Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fiziologija krvi sanja ilic i5

Fiziologija krvi Sanja Ilic

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Fiziologija krvi sanja ilic i5

 1. 1. √ Uloga krvi √ Zapremina √ Fizicko-hemijske osobine √ Sastav krvi
 2. 2.  Krv je crveno tečno tkivo,koje neprekidno cirkuliše u krvnim sudovima. Krv je takođe endogena telesna tečnost svojstvena samo kičmenjacima.
 3. 3.  Uloge krvi : Respiratorna Nutritivna Regulatorna Odbrambena Transportna
 4. 4. Krv pomoću eritrocita(hemoglobina) prenosi potreban O2 i odnosi CO2,svojim leukocitima stupa u borbu protiv svakog stranog tela koje je dospelo u organizam,pomoću trombocita i ostalih faktora za zgrušavanje krvi sprečava gubitak ne samo tečnosti,nego i onoga sto se u njoj trenutno nalazi...
 5. 5. • Pomoću plazme prenosi hranljive sastojke svim ćelijama u organizmu i odvodi štetne materije. • Takođe reguliše telesnu temperaturu i količinu vode u tkivima.
 6. 6.  Krv koja u svom sastavu ima aglutimine,lizine i dr. Antitela koja učestvuju u zaštiti organizma protiv mikroorganizama i drugih štetnih stvari , na taj način brani organizam.  Putem krvi se prenose hormoni,vitamini,enzimi,lekovi..
 7. 7.  Zapremina  Odrastao čovek telesne mase oko 70kg ima oko 5l krvi.  Od te količine plazma čini 2750 ccm, a crvena krvna zrnca 2250 ccm  Krv sadrži veliku količinu jona,natrijuma,i ostalih elektrolita.  Ph u krvi predstavlja konstantnu vrednost.  Krv je tečnost u kojoj je stalna koncentracija H jona,od kojih zavise kiselost,baznost i neutralnost reakcije krvi.  Ph se kreče 7,3-7,5.Venska krv je nešto kiselija od arterijske.
 8. 8.  Sastav krvi Centrifugiranjem krvi kod koje je sprečeno zgrušavanje,krv se razdvaja na dva dela : Krvnu plazmu Krvne ćelije
 9. 9.  Krvna Plazma :  Krvna plazma je žućkasta belančevinasta tečnost,u kojoj se nalaze organske i neorganske materije.  Krvna plazma sadrži :  92% voda  7-8% proteini  1-2% ostali sastojci
 10. 10. • Organski sastojci krvne plazme:  Krvna plazma od ogranskih materija sadrži najviše belančevina,masti..  Od belančevina naročito su važni:  Albumini(transportni proteini krvne plazme ,održavaju stalan osmotski pritisak krvi  Imunoglobulini(učestvuju u odbrambenim reakcijama imunskog sistema)  Fibrinogen(njega stvaraju ćelije jetre i od njega nastaje fibrin za vreme koagulacije)
 11. 11.  Neorganski sastojci krvne plazme :  Voda  Mineralne soli(K,Ca,Mg,fosfati i hloridi..)
 12. 12.  Krvne ćelije:  U krvne ćelije ubrajamo:  Crvena krvna zrnca(Eritrociti)  Bela krvna zrnca(Leukociti)  Krvne pločice(Trombociti)
 13. 13. Eritrociti  Eritrociti su najbrojnije krvne ćelije.  Imaju izgled okruglih tela(oblik diska)  Eritrociti slobodno plivaju u plazmi.  Sastoje se iz vode (62-64%)  Hemoglobina(31-33%)  Strome (3-7%)
 14. 14.  Stvaranje eritrocita vrši se u crvenoj koštanoj srži.  Dužina života ER je oko 120 dana.  Količina hemoglobina kod muškaraca iznosi 140-160g/l  A kod žena 120-140 g/l  Hemoglobin je nosilac glavne funkcije ER-prenošenje O2 iz pluća u tkiva  Oksihemoglobin nastaje vezivanjem gvožđa iz O2
 15. 15.  Leukociti  -Le (bela krva zrnca) čiji je normalan broj kod zdravih odraslih osoba između 5-8 x 109 / l  Le možemo podeliti na: 1) Granulocite 2) Agranulocite Prema izgledu jedra : 1) Polimofonuklearne 2) Mononuklearne
 16. 16.  Prema načinu bojenja,te granule se dele na :  Neutrofilne,eozinofilne,bazofilne.  Neutrofili(leukociti koji štite organizam od bakterijskih i gljivičnih infekcija)  Eozinofili(jedna od komponenti imunskog sistema odgovorni su za borbu protiv multićelijskih parazita i odr infekcija..)  Bazofili  Monociti su su najveće ćelije periferne krvi, veličine 16-22µm  Limfociti vode poreklo u kostnoj srži,stvaraju se u limfnim žlezdama,slezini,tankom crevu.  Veličina 8-9µm
 17. 17. neutrofil Bazofil
 18. 18. Trombociti  Veličina 2-5µm  Životni vek 4-8 dana  Stvaraju se u kostnoj srži  Tr su najsitniji uobličeni elementi krvi  Imaju najvažniju ulogu u toku hemostaze tj. U procesu zaustavljanja krvarenja posle povrede itd..
 19. 19.  Koagulacija krvi  Koagulacija krvi odvija se u 3 faze: √ I faza: Stvaranje aktivnog tromboplastina(traje nekoliko min) √ II faza: Stvaranje protrobina u trombin(12-18sec) obavezno Ca √ III faza: Pretvaranje fibrinogena u fibrin(1-3sec) Normalno vreme koagulacije po metodi Lintajta iznosi 4-10min
 20. 20.  Sedimentacija eritrocita – taloženje ER na dno nekog staklenog suda , kome je prethodno dodat neki antikoagulant a najčesće je to Na-citrat.  Normalna sedimentacija: 0-20mm kod žena 0-15mm kod muškaraca
 21. 21.  Hemoliza eritrocita-proces pri kome dolazi do izlaska hemoglobina iz er usled prskanja membrane er ili menjanja njene propustljivosti  Hemoliza se vrši kao fiziološki proces  Patološka hemoliza-kada se opna er oštećuje usled davanja pogrešne krvne grupe ...
 22. 22. Krvne Grupe: Postoje 4 osnovne krvne grupe: O,A,B,AB Krvne grupe O,A,B otkrio je Landsteiner 1900god, AB grupu otkrili su njegovi saradnici,2godine kasnije Ove krvne grupe dopunjene su nizom podgrupa: A1 A1B A2 A2B .. itd
 23. 23. Svaka krvna grupa ima Rh faktor odnosno rezus faktor koji je dobio naziv po rezus majmunu. Svi ljudi su podeljeni na Rh+ i RhLjudi sa Rh+ stvaraju rezus protein,a ljudi saRh- krvlju ne stvaraju.
 24. 24. O krvna grupa Krvna grupa O je univerzalni davalac krvi tj ona se može dati svakoj drugoj krvnoj grupi,ali može primiti krv samo od O krvne grupe. Krvna grupa O u ER nema aglutinogena a u serumu ima aglutinin anti A i anti B Postoji pozitivna i negativna O grupa.
 25. 25. A krvna grupa Krvna grupa A može dati krv krvnim grupama A i AB, a može je primiti od krvne grupe O i A. Krvna grupa A u ER ima aglutinogen A ,a u serumu aglutinin anti B.
 26. 26. B krvna grupa  Krvna grupa B može dati krv krvnim grupama B i AB,a može je primiti od krvne grupe O i B.  Krvna grupa B ima aglutinogen B u ER , a aglutinin anti A u serumu.
 27. 27. AB krvna grupa  Krvna grupa AB je univerzalni primalac tj ona može primiti krv od svih krvnih grupa,ali može dati krv samo krvnoj grupi AB.  Krvna grupa AB u ER ima aglutinogen AiB,a aglutinin nema u serumu.  Jasno je da sve to važi samo onda ako se poklapa i Rh-faktor jer osoba koja je Rh- ne sme primiti dva puta u životu Rh+ krv ,moglo bi doći do propadanja krvnih stanica.
 28. 28. Važnost normalnog funkcionisanja celokupnog kardiovaskularnog sastava ogromna je,a prekid rada, njegovih najvažnijih delova dovodi do sigurne smrti u Najkraćem roku.

×