XML - What is XML?

1,020 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

XML - What is XML?

 1. 1. Студент: Александър Борисов Група: 43а Изберете език: Български English
 2. 2. XML е съкращение от е X tensible M arkup L anguage , което се превежда като Разширяем Маркиращ Език . Той е мета-език, който се изпозлва за създаването на други езици. Първоначално е създаден, за да помага на компютрите при споделяне на информация помежду им. При него няма точно определени тагове т.е. потребителят си избира кои тагове да използва. Езикът е така направен, че сам да се описва.
 3. 3. XML опростява споделянето на информация - Тъй като информацията е запазена в обикновено текстово форматиране, информацията може лесно да се сподели между различни платформи от гледна точка на hardware и software. XML отделя информацията от HTML - За да излюстрираме динамична информация в HMTL код, кодът трябва да бъде презаписан всеки път когато информацията се промени. С XML, инфорамцията може да бъде съхранена в отделни файлове така ,че когато и да се промени информацията, то тя автоматично се показва правилно. По този начин е нужно създаване на HTML шаблон само един път.
 4. 4. XML опростява преноса на информация - с XML, информацията може лесно да се разменя между различни платформи. XML прави информацията по достъпна - Тъй като XML не зависи от hardware, software или от някакви приложения, XML може да направи информацията по достъпна и полезна. Различни приложения получават достъп до информацията в HMTL страниците. XML помага и за Интенациолизинирането - HTML разчита силно на ASCII, което прави изпозването на чужди букви много трудно. XML използва Unicode така ,че много Европейски и Азиатски езици са също лесноподържани
 5. 5. Разликата между HTML и XML HTML XML Създаден да изобразява информацията Създаден да запазва и пренася информацията между приложения и носители Фокусиран върху как инромацията изглежда Фокусиран върху каква е инфорамацията Има точно определени тагове Няма определени тагове.Всичките тагове се дефинират от потребителя Използван за изобразяване на информацията Използаван да описва информацията Не всичките тагове имат затварящ таг Всички тагове имат затварящ таг Нямат значение малките и големите букви Имат значение малките и големите букви HTML е предназначен за хората XML е предназначен за компютрите
 6. 6. <ul><li>Това са маркиращи езици, които са написани според XML стандарта. Всеки такъв </li></ul><ul><li>език може да се разглежда като подмножество на XML. </li></ul><ul><li>XHTML - превъплъщение на HTML езика, променен така че да отговаря на XML стандарта </li></ul><ul><li>MathML - език за описване на математически изрази </li></ul><ul><li>SVG - описване на векторна графика </li></ul><ul><li>OOXML </li></ul><ul><li>Open Document </li></ul><ul><li>RSS </li></ul><ul><li>SOAP </li></ul><ul><li>SMIL </li></ul><ul><li>Пълен списък с езиците може да намерите тук . </li></ul>
 7. 7. <ul><li>XML Spy </li></ul><ul><li>EditiX </li></ul><ul><li>Microsoft XML Notepad </li></ul><ul><li>Visual XML </li></ul><ul><li>XML Viewer </li></ul><ul><li>Xeena </li></ul><ul><li>XML Styler, Morphon, XML Writer… </li></ul>
 8. 8. 1. Отделя информация - Ако някой от вас е писал HTML файл, той знае, че ако този файл е по-голям става доста неразбираем.Но с XML можете да си спестите това с помощ t а на така наречените &quot;Острови на информация&quot;(&quot;Data Islands&quot;). 2. Размяна на информация - По света има много компютри, които са несъвместими.Тогава пренасянето на информация става невъзможно. Но с помощта на XML вие можете да промените тази информация и тя да се чете от различни програми. 3. Съхранява информация - С един XML файл вие можете да съхранявате информацията. 4. Създава нови езици - С XML вие дори можете да създадете нов програмен език. Дори WAP и WML езиците са създадени така, а те се използват главно за мобилни телефони
 9. 9. http://mytech.bg/uroci/9/XML/574/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE+%D0%B5+XML http://mytech.bg/uroci/9/XML/103/%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+XML/1 http://www.slideshare.net/pohjus/introduction-to-xml-presentation http://www.slideshare.net/mukeshnt/xml-3657379 http://www.w3schools.com/xml/xml_whatis.asp http://en.wikipedia.org/wiki/XML http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_markup_languages http://mytech.bg/uroci/11/HTML%20-%20CSS/376/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE+%D0%B5+XHTML+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5
 10. 10. XML stands for е X tensible M arkup L anguage . XML is a meta-language.This means that you use it for creating languages . At first it was designed to help sharing data between different computers . XML tags are not predefined – we must design our own tags . XML is designed to be self-descriptive .
 11. 11. XML simplifies data sharing – Since XML is stored in plain text format, data can be easily shared among different hardware and software platforms. XML separates data from HTML – To display dynamic data in HMTL, the code must be rewritten each time the data changes. With XML, data can be stored in separate files so that whenever the data changes ,it is automatically displayed correctly. We have to design the HTML for layout only once.
 12. 12. XML simplifies data transport - with XML, data can be easily exchanged between different platforms . XML makes data more available – Since XML is independent of hardware, software and application, XML can make your data more available and useful . Different applications can access your data in HMTL pages. Internationality - HTML relies heavily on ASCII which makes using foreign characters very difficult. XML uses Unicode so that many European and Asian languages are also handled easily.
 13. 13. Differences between HTML and XML HTML XML Designed to display data Designed to store and transport data between applications and databases Focus is on how data looks Focus is on what data is It has pre-defined tags No predefined tags. All tags must be defined by the user HTML is used to display information XML is used to describe information Every tag may not have a closing tag Every tag must have a closing tag HMTL is not case sensitive XML is case sensitive HTML is for humans XML is for computers
 14. 14. <ul><li>There are several markup languages made for different purposes. All the languages have </li></ul><ul><li>common xml-rules. </li></ul><ul><li>XHTML </li></ul><ul><li>MathML </li></ul><ul><li>SVG </li></ul><ul><li>OOXML </li></ul><ul><li>Open Document </li></ul><ul><li>RSS </li></ul><ul><li>SOAP </li></ul><ul><li>SMIL </li></ul><ul><li>Full list of the languages here . </li></ul>
 15. 15. <ul><li>XML Spy </li></ul><ul><li>EditiX </li></ul><ul><li>Microsoft XML Notepad </li></ul><ul><li>Visual XML </li></ul><ul><li>XML Viewer </li></ul><ul><li>Xeena </li></ul><ul><li>XML Styler, Morphon, XML Writer… </li></ul>
 16. 16. 1. Separated information - if any of you has written an HTML file, he knows that if this file is bigger, becomes quite unintelligible. But with XML you can save it with the help of so-called &quot;islands of information&quot; (&quot;Data Islands &quot;). 2. Exchange information - T here are many computers incompatible a round the world. Then transport of information becomes impossible . But with the help of XML you can change this information and it can be read by other programs. 3. Store information – With an XML file , you can store information. 4. Create new languages - even with XML you can create a new program language . Even programming languages WAP and WML are designed like that , and they are mainly used for mobile phones .
 17. 17. http://mytech.bg/uroci/9/XML/574/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE+%D0%B5+XML http://mytech.bg/uroci/9/XML/103/%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+XML/1 http://www.slideshare.net/pohjus/introduction-to-xml-presentation http://www.slideshare.net/mukeshnt/xml-3657379 http://www.w3schools.com/xml/xml_whatis.asp http://en.wikipedia.org/wiki/XML http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_markup_languages http://mytech.bg/uroci/11/HTML%20-%20CSS/376/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE+%D0%B5+XHTML+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5

×