Successfully reported this slideshow.

Exhibition

0

Share

Loading in …3
×
1 of 23
1 of 23

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Exhibition

 1. 1. LiTTLE STEPS TO THE TRANSiTiON PETiTES PASSES CAP A LA TRANSiCiÓ
 2. 2. NO CAL MATAR MOSQUES A CANONADES IT’S NOT NECESSARY TO KiLL LOADS OF FLiES És millor prevenir l’entrada de mosques o altres insectes que matar-los amb insecticida. D’aquesta manera no danyem ni els insectes ni a nosaltres mateixos. It’s better to prevent the flies’ entrance than killing them with insecticides. That way we don’t damage insects or ourselves.
 3. 3. UNA FESTA PER A LA TERRA A PARTY FOR THE EARTH Use renewable plastic glasses or hired dishes. Party doesn’t mean chaos in energy and resources. Utilitzeu gots de plàstic reutilitzables o vaixella de lloguer. Festa no vol dir disbauxa quant a recursos i energia.
 4. 4. GAUDEiX D’UNA BONA DUTXA! Vés a la ferreteria i compra l’aparell necessari per aconseguir el mateix confort amb menys consum d’aigua. HAVE A GOOD SHOWER! Go to the ironmonger’s and buy the necessary equipment to get the same comfort with lower water consumption.
 5. 5. NÚVOLS NEGRES? Fes vacances a lloc propers i reduiràs les emissions de CO2. Pensa-t’ho abans d’agafar l’avió, el transport que emet més CO2 comparat amb altres maneres de viatjar. BLACK CLOUDS? Go on holidays to nearby places and you’ll reduce the CO2 emissions. Think before taking a plane, the way means of transport that emits lots of CO2 compared to other.
 6. 6. CARREGA i LLEST! RECHARGE AND GO! Unplug battery chargers when you aren’t using them. Chargers consume energy even when they are not connected to a device. Desendolla els carregadors de la bateria quan no l’utilitzis. El carregador consumeix energia ni que no estigui connectat a cap aparell.
 7. 7. AMB UN BON ENDOLL NO N'Hi HA PROU Desendolla els aparells quan no els facis servir: llums, ordinador, tele, ràdio. Reduiràs el consum elèctric. A GOOD PLUG iS NOT ENOUGH Switch things off! When you are not using them turn off lights, computers, TVs and radios. You will reduce the electrical consumption.
 8. 8. L’OLi DELS CALAMARS A LA ROMANA AL TEU COTXE Recicla l’oli i pots obtenir un combustible alternatiu als derivats del petroli. THE OiL OF BATTERED SQUiD TO YOUR CAR Recycling the cooking oil we can get an alternative fuel to crude oil derivatives.
 9. 9. MODA DE SEGONA MÀ Vés a les botigues de roba de segona mà, porta-hi les peces que no vulguis i emporta’t les que més t’agradin. SECOND-HAND FASHiON Go to the second-hand clothes shop; bring the clothes that you don’t like and take home the ones that you like best.
 10. 10. IL·LUMiNA’T AMB EL 965 Utilitza llums de baix consum del codi 965 i tindràs una llum natural i al mateix temps estalviaràs energia. LiGHTEN WiTH THE 965 Use low consumption light bulb with the code 965, and you will have a similar natural light and at the same time you will save energy.
 11. 11. DE L'HORT AL CiSTELL Consumeix productes locals, naturals i frescos, i podràs gaudir d'una dieta sana i equilibrada. FROM THE ORCHARD TO THE BASKET Have local, natural and fresh products and you’ll enjoy a healthy and balanced diet.
 12. 12. DESCONGELA' T Compra frigorífics NO FROST i en un any evitaràs l’emissió de 240kg de CO2 a l'atmosfera. CHiLL OUT Buy NO FROST fridge and in a year, you will avoid 240kg of CO2 to go to the atmosphere.
 13. 13. REDUïM LA NOSTRA La petjada ecològica PETJADA ECOLÒGiCA demostra que vivim més enllà dels límits del planeta. Això ens ajuda a triar un estil de vida més compatible amb la terra. REDUCE OUR ECOLOGiCAL FOOTPRiNT The ecological footprint shows that we are living beyond the limits of the planet. This fact helps us to choose a more compatible lifestyle with the earth.
 14. 14. SEMBRA, QUE ALGUNA COSA EN QUEDA Conreem plantes comestibles sense fertilitzants ni plaguicides al nostre balcó o jardí. És senzill, tot i que requereix motivació i una mica de tècnica. SOW, SOMETHiNG WiLL BE LEFT Let’s grow edible plants without fertilizers or pesticides in our balcony or garden. It is simple, it only requires a bit of motivation and technique.
 15. 15. AMUNT i AVALL: COM, QUAN i PER QUÈ? El cost del transport terrestre és de 49000 milions d’euros anuals. El transport és responsable de més d’una quarta part de les emissions de CO2. Per tant agafa una bici o el transport públic! UP AND DOWN: HOW, WHEN AND WHY? Land transport costs 49000 millions of euros a year. Transport is the responsible of more than a quarter of the CO2 emissions. So, ride your bicycle or use the public transport!
 16. 16. QUE NO ET RENTiN EL CERVELL Renta amb aigua freda i estalviaràs el 80% de l’energia. A més, reduiràs les emissions de CO2 a l’atmosfera. DON’T GET YOUR BRAiN WASHED! Wash in cold water and you will save 80 % of the energy. You will also reduce CO2 emissions into atmosphere.
 17. 17. Utilitzem un milió de bosses de POSA FLOCS DE COTÓ plàstic per minut. Produir 5 A LA TEVA ViDA bosses suposa l’emissió d’un quilogram de CO2. Per tant, porta la cistella o una bossa reutilitzable i al supermercat digues  « No, gràcies ». PUT COTTON FLAKES iN YOUR LiFE We use one million of plastic bags per minute. Producing 5 bags means one kilogram emission of CO2. For this reason, use a basket or a reusable bag and say: “No, thank you” at the supermarket.
 18. 18. FEM UN BON PAPER D’ UNA VEGADA! El paper reciclat i el paper verge tenen la mateixa utilitat i qualitat. Es llença més de la meitat del paper. No imprimeixis documents innecessaris, comunica’t electrònicament i recicla bé. LET’S PLAY A DECiSiVE ROLE ONCE AND FOR ALL! The recycled paper and the virgin paper have the same use and quality. Lots of paper is wasted. Eliminate unnecessary prints, communicate through e-mail and recycle well.
 19. 19. PROSPERiTAT SENSE CREiXEMENT Volem un estil de vida menys materialista, amb temps per pensar, estar amb la família, ajudar els veïns, fer coses per a nosaltres mateixos, comprar productes locals, intercanviar el que ens calgui,… i no volem treballar només per gastar. PROSPERiTY WiTHOUT GROWTH We want a less materialistic lifestyle, with time to think, be with the family, help neighbours, do things for ourselves, buy local products, exchange what we need,… and we don’t want to work only to waste.
 20. 20. Si, caminant, pots estalviar-te un viatge en cotxe, fes-ho. Observaràs més coses del món i estaràs en forma. CAMiNA ! WALK ! If you can save a car trip by walking, then do it ! You will get to see a lot more of the world and you will keep fit.
 21. 21. Cadascú de nosaltres, per mitjà de petits gestos, contribueix a crear el futur. La participació és un element clau del sistema democràtic. JUNTS PODEM FER ALL EL CANVi TOGETHER NOW! Each of us, through little actions, contributes to create the future. Participation is a key element in a democracy.
 22. 22. HO VEiG CLAR Pinta de colors clars la teva casa i aprofitaràs millor la llum natural. Ajudaràs a reduir les emissions de CO2. LET iT BE LiGHT Paint your house in light colours and you’ll make better use of natural light, and help to reduce CO2 emissions.
 23. 23. UTiLiTZA PRODUCTES 100% NATURALS Si VOLS UNA ViDA i UN MÓN SANS Molts productes de neteja són nocius pel medi ambient i per la nostra salut. Hem d’utilitzar productes ecològics i remeis casolans per netejar les nostres cases. USE 100% NATURAL PRODUCTS iF YOU WANT A HEALTHY LiFE AND WORLD Most cleaning products damage the environment our health. We should use ecological products and home remedies to clean our homes.

×