Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El potencial del web 2.0 i les xarxes socials pel nostre negoci

706 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El potencial del web 2.0 i les xarxes socials pel nostre negoci

 1. 1. El potencial del web 2.0 i les xarxes socials pel nostre negoci
 2. 2. De què parlem quan parlem de: Situem-nos <ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Xarxes socials </li></ul>
 3. 3. Web 2.0 Amb el concepte Web 2.0 subratllem un canvi de paradigma sobre la concepció d'Internet i les seves funcionalitats, que ara abandonen la seva marcada unidireccionalitat i s'orienten més cap al fet de facilitar la màxima interacció entre els usuaris i el desenvolupament de les xarxes socials (tecnologies socials) on poden expressar-se i opinar, recopilar i compartir continguts, col·laborar i crear coneixement (coneixement social). O'Reilly
 4. 4. Xarxes socials Les xarxes socials virtuals poden ser verticals (segmentades, per públics concrets) o horitzontals (generalistes) Una xarxa social és un grup de persones connectades entre si, per algun interès comú . Les xarxes socials virtuals són eines que han permès traslladar a la Internet les relacions, potenciant-les al llarg del temps i l'espai .
 5. 5. Parlem-ne <ul><li>Què en sabem? </li></ul><ul><li>Què ens interessa? </li></ul><ul><li>Com ens pot ajudar a nivell professional? </li></ul><ul><li>Quina és la nostra relació actual amb la web 2.0 i les xarxes socials? </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Conversar
 7. 8. Vendre
 8. 9. Promocionar-nos
 9. 10. Fer-nos visibles
 10. 11. Comunicar
 11. 12. Crear comunitat
 12. 13. Conèixer i donar-se a conèixer
 13. 14. Networking
 14. 15. Valor afegit
 15. 16. Treball col·laboratiu </li></ul>Possibilitats
 16. 17. <ul><li>Blog
 17. 18. Microblogging
 18. 19. Xarxes socials
 19. 20. Eines de treball col·laboratiu
 20. 21. Missatgeria instantània
 21. 22. Compartir multimèdia </li></ul>Eines
 22. 23. I tot això... a quin preu? Costos
 23. 24. <ul><li>Per on comencem?
 24. 25. Quines eines usar?
 25. 26. Qui ho gestionarà? </li></ul>Estratègia
 26. 27. <ul><li>Valorar la qualitat per sobre de la quantitat (millor 100 seguidors de valor que 1.000 d'inactius) </li></ul>Cal tenir present <ul><li>La gestió d'aquestes eines requereix temps (cost i paciència) </li></ul><ul><li>L'usuari no és un simple consumidor </li></ul><ul><li>Més enllà d'Internet encara hi ha vida </li></ul>
 27. 28. <ul><li>Moninas
 28. 29. El Desguace
 29. 30. Grec
 30. 31. Ciberteka
 31. 32. Sant Feliu Innova </li></ul>Casos
 32. 33. Moninas www.mismoninas.com
 33. 34. El Desguace Tot un llibre creat a la web 2.0 www.inspectorpool.es
 34. 35. GREC resolució de conflictes: el dia a dia d'una entitat sense ànim de lucre i les noves tecnologies
 35. 36. A nivell de comunicació externa , l'entitat compta amb: <ul><li>2 webs: grecxarxa.org i mediatk.cat
 36. 37. www.facebook.com/grecxarxa
 37. 38. www.youtube.com/grecxarxa
 38. 39. Butlletí electrònic </li></ul>A nivell de comunicació interna , utilitzen: <ul><li>Google Calendar (el personal està repartit arreu de Catalunya)
 39. 40. Google Docs </li></ul>
 40. 41. Ciberteka: treballant col·laborativament a la xarxa
 41. 42. Sant Feliu Innova a la Xarxa A nosaltres ens encantarà comptar amb tu . <ul>Twitter @santfeliuonline Blog www.santfeliu.cat/innova Linkedin Grup: Xarxa social d'innovació Moodle www.santfeliu.cat/eva </ul>Vols formar part d'aquesta xarxa social ?
 42. 43. Mar Cots @ciberteka www.facebook.com/ciberteka [email_address] Gràcies

×