Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

area econòmica i patrimonial

3,390 views

Published on

Presentació àrea economica i patrimonial de la candidatura per les eleccions 2010 a la presidencia del FC Barcelona de Sandro Rosell

Published in: Sports, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

area econòmica i patrimonial

 1. 1. Àrea Econòmica i Patrimonial
 2. 2. Àrea Social Javier Faus RESPONSABLE D’ÀREA Manel Arroyo Silvio Elias Susana Monje Jordi Moix RESPONSABLE D’ÀREA Josep Ramon Vidal-Abarca
 3. 3. Àrea Econòmica La gestió professional , eficaç i ètica és fonamental per a qualsevol organització. I el FCB no és pas una excepció. Tot el referit a èxits esportius i patrimonials , ja siguin presents o futurs, acaba estant condicionat pels resultats econòmics Només una bona gestió i uns rendiments econòmics regulars permetran al FCB tenir recursos per no haver de vendre patrimoni i poder invertir en futbol base, grans jugadors, seccions i serveis al soci
 4. 4. Capitalitzar el Club Explotació eficient Augment dels beneficis Suspensió despesa suntuària Balanç sanejat Incrementar ingressos Explotació d’actius Increment fons propis Rebaixar el deute Professionalització i ètica Optimització de la gestió Solidesa Codi Ètic AUSTERITAT TRANSPARÈNCIA CREIXEMENT
 5. 5. Anàlisi de la situació econòmica actual FC BARCELONA. EVOLUCIÓ I PERSPECTIVA 2003 - 2010
 6. 6. Ingressos d’explotació
 7. 7. Despeses d’explotació
 8. 8. Altres despeses
 9. 9. Resultat net consolidat 2004-2010
 10. 10. Cost laboral efectiu
 11. 11. Amortització de jugadors
 12. 12. Balanç de situació, a 30’06’09
 13. 13. Deute brut vs. deute net
 14. 14. Evolució del deute DEUTE BRUT
 15. 15. Pla Estratègic MODEL DE PROPOSTES I OBJECTIUS 2010 - 2016
 16. 16. Eixos de la proposta <ul><li>3 eixos de treball i que són la base del nostre programa: </li></ul><ul><ul><ul><li>Transparència </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Austeritat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creixement </li></ul></ul></ul>1 2 3
 17. 17. Explotació eficient. Capitalitzar el Club Increment dels ingressos i dels beneficis Promoure noves vies d’explotació comercial obtenint uns ingressos l’any 2016 de 600 milions d’euros Potenciar els ingressos en l’explotació dels actius patrimonials Beneficis 2010 – 2016 300 milions d’euros Cash flow 2010 – 2016 700 milions d’euros
 18. 18. Explotació eficient. Capitalitzar el Club Destí del cash flow Re-invertir el cash-flow en el Club y en les tres línies estratègiques de la nostra proposta: 300 Mm d’euros 150 Mm d’euros 250 Mm d’euros
 19. 19. Explotació eficient. Capitalitzar el Club Reducció de despeses Blindarem el Club contra l’endeutament excessiu, situant un màxim de deute versus ingressos L’ austeritat serà un eix central en la gestió econòmica del Club Suspendrem dràsticament la despesa suntuària i innecessària, tenint una atenció especial sobre la partida “d’altres despeses d’explotació” Objectiu: aconseguir uns beneficis d’explotació del 12% dels ingressos al any 2013
 20. 20. Explotació eficient. Capitalitzar el Club Model econòmic
 21. 21. Explotació eficient. Capitalitzar el Club Model econòmic
 22. 22. Explotació eficient. Capitalitzar el Club UN MODEL GLOBAL D’OPTIMITZACIÓ DE L’ESTAT I LA GESTIÓ FINANCERA Increment dels ingressos Patrimonialització Reducció del deute Solidesa i capacitat financera Optimitzar la gestió
 23. 23. I tot això, amb un objectiu: Per tenir el millor planter del Món Per tenir les millors instal·lacions del Món Per tenir el Club més sanejat del Món Per tenir el Club més global del Món Per tenir el Club més solidari del Món Per tenir el Club....... del Món.............
 24. 24. Àrea Patrimonial
 25. 25. El punt de partida. Què tenim? SÓL 200.000 m2 50.000 m2 135.000 m2 273.000 m2 280.000 m2 938.000 m2 SOSTRE 101.000 m2 20.000 m2 18.000 m2 0 0 190.000 m2 ÚS En tràmit a residencial i equipaments En execució a residencial Comercial i equipament Rústic agrícola Urbanitzable sense programar i protegit Les Corts Can Rigalt Sant Joan Despí Viladecans A Viladecans B
 26. 26. Els objectius Manteniment de la propietat No venda Maximitzar el rendiment de la propietat per a l’economia del Club UN BARÇA SÒLID PATRIMONIALMENT ÉS LA MILLOR GARANTIA PER LA SEVA INDEPENDÈNCIA 1 2
 27. 27. Aturar la venda Solidesa patrimonial Modernització Estadi Nou palau Blaugrana Noves instal·lacions esportives Parc Central Barça Un Club català i catalanista Una nova Masia per les seccions Manteniment de la propietat SOLIDESA CREIXEMENT MILLORA
 28. 28. <ul><li>Decàleg d’Acció de Govern </li></ul><ul><li>NOU PALAU BLAUGRANA </li></ul><ul><li>PARC CENTRAL BARÇA </li></ul><ul><li>INTERIOR DEL CAMP NOU </li></ul><ul><li>EXTERIOR DEL CAMP NOU </li></ul><ul><li>ILLA DEL MINI-ESTADI </li></ul><ul><li>NOVA MASIA FUTBOL BASE </li></ul><ul><li>MASIA SECCIONS </li></ul><ul><li>ADAPTACIÓ ESTADI BARÇA ATHLÈTIC </li></ul><ul><li>CAN RIGALT </li></ul><ul><li>VILADECANS 1 I 2 </li></ul>
 29. 29. <ul><li>1 Nou Palau Blaugrana </li></ul><ul><li>Obligatorietat per part de l’Eurolliga de bàsquet </li></ul><ul><li>Aforament per 12.000 persones </li></ul><ul><li>2 pistes de competició i 3 poliesportius adicionals </li></ul><ul><li>Construcció simultània amb el Palau antic </li></ul><ul><li>Inversió estimada: 50 milions d’euros </li></ul><ul><li>Temps d’execució projecte i obres: 3 anys </li></ul>
 30. 30. <ul><li>2 Parc Central Barça </li></ul><ul><li>Creació d’un Parc Central a l’àrea perimetral de l’Estadi, amb un Nou Palau dins l’Illa de l’Estadi </li></ul><ul><li>Sobre una ordenació total de 38.850 m2 , dels quals 8.000 m2 ho seran de zona verda </li></ul><ul><li>Inversió directa estimada: 50 milions d’euros </li></ul><ul><li>Temps d’execució de l’obra: 6 anys , amb el 50% del temps en paral·lel al nou Palau </li></ul><ul><li>Hotel 10.000 m2 </li></ul><ul><li>Oficines 6.300 m2 </li></ul><ul><li>Mèdic/fitness 6.600 m2 </li></ul><ul><li>Aparcament 100.000 m2 </li></ul><ul><li>Racó penyista 650 m2 </li></ul><ul><li>Fundació 2.000 m2 </li></ul><ul><li>Botiga 1.500 m2 </li></ul><ul><li>Llar soci/seu social 2.800 m2 </li></ul><ul><li>Auditori 3.000 m2 </li></ul><ul><li>Museu 5.500 m2 </li></ul>
 31. 31. 2 Parc Central Barça
 32. 32. <ul><li>3 Interior Camp Nou </li></ul><ul><li>Rehabilitació i modernització de les instal·lacions de l’Estadi </li></ul><ul><li>Inversió directa estimada: 30 milions d’euros </li></ul><ul><li>Temps d’execució de l’obra: 2 anys </li></ul><ul><li>Circulació i rampes </li></ul><ul><li>Comunicacions verticals </li></ul><ul><li>Accessibilitat per la mobilitat reduïda </li></ul><ul><li>Lavabos </li></ul><ul><li>Restauració </li></ul><ul><li>Estructura, il·luminació, revestiments i senyalització </li></ul>
 33. 33. <ul><li>4 Exterior Camp Nou </li></ul><ul><li>Cancel·lació del “Projecte Foster” per ser tècnica i econòmicament insostenible </li></ul><ul><li>Replantejament de la reforma de la façana de l’Estadi , buscant la solució més respectuosa amb el disseny original </li></ul><ul><li>Impulsar l’ ampliació i el cobriment de les grades , en funció del cost, la situació financera del Club i la voluntat dels socis </li></ul><ul><li>Inversió estimada: 40 milions d’euros </li></ul><ul><li>Temps d’execució de l’obra: 2 anys </li></ul>
 34. 34. <ul><li>5 Illa Mini-estadi </li></ul><ul><li>Revisar i negociar les condicions de la requalificació en tràmit per tal de: </li></ul><ul><li>Explotació dels aprofitaments del Barça en règim de concessió , i sense vendre mai la titularitat dels terrenys </li></ul><ul><li>Inversió estimada del Club: a determinar </li></ul><ul><li>Ingressos estimats: 10 milions d’euros </li></ul><ul><li>Ajustar beneficis i cargues perquè l’operació sigui econòmicament acceptable per totes les parts </li></ul><ul><li>Evitar conflictes que puguin perjudicar l’operació </li></ul><ul><li>Consensuar solucions urbanístiques sostenibles amb totes les parts: propietaris, veïns i ciutat </li></ul>
 35. 35. <ul><li>6 Nova Masia de Futbol Base </li></ul><ul><li>Acabament per tràmit d’ urgència de la Masia de Futbol Base </li></ul><ul><li>Revisió de l’anul·lació del contracte original amb FCC </li></ul><ul><li>Inversió estimada: 8 milions d’euros </li></ul><ul><li>Superfície de l’actuació: 6.000 m2 </li></ul><ul><li>Temps d’execució: 10 mesos </li></ul><ul><li>Revisió del contracte de venda de 18.000 m2 de sostre comercial a MCM Renting el mes de Desembre de 2009 </li></ul>
 36. 36. <ul><li>7 Masia Seccions </li></ul><ul><li>Impulsar un nou edifici a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per a la formació dels esports base de les seccions </li></ul><ul><li>Lloc: al costat del camp d’entrenament del primer equip, a Sant Joan Despí </li></ul><ul><li>Inversió estimada: 10 milions d’euros </li></ul><ul><li>Superfície de l’actuació: 8.000 m2 </li></ul>
 37. 37. <ul><li>8 Adaptació Estadi Barça Athlètic </li></ul><ul><li>En funció del desenvolupament del projecte Illa Mini-estadi </li></ul><ul><li>Adaptació del camp número 8 de la Ciutat Esportiva per </li></ul><ul><li>aconseguir una capacitat de 10.000 espectadors , i d’acord </li></ul><ul><li>amb el reglament de la FEF/LFP </li></ul><ul><li>Inversió estimada: 5 milions d’euros </li></ul><ul><li>Temps d’execució de l’obra: 1 any </li></ul>
 38. 38. <ul><li>9 Can Rigalt </li></ul><ul><li>Acabament de les negociacions i concreció del projecte de reparcel·lació i urbanització, que afecten a 20.000 m2 de sostre propietat del Club </li></ul><ul><li>Recerca de la millor fórmula de finançament per maximitzar el seu rendiment, sense distreure recursos del Club </li></ul>
 39. 39. <ul><li>10 Viladecans 1 i 2 </li></ul><ul><li>Auditoria legal i econòmica de la compra per 18 milions d’euros de 28 hectàrees el 2008 </li></ul><ul><li>Revisió dels acords entre el FC Barcelona i l’Ajuntament de Viladecans. Estat de situació dels mateixos </li></ul><ul><li>En funció de l’auditoria i els pactes possibles, estudiarem la millor opció pel Club davant d’aquesta opaca i sorprenent operació </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Projectes d’actuació i execució immediata </li></ul><ul><li>Procedirem a abordar immediatament , i en el menor temps possible d’execució d’obres els següents projectes: </li></ul>La rehabilitació i la modernització de l’Estadi La construcció del nou Palau La finalització i el trasllat de la nova Masia 1 2 3

×