Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sanela Martinović deljenje sa 3 -

4,751 views

Published on

  • Be the first to comment

Sanela Martinović deljenje sa 3 -

  1. 1. Deljenje sa 3
  2. 2. Priprema za čas Nastavna jedinica: Deljenje sa 3 Profesor: Sanela Martinović Škola: OŠ. „ Jovan Jovanović Zmaj “ Raždaginja
  3. 3. Deljenje sa 3 Uvodni deo časa ( 5 – 10 minuta ) Nekoliko učenika će brojati po 3 do 30. Unapred : 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 i unazad : 30,27,24,21,18,15,12,9,6,3 Zatim ponavljamo tablicu množenja sa 3. Glavni deo časa ( 25 – 30 min )  DELJENJE SA 3 Pomoću tablice množenja formiraćemo tablicu deljenja sa 3. Na primeru 6 : 3 = 2 ponovićemo : deljenik, delilac, količnik. Sta predstavlja broj 6 u ovom izrazu? Broj 6 predstavlja deljenik. Šta je deljenik? Deljenik je broj koji delimo. Šta predstavlja broj 3 u ovom izrazu? Broj 3 predstavlja delilac. Šta je delilac? Delilac je broj sa kojim delimo ( na koliko delova delimo celinu). Šta predstavlja broj 2? Broj 2 predstavlja kolicnik. A šta je to kolicnik? Količnik je rezultat dobijen deljenjem.
  4. 4. 1. Milica ima 15 cvetova kako de ih raspodeliti u 3 vaze tako da u svakoj bude isti broj? Šta to ona treba dauradi? ( Treba da podeli broj cvetova sa brojem vaza i dobide odgovor)Šta mislite po koliko cvetova treba da stavi u svakoj vazi? ( Treba da stavi po 5 cvetova zato što je 5 ∙3 = 15)Neko od učenika izlazi i deli cvetove u vaze. Kako to zapisujemo? To zapisujemo 15 :3 = 5, a čitamo petnaestpodeljeno sa tri jednako je 5.Ja želim da podelim 11 cvetova u tri vaze tako da u svakoj bude isti broj.Jedan učenik izlazi i deli cvetove ( udve vaze po 4, u jednoj 3). Šta uočavamo? Uočavamo da broj 11 ne možemo da podelimo na tri jednaka dela.Neki brojevi nisu deljivi sa 3. Sa 3 su deljivi brojevi koji su rezultat množenja sa 3. Kako proveravamo tačnostdeljenja? Tačnost deljenja proveravamo množenjem. Učenici prepisuju zadatke i samostalno rade rade 10minuta, zatim de proverit resenje.1. a) Zaokruži brojeve koji nisu deljivi sa 3. 3, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 30.b) Zaokruži brojeve koji su deljivi sa 3. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 182) Izračunaj količnik brojeva 12 i 3.3)Koliko puta je broj 3 mani od 27?4) Branka je podelila 24 fotografije baki, deki i sestri i svako od njih je dobio jednak broj? Po koliko fotografija jedobio svako od njih?Završni deo časa ( 5 do 10 minuta )Delim učenicima nastavne listide. Obijašnjavam da su u zadatku ponudjena 3 rešenja i da oni treba da zaokružetačno rešenje. Nakon rada razmenjuju rad sa drugom iz klupe radi provere.
  5. 5. NASTAVNI LISTIĆ Oboj tačno rešenje. 24 : 3 = 6 7 8 12 : 3 = 3 4 5 15 : 3 = 5 4 3 6:3= 1 2 3 27 : 3 = 7 8 9 3:3= 0 1 2 21 : 3 = 7 8 9 9:3= 1 2 3 30 : 3 = 8 9 10 18 : 3 = 5 6 7

×