Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El noucentisme

10,279 views

Published on

 • Be the first to comment

El noucentisme

 1. 1. EL NOUCENTISME
 2. 2. CONTEXT HISTÒRIC: PERÍODE DE REVOLTESA Catalunya, a finals del segle XIX, van tenir lloc diversos enfrontaments entre laburgesia i els obrers. El proletariat, que treballava explotat, va començar a organitzar-seen sindicats d’ideologia socialista i anarquista amb l’objectiu de defensar els seus drets. La revolta social més destacada d’aquesta època va ser la Setmana Tràgica (del 26 de juliol al 2 d’agost de 1909), una revolta popular (antimilitarista i anticlerical) contra la participació de reservistes en la guerra del Marroc, que es va traduir, principalment, en la crema d’edificis religiosos.L’Estat espanyol va patir, a més, una crisi profunda: la pèrdua de les colònies de Cuba iFilipines (1898).
 3. 3. CONTEXT HISTÒRIC: QUÈ IMPULSA L’INICI DEL NOUCENTISME1901: creació de la LLIGA REGIONALISTA• Partit catalanista, conservador, catòlic i monàrquic• Objectius: obtenció de l’autonomia per Catalunya i la seva modernització• Recull les aspiracions de la burgesia catalana.• Mitjà per dur a terme la revolució social.1906: Enric Prat de la Riba dóna forma teòrica alprojecte polític de la Lliga amb el diari La Veu deCatalunya i el llibre La nacionalitat catalana.1907: Prat de la Riba fou elegit president de la Diputació deBarcelona des d’on planteja una reforma de les institucionspúbliques catalanes i una fórmula autonòmica per Catalunya.
 4. 4. 1914: constitució de la MANCOMUNITAT• Institució presidida per Enric Prat de la Riba (i més tard, per Josep Puig i Cadafalch), que aplegava les quatre diputacions catalanes.• Amb gestió autonòmica, la Mancomunitat va impulsar el desenvolupament econòmic i cultural de Catalunya: inversions en educació i cultura.• La dictadura de Primo de Rivera (1923) va posar fi a la Mancomunitat (es va dissoldre el 1925).
 5. 5. PROGRAMA POLÍTIC DE LA LLIGA REGIONALISTA:LA RENOVACIÓ CULTURALImpuls de la llengua i la cultura per aconseguir lamodernització social i cultural del paísFixació d’una llengua literària:Pompeu Fabra s’encarregarà de lareforma lingüística i la sevaconsolidació• 1906: Primer congrés internacional de la llengua literària.• 1907: Creació de l’Institut d’Estudis Catalans.• Establiment d’una infraestructura cultural
 6. 6. EL NOUCENTISME: DEFINICIÓMoviment ideològic, cultural i polític que té elsuport dels dirigents de la MancomunitatTerme popularitzat per Eugenid’Ors a la sessió “Glosari” deLa Veu de Catalunya. • Allò que és propi del nou-cents Noucentisme (1900) • Allò que és oposat a vell.
 7. 7. INICI DEL MOVIMENT: 1906Publicació del “Glosari” d’Eugeni d’Ors a La Veude Catalunya: transmet la doctrina noucentista.Publicació d’Els fruits saborosos de Josep Carner:reflecteix els ideals ètics i estètics delnoucentisme.Primer congrés de la llengua catalana: primerpas per a la normalització i normativització de lallengua catalana.
 8. 8. FINAL DEL MOVIMENT: 1923COP D’ESTAT DE PRIMO DE RIVERA
 9. 9. CARACTERÍSTIQUES DEL NOUCENTISME: • Imperialisme: Imposició dels valors propugnats com aEugeni d’Ors (polític nacionals a la societat.i escriptor) va ser el • Classicisme: raó per sobre dels sentiments teoritzador del (ordre, harmonia i control). Valoració dels clàssics Noucentisme. Per grecs i romans com a model literari i com a modelmitjà de les glosses artístic. (articles d’opinió • Civilisme o civilitat: Aplicació del programa breus sobre noucentista, que havia de crear una societatl’actualitat política i urbana, ideal, sense conflictes de classe (oposat al cultural, signats ruralisme i al localisme dels modernistes). amb el pseudònimXènius), publicades • Mediterranisme: Valoració del paisatge mediterrani, eldiàriament a La Veu paisatge de l’olivera i de la vinya, i de les formes de de Catalunya en la vida tradicional d’aquest espai com a model. secció Glosari, va • Arbitrarisme: Ideal estètic arbitrari, basat en el treball exposar les bases formal, subjecte a unes normes (oposat a la creaciód’aquest moviment: basada en la inspiració i l’espontaneïtat dels modernistes).
 10. 10. MODERNISME /NOUCENTISME • Voluntat de renovar la cultura catalana per fer deSEMBLANCES Catalunya un país autònom, modern i europeu. • Els noucentistes es consideren intel·lectuals més que no pas artistes i col·laboren amb la classe burgesa per transformar la societat (els intel·lectuals modernistes eren rebels socials crítics amb la burgesia). • Cultura i política s’alien .DIFERÈNCIES • Persegueix la imposició de la raó, l’ordre, la serenitat i la bellesa formal (el modernisme es va decantar per l’exaltació dels sentiments, l’espontaneïtat i la llibertat formal). • Civisme, arbitrarietat i classicisme (en contraposició a ruralisme, espontaneïtat i romanticisme).
 11. 11. EUGENI D’ORS: VIDAEugeni dOrs i Rovira (Barcelona 1881 - Vilanova i la Geltrú el1954), escriptor i filòsof català.Estudià Dret i Filosofia i Lletres. Es decantà per la literatura.Emprà el pseudònim “Xènius” per escriure a la secció Glosari de La Veu deCatalunya i el pseudònim d’Octavi de Romeu per a signar les seves obresd’art.El 1917 es converteix en el màxim responsable dInstrucció Pública de laMancomunitat de Catalunya.Després de la mort dEnric Prat de la Riba, el seu més ferm protector ipromotor, es produeix un distanciament progressiu entre ell i el programade la Lliga Regionalista (el fan dimitir dels seus càrrecs oficials), a causa dela seva incompatibilitat temperamental i ideològica amb Puig i Cadafalch.El 1920 avandona la seva llengua i comença a publicar en castellà.
 12. 12. EUGENI D’ORS: OBRA • Articles breus de caire intel·lectual que publicava diàriament a La Veu de Catalunya. • Temàtica variada. • Objectiu: donar una determinada visió del món. Gloses • Estil innovador: • Llenguatge elaborat, culte, refinat • Ús d’arcaismes i neologismes • Tractament enginyós, intel·ligent i àgil del tema La Ben • Recull de gloses on presenta la dona ideal (Teresa) com aPlantada símbol dels valors ideològics i estètics del Noucentisme.
 13. 13. LA POESIA NOUCENTISTAGènere més conreat del Noucentisme literari perquè era el gènere que s’adequava millor a les exigències d’arbitrarisme de la ideologia noucentista (treball formal, subjecte a unes normes). La poesia ha de ser artificiosa: treball de la forma, estil rigorós, llengua culta, elaborada i subtil. Acostuma a tenir referències al món clàssic. El poema, en definitiva, era una obra d’art en ell mateix, valorat per la seva perfecció formal. I el poeta, doncs, havia de treballar i polir els mots amb l’objectiu que el poema aconseguís la bellesa artística desitjada (oposat a l’espontaneïtat dels modernistes).
 14. 14. LA POESIA NOUCENTISTA • La vida senzilla, la quotidianitat. • L’ambient ciutadà. • La natura idíl·lica i civilitzada. • La feminitat: TEMÀTICA • Cànons de bellesa grecollatins • Símbol de l’ordre i la mesura • Tasca educativa cap als fills • El pas del temps i l’envelliment.
 15. 15. JOSEP CARNER: VIDA Neix a Barcelona el 1884 i mor a Brussel·les el 1970. Família d’intel·lectuals: en contacte amb el món de les lletres des de petit. Passió per la literatura: publica la primera poesia als 12 anys.Estudia Dret i Filosofia i Lletres als 14 anys: a la universitat és on descobreix el catalanisme polític. Treballà activament a l’Institut d’Estudis Catalans. El 1921 exerceix càrrecs diplomàtics a diferents països.El 1939 es refugia a Mèxic per la repressió franquista. Allà exercí de professor universitari i va col·laborar amb altres intel·lectuals catalans exiliats.
 16. 16. JOSEP CARNER: OBRA • Primers anys influït pel ModernismeETAPES DE LA SEVA POESIA • Primera etapa: Noucentisme • Segona etapa: Simbolisme • Rigor formal: utilitza formes clàssiques (sonet)CARACTERÍSTIQUES • Domini i control de la llenguaDE LA SEVA POESIA • Visió del món harmònica, plàcida, equilibrada • Humor i ironia
 17. 17. ELS FRUITS SABOROSOSFa un recorregut per les diverses etapes de la vida de la persona(infantesa, joventut, maduresa i vellesa) relacionant-les amb lesfruites en funció de les seves característiques (color, olor, mida i gust)i les estacions de l’any en què es donen.La infantesa hi és tractada com una etapa de felicitat incondicional, iles criatures la viuen a través dels sentits com si hagués de ser eterna.La maduresa és protagonitzada per dones, i eslocalitza, sobretot, entre l’estiu i la tardor: Carner les acosta al mónquotidià que les envolta (la cuina, la cura dels fills, la maternitat, lasensualitat, la bellesa que se’n va...) també en un ambient plàcid iequilibrat i sempre emmarcat en una vida matrimonial perfecta.
 18. 18. La vellesa no és tan idíl·lica com les altres dues etapesperquè, malgrat que en destaca la tranquil·litat i la dolçor, lasolitud i la tristesa hi són ben presents.Malgrat la proximitat de la mort, la malaltia, la solitud i latristesa, ni els personatges ni les paraules de Carner es deixenendur mai per la tragèdia, sinó que qualsevol etapa de lavida, fins i tot la més dura, és acceptada, si cal amb dolçaresignació. Es el caràcter noucentista, en què tot ha de serharmònic, equilibrat, ordenat, perfecte, artificiós iclassicitzant: arbitrari.
 19. 19. EVOLUCIÓ DE LA POESIA Els principis poètics del noucentisme evolucionen cap a un distanciament cada cop més gran entre poesia i realitat. • Els poetes pensen que és necessari expulsar la realitat de la poesia per assolir l’obra d’art perfecta. Influència dels • Les incerteses i les imperfeccions de la vida real no tenen cabuda en el poema.poetes simbolistes • El poema ha de brillar com una joia única feta deMallarmé i Valery: símbols i musicalitat en perfecta harmonia. • La poesia ha de ser pura, intel·lectualitzada, aïllada de tot element exterior.
 20. 20. CARLES RIBA: VIDANeix a Barcelona el 1893.Interès per les llengües, en especial les clàssiques.Va estudiar Filosofia i lletres i Dret (per la família)El 1912 coneix la poetessa Clementina Arderiu amb qui es casà el 1916.Exerceix de professor de literatura, de grec i fa traduccions.El 1932 és elegit membre de l’Institut d’Estudis Catalans on col·labora amb Fabra en l’elaboració delDiccionari general de la llengua catalana.El 1939 s’exilia a França (al poble de Bierville) arran de l’entrada de les tropes franquistes aBarcelona.Torna a Catalunya el 1943 i mor el 1959 a Barcelona.
 21. 21. CARLES RIBA: OBRAUn dels poetes més rellevants de la Gran intel·lectual: amb la voluntat depostguerra i un dels escriptors més dedicar-se totalment al món de laimportants de tota la literatura cultura: poeta, crític i traductor.catalana del s.XX. Evolució de la seva poesia: • Primerenca: influències modernistes (Joan Maragall). • Segon estadi: poesia de tendència noucentistaTradueix autors clàssics i europeus del • Tercer estadi: “Poesia pura” (importància de las.XX. perfecció formal i la nuesa del pensament). • Últimes composicions: de caire existencial i metafísic.
 22. 22. «Un poema no s’explica; és a dir, les seves paraules no són canviables per unesaltres, el seu cant no pot ésser dut més ençà de les nocions i de les imatges que comporta, perquè justament la seva comesa és dur el lector més enllà d’elles, pel camí d’una veu insubstituïble.» Carles RIBA
 23. 23. CARLES RIBA: OBRAEl primer llibre d’Estances (1919) és una descripció dels seusestats d’ànim i una recerca persistent d’una expressió poèticapersonal, de la identitat pròpia del sentit de la inspiració i de lacreació artística. El tema principal és l’expressió de l’amor.El segon llibre d’Estances (1930) té dues parts, quecorresponen a dues èpoques diferents. Els poemes de laprimera tenen com a tema el destí personal del poeta i els dela segona reprenen la temàtica amorosa.Tres suites (1937): tres sèries de sonets que expressen la tensióentre sensualitat i espiritualitat.
 24. 24. CARLES RIBA: OBRAElegies de Bierville (1942). • Són 12 poemes impregnats de mitologia grega: el poeta inicia un viatge interior de retorn a la seva pàtria, com Ulisses retornà a Ítaca; després cap a la mort, com ho feu Orfeu per recuperar la seva estimada Eurídice i, finalment, renéixer i apropar-se a la poesia i a Déu. • La Guerra Civil va tenir poc ressò en l’obra de Riba però l’exili, va significar un canvi profund. Aquesta obra fruit de l’experiència de l’exili és una de les obres poètiques més importants del segle XX a la literatura catalana. • A imitació d’una forma poètica grecollatina, l’elegia, a les Elegies de Bierville hi ha expressada l’experiència personal del poeta i l’experiència col·lectiva de tot un poble en un moment històric dramàtic. • Exiliat en un país estranger, Riba aboca a les Elegies el seu orgull sorgit de la humiliació: després d’haver-ho perdut tot, el poeta inicia un retorn cap al seu interior. • S’explica la difícil experiència humana del retorn a la pròpia essència. • Aquest retorn íntim, cap a l’interior de si mateix, inclou, això no obstant, un retorn col·lectiu, és a dir, té una projecció política, expressada en el desig de recuperar la llibertat perduda.
 25. 25. CARLES RIBA: OBRADel joc i del foc (1943/1949) és una col·lecció de poemes breus, adaptaciód’una estrofa japonesa, la tannka, que tenen com a finalitat expressar unasensació, una reflexió, un fet d’amor o de recança.A Salvatge cor (1952) sèrie de sonets on el tema central és l’amor humà il’amor diví.Esbós de tres oratoris (1957): tres llargs poemes de temàtica bíblica.A banda de la seva activitat poètica, no podem oblidar les incursions de Ribaen el camp de la narrativa (bàsicament amb obres adreçades a infants i joves)i de la crítica literària, a més de la seva tasca com a traductor.

×