Advertisement

Ziidaina attiistiiba un audzinaashana

 1. Bērna attīstība un audzināšana zīdaiņa vecumposmā Asoc.prof. Jānis Dzerviniks
 2. Vispārīgs raksturojums • Zīdaiņa attīstības periods ir pirmais cilvēka dzīves gads. • Tikko piedzimušam bērnam ir visi dzīvei vajadzīgie orgāni, taču tie vēl ir tik maz attīstīti, ka viņš ir bezpalīdzīgāks par daudzu dzīvnieku pēcnācējiem.
 3. Vispārīgs raksturojums • Zīdainim ir organiskas vajadzības, kuras ir jāapmierina, lai saglabātu dzīvību (vajadzība pēc ēdiena, dzēriena, miega, noteiktas vides temperatūras. • Ja tiek apmierinātas organiskās vajadzības, bērnam ir labs un mierīgs noskaņojums, laba ēstgriba, ciešs miegs.
 4. Vispārīgs raksturojums • Bērnu nervu darbības īpatnības atklājas jau pirmajās dzīves dienās. • Zīdaiņi ievērojami atšķiras viens no otra: viens iemieg ātri un viegli, cits – ar grūtībām, viens uzvedas mierīgi, bet otrs var bieži būt uztraukts, var ātri sākt smieties un raudāt.
 5. Vispārīgs raksturojums • Bērnam ir vajadzība pēc saskarsmes ar pieaugušajiem. Laika gaitā tā diferencējas. • Sākumā vecāki apmierina bērna organiskās vajadzības, turpretī vēlāk bērns jau tiecas pēc cita veida kontaktiem (vēlas, lai ar viņu rotaļājas, sarunājas, lasa, dzied viņiem priekšā u.c.)
 6. Vispārīgs raksturojums • Zīdaiņa vecumā bērnam ir vajadzība pēc kustībām, vēlāk aktīvas darbošanās ar priekšmetiem, tas visnotaļ sekmē viņa domāšanas attīstību. • Bērna rakstura veidošanā liela loma ir paradumiem, ka saistīti ar režīma, higiēnisko prasību patstāvīgu izpildi (piemēram, laikā aizmigt, ēst u.c.).
 7. Vispārīgs raksturojums • Bērns pauž prieka izpausmes ar smaidu 3.- 5. nedēļā. • 2.-3. mēnesī bērns jau skaļi pauž savu prieku, izdara enerģiskas kustības ar rokām un kājām. • 4 mēnešu vecumā bērns sāk balsī smieties, pauž savu pieķeršanos cilvēkiem.
 8. Vispārīgs raksturojums • Ja zīdaiņa vecuma periodā rūpējas tikai par bērna bioloģisko vajadzību apmierināšanu, bet nevingrina topošā cilvēka nervu sistēmu un psihiskās norises, var ievērojami aizkavēties bērna psihiskā attīstība.
 9. Fiziskā attīstība un audzināšana • Jaundzimuša bērna ķermeņa masa ir vidēji 3200-3600g, garums – 48-54cm. • Bērna augums 1 gada vecumā palielinās par 25cm un ķermeņa masa trīskāršojas. • Pirmajā dzīves mēnesī vēlama ēdināšana 6-7 reizes dienā (ar nakts pauzi 6 stundas), miegs – 19-20 stundas diennaktī. • Gada vecumā bērns ēd 4-5 reizes dienā un guļ apmēram 15 stundu.
 10. Fiziskā attīstība un audzināšana • Pirmie piena zobi bērnam parādās 6.-8. dzīves mēnesī (apakšējie priekšējie zobi), gada vecumā bērnam ir vidēji 8 zobi (4 augšā un 4 apakšā). • Normāla fiziskā attīstība ir atkarīga no pareizas bērna kopšanas un ēdināšanas, no apkārtējās vides tīrības, no režīma.
 11. Fiziskā attīstība un audzināšana • Būtiski ir sekmēt zīdaiņa kustību attīstību. • Līdz 2 mēnešu vecumam bērnam pietiek ar to kustību daudzumu, ko viņš izdara kliedzot, ēdot, spārdoties. • Vēlāk nepieciešams papildus vingrināt bērna rociņas un kājiņas, masēt bērnu (sākumā glāstošā masāža, vēlāk no 3 mēnešu vecuma var izmantot citus masāžas veidus: berzēšana, spaidīšana).
 12. Fiziskā attīstība un audzināšana • Bērnu ir vēlams norūdīt. To sekmē svaigs gaiss, ūdens un saule. • Bērnam ir nepieciešamas pastaigas svaigā gaisā, gaisa peldes (sākotnējā istabas temperatūra +22 grādi), vannošana ik dienas (pirmajā pusgadā 4-5 minūtes), norīvēšana, sauļošana pēc 6 mēnešu vecuma un konsultācijas ar ārstu. • Bērna apģērbam ir jāatbilst gadalaikam, lai bērns nebūtu pārkarsis, lai tas neapaukstētos.
 13. Fiziskā attīstība un audzināšana • 1 mēnesi vecs bērns, kuru uz īsu brīdi noliek uz vēdera, sāk celt galvu, pēc vingrināšanās reizēm viņš spēj galvu īsu brīdi turēt paceltu. • 3. mēnesī bērns pats sāk apvelties no vēdera uz muguras, guļot uz vēdera, celties uz elkoņiem. • 4. mēnesī bērns ceļas sēdus, aptausta ar rokām priekšmetus. • 5. mēnesī bērns apveļas uz vēdera, uz sāniem un sāk, ar kājām atgrūzdamies, rāpot.
 14. Fiziskā attīstība un audzināšana • 6-7 mēnešu vecumā bērns jau rāpo patstāvīgi un ceļas sēdus. • Sēžot bērns iemācās saskaņot acu un roku darbību, kas veicina telpas uztveres attīstību. • 7-8 mēnešus vecs zīdainis, pieturēdamies pie gultas vai krēsla, pieceļas kājās un, ja viņu zem abām padusēm atbalsta, sper pirmos soļus. • Pirmā dzīves gada beigās bērns sāk patstāvīgi spert pirmos soļus, iet kājām.
 15. Intelektuālās audzināšanas sākumi • Jāsāk attīstīt zīdaiņa maņu orgānus. - Sekmēt bērna dzirdes attīstību – pieaugušo runas, grabulīšu un citu priekšmetu skaņu, dabas skaņu un mūzikas klausīšanās. - Vingrināt bērnu koordinētai priekšmetu uztverei – dzirdēt skaņu un redzēt skaņas avotu, redzēt rotaļlietu un aptaustīt to. - Attīstīt bērna garšu un ožu.
 16. Intelektuālās audzināšanas sākumi • Jāsāk attīstīt zīdaiņa domāšanu. - Mācīt bērnu novērot priekšmetus, saskatīt to pazīmes, salīdzināt tos. - Mācīt bērnu koncentrēti skatīties un klausīties. - Mācīt bērnu atšķirt darbības, izpildīt tās – sēsties, atsveicināties, sasist plaukstas u.c. - Veicināt vairāku prasmju apguvi – ielikt, izņemt priekšmetus, noņemt vai uzvērt ripiņas, likt klucīšus, barot lelli u.c.
 17. Intelektuālās audzināšanas sākumi • Sekmēt bērna valodas attīstību. - Mācīt bērnu klausīties pieaugušo valodā. - Stimulēt bērnu, lai viņš atdarinātu pieaugušo runu, atšķirtu balss intonāciju, atsevišķas skaņas un vārdus. - Stimulēt bērnu runāt līdzi pieaugušajiem.
 18. Intelektuālās audzināšanas sākumi • Bērna valodas attīstības galvenie posmi: - 3-4 mēneši – bērns veido kakla skaņas; - 5 mēneši – izrunā dažus patskaņus; - 5-6 mēneši – izrunā atsevišķus vārdu savienojumus (dūdo); - 7-10 mēneši – izrunā vārdu atsevišķas zilbes; - 12 mēneši – bērna aktīvajā runā ir ap 10- 12 vārdiem, pasīvajā runā – 20-30 vārdu.
 19. Tikumiskās audzināšanas sākumi • Bērna saskarsmē ar ģimenes locekļiem nepieciešams rosināt tuvību, pieķeršanos viņiem. • Otrajā pusgadā bērns labi atšķir pazīstamu, tuvu cilvēku no nepazīstama, sveša cilvēka. Bērnam ir raksturīga vajadzība pēc kontakta ar ģimenes locekļiem.
 20. Tikumiskās audzināšanas sākumi • Nepieciešams respektēt bērna tieksmi darboties, rosināt viņu iesaistīties pieaugušo darbā un vecākiem paust savu prieku par bērna darbošanos. • Bērna attīstību vēlami ietekmē tāda pieaugušā un bērna kopīga darbība, kas rosina zīdaiņa interesi par apkārtni, veido viņā emocionālu un aktīvu attieksmi pret to.
 21. Tikumiskās audzināšanas sākumi • Zīdaiņa vecumā ir jāradina bērnu apgūt atsevišķas elementāras uzvedības prasības (atsveicinoties pamāt ar rociņu, reaģēt uz pieaugušo norādījumiem ēdienreizēs, gulētiešanas laikā u.c.), jāmāca viņu izpildīt pieaugušo prasības, aptvert, ko nozīmē vārdi, piemēram, vajag, nedrīkst, drīkst. • Pirmajā dzīves gadā bērna saprātīgu darbošanos, viņa organizētības veidošanu sekmē pareizs dienas režīms.
 22. Estētiskās audzināšanas sākumi • Bērna personības veidošanā liela nozīme ir viņa estētiskajai audzināšanai, kas ir cieši saistīta ar intelektuālo attīstību – ar uztveres, atmiņas, uzmanības, valodas attīstību. • Iepazīstinot bērnu ar apkārtni, ar mūziku, dziesmu, izteiksmīgu runu, nepieciešams mācīt bērnu priecāties par skaisto, veidot viņā estētiskās jūtas un sākotnējās prasmes – manipulēt ar zīmuli pa papīru, piebalsot pieaugušajiem dziedot dziesmu, lasot dzejolīti u.c.
Advertisement