Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poesia visual figuras retoricas chema madoz

Introducción a la poesía visual para alumnos de 1r BATX o 4 ESO

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Poesia visual figuras retoricas chema madoz

 1. 1. Poema visual: La poesía visual es una forma experimental en la que la imatge es la protagonista de significats. Sobretot és experimental És conceptual Transformadora de realitats
 2. 2. El cal·ligrama és un poema visual que utilitza una frase o paraula per donar forma a una una figura sobre el que tracta el poema. De Tal Manera Que CREA Una ESPÈCIE d'imatge visual. La imatge creada per les paraules Expressa visualment El que La Paraula o Paraules Diuen.
 3. 3. Figures retòriques: Tècniques d’expressió que permeten valorar, amplificar, o crear nous significats o conceptes. A partir de paraules o imatges ja dotades d’un significat propi.
 4. 4. comparació: La comparació consisteix en exposar dos elements per tal que puguin establir-se semblances i diferències entre les seves qualitats. personificació: Consisteix en donar als objectes qualitats humanes, trets propis de les persones o d’essers animats. Els publicistes utilitzen aquest recurs per a "humanitzar" el producte. metàfora: Consisteix en substituir allò que es vol mostrar per una altra cosa amb la que guarda alguna relació. Ex.: S’anuncia una confitura substituint el pot per la fruita de la que procedeix aquesta confitura. Hiperbole: Consisteix en utilitzar una exageració per a destacar l’expressió.
 5. 5. Presenta un treball on hauràs de buscar dues de cada una de les anteriors figures retòriques i argumenta la teva el·lecció. Presenta-ho en un Word, on reculliràs dues imatges de cada figura retòrica. Escriu una breu explicació del perquè a manera de peu de foto.
 6. 6. Metàfora
 7. 7. Metàfora
 8. 8. Metàfora
 9. 9. Hiperbole
 10. 10. Personificació
 11. 11. Personificació
 12. 12. Comparció
 13. 13. Comparció
 14. 14. Ironia
 15. 15. Ironia/Humor
 16. 16. Homenatge a Joan Brossa
 17. 17. Reportatge Tony Prat (poeta visual català)
 18. 18. Creació d’un poema visual Has de crear una imatge sorprenent que exemplifiqui algún del exemples anteriors i que transmete un significat diferent al propi dels objectes utilitzats Tècnica fotográfica: Digital o analògica

×