • Característiques personals del noi/a. • Requisits de titulació, resultats acadèmics anteriors, àmbit geogràfic... • No idealitzar les professions i valorar les possibilitats de feina. • No deixar-se influir per les modes o l’opinió dels amics. • No sempre una nova professió és sinònim de feina assegurada. • Motivació.
 10. 10. POSSIBLES ITINERARIS
 11. 11. BATXILLERAT  Orientat a qui vulgui continuar estudiant (CFGS o Graus) Hi ha tres modalitats de batxillerat:  arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny i via d'arts escèniques, música i dansa),  humanitats i ciències socials,  ciències i tecnologia.  En finalitzar s’obté el títol de Batxillerat. Més informació: Descripció, continguts, fulls informatius...
 12. 12. CICLES FORMATIUS  Orientat a qui vulgui aprendre a desenvolupar una feina tècnica i accedir a treballar en un futur proper.  Existeixen dos nivells, de dos anys cadascun:  Els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)  Els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)  Hi ha vint-i-tres famílies diferents.  En finalitzar s’obté el títol de tècnic/a (als CFGM) o tècnic/a superior (als CFGS). • Més informació: Descripció, continguts, fulls informatius...
 13. 13. PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)  Els programes de formació i inserció (PFI) s'adrecen a joves que han acabat l'ESO i no n'han obtingut la titulació.  La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional.  Hi ha quinze perfils diferents.  La duració dels cursos és d’un any acadèmic. • Més informació: Descripció, continguts, fulls informatius...
 14. 14. Els ensenyaments postobligatoris: Ensenyaments de règim especial: de grau mig i superior T R E B A L L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA AMB títol de Graduat en educació secundària obligatòria (GESO) Professionals: D’esports, d'arts plàstiques i disseny TÈCNIC EN ... GRAU SUPERIOR: Arts plàstiques i disseny, ... TÈCNIC SUPERIOR EN ... Batxillerat Prova d’accés Prova d’accés GRAU UNIVERSITARI
 15. 15. Ensenyaments de règim especial de ... d’esports d’arts plàstiques i disseny de disseny de conservació i restauració de bens de música i dansa superiors d’art dramàtic Grau Mig Grau Mig De grau superior De grau superior De grau superior De grau superior De grau superior De grau superior ... superiors ... Els ensenyaments postobligatoris: Ensenyaments de règim especial: l’organització Professionals Més informació
 16. 16.  Són els primers estudis que es realitzen en accedir a la universitat. La finalitat d'aquests estudis és que l'estudiant obtingui una formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional.  Els títols de grau són de 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), que equivalen a un període mínim d'estudis de quatre anys.  En finalitzar s'obtindrà el títol de graduat/ada. Més informació: Descripció, continguts, fulls informatius... GRAUS
 17. 17.  Entorns professionals (Què he d’estudiar per fer de…)  Competències professionals (Què necessito per fer de…)  Orientació per a l’ocupació (Quina informació necessito…) Més informació MÓN LABORAL
 18. 18.  Sempre cal fer la preinscripció i la matrícula (atenció al calendari) :  Preinscripció: probablement a començament de juny  Matrícula: probablement a començament de juliol  Preferència:  Batxillerat: igual que a l’EI, EP i ESO  Cicles formatius de grau mitjà:  Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés al cicle.  Per a l'alumnat que accedeixi mitjançant la prova o el curs hi ha una reserva de plaça (%).  Si en presentar la sol·licitud l'alumne encara no ha completat els estudis, es considera la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten accedir-hi, llevat del que està cursant ( de 1r a 3r d’ESO). Com funciona la preinscripció?
 19. 19.  En el batxillerat: si un alumne suspèn l’avaluació ordinària (juny) ha de confirmar que vol la plaça. Si aprova al setembre, es matricularà al setembre. Si no, perdrà la plaça.  En Grau Mig: si no aprova al juny, perd la plaça.  A més, hi ha uns percentatge de reserva segons la via d’accés a GM i GS Com funciona la preinscripció?

×