Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Öppna kriskommissionens enkätsvar

454 views

Published on

Resultatet från Öppna Kriskommissionens enkät till kandidater till den Socialdemokratiska partiledningen.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Öppna kriskommissionens enkätsvar

 1. 1. Ålder40%35%30%25%20%15%10%5%0% 16-25 25-35 36-45 46-55 56-65 66-
 2. 2. Kön70%60%50%40%30%20%10%0% Man Kvinna
 3. 3. Bostadsort45%40%35%30%25%20%15%10%5%0% Storstad Medelstor stad Småstad Glesbygd
 4. 4. Personliga erfarenheter Jag har...100%90%80%70%60%50%40%30%20%10% 0% …haft en …genomgått …suttit eller sitter …akademisk …akademisk …varit fackligt …varit del av en …erfarenhet av …drivit företag försörjning utbildning / kurser i riksdagen utbildning examen aktiv nationell eller leda arbete på själv eller utanför politiken i ledarskap regional internationell / tillsammans med under valledning under europeisk nivå andra sammanlagt minst valen 2006 eller 5 år 2010
 5. 5. Politiska erfarenheter Jag har erfarenhet av följande politiska områden...70%60%50%40%30%20%10%0%
 6. 6. Uppdrag Jag sitter i följande styrelser / har följande uppdrag70%60%50%40%30%20%10%0%
 7. 7. Sidoorganisationer Jag har varit engagerad eller är för närvarande engagerad i någon av följande sidoorganisationer45%40%35%30%25%20%15%10%5%0% Socialdemokratiska Ingen av ovanstående Socialdemokratiska HBT-socialdemokraterna Socialdemokratiska ungdomsförbundet kvinnoförbundet studentförbundet
 8. 8. Valberedningens kriterier Vilka av följande kriterier som valberedningen har ställt anser du dig uppfylla?70%60%50%40%30%20%10%0% är tydligt förankrad i kan hantera svåra har god förmåga att kan samla partiet, har internationella har i tillräcklig skulle fungera i rollen partiets värderingar situationer kommunicera stärka och utveckla erfarenheter och omfattning prövats i som Sveriges nästa partiorganisationen och kontakter mitt ledarskap statsminister bygga ett starkt lag
 9. 9. Personliga egenskaper Följande fyra egenskaper eller beskrivningar passar bäst in på mig själv60%50%40%30%20%10%0% Social förmåga Pragmatisk Visionär Empatisk Analytiskt lagd Duktig debattör Aktiv i sociala Har lätt att nå fram i medier media
 10. 10. Kandidatur Jag kandiderar till följande uppdrag på partikongressen i mars 201125%20%15%10%5%0% Partistyrelse Verkställande utskott Partiledare Programkommissionen Partisekreterare

×