Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upotreba RSS kanala 2

1,655 views

Published on

Koliko se i na koji način koristi RSS feed

Published in: Technology
 • Login to see the comments

Upotreba RSS kanala 2

 1. 1. UPOTREBA RSS KANALA Rezultati ankete sprovedene online dana 24.09.2012. Sandra Kravić, agencija za digitalni marketing Šnajderaj info@snajderaj.com www.snajderaj.com
 2. 2. Da li Vam je poznat termin "RSS Feed"? 7%93% anketiranih poznajetermin RSS Feed. Da Ne 93%
 3. 3. DA LI VAM JE POZNAT TERMIN "RSS FEED"?100 93% 91% 90 80 70 60 50 2011 40 2012 30 20 9% 7% 10 0 Da Ne
 4. 4. Da li koristite "RSS Feed" za praćenje objava sa veb sajtova? 2% Da, to mi je jedini način na koji pratim objave 27% Da, kao jedan od načina na koji pratim objave Nisam do sada 15% 56% koristio/koristila, ali ću početi Nisam do sada koristio/la i ne planiram da počnemUkupno 58% anketiranih se izjasnilo da koristi RSSkanal za praćenje objava sa veb sajtova, još 15% seizjasnilo da do sada nije koristilo, ali planira, dok 27%nije do sada koristilo, i ne planira upotrebu RSS kanala.
 5. 5. DA LI KORISTITE "RSS FEED" ZA PRAĆENJE OBJAVASA VEB SAJTOVA?70% 59%60% 56%50%40%30% 27% 2011 19% 201220% 15% 10% 11%10% 2%0% Da, to mi je jedini Da, kao jedan od Nisam do sada Nisam do sada način na koji pratim načina na koji pratim koristio/koristila, ali koristio/la i ne objave objave ću početi planiram da počnem
 6. 6. Koliko (okvirno) pratite RSS objava (veb sajtova putem njihovih RSS kanala)? 14% Nijedan 1-5 veb sajtova 39% 6-15 veb sajtova 18% do 50 veb sajtova više od 50 veb sajtova 15% 14%Do 15 objava prati ukupno 29% anketiranih, 18% je onih kojiprate do 50 objava, a 14% anketiranih prati više od 50 vebsajtova putem njihovog RSS kanala.
 7. 7. KOLIKO (OKVIRNO) PRATITE RSS OBJAVA (VEBSAJTOVA PUTEM NJIHOVIH RSS KANALA)?45% 39%40%35% 30%30%25% 21%20% 18% 17% 2011 15% 16% 14% 15% 14% 201215%10%5%0% Nijedan 1-5 veb sajtova 6-15 veb do 50 veb više od 50 veb sajtova sajtova sajtova
 8. 8. Da li koristite Google Reader ili neki sličan agregator RSS kanala? 12% 40% Da, Google Reader Da, neki drugi 28% Ne, ali ću početi Ne i ne planiram 20%Ukupno 60% anketiranih koristi agregator RSSsadržaja kako bi pratili objave, a 40% u tu svrhu koristiGoogle Reader.Oni koji ne koriste nijedan agregator, ali planiraju dapočnu sa upotrebom čine 28% anketiranih, dok je12% onih koji ne planiraju upotrebu RSS agregatora .
 9. 9. DA LI KORISTITE GOOGLE READER ILI NEKI SLIČANAGREGATOR RSS KANALA?60% 54%50% 40%40%30% 28% 2011 20% 19%20% 2012 14% 12% 12%10%0% Da, Google Da, neki drugi Ne, ali ću početi Ne i ne planiram Reader
 10. 10. Koliko često proveravate agregator RSS? Svakodnevno 26% 41% Nekoliko puta nedeljno Nekoliko puta mesečno 19% Nikad 14%Agregator RSS svakodnevno proverava 26%, dok njih 19% čini to nekolikoputa nedeljno, a 14% nekoliko puta mesečno.Procenat onih koji nikada (do sada) nisu proveravali agregator RSS (41%) sepodudara sa procentom onih koji ne koriste (42%) taj vid praćenja objava (27%onih koji to i ne planiraju da počnu + 15% onih koji do sada nisu koristili, aliimaju u planu).
 11. 11. KOLIKO ČESTO PROVERAVATE AGREGATOR RSS?45% 41%40% 39%35% 34%30% 26%25% 19% 19%20% 201115% 14% 201210% 8%5%0% Svakodnevno Nekoliko puta Nekoliko puta Nikad nedeljno mesečno
 12. 12. NA KOJI NAČIN I KOLIKO VEB SAJTOVA PRATE KORISNICIKOJI SVAKODNEVNO PROVERAVAJU RSS AGREGAT Broj veb sajtova Agregator Google Reader Neki drugi 1 do 5 više od 17% 50 29% 39% 6 do 15 61% 22% do 50 32%Čak 61% ispitanika koji svakodnevno proveravajuRSS agregat prati više od 15 veb sajtova!

×