Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La terra en l'univers

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La terra en l'univers

 1. 1. Unitat 2. La Terra a l’univers 1.La Terra com a planeta 2.El moviment de translació 3.El moviment de rotació 4.La Lluna i els seus moviments 5.Els eclipsis i les marees 6.Les capes de la Terra i els seus recursos
 2. 2. 1. La Terra com a planetaLa Terra és un planera amb forma d’esfera aplatada pels pols. Podem dividirimaginàriament la seua superfície amb: Paral·lels. Divideixen la superfície terrestre horitzontalment. El més important es l’equador, que divideix la Terra en hemisferi nord i sud. Per a localitzar un punt sobre un parlem de latitud, angle que ens separa de l’equador cap al sud o cap al nord. Meridians. Semicercles perpendiculars a l’equador, van de pol a pol i el més important és el de Greenwich. Per a localitzar un punt sobre un meridià parlem de longitud, que és l’angle a l’est o la l’oest que ens separa d’aquest meridià.
 3. 3. Per a localitzar un punt a la superfície terrestre, com fan per exemple elsnavegadors de GPS, emprarem una coordenada de latitud i una de longitudsimultàniament.
 4. 4. 2. El moviment de translacióCom ja saps, la Terra es trasllada al voltant del Sol en sentitcontrari a les busques del rellotge en una òrbita el·líptica. El tempsque tarda a fer-ho es l’any.
 5. 5. La Terra es trasllada al voltant delSol descrivint una òrbita plana querep el nom d’eclíptica SOL Tarda exactamente 365,2622 dies (un any)
 6. 6. El moviment de translació terrestre té aquestescaracterístiques: 1. L’eix de rotació està inclinat 23,5º respecte del pla de translació. 2. El Sol no se troba en el centre de l’òrbita que fa la Terra, que és el·líptica. Per això, la distància Terra-Sol no és sempre la mateixa.
 7. 7. La distància Terra-Sol varia segons dates: Data Distància 152.100.000 Km (máxim)Finals de juny AFELIFinals de 147.100.000 Km (mínim)desembre PERIHELIFinals de març- 149.600.000 Km (mitjana)setembre
 8. 8. ESTACIONS A L’HEMISFERI NORDVelocitat de translació:107.000 Km/h 21 de març Equinocci de primavera SOL21 de juny 22 de desembreSolstici d’estiu Solstici d’hivern 22 de setembre Equinocci de tardor
 9. 9. 21 de juny Pol Nord Solstici d’estiu Hemisferi Nord: estiu Els raigs són més perpendiculars en l’hemisferi nord Hemisferi Sud: hivern Pol Sud 22 de desembre Solstici d’hivern Pol Nord Hemisferid Nord: hivernEls raigs sónmés obliquusa l’hemisferi nord Hemisferi Sud: estiu Pol Sud
 10. 10. Zonas Díade 6 mesesastronómicas Noche de 6 meses
 11. 11. La succesió de les estacions és resultat de:• El moviment de la Terra al voltant del Sol.•La inclinació de l’eix de rotació de la Terra. Els raigs són més Verano perpendiculars a la Invierno superficie terrestre Inclinant el termómetre la temperatura és menor Mayor temperatura
 12. 12. El Sol el veiemmés baix en elcel quan éshivern.
 13. 13. 3. El moviment de rotacióJa hem vist que la Terra gira al voltant del seu propi eix, d’oest a est, i ambuna inclinació de 23,5 º respecte de la seua òrbita de translació.Com a conseqüència del moviment de rotació, existeixen a la Terra els dies iles nits.
 14. 14. Movimiento de rotación de la Tierra: el día y la noche: Tarda 24 horas cada rotación completa Polo Norte (Imágenes como si el eje de rotación no estuviese inclinado) Vista Luz solar lateral noche día Oeste Este La Tierra rota enLa sentido contrario aTierra las agujas del relojrota de Polo SurOeste aEste Polo Norte noche día Vista desde el Polo Norte
 15. 15. 3. El moviment de rotacióJa hem vist que la Terra gira al voltant del seu propi eix, d’oest a est, i ambuna inclinació de 23,5 º respecte de la seua òrbita de translació.Com a conseqüència del moviment de rotació, existeixen a la Terra els dies iles nits.Des de la Terra ens sembla que el Sol es mou (encara que som nosaltres elsque ho fem): ix per l’est i es fica per l’oest, igual que la Lluna.
 16. 16. Movimiento de rotación de la Tierra: el día y la noche: Tarda 24 horas cada rotación completa Polo Norte (Imagen como si el eje de rotación no estuviese inclinado) Vista Luz solar lateral noche día Oeste EsteLa Aunque nos parezca que el SolTierra se mueve, no es así. En realidadrota de Polo Sur nos movemos nosotros.Oeste aEste El Sol se levanta por el Este y se pone por el Oeste Este o Oeste o Levante Poniente S E O 89 N
 17. 17. 3. El moviment de rotacióJa hem vist que la Terra gira al voltant del seu propi eix, d’oest a est, i ambuna inclinació de 23,5 º respecte de la seua òrbita de translació.Com a conseqüència del moviment de rotació, existeixen a la Terra els dies iles nits.Des de la Terra ens sembla que el Sol es mou (encara que som nosaltres elsque ho fem): ix per l’est i es fica per l’oest, igual que la Lluna.Degut a aquest fet totes les zones de la Terra veiem el Sol en diferentsposicions, per la qual cosa tenim diferents zones: hi han fusos i zoneshoràries, que determinen quina hora es en cada lloc.
 18. 18. Com no té atmosfera, el cel es veu negre des de la superfície 4. La Lluna i els seus moviments lunar, inclús de dia.Como la Lluna noté atmosfera, nostre satèl·lit, i te les següents característiques: La Lluna és el noestàNo te llum pròpia, si la veiem és per que reflecteix la llum del Sol  protegida  No impactescontra té atmosfera, per la qual cosa està plena de cràters, té temperaturesde  La seua superficieno hi ha erosió ni hi ha cap soroll en ella extremes, meteorites. té, a més dels cràters, “mars” i muntanyes  En ella la gravetat és molt més baixa que a la Terra
 19. 19. La TerraLa Lluna
 20. 20. Primeres fotos reals de la superficie llunar presespels astronautes de la Misió Apollo
 21. 21. Com el període de rotació llunar es de 28 dies y el de traslació al voltant de la Terra també es de 28 dies, sempre veiem la mateixa cara de la Luna.Terra vistades del Pol Cara oculta Nord de la Lluna La Lluna vista des de el seu Pol Nord Cara visible de la Luna
 22. 22. La Lluna té diferents fases, que es com podem vore-la desde la Terra: Així la veiem des de la Terra
 23. 23. Ací és de iía Plànol de la eclíptica Pol Nord LLum solar SOL 5,15º Lluna La cara oculta Lluna plena s’ilumina, però no la nova Ací es de veiem Plànol de la nit órbita lunar La La Lluna plena es veu Lluna nova no la? Luna veiem de nit perquè ens mostra la cara llena no perque la llum del il·luminada. Sol es reflecteix en su superficie.
 24. 24. quartLes creixentfasesde la Llum solarLluna nit enfosquir diaLluna Polo Llunaplena Norte nova albada Quart minvant
 25. 25. quartRecorda: creixent creixent Llum solar nit enfosquir dia Pololluna Norte llunaplena nova albada cuarto minvant menguante
 26. 26. 5. Els eclipsis i les mareesUn eclipsi és quan un astre queda ocult total o parcialment per un altre.Els eclipsis poden ser de Sol o de Lluna: Eclipsi de Lluna Eclipsi de Sol La Lluna queda oculta El Sol queda ocult La Terra s’interposa La Lluna s’interposa entre el Sol i Lluna entre el Sol i Terra
 27. 27. Eclipsi solar Sol La Llunaentre el Sol i la Terra Ací el veiem des de la Terra
 28. 28. Eclipsi solar Penombra Ombra Eclipsi total de Sol Ombra Eclipsi parcial de Sol Així el voriem a l’espaci Així lo vemos desel veiem a la Terra
 29. 29. En l’eclipsi lunar la Terra s’interposa entre lluna i elSol, projectant-li la seua ombra, i enfosquint la Lluna que estarà en fase de Lluna plena.
 30. 30. Les marees són ascensos i descensos periòdics del nivell de la mar, produïts per la força d’atracció que exerceix la Lluna sobre la Terra L’aigua puja a la màxima altura (plenamar) i a les sis hores a la mínima (baixamar), i així succesivament.
 31. 31. Les marees poden ser vives, sis’ajunta l’atracció gravitatòria de Sol i Lluna (lluna plena i nova),on la variació de nivell de l’aigua és molt més gran. Les marees també poden sermortes, quans Lluna i Sol fan un angle de 90º (quart creixent i minvant); les seues forcesd’atracció es “contraresten” i les variacions de nivell no són tan grans.
 32. 32. 6. Les capes de la Terra i els seus recursosPodem considerar que la Terra té 4 capes: 1. Atmosfera: formada per l’aire 2. Hidrosfera: formada per l’aigua 3. Biosfera: formada pels éssers vius 4. Geosfera: formada per les roques. Formada per 3 capes:escorça, mantell i nucli
 33. 33. Mantell Nucli externAtmosfera L’escorça és més prima que Escorça Nucli intern la pell d’una poma
 34. 34. Nucli intern Nucli Nucli extern Mantell Escorça HidrosferaAtmósfera
 35. 35. De totes aquestes capes obtenim recursos, és molt important que no elsesgotem. Per això hem de emprar-los de manera responsable: això és el desenvolupament sostenible
 36. 36. Recorda que tens animacions interactives per a repassar tot eltema en el bloc del departament, seguint aquest enllaç: ANIMACIONS TEMA 2

×