Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SANLAKAS14Aksyon ng Komunidad saDampalit Falls, MakilingForest Reserve, Los Banos	 Maaga pa ay naghahanda ang mga magbubuk...
Ilan sa mga aksyon noong Apbril 15, 2013 sa Dampalit Falls ngtutulan ng mga magbubukid ang kasalukyang pagbabakod ngmga di...
Ang mabigat pa dito, ang inaangkin na lupa ay kasama saisang Memorandum of Agreement (MOA) sa pagitan ng SAMAL-UP at UPLB ...
marami natatanggap na ulat ang Komite na maraming parselaang napatituluhan at ektaektarya ang laki.	 Sa pagtatayang ng Kom...
(Photos courtesy of Levi Tatad, Pulso ng Bayan News)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dampalit Falls, Makiling Report 1

664 views

Published on

Ang mga pangyayari ang pagkilos ng mga mamamayan ng Los Banos upang ipagtanggol ang "Talon" Dampalit at upang mapanatili ang integridad ng Makiling Forest Reserve. Isa ang komunidad ng Dampalit at karatig sa mga sinusuportahan ng Sanlakas Komite sa Laguna Lake-Basin

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dampalit Falls, Makiling Report 1

  1. 1. SANLAKAS14Aksyon ng Komunidad saDampalit Falls, MakilingForest Reserve, Los Banos Maaga pa ay naghahanda ang mga magbubukid na my-embro ng SAMALUP ang samahang nangunguna sa pagtututol saplanong pagbabakod ng 9 ektaryang lupa sa bukana ng DampalitFalls. Ang lupa ay sakop ng Makiling Forest Reserve at kasama salupaing komon na produktibo at maayos na napapangalaagan ngkomunidad. Kung susuriin ang mga larawan, pakita na may mgapunongkahoy at malusog pa ang kalikasan sa lugar na ito baga-man at hindi na maituturing na natural na kagubatan. Sa ngayon, halos sa taas na 400 metro (may 1000 m angtaas ng Makiling) na lamang matatagpuan ang mga likas na kagu-batan sa Makiling. Sa 4244 has. na laki nito, sa isang estimate ha-los kakalahati na ang likas na kagubatan at sa tagal ng panahonay nagkaroon ng pagbabago sa landscape o pagkakalag ng ka-lupaan <See “Pagkilala sa Los Banos... http://www.slideshare.net/sanlakaskomlawa/pagkilala-los-banos-at-up-los-banos>.Ang Dampalit Falls Ang Dampalit Falls o“Talon”sa mga taga Dampalit at mgataga Los Banos ay paboritong paliguan. Kaunting lakad at nan-doon ka na sa magandang paliguan. Ngayon ang mga ganitongmga lugar ay unti-unting nawawala na sa mga mamamayan sapamimigitan ng bakod na haharang sa mga daanan papunta saTalon.
  2. 2. Ilan sa mga aksyon noong Apbril 15, 2013 sa Dampalit Falls ngtutulan ng mga magbubukid ang kasalukyang pagbabakod ngmga diumano’y nagmamay-ari ng 9 ektarya lupa ng MFR
  3. 3. Ang mabigat pa dito, ang inaangkin na lupa ay kasama saisang Memorandum of Agreement (MOA) sa pagitan ng SAMAL-UP at UPLB na pirmado ni dating Chancellor Ruben Aspiras noong1994. Ang MOA ay hinggil sa“Ecological Conservation”ng Makil-ing Forest Reserve partikular ang mga lupang pinagyayaman ngmga magbubukid. Kung sa katwiran lamang ang pag-uusapan ay naka tun-tong sa bato ang SAMALUP subalit ibang mangusap at kapang-yarihan.Ang pagkilos ng Sanlakas-Komite sa Laguna Lake-Basin Sa pakikipag-ugnayan ng Komite sa SAMALUP at komu-nidad nailinaw na ang usapin ay usapin ng hustisya sosyal nabatayan ng demokrasya at nasasaad na pundamental na prin-sipyo sa Saligang Batas 1987 na isinulat ng nababatay sa anti-dik-tadurang pakikibakang dinaanan ng mamamayang Pilipino. Patuloy sa ngayon ang Komite sa pangangalap pa ng mgainpormasyon hinggil sa kalagayan ng mga lupang publiko sabayan ng Los Banos. Noon kasing 2004 isang proklamasyon angginawa ni dating Pang. GM Arroyo na magpapamahagi ng may188 ektarya para sa mga mamamayan ng Los Banos. Sa ngayon,
  4. 4. marami natatanggap na ulat ang Komite na maraming parselaang napatituluhan at ektaektarya ang laki. Sa pagtatayang ng Komite, malamang na maraming gani-tong usapin sa palibot ng Makiling Forest Reserve at sadyang ki-nakailangang makipag-ugnayan sa iba’t-ibang samahan ng mgamagbubukid at ng mga mamamayan upang matukoy kung anu-ano pang mga lugar ang maituturing na“hot spots”sa Makiling. Simula pa lamang ito ng kampanya pangkalikasan at mal-amang na marami pang mga problemang matutuklusan at man-gangailangan ng atensyon. Magsasagawa ang Komite ng mga konsultasyon at pakiki-pag-ugnayan sa mga kinauukulan tulad ng UPLB at iba pang mgaahensyang may kinalaman sa usaping ito upang tuluyan ng mab-igyang linaw, resolusyon at aksyon ang mga ganitong uri ng mgaisyu. May nakatakda ring pakikipagpulong ang Komite sa SA-MALUP at ALAB (pederasyon ng mga samahan ng mga mag-bubukid sa paanan ng Bundok Makiling) hinggil sa taktika at mgapaghahandang gagawin ng komunidad upang maging tuloy-tu-loy ang pagsusulong ng mga karapatan ng mga mamamayangmabuhay ng walang pangamba at pag-aalinlangan sa kanilangkinabukasan.
  5. 5. (Photos courtesy of Levi Tatad, Pulso ng Bayan News)

×