Randstad Marktbrief Mei 2013

427 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Randstad Marktbrief Mei 2013

 1. 1. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013RandstadMarktbrief mei 2013Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periodeEconomische groei -0,9% kwartaal 4, 2012 -1,5% kwartaal 3, 2012Consumenten-vertrouwen-41 Maart 2013 -44 Februari 2013Producenten-vertrouwen industrie-4,8 Maart 2013 -3,6 Februari 2013Inflatie 2,9% Maart 2013 3,0% Februari 2013Werkloosheid* 6,7% Maart 2013 6,5% Februari 2013Banen werknm 7.810.000 kwartaal 4, 2012 7.829.000 kwartaal 3, 2012Vacatures openstaand 101.100 kwartaal 4, 2012 108.000 kwartaal 3, 2012Economie en conjunctuurWe worden niet armer, maar wel minder snel rijkVolgens veel economen moeten we er rekening mee houden dat onze economie na de crisis eenlagere groei zal vertonen dan we daarvoor gewend waren. Een economische groei van 3% zullenwe de eerstkomende jaren niet meer kunnen realiseren. De Nederlandsche Bank denkt dat dekomende vijf jaar een gemiddelde groei van 1,2% te verwachten is. Al sinds de jaren zestig vande vorige eeuw neemt de groei in de westerse wereld langzaam maar zeker af. Dat komt ondermeer door de vergrijzing, de afvlakkende groei van de arbeidsproductiviteit en de krimpendeberoepsbevolking. Door die ontwikkeling worden we niet armer, maar wel minder snel rijk.De Volkskrant, 27 april 2013In de grote steden gaat het relatief goedDe economie in de vier grote steden van Nederland kreeg het in 2012 minder zwaar te verdurendan de provinciale economie. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten ziendat de landelijke economie met 1% kromp. In de grote steden bleef de economische teruggangbeperkt tot 0,3% (Rotterdam), 0,4% (Amsterdam) en 0,8% (Utrecht en Den Haag). Rotterdamen Amsterdam deden het relatief goed dankzij de groei in vervoer en opslag. Die sector profiteert
 2. 2. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013in belangrijke mate van de export. Provincies als Drenthe, Friesland, Overijssel en Noord-Brabanthebben het moeilijker, omdat die sterk afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag. De enigeprovincie die vorig jaar economische groei wist te realiseren, was Zeeland. Dankzij de goedeprestaties van de chemiesector groeide de Zeeuwse economie met 0,4%.De Telegraaf, 26 april 2013Het IMF wil meer banenHet Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft na afloop van de traditionele voorjaarsvergaderingvastgesteld dat de wereldeconomie tekenen van herstel laat zien. De lidstaten benadrukken datde economie en de werkgelegenheid nog niet snel genoeg groeien. Volgens IMF-presidentChristine Lagarde zijn structurele hervormingen nodig om de arbeidsmarkt beter te latenfunctioneren en zo banen te creëren. Het IMF vindt verder dat er geloofwaardige plannen moetenkomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen.ANP, 19 april 2013We zijn iets minder somberHet consumentenvertrouwen is in april licht toegenomen. Ook in maart was de stemming al ietsminder negatief dan in de maand daarvoor. Dat neemt niet weg dat het consumentenvertrouwennog altijd ongewoon laag is. In april waren consumenten met name minder pessimistisch over hetalgemeen economisch klimaat en over hun eigen financiële situatie. Toch vinden de meestemensen dat de tijd nog altijd ongunstig is voor het doen van grote aankopen, zoals een auto, eenwasmachine of een televisie.CBS, 19 april 2013In Nederland zitten meer mensen zonder werk…Het CBS meldt dat in maart 8,1% van de beroepsbevolking geen werk had. In februari was nog7,7 % van de beroepsbevolking werkloos. Gemiddeld verliezen nu zo’n 24.000 mensen per maandhun baan. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt zich zorgen.Hij vindt dat de snel groeiende werkloosheid het belang laat zien van het sociaal akkoord datwerkgevers, werknemers en overheid in april hebben gesloten. Asscher: “We kunnen nuactiegericht aan de slag om de stijgende trend van de werkloosheid te keren.” Het aantalwerklozen kwam in maart uit op 643.000. Daarmee ligt de werkloosheid nu in absolute aantallenongeveer op het niveau van eind 1983. Toen hadden 639.000 mensen geen werk.P&OActueel, 19 april 2013…maar in de eurozone bleef de werkloosheid gelijk
 3. 3. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013In februari kwam de werkloosheid in de eurozone uit op 12% van de beroepsbevolking, net als injanuari. Volgens Eurostat waren in de eurozone 19,1 miljoen mensen werkloos. In de heleEuropese Unie (27 landen) groeide de werkloosheid van 10,8% in januari naar 10,9% in februari.In Oostenrijk, Duitsland en Nederland was de werkloosheid het laagst, in Griekenland, Spanje enPortugal het hoogst.Nieuws.nl, 2 april 2013In Utrecht gaan minder bedrijven failliet dan in de rest van het landVergeleken met andere provincies gaan in Utrecht minder vaak bedrijven failliet. In de eerste driemaanden van 2013 gingen per 10.000 vestigingen in Utrecht 8,8 bedrijven failliet gegaan. In heelNederland moesten 11,9 bedrijven per 10.000 vestigingen het bijtje erbij neergooien.Nieuwsbank, 16 april 2013De prijzen stijgen volgens verwachtingIn de eurozone lagen de prijzen in maart van dit jaar gemiddeld 1,7% hoger dan in dezelfdemaand een jaar eerder. Volgens Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie,ontwikkelde de inflatie zich daarmee volgens verwachting. De stijging van de consumentenprijzenis sinds augustus 2010 niet meer op zo’n laag niveau geweest als in de afgelopen maand. DeEuropese Centrale Bank (ECB) streeft ernaar de inflatie onder de 2,0% te houden.Dow Jones Newswires, 16 april 2013Het UWV moet zelf mensen ontslaanUitkeringsinstantie UWV moet de komende jaren enkele duizenden arbeidsplaatsen schrappen. Inhet regeerakkoord is afgesproken dat het UWV tot 2018 zo’n 440 miljoen euro moet besparen. In2010 werkten nog 18.500 mensen bij het UWV, in 2018 moeten dat er 14.500 zijn. De afgelopentwee jaar kon een deel van het overtollig personeel nog in dienst blijven om het groeiende aantalwerklozen op te vangen. In november 2012 liet het UWV zelfs weten tijdelijk ruim 500medewerkers extra in te zetten om de groei van het aantal ww-uitkeringen te kunnen verwerkenen werkzoekenden te begeleiden. Het grootste deel van de bezuinigingsoperatie moet daardoorde komende jaren nog worden uitgevoerd.ANP, 15 april 2013Meer faillissementen in het eerste kwartaalIn de eerste drie maanden van 2013 is het aantal faillissementen met 48% gestegen. In totaalgingen 3.143 bedrijven over de kop. Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel liep hetbanenverlies bij middelgrote en grote bedrijven met 67% op naar 23.463 mensen. Niet alleen het
 4. 4. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013aantal faillissementen stijgt, maar per faillissement gaan ook steeds meer banen verloren. In2012 raakten bij ieder faillissement gemiddeld 6,6 mensen hun baan kwijt, in het eerste kwartaalvan dit jaar waren dat er 7,5. Vooral in de bouw, de detailhandel en de dienstverlening gingen inhet eerste kwartaal veel bedrijven failliet.De Volkskrant, 4 aprilMarktontwikkelingenWat je doet op sociale media, vind je terug tijdens je sollicatatieprocedureSociale media spelen een steeds grotere rol in sollicitatieprocedures. De informatie die mensen opFacebook, Twitter en LinkedIn plaatsen, is ook toegankelijk voor werkgevers. Steeds vakerbekijken werkgevers in de aanloop naar een sollicitatieprocedure de onlineprofielen van dekandidaten. Jack van Minden, psycholoog en auteur van loopbaanboeken, vindt het daaromonverstandig om negatieve informatie op sociale media te vermijden. Als je op je Facebookpaginacommentaar levert op je baas en opruiende kritieken plaatst, kan dat al bij voorbaat voor eennegatieve beeldvorming zorgen bij een potentiële werkgever. Positieve informatie legt juist debasis voor een gunstige beoordeling. Eén op de drie werkgevers wijst sollicitanten af op basis vaninformatie die op sociale media te vinden is.De Volkskrant, 23 april 2013Ton Heerts wil wel voorzitter wordenTon Heerts is sinds juni 2012 interim-voorzitter van de vakcentrale FNV en heeft nu bekendgemaakt dat hij ook voorzitter wil worden van de nieuwe vakbeweging, waarin de FNV moetopgaan. Heerts heeft de afgelopen maanden geprobeerd om de conflicten tussen de verschillendevakbonden binnen de FNV op te lossen en de structuur van de organisatie te hervormen. Denieuwe kandidaat-voorzitter was nauw betrokken bij het sociaal akkoord, dat in april werdgesloten. Corrie van Brenk, voorzitter van ambtenarenbond Abvakabo, is de belangrijkstetegenkandidaat van Heerts.Het Financieele Dagblad, 24 april 2013Werknemers willen het land uitHet buitenland blijft aantrekkelijk voor werknemers. Steeds vaker werken mensen enige tijdbuiten Nederland. Een gunstige ontwikkeling, want iemand met internationale ervaring heeftbetere loopbaanvooruitzichten. Sinds 2011 is het aantal expat-opdrachten met ruim 50%toegenomen. Meer dan 70% van de bedrijven die internationaal opereren verwacht dit jaar vaker
 5. 5. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013internationale opdrachten in te zetten.managersonline.nl, april 2013Een familiebedrijf gaat niet snel faillietFamiliebedrijven hebben misschien de reputatie saai en conservatief te zijn, maar dat beeld kloptniet. Uit onderzoek van ING, MKB Nederland, Ernst & Young en de brancheverenigingFamiliebedrijven blijkt dat een familiebedrijf in de meeste gevallen innovatiever is dan andereondernemingen. Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken, die het onderzoeksrapportin ontvangst nam, hebben de meeste familiebedrijven een solide financiering en kunnen zedaardoor tegen een stootje. Bij 90% van de familiebedrijven vloeit de winst geheel of gedeeltelijkterug naar het bedrijf. Hierdoor is er relatief veel kapitaal beschikbaar voor vernieuwing en voorinvesteringen in andere bedrijven. Door een omvangrijk eigen vermogen zijn familiebedrijvenmeestal gezonder dan andere ondernemingen en is het risico van een faillissement minder groot.Nieuwsbank, 15 april 2013Een samenvatting van het sociaal akkoordHet kabinet heeft met de werkgeversorganisaties en de vakbonden een sociaal akkoord gesloten.De overheidsbezuinigingen van ruim 4 miljard euro, die voor volgend jaar op het programmastonden, zijn voorlopig ingetrokken. Na enkele weken onderhandelen hebben alle bonden van devakcentrale FNV ingestemd met het sociaal akkoord. Ambtenarenbond Abvakabo wilde dataanvankelijk pas doen wanneer er ook een afzonderlijk akkoord was bereikt over de zorgsector,maar gaf uiteindelijk toch op voorhand al steun aan het sociaal akkoord.De belangrijkste onderdelen van het sociaal akkoord: Het kabinet was van plan de maximale duur van de ww-uitkering volgend jaar terugte brengen van 38 naar 24 maanden. De laatste 12 maanden zou de uitkering dan dalen tot70% van het minimumloon. Die maatregelen zijn nu van tafel. De wettelijke uitkering wordtweliswaar beperkt tot 24 maanden, maar cao-afspraken moeten daarna voor een aanvullendeuitkering zorgen. Werknemers gaan weer ww-premie betalen. Ook de werkgevers betalen mee. Vanaf 1 januari 2016 wordt het ontslagrecht versoepeld en de ontslagvergoedingbeperkt tot maximaal 75.000 euro. Volgens het regeerakkoord hadden deze maatregelen alvolgend jaar moeten ingaan. De verplichting voor bedrijven om minstens 5% arbeidsgehandicapten in dienst tehebben, is voorlopig van de baan. De werkgevers streven ernaar de komende jaren 100.000arbeidsgehandicapten aan werk te helpen, terwijl de overheid 25.000 arbeidsgehandicaptenin dienst wil nemen. In 2017 bekijken de sociale partners in hoeverre werkgevers en overheid
 6. 6. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013hun plannen hebben uitgevoerd. Vallen de resultaten tegen, dan kan hetarbeidsgehandicaptenquotum alsnog worden ingevoerd. Mensen die al gestopt zijn met werken en nu worden benadeeld door de verhogingvan de aow-leeftijd krijgen een betere overbruggingsregeling. Het kabinet trekt 250 miljoen uit voor het verzachten van de bezuinigingen op depensioenopbouw. De nullijn in de zorg (tweeënhalf jaar lang geen salarisverhoging) is van de baan. Overheid en werkgevers gaan uitwassen op het gebied van flexibele arbeid beterbestrijden en schijnconstructies met buitenlandse werknemers onmogelijk maken.Het Financieele Dagblad, 22 april 2013ANP, 12 april 2013Een burn-out gaat niet altijd overDrie van de vier burn-outpatiënten herstellen volledig. Na behandeling kunnen zij weer aan hetwerk. Een kwart van de mensen die te maken krijgen met een burn-out heeft blijvend last vanaandachts- en concentratieproblemen en werkt na twee jaar nog steeds niet. Uit onderzoek vande Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat burn-outpatienten routinewerk redelijk goed kunnenuitvoeren. Met complexe werkzaamheden en het schakelen tussen verschillende taken hebben zemeer moeite. Een financiële prikkel, die bij gezonde werknemers kan leiden tot betere prestaties,werkt bij een burn-outpatiënt niet of heeft zelfs een averechts effect. Volgens de onderzoekerszijn werknemers na een burn-out vaak nog kwetsbaar. Ze zijn sneller moe en kunnen nog niethetzelfde aan als vóór hun burn-out.NU.nl, 4 april 201360-plussers moeten eerder kunnen stoppen met werken, vindt de FNVDe vakcentrale FNV wil werknemers van 60 jaar en ouder de gelegenheid geven om te stoppenmet werken. Met een tijdelijke arbeidsduurverkorting wil de bond jongere generaties meer kansop een baan bieden. De FNV wil oudere werknemers ook de mogelijkheid bieden om gedeeltelijkte stoppen en als coach te gaan optreden voor jongeren op het werk. De vakcentrale wil zovoorkomen dat er op de arbeidsmarkt een verloren generatie ontstaat. Als 60-plussers de rol vancoach op zich nemen, blijven ervaring en vakmanschap behouden.ANP, 3 april 2013Eén op de drie werknemers is in voor een nieuwe baanIn de publieke sector zou één op de drie werkenden best een andere baan willen hebben.Onderzoek van TNS Nipo laat zien dat de interesse voor ander werk afneemt naarmate
 7. 7. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013werknemers ouder worden. Vanaf 55 jaar heeft nog maar één op de vijf werknemers behoefteaan een carrièreswitch. Ook opvallend: 60% van de werkenden in de publieke sector vindt dateen collega aan een andere baan toe is.P&OActueel, 2 april 2013BeroepsbevolkingSteeds meer jongeren hebben een burn-out die niet door het werk komtJongeren tot 35 jaar waren tot voor kort de meest vitale werknemers van ons land, maar diepositie hebben ze moeten afstaan aan de collega’s tussen 35 en 44 jaar oud. OnderzoeksbureauSKB heeft een groot aantal werknemersenquêtes vanaf 1995 naast elkaar gelegd. Daaruit blijktdat de oorzaak van het grote aantal burn-outs onder jongeren vooral buiten het werk ligt. Moeworden van je werk is niet erg, als er maar voldoende gelegenheid is om uit te rusten.Waarschijnlijk nemen met name jongeren te weinig tijd om te herstellen. Jaar in jaar uit onderstress werken en tussendoor onvoldoende herstellen leidt tot psychische vermoeidheid.Personeelsnet.nl, 22 april 2013In Nederland doen vrouwen volop meeDe arbeidsparticipatie van vrouwen is in Nederland tussen 2000 en 2011 flink toegenomen. Datblijkt uit een onderzoek van accountants- en adviesbureau PwC. Het percentage werkendevrouwen steeg in die periode van 65% naar 73%. De arbeidsparticipatie van vrouwen ligt in onsland hoger dan in de omringende landen en 10% boven het gemiddelde van de 27 landen die inhet onderzoek werden betrokken. In Nederland zijn bovendien relatief weinig vrouwen werkloos.De arbeidsmarktparticipatie van Nederlandse mannen ligt al sinds 2000 rond 84%. Vrouwenhebben op dit gebied dus nog een achterstand, maar die is de afgelopen jaren snel kleinergeworden. Wel bestaat er nog altijd een aanzienlijke salariskloof tussen mannen en vrouwen.Nederlandse vrouwen verdienden in 2011 nog zo’n 17% minder dan hun mannelijke collega’s. Inlanden als België, Polen, Spanje en Hongarije is het verschil in salaris tussen mannen en vrouwenaanzienlijk kleiner. Overigens werken in Nederland relatief veel vrouwen parttime. Van allewerkende vrouwen heeft maar 39% een fulltimebaan. Dat percentage is in alle andere landenhoger.Consultancy.nl, 19 april 2013De werkvloer vergrijst verderDe gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking steeg vorig jaar van 41,2 naar 41,4
 8. 8. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013jaar. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat de vergrijzing vanwerkenden al jaren voortschrijdt. In 1990 was de werkende Nederlander gemiddeld 36,2 jaaroud. In ruim twintig jaar tijd is de beroepsbevolking dus ruim vijf jaar ouder geworden. Dat komtdoordat de hele bevolking ouder wordt, maar ook door de toenemende arbeidsparticipatie vanouderen. In 1990 was nog maar 35% van de 50- tot 65-jarigen aan het werk, in 2012 was dat62%. Ambtenaren en leraren zijn met een gemiddelde leeftijd van ruim 43 jaar de oudsteberoepsgroepen. In de horeca (gemiddelde leeftijd 31 jaar) zijn de meeste jonge werknemers tevinden.ANP, 10 april 2013Steeds meer zzpersIn de afgelopen vijf jaar is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) sterk toegenomen.In 2007 was nog 55% procent van de startende bedrijven een eenmanszaak, vorig jaar was dat66%. Volgens het CBS is in de bouw inmiddels 80% van de startende ondernemingen eeneenpitter. Ook in de zakelijke dienstverlening en de ict-sector ligt het aandeel zzp’ers onder destartende bedrijven hoog. In het afgelopen jaar zijn er in Nederland meer bedrijven van startgegaan dan er werden beëindigd. Het aantal nieuwe ondernemingen is daarmee voor het zesdejaar op rij toegenomen. Het aantal nieuwe bedrijven liep wel terug: van 162.000 in 2011 naar144.000 in 2012. In totaal hielden vorig jaar 97.000 bedrijven op te bestaan. Daarbij ging het in8% van de gevallen om een faillissement.Z24.nl, 9 april 2013CBS, 9 april 2013
 9. 9. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013Branche-informatieBouwBouwvakkers worden volgens de FNV massaal ingeruild voor flexwerkersVolgens FNV Bouw hebben bouwbedrijven de laatste jaren op grote schaal werknemers ontslagenom ze kort daarna te vervangen door goedkopere flexwerkers. De vakbond heeft een rapportgepubliceerd waarin staat dat twee op de drie ontslagen bouwvakkers de bouwplaats nog nietverlaten had of het werk was al overgenomen door een flexwerker. Eén op de drie kreeg eenaanbod om hetzelfde werk te komen doen, maar dan wel op basis van een flexcontract. FNVBouw stelt dat de arbeidsomstandigheden in 66% van de gevallen voor flexwerkers slechter zijndan voor een bouwvakker met een vast contract. Volgens de bond zijn flexwerkers in de bouw inde praktijk vogelvrij. De onzekerheid is groot en het loon laag. FNV Bouw vreest dat er over eenjaar 70.000 bouwvakkers werkloos thuis zitten.ANP, 25 april 2013Het is gevaarlijk op de bouwplaatsTussen 1996 en 2011 zijn 380 mensen tijdens hun werk in de bouw om het leven gekomen.Daarmee is de bouw de gevaarlijkste sector om in te werken. Bouwvakkers werken met grotemachines en zware voorwerpen en doen dat vaak op hoogte. Daardoor lopen ze meer risicos danandere werknemers. Volgens FNV Bouw schuilt het gevaar ook in het feit dat veiligheid op debouwplaats wordt doorgeschoven van opdrachtgever naar aannemer, van aannemer naaronderaannemer en van onderaannemer naar zzp’er. Zo wordt steeds onduidelijker bij wie deverantwoordelijkheid ligt. Ook het feit dat op Nederlandse bouwplaatsen steeds meer mensenwerken die niet of nauwelijks Nederlands of Engels spreken, speelt een rol in de toenemendeonveiligheid.ANP, 4 april 2013HorecaDe ober wordt steeds jongerDe gemiddelde leeftijd van personeel in de horeca wordt steeds lager. Dat is geen positieveontwikkeling, vindt FNV Horeca. Volgens de vakbond kunnen juist ervaren medewerkers voor
 10. 10. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013extra omzet kan zorgen, maar inmiddels is de helft van alle werknemers in de horeca jonger dan24 jaar oud. In vrijwel alle gevallen gaat het daarbij om studenten of scholieren. Van de 200.000mensen die in totaal in de horeca werken, zijn er minder dan 40.000 ouder dan 40 jaar.Sp!ts, 18 april 2013OnderwijsEr zijn minder banen, maar het lerarentekort loopt opTerwijl de werkgelegenheid in het onderwijs krimpt, worden de lerarentekorten groter. Het gevolgis dat jongeren twijfelen over het kiezen voor een lerarenopleiding. Het voortgezet onderwijs gingdit schooljaar van start met 12.000 leerlingen méér in de klas en 600 leraren minder vóór de klas.Als gevolg van de pensioengolf zouden er in het onderwijs steeds meer banen bij moeten komen,maar schoolbesturen zijn terughoudend met het zoeken van personeel. Het aantal gepubliceerdevacatures is klein.Onderwijsblad, 20 april 2013TechniekAls je zeker wilt zijn van een baan, is een technische studie een goede keusStudenten die een technische studie volgen, hebben de grootste kans op een baan. Tussen nu en2016 zal het tekort aan technici in ons land oplopen tot 155.000. Voor scholieren met wiskundeen natuurkunde in het eindexamenpakket lijkt het dan ook verstandig om te kiezen voor eenstudie als elektrotechniek, procestechniek of pomptechniek. Ook de nautische sector biedt volopcarrièremogelijkheden voor afgestudeerde jongeren. In die sector zijn de afgelopen jaren zo’n25.000 vacatures ontstaan. Reders geven studenten die nog op de zeevaarthogeschool zitten nual een stage- en baangarantie. Andere hbo-opleidingen met een relatief hoge baangarantie zijnfysiotherapie, mondzorgkunde en werktuigbouwkunde. Voor wie snel een baan wil vinden, is destudie culturele en maatschappelijke vorming de slechtste keus. Anderhalf jaar na het afstuderenis 17,5% van die studenten nog altijd op zoek naar een betaalde baan. De minister van Onderwijswil dat scholen betere voorlichting moeten geven over de kansen die de verschillende opleidingenbieden op de arbeidsmarkt.Sp!ts, 24 april 2013
 11. 11. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013Meer geld voor technische opleidingenMinister van Onderwijs Jet Bussemaker reserveert meer geld voor technische opleidingen. Zetrekt onder meer 33 miljoen extra uit voor de drie Technische Universiteiten. Bussemaker denktoverigens niet dat geld alle problemen kan oplossen. Zo vindt ze dat de aansluiting tussenonderwijs en arbeidsmarkt mankementen vertoont, die kunnen worden verholpen alsopleidingsinstituten en bedrijven elkaar meer opzoeken. Als voorbeeld noemt de bewindsvrouwhet Scheepvaart- en Transportcollege in Brielle dat samenwerkt met het lokale bedrijfsleven.Bussemaker is verder van mening dat de 8.100 verschillende opleidingen die de roc’s aanbiedente veel van het goede zijn. Om het aantal opleidingen te kunnen terugbrengen, adviseert deStichting Bedrijfsleven Beroepsonderwijs binnenkort welke studies kunnen verdwijnen.Het Financieele Dagblad, 4 april 2013ZorgEen samenvatting van het zorgakkoordTwee weken na het sociaal akkoord heeft het kabinet ook een zorgakkoord afgesloten metwerkgevers en werknemers. Met uitzondering van de ambtenarenbond Abvakabo (de grootstebond binnen de FNV) stemmen alle vakbonden in met de gemaakte afspraken. Volgens ministerEdith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordende afgesproken maatregelen financieel gedekt door loonmatiging, door extra ruimte in hetzorgbudget en door een tariefsverhoging van de AWBZ, de rijksverzekering voor langdurige zorg.De belangrijkste onderdelen van het sociaal akkoord: De salarissen in de zorg worden niet bevroren, maar de ruimte voorloonsverhogingen wordt wel al vanaf 1 januari 2014 beperkt. Bovendien zien dewerknemers af van diverse financiële extraatjes. Het geld dat de loonmatiging oplevert (ruim een half miljard euro) komt ten goedeaan kwaliteitsverbetering en werkgelegenheid in de zorg. Zo gaat het kabinet onder meerde doorstroming in zorgopleidingen van mbo naar hbo stimuleren. Daarnaast komt 100miljoen euro beschikbaar voor het begeleiden van mensen naar ander werk. Devergoeding voor opleidingsplaatsen in de universitaire ziekenhuizen wordt niet verlaagd,zoals eerder het plan was.
 De gemeenten krijgen meer geld voor huishoudelijke hulp aan ouderen en chronischzieken. Het kabinet wilde het budget voor thuiszorg aanvankelijk tot een kwartterugbrengen, maar in de nieuwe plannen blijft 60% van het bedrag overeind. De
 12. 12. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013betrokken partijen verwachten dat hierdoor veel minder banen verloren zullen gaan danbij de oorspronkelijke kabinetsplannen. De geplande korting op de geestelijke jeugdzorg gaat niet door. Het personeel van de academische ziekenhuizen heeft voortaan geen eigenpensioenregeling meer, maar gaat over op het pensioenstelsel van de hele sector.De Volkskrant, 24 april 2013
 13. 13. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013UitzendbrancheRandstad is voorzichtig optimistischOp de Europese uitzendmarkt tekent zich volgens Randstad een voorzichtig herstel af. In heteerste kwartaal van 2013 daalde de omzet van ‘s werelds op een na grootste uitzendconcern met8% en kwam uit op 3,8 miljard euro. Het bedrijfsresultaat liep terug met 17% tot 91,5 miljoeneuro, maar de nettowinst groeide met 3% tot 29,7 miljoen euro. De resultaten voldeden daarmeeaan de verwachtingen van analisten. Randstad beleefde een relatief goede start van 2013. Deomzet daalde in de loop van het kwartaal steeds minder sterk en die ontwikkeling zette door inapril.RTL.nl, 24 april 2013In de cao voor de zuivelindustrie wordt de uitzendarbeid niet beperktIn de cao voor de zuivelindustrie waren beperkingen voor het inzetten van uitzendkrachtenopgenomen, maar die zijn na bezwaren van de uitzendkoepels ABU en NBBU weer verwijderd. Inde eerste versie van de cao stond dat zij de aangesloten bedrijven niet meer dan 10% van hetpersoneelsbestand uit flexibele krachten mocht bestaan. Daarnaast was een maximaleinleenperiode voor uitzendkrachten afgesproken van zes maanden. ABU en NBBU lieten in eenreactie weten dat deze bepalingen in strijd waren met de Europese Uitzendrichtlijn. De cao-partijen hebben daarop de bepalingen uit de cao verwijderd.Flexmarkt, 17 april 2013Daling van uren en omzet zet nog even doorIn de derde periode van 2013 (week 9 tot en met 12) hebben de Nederlandseuitzendondernemingen de uitzendomzet met 1% zien dalen ten opzichte van periode 3 van hetvorig jaar. Het aantal uren liep terug met 3%. De ABU-cijfers laten zien dat de medische sectoropnieuw de sterkste daling liet noteren. In deze sector lag het aantal uren 16% lager dan eenjaar geleden, terwijl de omzet met 17% afnam. De technische sector zag het aantal uren met 6%afnemen en de omzet met 4%. De administratieve en de industriële sector deden het beter.Beide sectoren noteerden 2% minder uren, maar in de administratieve sector bleef de omzetgelijk en de industriële sector boekte zelfs een omzetgroei van 1%.Flexmarkt.nl, 16 april 2013Randstad neemt een deel van de uitzendactiviteiten van USG People overUSG People heeft de algemene uitzendactiviteiten in Spanje, Italië, Polen, Zwitserland,Luxemburg en Oostenrijk verkocht aan Randstad. Randstad betaalt 20 miljoen euro aan USG en
 14. 14. Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2013voegt met de transactie 434 miljoen euro toe aan de omzet. De overname betekent voorRandstad in een aantal landen een verbreding van de activiteiten en een versterking van hetmarktaandeel. In Spanje, Polen en Luxemburg is Randstad nu marktleider, terwijl deonderneming in Oostenrijk voor het eerst actief wordt. Randstad is nog in afwachting vangoedkeuring van de overname door de Europese Commissie.ANP, 4 april 2013

×