Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Поларна светлост(лат. aurora polaris)МаријаАтанацковић
• Поларна светлост (лат. aurora polaris) јесветлење ноћног неба, обично у поларнимзонама. На северу се назива аурора бореа...
• Данас је познато да аурору изазивају електрони саенергијама у опсегу 1-15 keV, тј. електрони који суубрзани напоном од 1...
• Многе друге спектралне линијетакође су заступљене, нарочитооне молекулског азота, и оне сепале и гасе много брже,открива...
• Аурора се јавља или као „дифузно светљење“ или као„завеса“ која се шири у правцу исток-запад. Понекад сеобразују „мирни ...
Учесталост појављивања• Појава поларне светлостивезана је за магнетне бурекоје су опет повезане саједанаестогодишњимциклус...
Сунчев ветар и магнетосфера
• Норвешки истраживач Кристијан Биркеланд је 1916. првипредвидео постојање Сунчевог ветра. Претпоставио је да суСунчеви зр...
• Еуген Паркер је 1958. тајфеномен прозвао „Сунчевветар“. Паркер је показао даиако је Сунчева корона јакопривучена Сунчево...
• Совјетски сателит Луна 1. јејануара 1959. први пут мериојачину сунчевог ветра.• Користили су сцинтилационебројаче и гасн...
• Касних деведесетих ултраљубичасти короналниспектрометар, који се налазио на СОХО (Соларној ихелиографској опсерваторији)...
Ауроре на другим планетама
• Аурора на Јупитеру. Сјајна тачка на левојстрани је завршетак магнетске линије сИом, тачке на дну воде до Ганимеда иЕвропе
• Аурора је опажена и на Јупитеру и Сатурну,планетама чија су магнетска поља многоснажнија од Земљиног.• Покреће их, као и...
• Недавно је поларна светлост откривенаи на Марсу• Због недостатка јаког магнетског поља,раније се веровало како је то нем...
Polarna svetlost na srpskom nebu• Sekretar astronomskog društva“Ruđer Bošković” Milan Jeličićkaže da je vidljiva polarna s...
• Solarna oluja koja je pogodila Zemlju 24. januara bila je najjača u poslednjihnekoliko godina, ali je istovremeno bila i...
• Polarna svetlost iznad Kalgarija u Kanadi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Polarna svetlost

552 views

Published on

Rad učenice Marije Atanacković iz OŠ Branislav Nušić,Beograd

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polarna svetlost

 1. 1. Поларна светлост(лат. aurora polaris)МаријаАтанацковић
 2. 2. • Поларна светлост (лат. aurora polaris) јесветлење ноћног неба, обично у поларнимзонама. На северу се назива аурора бореалис(лат. Aurora borealis), а када се јави на Јужномполу аурора аустралис (лат. aurora australis).Пошто су обе ауроре истог порекла научниципојаву називају поларна аурора ("aurora polaris" -лат. северна зора). Име северна зора је насталоод утиска који се стиче при појави ауроре,посебно гледано из Европе - на северномхоризонту се указује црвенкаста светлост као, наистоку, у зору, пред излазак сунца.
 3. 3. • Данас је познато да аурору изазивају електрони саенергијама у опсегу 1-15 keV, тј. електрони који суубрзани напоном од 1000 V до 15.000 V.• Светлост настаје када се ти електрони сударају саатомима у горњим слојевима атмосфере, обично нависинама 80-150 km.• У светлу преовлађује емисија атомског кисеоника -зеленкаста линија на 557,7 nm и (нарочито коделектрона ниже енергије и на већим висинама) тамноцрвена линија на 630,0 nm.• Обе линије потичу од забрањених прелаза атомскогкисеоника са енергијских нивоа који су (у одсуствусудара) стабилни чиме се објашњава споро паљењеи гашење (0,5 - 1 s) аурориних зракова.
 4. 4. • Многе друге спектралне линијетакође су заступљене, нарочитооне молекулског азота, и оне сепале и гасе много брже,откривајући прави динамичкикарактер аурора.• Ауроре такође могу да се опазеу ултраљубичастом (UV) делуспектра, што се посебно доброрегиструје из свемира (али не иса земље јер атмосфераапсорбује UV зраке). Свемирскасонда "Полар" је регистровалааурору чак и у подручју X-зрака.
 5. 5. • Аурора се јавља или као „дифузно светљење“ или као„завеса“ која се шири у правцу исток-запад. Понекад сеобразују „мирни лукови“ а некада се светлостнепрекидно мења на небу („активна аурора“).• Свака завеса се састоји од бројних паралелнихзракова, усмерених у правцу локалног магнетног пољашто наводи да је аурора условљена Земљиниммагнетским пољем.
 6. 6. Учесталост појављивања• Појава поларне светлостивезана је за магнетне бурекоје су опет повезане саједанаестогодишњимциклусом активностисунчевих пега.• Такође је уочено да догеомагнетних бура најчешћедолази у времеравнодневице, дакле у ранопролеће или јесен што јепомало загонетно јерактивност на половима немамного везе са годишњимдобима.
 7. 7. Сунчев ветар и магнетосфера
 8. 8. • Норвешки истраживач Кристијан Биркеланд је 1916. првипредвидео постојање Сунчевог ветра. Претпоставио је да суСунчеви зраци и позитивног и негативног наелектрисања.• Фредерик Линдеман је 1919. претпоставио да са Сунца долазепротони и електрони.• Тридесетих година 20. века научници су претпоставили даСунчева корона има температуру од неколико милиона степени.• Британски математичар Сидни Чапман је педесетих израчунаосвојства гаса на таквој температури и закључио да се топлотакроз корону мора протезати у простору још даље од Земље.• Немачки научник Лудвиг Бирман се такође педесетихзаинтересовао за чињеницу да комета увек има реп супротноод Сунца.• Бирман је закључио да Сунце емитује сталну струју честица,која потискује кометин реп.
 9. 9. • Еуген Паркер је 1958. тајфеномен прозвао „Сунчевветар“. Паркер је показао даиако је Сунчева корона јакопривучена Сунчевомгравитацијом, да је она такодобар проводник да је још увекврућа на великимудаљеностима.• Пошто гравитација опада саудаљеношћу од Сунца, вањскакоронарна атмосферанадзвучном брзином бежи умеђузвездани простор.• Паркер је послао свој rad уАstrofisical Јоurnal, али двојерецензената су му одбили рад.• Рад је ипак прихватиоЧандрасекар (добитникНобелове награде за физику1983. године).
 10. 10. • Совјетски сателит Луна 1. јејануара 1959. први пут мериојачину сунчевог ветра.• Користили су сцинтилационебројаче и гасне јонизационедетекторе.• Мерење су три године каснијепоновили Американци користећиМаринер 2.• Паркерова теорија није моглаобјаснити убрзање брзог ветра.• Прву нумеричку симулацијуСоларног ветра у Сунчевој короникористећимагнетохидродинамичкеједначине извели су Пнеуман иКноп 1971.
 11. 11. • Касних деведесетих ултраљубичасти короналниспектрометар, који се налазио на СОХО (Соларној ихелиографској опсерваторији) свемирскојопсерваторији омогућио је да се види да је подручјеубрзања Сунчева ветра у поларним подручјимаСунца и нађено је да је убрзање много јаче од оногакоје би се очекивало само од топлинског ефекта.• Паркеров модел је предвиђао да се бег Сунчеваветра дешава на 4 сунчева радијуса, али мерењапоказују да се дешава на једном сунчевом радијусуизнад фотосфере.• То говори да постоји додатни механизам убрзањасунчева ветра.
 12. 12. Ауроре на другим планетама
 13. 13. • Аурора на Јупитеру. Сјајна тачка на левојстрани је завршетак магнетске линије сИом, тачке на дну воде до Ганимеда иЕвропе
 14. 14. • Аурора је опажена и на Јупитеру и Сатурну,планетама чија су магнетска поља многоснажнија од Земљиног.• Покреће их, као и на Земљи, Сунчев ветар.• Јупитерови месеци, посебно Ио, такође узрокујуснажне ауроре које се јављају због електричнихструја дуж силница магнетског поља измеђуротирајуће планете и месеца који кружи окоњега (динамо учинак).• Ио (који има активни вулканизам и јоносферу) јепосебно снажан извор ауроре; његове струјеемитују и радио-таласе, откривене 1955.
 15. 15. • Недавно је поларна светлост откривенаи на Марсу• Због недостатка јаког магнетског поља,раније се веровало како је то немогуће.
 16. 16. Polarna svetlost na srpskom nebu• Sekretar astronomskog društva“Ruđer Bošković” Milan Jeličićkaže da je vidljiva polarna svetlostuobičajena na zemljinim polovima,ali da sada postoji mogućnost da inaši građani uživaju u prelepomprizoru.“ Na nebu se vide kao neke“zavesice” raznih boja – crvene,zelene, plave. Ti snopovi tokomvremena menjaju i svoj oblik”,objašnjava Jeličić. On napominje daje potrebno izaći van gradskihsredina, jer od svetala i zagađenostinije moguće videti čisto nebo.
 17. 17. • Solarna oluja koja je pogodila Zemlju 24. januara bila je najjača u poslednjihnekoliko godina, ali je istovremeno bila i prilika za mnoge da uhvatefenomenalne snimke polarne svetlosti• Nedelja u kojoj se moglo uživati u zapanjujućim trenucima polarne svetlostise bliži kraju, a norveški fotograf Terja Sorgjerd izabrao je najlepše prizorena granici Norveške i Rusije.
 18. 18. • Polarna svetlost iznad Kalgarija u Kanadi

×