Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU

CHƯƠNG 1

PGS. TS. ĐỖ KIẾN QUỐC
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
1.1 CÁC KHÁI NIỆM
1. Hệ bất biến hình (BBH)
 Định nghĩa: Hệ BBH là hệ khi chịu tải trọng
bất kì vẫn giữ được hình dáng ba...
1.1 CÁC KHÁI NIỆM (TT)
2. Hệ biến hình (BH)
 Định nghĩa: là hệ khi chịu tải trọng bất kì sẽ
thay đổi hình dáng hữu hạn nế...
1.1 CÁC KHÁI NIỆM (TT)
3. Hệ biến hình tức thời (BHTT)
 Định nghĩa: là hệ thay đổi hình dáng hình học
vô cùng bé nếu coi ...
1.1 CÁC KHÁI NIỆM (TT)
4. Miếng cứng (MC)
 Định nghĩa: MC là hệ phẳng BBH.
 Thí dụ:
Miếng cứng

Hệ BBH
 Ý nghĩa: giúp k...
1.1 CÁC KHÁI NIỆM (TT)
5. Bậc tự do (BTD)
- Bậc tự do của 1 hệ là số thông số độc lập đủ
xác định vị trí 1 hệ so với mốc c...
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT (TT)
1. Liên kết đơn giản
 Liên kết thanh: là thanh có khớp 2 đầu.
Tương đương
liên kết thanh

Tính...
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT
1. Liên kết đơn giản (tt)
 Liên kết khớp:
 Tính chất: khử 2 BTD, phát
sinh 2 thành phần phản lực
t...
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT
1. Liên kết đơn giản (tt)
 Liên kết hàn:
 Nối cứng 2 miếng cứng với nhau thanh 1
miếng cứng lớn. Đ...
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT
2. Khớp phức tạp
 Là khớp nối nhiều miếng cứng với nhau.
 Độ phức tạp của khớp phức tạp là số khớp...
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT

Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng

11
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT

Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng

12
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT

Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng

13
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT

Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng

14
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT

Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng

15
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT

Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng

16
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT

Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng

17
1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH
1. Điều kiện cần:
Là điền kiện về số lượng liên kết để nối các miếng cứng
thành 1 hệ B...
1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT)
1. Điều kiện cần (tt):
b)Hệ nối đất
Hệ có D miếng cứng nối với đất bằng C thanh (...
1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT)
1. Điều kiện cần (tt):
c)Hệ dàn
Gồm các thanh thẳng, nối khớp 2 đầu.
Giả sử dàn...
1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT)
2.

Điều kiện đủ:
a)Hệ gồm 2 miếng cứng
Cần : dùng số liên kết qui đổi tối thiểu...
1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT)
2.

Điều kiện đủ (tt):
a)Hệ gồm 3 miếng cứng
Cần : dùng số liên kết qui đổi tối ...
1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT)
2.

Điều kiện đủ (tt):
c)Bộ đôi
Định nghĩa : bộ đôi là 2 liên kết thanh
không th...
1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT)
2.

Điều kiện đủ (tt):
d)Cách khảo sát tính chất hình học của 1 hệ
Cố gắng gom v...
1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT)
3.

Một số thí dụ
K

I

II
Bộ đôi

a) BHTT
(1,3)

III
b) BBH
(2,3)

I (1,2) II

I...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1

19,093 views

Published on

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

CHƯƠNG 1 CƠ KẾT CẤU 1

 1. 1. BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 1 PGS. TS. ĐỖ KIẾN QUỐC KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 2. 2. 1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1. Hệ bất biến hình (BBH)  Định nghĩa: Hệ BBH là hệ khi chịu tải trọng bất kì vẫn giữ được hình dáng ban đầu nếu bỏ qua biến dạng đàn hồi.  Tính chất: có khả năng chịu lực trên hình dạng ban đầu đáp ứng được yêu cầu sử dụng. Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 2
 3. 3. 1.1 CÁC KHÁI NIỆM (TT) 2. Hệ biến hình (BH)  Định nghĩa: là hệ khi chịu tải trọng bất kì sẽ thay đổi hình dáng hữu hạn nếu coi các phần tử cứng tuyệt đối.  Tính chất: Không có khả năng chịu lực bất kì trên hình dạng ban đầu → không dùng được như là 1 kết cấu. Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 3
 4. 4. 1.1 CÁC KHÁI NIỆM (TT) 3. Hệ biến hình tức thời (BHTT)  Định nghĩa: là hệ thay đổi hình dáng hình học vô cùng bé nếu coi các phần tử cứng tuyệt đối (chính xác hơn: bỏ qua lượng thay đổi vô cùng bé bậc cao). δ2 Thí dụ: với hình bên ta có độ dãn dài ∆L = 2L = VCB bậc cao ≈ 0..  Tính chất: kết cấu mềm, nội lực rất lớn, nên không dùng trong thực tế. P L Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng L δ 4
 5. 5. 1.1 CÁC KHÁI NIỆM (TT) 4. Miếng cứng (MC)  Định nghĩa: MC là hệ phẳng BBH.  Thí dụ: Miếng cứng Hệ BBH  Ý nghĩa: giúp khảo sát tính chất hình học của 1 hệ phẳng dễ dàng hơn (chỉ quan tâm tính chất cứng, không quan tâm cấu tạo chi tiết). Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 5
 6. 6. 1.1 CÁC KHÁI NIỆM (TT) 5. Bậc tự do (BTD) - Bậc tự do của 1 hệ là số thông số độc lập đủ xác định vị trí 1 hệ so với mốc cố định. - Bậc tự do cuả 1 hệ là số chuyển vị khả dĩ độc lập so với mốc cố định. Trong mặt phẳng, 1 điểm có 2 BTD (2 chuyển vị thẳng), 1 m/c có 3 BTD (2 chuyển vị thẳng, 1 góc xoay). Hệ BBH là hệ có BTD bằng 0, hệ BH có BTD khác 0. Vì vậy, khái niệm BTD có thể dùng để k/s cấu tạo hình học. Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 6
 7. 7. 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT (TT) 1. Liên kết đơn giản  Liên kết thanh: là thanh có khớp 2 đầu. Tương đương liên kết thanh Tính chất: khử 1 bậc tự do, phát sinh 1 phản lực (nối 2 khớp). 1 m/c có 2 khớp thì tương đương 1 liên kết thanh Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 7
 8. 8. 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT 1. Liên kết đơn giản (tt)  Liên kết khớp:  Tính chất: khử 2 BTD, phát sinh 2 thành phần phản lực theo 2 phương xác định.  Về mặt động học, 1 khớp tương đương với 2 liên kết thanh.  Giao của 2 thanh tương đương với khớp giả tạo. Vị trí của khớp giả tạo K thay đổi khi B dịch chuyển so với A → khớp tức thời. Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 8
 9. 9. 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT 1. Liên kết đơn giản (tt)  Liên kết hàn:  Nối cứng 2 miếng cứng với nhau thanh 1 miếng cứng lớn. Để đơn giản việc khảo sát cấu tạo hình học, nên gom lại ít số miếng cứng nhất và chỉ nên quan niệm liên kết chỉ gồm thanh và khớp. Vì vậy phần sau sẽ không bàn đến liên kết hàn nữa vì chỉ làm phức tạp. Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 9
 10. 10. 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT 2. Khớp phức tạp  Là khớp nối nhiều miếng cứng với nhau.  Độ phức tạp của khớp phức tạp là số khớp đơn giản tương đương về mặt liên kết. p=D-1 p – độ phức tạp của khớp tương đương số khớp đơn giản D – số miếng cứng nối vào khớp K.  Mục đích: qui đổi tất cả liên kết đã dùng trong hệ thanh thành số liên kết thanh tương đương. A K C B Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng = A K 2 K1 C B 10
 11. 11. 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 11
 12. 12. 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 12
 13. 13. 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 13
 14. 14. 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 14
 15. 15. 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 15
 16. 16. 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 16
 17. 17. 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 17
 18. 18. 1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH 1. Điều kiện cần: Là điền kiện về số lượng liên kết để nối các miếng cứng thành 1 hệ BBH. a) Hệ bất kì Hệ gồm D miếng cứng, nối vơi nhau bằng T thanh và K khớp đơn giản. – Số bậc tự do: Coi 1 miếng cứng là cố định thì cần khử đi 3(D-1) = BTD bậc tự do. – Số liên kết thanh qui đổi: T + 2K = LK Lập hiệu số: n = LK – BTD = T + 2K – 3(D-1) n < 0 : không đủ liên kết →BH n = 0 : đủ liên kết Phải xét thêm điều kiện đủ để kết luận. n > 0 : dư liên kết Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 18
 19. 19. 1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT) 1. Điều kiện cần (tt): b)Hệ nối đất Hệ có D miếng cứng nối với đất bằng C thanh (qui đổi). −Số BTD = 3D −Số liên kết qui đổi: LK = T + 2K + C Hiệu số: n = T + 2K + C – 3D n < 0 : không đủ liên kết → BH Phải xét thêm điều n = 0 : đủ liên kết kiện đủ để kết luận. n > 0 : dư liên kết Qui đổi liên kết thanh : 1 Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 2 3 19
 20. 20. 1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT) 1. Điều kiện cần (tt): c)Hệ dàn Gồm các thanh thẳng, nối khớp 2 đầu. Giả sử dàn có D thanh và M mắt. Coi 1 thanh là miếng cứng cố định thì chỉ còn lại D – 1 liên kết thanh, khử được 2(M – 2) bậc tự do. Như vậy: < 0 : BH n = D -1 - 2(M - 2) = D + 3 - 2M ≥ 0 : Xét điều kiện đủ Nếu hệ nối đất thì : < 0 : BH n = D + C - 2M ≥ 0 : Xét điều kiện đủ D thanh M mắt Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 20
 21. 21. 1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT) 2. Điều kiện đủ: a)Hệ gồm 2 miếng cứng Cần : dùng số liên kết qui đổi tối thiểu tương đương 3 thanh. Đủ : + 3 thanh không đồng qui hoặc song song. + 1 thanh không đi qua khớp. Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 21
 22. 22. 1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT) 2. Điều kiện đủ (tt): a)Hệ gồm 3 miếng cứng Cần : dùng số liên kết qui đổi tối thiểu tương đương 6 thanh Đủ : 3 khớp thực hoặc giả tạo không thẳng hàng. Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 22
 23. 23. 1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT) 2. Điều kiện đủ (tt): c)Bộ đôi Định nghĩa : bộ đôi là 2 liên kết thanh không thẳng hàng, nối 1 điểm vào 1 hệ đã cho. Tính chất : thêm hoặc bớt bộ đôi không làm thay đổi tính chất hình học của hệ. Do đó, để khảo sát tính chất hình học có thể dùng phương pháp phát triển bộ đôi hoặc loại trừ bộ đôi.. Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 23
 24. 24. 1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT) 2. Điều kiện đủ (tt): d)Cách khảo sát tính chất hình học của 1 hệ Cố gắng gom về ít miếng cứng nhất (2 hoặc 3) và dùng điều kiện cần và đủ để kết luận. Với hệ đơn giản, có thể dùng ngay điều kiện đủ, cố gắng lợi dụng tính chất của bộ đôi. Nếu số miếng cứng nhiều hơn 3 thì phải dùng phương pháp tổng quát (và cũng phức tạp hơn) như tải trọng bằng 0, động học, thay thế liên kết. Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng 24
 25. 25. 1.3 NỐI CÁC MIẾNG CỨNG THÀNH HỆ BBH (TT) 3. Một số thí dụ K I II Bộ đôi a) BHTT (1,3) III b) BBH (2,3) I (1,2) II III c) BBH (gần BHTT: không tốt) e) BHTT Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng f) BHTT 25

×