Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introducció A La Web 2.0

567 views

Published on

Published in: Technology, Design
  • Be the first to comment

Introducció A La Web 2.0

  1. 1. WEB 2.0: CONCEPTES BÀSICS
  2. 2. <ul><li>Web 1.0: </li></ul><ul><li>Pocs “autors”, que tenen coneixements avançats de programació web. </li></ul><ul><li>Molts “consumidors”, que es limiten a observar els continguts, sense poder-hi participar. </li></ul><ul><li>Web 2.0: </li></ul><ul><li>El protagonisme es desplaça cap a l’usuari, que es converteix alhora en “productor” i “consumidor” de continguts. </li></ul><ul><li>És el que es coneix com “prosumer” ( prosumidor ) </li></ul><ul><li>No cal tenir cap coneixement de programació web per tenir presència al web. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Web 1.0: </li></ul><ul><li>Aplicacions d’escriptori: Si volem fer servir qualsevol programa l’hem d’instal·lar al nostre PC. </li></ul><ul><li>Web 2.0: </li></ul><ul><li>Aplicacions en línia: Només necessitem una connexió a Internet per utilitzar molts programes. Els programes s’executen al servidor, no al nostre PC. </li></ul><ul><ul><li>Editors fotogràfics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programes ofimàtics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conversors de fitxers. </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>Web 1.0: </li></ul><ul><li>Els programes informàtics tenen un cicle d’actualització finit. </li></ul><ul><li>Web 2.0: </li></ul><ul><li>La “beta” contínua: Els programes mai deixen d’actualitzar-se i millorar. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Web 1.0: </li></ul><ul><li>La classificació de continguts la fa l’”expert” ( taxonomia ), basant-se en directoris. </li></ul><ul><li>Web 2.0: </li></ul><ul><li>La classificació de continguts la fa l’usuari ( folcsonomia ), mitjançant “etiquetes” (tags) totalment horitzontals. </li></ul>

×