Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Building communities

761 views

Published on

Presentatie workshop 'Building Communities' | symposium Welzijn met Social Media

Frits Sieswerda
Sanne Gaastra

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Building communities

 1. 1. 3 februari 2011 Sanne Gaastra Frits Sieswerda
 2. 2. <ul><li>@welzijnmet </li></ul><ul><li>#welzijnmet </li></ul>
 3. 3. <ul><li>online communities als nieuw beleidsinstrument en communicatiemiddel </li></ul><ul><li>ervaringen vanuit Jonge Friezen Foarút </li></ul><ul><li>discussie adhv casus </li></ul>
 4. 9. <ul><li>“ Een virtuele plek waar mensen met gemeenschappelijke kenmerken bij elkaar komen, om elkaar direct of indirect te helpen in het verwezenlijken van doelen, verwachtingen en activiteiten door middel van het delen van informatie en ideeën, waarmee zij bijdragen aan het duurzaam ontwikkelen van een gemeenschap”. </li></ul>
 5. 16. Succesverhalen
 6. 17. <ul><li>ALLEEN </li></ul><ul><li>community moet van waarde zijn voor het individu </li></ul><ul><li>SAMEN </li></ul><ul><li>waarde moet toenemen als bezoeker gaat delen </li></ul><ul><li>REST </li></ul><ul><li>optelsom van activiteiten moet ook waarde hebben voor passieve bezoeker </li></ul>gratis PDF! http ://bit.ly/24dxPw
 7. 18. Participatieladder Forrester
 8. 19. <ul><li>Meelezen </li></ul><ul><li>Ideeën voten/raten </li></ul><ul><li>Comment, review, foto, video achterlaten </li></ul><ul><li>Meedoen aan inhoud </li></ul><ul><li>Suggesties doen voor verbetering </li></ul><ul><li>Fysiek meedoen hoogste doel? </li></ul>
 9. 20. <ul><li>Help! Krimp! </li></ul><ul><li>Nieuwe impulsen voor Noord-Fryslân </li></ul><ul><li>Kwalitatief onderzoek wonen, welzijn, weten en werk </li></ul><ul><li>Dromen vangen </li></ul><ul><li>Voor jongeren door jongeren </li></ul><ul><li>meer info: www.jongefriezenfoarut.nl </li></ul>
 10. 21. <ul><li>Input van 500 jongeren uit 10 gemeenten </li></ul><ul><li>Jongerenagenda voor de toekomst </li></ul><ul><li>Symposium met 150 deelnemers </li></ul><ul><li>10 dromen hebben eigenaar </li></ul><ul><li>http :// www.jongefriezenfoarut.nl </li></ul><ul><li>http :// www.jongefriezenfoarut.nl /jongerenagenda </li></ul>
 11. 22. <ul><li>Vormen van community Jonge Friezen Foarút via Twitter, Facebook, Linkedin </li></ul><ul><li>Werving jongeren panelgesprekken via website , facebook, hyvesgroepen </li></ul><ul><li>Online onderzoek via Twitter, Linkedin </li></ul><ul><li>Interactie via twitter op symposium #bliktfoarut </li></ul><ul><li>Kennis verspreiden via website, Linkedin, Twitter, nieuwsbrief (digitale jongerenagenda) </li></ul>
 12. 23. <ul><ul><li>Luisteren (monitoren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Halen (onderzoek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Participeren (mee discussiëren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbinden (netwerken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Contact maken (uitnodigen) </li></ul></ul><ul><ul><li>NIET ALLES GEBRUIKT </li></ul></ul><ul><ul><li>OOK AANSLUITEN BIJ BESTAANDE COMMUNITIES! </li></ul></ul><ul><ul><li>VOOR JONGEREN, DUS DOOR JONGEREN! </li></ul></ul>
 13. 24. <ul><li>… is Jonge Friezen Foarút een (online) community? </li></ul><ul><li>Ja, want…online eigen plek en smoel </li></ul><ul><li>Ja, maar…steeds tijdelijk </li></ul><ul><li>Nee, want vooral gebruik van andere netwerken </li></ul><ul><li>Nee, nog niet, want geen plek om content echt te delen </li></ul><ul><li>WAT HEBBEN WE GELEERD? </li></ul>
 14. 25. <ul><li>Jonge Friezen Foarút een beweging </li></ul><ul><li>Wil online die beweging duurzaam neerzetten </li></ul><ul><li>10 agendapunten uitwerken in projecten </li></ul><ul><li>Jongen betrekken geen decoratie </li></ul><ul><li>Makelen en schakelen tussen jongeren, overheid, onderwijs, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties </li></ul><ul><li>Blijven impulsen geven </li></ul>
 15. 26. <ul><li>Agedapunt Help ons van A naar B </li></ul><ul><li>Mobiliteitsprobleem </li></ul><ul><li>Een grote wens: het openbaar vervoer moet afgestemd worden op jongeren en hun activiteiten. Nu doet het OV wat het OV wil, wordt vaak gezegd. Het zou geweldig zijn als er rekening wordt gehouden met jongeren, hun wensen en behoeften op dit moment in hun leven. Neem de zogenoemde borrelbussen. Die mogen best vaker en van en naar meer plekken rijden. En MBO’ers willen ook graag gratis reizen. Nog een wens: werkbussen met Wi-Fi. Tip: zorg ervoor dat busmaatschappijen en andere vervoerders met jongeren om tafel gaan. Jongeren willen namelijk best reizen naar hun werk als het OV maar goed is. </li></ul>
 16. 27. <ul><li>Provincie zet een online community op </li></ul><ul><li>Provincie wil dat stakeholders deelnemen </li></ul><ul><li>Hoe, onder welke voorwaarden en in welke rol? </li></ul><ul><li>ADVIES </li></ul><ul><li>In 3 groepen uiteen  verplaats je in de rol van </li></ul><ul><li>Jongeren </li></ul><ul><li>of </li></ul><ul><li>Overheid </li></ul><ul><li>of </li></ul><ul><li>Openbaarvervoer/ondernemers </li></ul>
 17. 28. Hoe kunnen publieke organisaties social media effectief inzetten voor interactie met hun publieksgroepen om burgerparticipatie en veiligheidsbeleving te bevorderen? [email_address] @sannegaastra 058 215 22 36

×