Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Štaweb site činidobrimvebsajtom? Ili: zaštoto ne možeda radikomšijinmali 
Sandra Simonović 
@SandraKravitz, @marketingITD ...
Sandra Simonović 
Web preduzetnicaod 2011. godine-osnovalaagencijuŠnajderaj, zakrojenjedruštvenihmrežapomeri, koju2013. zb...
Sandra Simonović
Sandra Simonović 
Web preduzetnicaod 2011. godine-osnovalaagencijuŠnajderaj, zakrojenjedruštvenihmrežapomeri, koju2013. zb...
Korak#0: Komese obraćate? 
Photo: picjumbo.com
7 must-haves 
•Web prezentacijanijevizitkarta 
•Zaboraviteinaflash animacije–nikonećečekati“nekolikominuta” da mu se učita...
Internet prezentacija(web site) morada ima: 
•Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne ...
Web stranica≠ Vizitkarta 
Osimakosteadvokat.
Web stranica≠ Vizitkarta 
Osimakosteadvokat. Ili Ptiček.
Internet prezentacija(web site) morada ima: 
•Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne ...
Informacionaarhitektura 
Photo: jimdalglish.squarespace.com
Internet prezentacija(web site) morada ima: 
•Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne ...
Kudavoditajlink? 
Photo: www.flickr.com/photos/klearchos
Internet prezentacija(web site) morada ima: 
•Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne ...
Jesteli izgubljeniu pretrazi?
Internet prezentacija(web site) morada ima: 
•Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne ...
“O nama” 
Photo: www.iamdan.net/about.html
Internet prezentacija(web site) morada ima: 
•Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne ...
Kontakt 
Photo: www.denisechandler.com/contact.html
Internet prezentacija(web site) morada ima: 
•Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne ...
Jednostavnoje: KISS ;)
Internet prezentacija(web site) morada ima: 
•Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne ...
Društveniživotvašeprezentacije 
Photo: www.postano.com
…I sad sveto –alizamobilnekorisnike;) 
Photo: picjumbo.com
INFO@MARKETINGITD.COM@MARKETINGITD@SANDRAKRAVITZ 
Imatepitanja? 
Javitese:
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Webiz poslovna edukacija: Šta web site čini dobrom veb prezentacijom?

732 views

Published on

Osnovni elementi internet stranice: kojih to 7 osnovnih elemenata mora da ima svaki web site da bi bio kvalitetna prezentacija

 • Login to see the comments

Webiz poslovna edukacija: Šta web site čini dobrom veb prezentacijom?

 1. 1. Štaweb site činidobrimvebsajtom? Ili: zaštoto ne možeda radikomšijinmali Sandra Simonović @SandraKravitz, @marketingITD www.marketingITD.com
 2. 2. Sandra Simonović Web preduzetnicaod 2011. godine-osnovalaagencijuŠnajderaj, zakrojenjedruštvenihmrežapomeri, koju2013. zbogproširenjaposlapreimenujeu agencijuzaposlovno(web) savetovanjeMarketing ITD. PredavačikonsultantkinjapriAdizesSoutheast Europe –ASEE. Govorilananekolikoregionalnihkonferencija, radoprenosidrugimaznanjeiiskustvo. Srećnamama jednogMateja.
 3. 3. Sandra Simonović
 4. 4. Sandra Simonović Web preduzetnicaod 2011. godine-osnovalaagencijuŠnajderaj, zakrojenjedruštvenihmrežapomeri, koju2013. zbogproširenjaposlapreimenujeu agencijuzaposlovno(web) savetovanjeMarketing ITD. PredavačikonsultantkinjapriAdizesSoutheast Europe –ASEE. Govorilananekolikoregionalnihkonferencija, radoprenosidrugimaznanjeiiskustvo. Srećnamama jednogMateja.
 5. 5. Korak#0: Komese obraćate? Photo: picjumbo.com
 6. 6. 7 must-haves •Web prezentacijanijevizitkarta •Zaboraviteinaflash animacije–nikonećečekati“nekolikominuta” da mu se učitavašastranica(osimukolikone čekanaučitavanjevideo igrice)
 7. 7. Internet prezentacija(web site) morada ima: •Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne samonanaslovnoj •Jasnuiorganizovanunavigaciju •Jednostavnupretragu •“O nama” odeljak •“Kontakt” stranicu •Pozivnaakciju •Integracijusadruštvenimmrežama
 8. 8. Web stranica≠ Vizitkarta Osimakosteadvokat.
 9. 9. Web stranica≠ Vizitkarta Osimakosteadvokat. Ili Ptiček.
 10. 10. Internet prezentacija(web site) morada ima: •Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne samonanaslovnoj, jerljudidolazenavašuprezentacijusarazličitihstranainarazličitestranice •Zato suzaduženi: –Klijent–da objasnisvojproizvod/uslugu –IA –da odredisveelementekojićebitiuključeni –UX –da učiniweb prezentacijufunkcionalnom
 11. 11. Informacionaarhitektura Photo: jimdalglish.squarespace.com
 12. 12. Internet prezentacija(web site) morada ima: •Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne samonanaslovnoj •Jasnuiorganizovanunavigaciju, da bi znaokudada ide dalje–nemojtepretpostavljatida ćekorisnicisvojedragocenovremetrošitinasnalaženjenavašojprezentaciji
 13. 13. Kudavoditajlink? Photo: www.flickr.com/photos/klearchos
 14. 14. Internet prezentacija(web site) morada ima: •Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne samonanaslovnoj •Jasnuiorganizovanunavigaciju •Jednostavnupretragu, da bi umeoda pronađeono štotraži
 15. 15. Jesteli izgubljeniu pretrazi?
 16. 16. Internet prezentacija(web site) morada ima: •Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne samonanaslovnoj •Jasnuiorganizovanunavigaciju •Jednostavnupretragu •“O nama” odeljak, da bi znaokomu se obraća“s drugestranemonitora”
 17. 17. “O nama” Photo: www.iamdan.net/about.html
 18. 18. Internet prezentacija(web site) morada ima: •Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne samonanaslovnoj •Jasnuiorganizovanunavigaciju •Jednostavnupretragu •“O nama” odeljak •“Kontakt” stranicu, da bi mogaoda vamse javi
 19. 19. Kontakt Photo: www.denisechandler.com/contact.html
 20. 20. Internet prezentacija(web site) morada ima: •Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne samonanaslovnoj •Jasnuiorganizovanunavigaciju •Jednostavnupretragu •“O nama” odeljak •“Kontakt” stranicu •Pozivnaakciju, ono štovi želiteda vašiposetiociurade(poručeproizvod/uslugu, ostavee-mail adresu, isl.)
 21. 21. Jednostavnoje: KISS ;)
 22. 22. Internet prezentacija(web site) morada ima: •Dobroorganizovanipregledanrasporedelemenata(eng.Layout)nasvimstranicama, ne samonanaslovnoj •Jasnuiorganizovanunavigaciju •Jednostavnupretragu •“O nama” odeljak •“Kontakt” stranicu •Pozivnaakciju •Integracijusadruštvenimmrežama
 23. 23. Društveniživotvašeprezentacije Photo: www.postano.com
 24. 24. …I sad sveto –alizamobilnekorisnike;) Photo: picjumbo.com
 25. 25. INFO@MARKETINGITD.COM@MARKETINGITD@SANDRAKRAVITZ Imatepitanja? Javitese:

×