Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- jajuhtimisraamatute autor ning koostööpartnervajalike teooriate juurutamisel prak...
Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitusedLisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/2©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/fin...
1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasa...
 Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse omahinna ja kuluar...
Mida mõistame omahinna all?Otsene omahind, põhitegevuse omahind, täisomahindOlulisemad kuluarvestuse mõisted ja nende seos...
Kulude liigitamine omahinna arvestuselMillised on olulisemad kulude liigitused omahinna arvestamiseks?Põhivara kulumi (amo...
TEST 27©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee5. Tulemuslikkuse mõõtmisel on prioriteetne keske...
OMAHIND, EELDUSED FINANTSJUHTIMISEKS8©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeJÄRGNEB IGA GRUPI K...
KULUDE JUHTIMINE JA ARVESTUSTULEMUSLIKKUSELE SUUNATUDORGANISATSIOONIS, I osa, Sander Karu9©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/f...
OTSESED MATERJALIKULUD+ OTSESED TÖÖJÕUKULUD+ MUUD OTSEKULUD= OTSEKULUD KOKKUKOGUKULUDE KUJUNEMINE10©SANDER KARU www.sander...
AS Mõmmi müüb aabitsaid 1 000 tk.Otsekulud kokku on 130 000 €. Tootmise üldkulud on 20 000 € ja organisatsiooniüldkulud on...
 kulukoht (kulukeskus, kuluüksus) (cost center, expense center) on allüksus, piirkond, asukoht,funktsioon, protsess, prot...
PROBLEEMID JA ARENGUSUUNAD EESTIS JAMAAILMAS13©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eePROBLEEMID...
AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI)ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafi...
EESMÄRKIDE JA KRIITILISTE EDUFAKTORITEMÕÕTMINE15©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeMääratle...
Praktilised juhtimiskogemused raamatus“JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autorSander Karu)Täpsem info ja müük otse kirjastusestRafi...
Vali kuluobjektidTee kindlaks kulukäituridMääratle kulukohad ja tegevusedOtsusta kulude jaotamise ulatus (kas jaotada kõik...
OLULISUSVAHEMIKMITTELINEAARSED KULUD JA OLULISUSVAHEMIK18©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.e...
“EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikeleomavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu,Tähvi Milt, Peeter Albi...
Kulukoht (kulukeskus, kuluüksus) on allüksus, piirkond, asukoht, funktsioon, protsess, protsessiosa, seadmete grupp, seade...
Üldkulud (kaudkulud)1 2 KTRADITSIOONILINEMEETODÜldkulud(ressursside kulud)1 2 xTEGEVUSPÕHINEMEETODÜldkulud(kaudkulud)1 2 K...
Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JAARVESTUSE ÜLESANNETSander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts22©SANDER KARU www.sanderkaru.e...
ÜLESANNE: MÜÜDUD TOODANGU KULUARVESTAMINE23©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeAS Mõmmi valm...
TÖÖKULUARVESTUSTELLIMUSEKULU-ARVESTUSLEPINGUKULU-ARVESTUSPARTIIKULU-ARVESTUSPROJEKTIKULU-ARVESTUSTÖÖKULUARVESTUSAllikas: S...
KULUVOOD PROTSESSIKULUARVESTUS25©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eePROTSESS 1 ÜHIKU KULU = ...
EELARVESTAMINE – ÜKS STRATEEGILISECONTROLLINGU …. (Sander Karu, Villu Zirnask)26©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskool...
KULUDE JAOTAMISE MEETODID27©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeOTSEMEETOD (direct method) on...
KULUDE JAOTAMINE – VASTASTIKKUSE MÕJUMEETODEsimene samm sama kui eelmistel meetoditel: Paigutaotsekulud ja jaota kaudkulud...
rohkem slaide osalejatele...Järgmine koolitus ja täpsem infokoolitusprogrammidest siinKohtumisenikoolitusel!29©SANDER KARU...
30©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Tasuta koolitus "Alustava ettevõtte finantsjuhtimine"
Next
Upcoming SlideShare
Tasuta koolitus "Alustava ettevõtte finantsjuhtimine"
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Finantskoolitused: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine

Download to read offline

http://www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused. Valik Sander Karu 13-14. mai 2013 toimunud avaliku finantskoolituse "Omahinna arvestus - omahind ja üldkulude jaotamine" slaide. Koolituse sihtgrupiks on erinevate valdkondade finantstöötajad ja raamatupidajad (näiteks finantsjuhid, raamatupidajad, ökonomistid, controllerid, analüütikud, eelarvestajad) ja juhid, kes soovivad värskendada olemasolevaid ja saada uusi nüüdisaegse teadmisi ja oskusi kulude ja omahinna arvestusest ning üldkulude jaotamisest. Koolitusprogrammis saadavad teadmised ja oskused aitavad edukalt töötada nii äriühingutes kui ka avalikus sektoris. Olulisemad teemad:
Mida mõistame omahinna all?
Otsene omahind, põhitegevuse omahind, täisomahind
Olulisemad kuluarvestuse mõisted ja nende seos omahinnaga
Omahind ja kuluobjekt
Omahind kui protsesside ja tegevuste väljund
Omahind versus siirdehind (transferthind)
Omahinna arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
Omahinna arvestuse eripärad äriühingutes ja avalikus sektoris
Ettevalmistused omahinna arvestamiseks organisatsioonis
Millised on olulisemad juhtimisotsused ja tegevused, mis on aluseks omahinna arvestuses?
Praktiline analüüs: Millised on minu organisatsiooni kuluarvestuse tugevad ja nõrgad küljed?
Omahinna arvestuselt omahinna juhtimisele
Omahinna arvestuse protsess
Kuluobjektide valik ja kuluobjektide arvestus
Millised on olulisemad kuluobjektid organisatsioonis?
Toote/teenuse/projekti kuluarvestuse protsess
Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
Kulude liigitamine omahinna arvestusel
Millised on olulisemad kulude liigitused omahinna arvestamiseks?
Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse tähtsus omahinna kujundamisel
Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
Kuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele?
Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik.
Kulukäitur ja selle tähtsus nüüdisaegses juhtimises
Kuidas valida otstarbekaid kulukäitureid?
Mis on üldkulu määr ja miks see on oluline?
Üldkulude ala- ja ülejaotamine
Traditsiooniline kahesammuline meetod
Tegevuspõhine kahesammuline meetod
Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus
Praktiline ülesanne: omahinna arvestus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel meetodil
Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust?
Omahinna erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestusel
Kulukohtade üldkulude jaotamine keerukamate kuluvoogude korral
• otsemeetod
• astmeline meetod
• vastastikuse mõju meetod

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Finantskoolitused: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine

 1. 1. Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- jajuhtimisraamatute autor ning koostööpartnervajalike teooriate juurutamisel praktikasseAvalik koolitus:OMAHINNA ARVESTUS – OMAHIND JAÜLDKULUDE JAOTAMINE13-14. mai 2013
 2. 2. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitusedLisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/2©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeRaamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupi, 27.05-31.05.2013.a., 5 päevaI moodul: Raamatupidamine ja maksud raamatupidajale ja finantsjuhile, 27- 29.05.2013, 3 päevaMaksude päev,, 29.05.2013.aII moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile, 30-31.05.2013, 2 päevaFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, 28-29. mai 2013, Rakvere, 2 päevaUUS! Internetiturundus ja sotsiaalmeedia raamatupidajatele, audiitoritele ja finantsjuhti, 4-5.06.2013, 2 päevaEttevõtja ja juhifinantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus,11-12.06.2013, 2 päevaOmahinna arvestus - omahind ja üldkulude jaotamine, aeg täpsustub, 2 päevaUUS! Klienditeenindus ja müük raamatupidajatele, audiitoritele ja finantsjuhtidele, aegtäpsustub, 2013, 2 päevaProjektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimin, aeg täpsustub, 2 päevaRahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. aeg täpsustub, 2013,Tartu, 2 päevaRafiko OÜ - Sander Karu koolitus- ja koostööprogrammid on Eesti Töötukassakoostööpartner.
 3. 3. 1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga2007Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele. 322 lk, üks kaasautoritest2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336 lk2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk (ka digiraamatuna)2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja KertuLäätsega (ka digiraamatuna)KUIDAS OSTA? otse kirjastusest www.rafiko.ee koolitusel osalejatele 6 € soodsamad koolituse vaheajalSander Karu raamatud3©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 4. 4.  Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse omahinna ja kuluarvestuseteoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest leidnud võimalusi omahinna arvestuse juurutamiseks ja arendamiseksoma töös ja organisatsioonis praktiliste näidete ja ülesannete abil koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtetekasutamiseksKOOLITUSE EESMÄRK:(vajalikud) teooriad praktikasse!4©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 5. 5. Mida mõistame omahinna all?Otsene omahind, põhitegevuse omahind, täisomahindOlulisemad kuluarvestuse mõisted ja nende seos omahinnagaOmahind ja kuluobjektOmahind kui protsesside ja tegevuste väljundOmahind versus siirdehind (transferthind)Omahinna arvestuse probleemid ja võimalikud lahendusedOmahinna arvestuse eripärad äriühingutes ja avalikus sektorisEttevalmistused omahinna arvestamiseks organisatsioonisMillised on olulisemad juhtimisotsused ja tegevused, mis on aluseksomahinna arvestuses?Praktiline analüüs: Millised on minu organisatsiooni kuluarvestusetugevad ja nõrgad küljed?Omahinna arvestuselt omahinna juhtimiseleOmahinna arvestuse protsessKuluobjektide valik ja kuluobjektide arvestusMillised on olulisemad kuluobjektid organisatsioonis?Toote/teenuse/projekti kuluarvestuse protsessKogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonisKulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitusedOlulisemad teemad5©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 6. 6. Kulude liigitamine omahinna arvestuselMillised on olulisemad kulude liigitused omahinna arvestamiseks?Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse tähtsus omahinna kujundamiselPõhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendusedKuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele?Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik.Kulukäitur ja selle tähtsus nüüdisaegses juhtimisesKuidas valida otstarbekaid kulukäitureid?Mis on üldkulu määr ja miks see on oluline?Üldkulude ala- ja ülejaotamineTraditsiooniline kahesammuline meetodTegevuspõhine kahesammuline meetodKulukohtade üldkulude jaotamine keerukamate kuluvoogude korral• otsemeetod• astmeline meetod• vastastikuse mõju meetodTraditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestusPraktiline ülesanne: omahinna arvestus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel meetodilKas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust?Omahinna erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestuselOlulisemad teemad6©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 7. 7. TEST 27©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee5. Tulemuslikkuse mõõtmisel on prioriteetne keskenduda:A. väljundite mõõtmiseleB. sisendite mõõtmiseleC. protsesside mõõtmiseleD. meetmete mõõtmisele6. Kuluarvestuse süsteemi arendamisel on kõige olulisem keskendudaA. kululiikide arvestuseleB. kuluobjektide (kulukandjate) arvestuseleC. kulukohtade arvestuseleD. tegevuste kulude arvestusele7. Finantsanalüüsi alustatakse:A. analüüsitavate aruanne valimisestB. analüüsi eesmärkide püstitamisestC. analüüsi meetodite valikustD. analüüsitavate näitajate valikust
 8. 8. OMAHIND, EELDUSED FINANTSJUHTIMISEKS8©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeJÄRGNEB IGA GRUPI KOKKUVÕTE 3 - 5 MINUTITJA ARUTELUG1: Mida mõistame omahinna all ja kuidas leidaomahinda?G2: Mida teen selleks, et luua eeldused omahinnaarvestuseks organisatsioonis?G3: Milline on kulude arvestuse eripära avalikussektoris?
 9. 9. KULUDE JUHTIMINE JA ARVESTUSTULEMUSLIKKUSELE SUUNATUDORGANISATSIOONIS, I osa, Sander Karu9©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Uue raamatu tutvustus Rafiko Kirjastus OÜ www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee ISBN 978-9985-9213-9-5 (pehme kaas) ISBN 978-9985-9910-0-8 (kõva kaas)
 10. 10. OTSESED MATERJALIKULUD+ OTSESED TÖÖJÕUKULUD+ MUUD OTSEKULUD= OTSEKULUD KOKKUKOGUKULUDE KUJUNEMINE10©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee+ KAUDSED MATERJALIKULUD+ KAUDSED TÖÖJÕUKULUD+ PÕHIVARAAMORTISATSIOONIKULU+ MUUD PÕHITEGEVUSE ÜLDKULUD= PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU+ TURUSTUSKULUD+ ÜLDHALDUSKULUD+ MUUD ÄRIKULUD+ FINANTSKULUD= KOGUKULUD (KULUD KOKKU)Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 127
 11. 11. AS Mõmmi müüb aabitsaid 1 000 tk.Otsekulud kokku on 130 000 €. Tootmise üldkulud on 20 000 € ja organisatsiooniüldkulud on 30 000 €.Leida:1. kogukulud (kulud kokku),2. ühiku kulu (ühe toote kogukulu).Lahendused:1. kogukulud:otsekuludtootmise üldkuludorganisatsiooni üldkuludKulud kokku2. ühiku kulu:ÜLESANNE:KOGUKULUDE KUJUNEMINE JA ARVESTUS11©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeAllikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 102
 12. 12.  kulukoht (kulukeskus, kuluüksus) (cost center, expense center) on allüksus, piirkond, asukoht,funktsioon, protsess, protsessi osa, seadmete grupp, seade ja/või töötaja, mille kuludarvestatakse eraldi ja hiljem jaotatakse kuluobjektidele otse või läbi põhitegevuse kulukohtade kulukogum (kulude pool) (cost pool) on loogiliselt sarnaste tunnuste alusel (asukoht, töötaja,tegevus, funktsioon, seade) kokku kogutud kulude grupp, millel on sama kulukäitur kulude paigutamine (cost allocation, ingl; tracing, am) on tegevus, mille käigus arvestatakseotsekulud otse (ilma jaotamata) kuluobjektidele ja/või (põhitegevuse, tugiteenuse, üldjuhtimise,abitegevuse) kulukohtadele, lähtuvalt nende seosest vastava kuluobjektiga või kulukohaga kulude jaotamine (üldkulude jaotamine, kaudkulude jaotamine) (overhead absorption, assigningindirect cost, apportioning) on tegevus ja/või osaprotsess, mille käigus kaudkulud paigutatakse(või jaotatakse) ja kogutakse (põhitegevuse, tugiteenuse, üldjuhtimise, abitegevuse)kulukohtadele ning pärast seda jaotatakse kulukohtadele arvestatud üldkulud kulukäiturite abilkuluobjektidele, lähtuvalt nende seosest vastava kuluobjektiga kulukäitur (cost driver, allocation base) on iga mõjur, sündmus, koefitsent, tegur, tegevus võimuu faktor, mis põhjustab muutusi kuluobjektis, väärtusahelas, protsessis, tegevuses ja/võiressurssides ning nende kasutamises, kuludes ja/või tuludes ning mille alusel jaotatakseüldkulud kuluobjektidele kulude käitumine (cost behaviour) on viis, kuidas kuluobjekti kulud muutuvad erinevateltegevustasemetel (erinevate müügi- ja tootmismahtude korral)KULUARVESTUSE MÕISTED12©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 13. 13. PROBLEEMID JA ARENGUSUUNAD EESTIS JAMAAILMAS13©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eePROBLEEMID:ARENGUSUUNAD:
 14. 14. AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI)ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee14Praktilised soovitused ja näited +CDamortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseksTäpsem info ja müük otse kirjastusestRafiko Kirjastus OÜ,2008www.rafiko.eerafiko@rafiko.ee
 15. 15. EESMÄRKIDE JA KRIITILISTE EDUFAKTORITEMÕÕTMINE15©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeMääratle pakutava toote/teenuse/projekti:kvantiteet (mida ja kui palju?)kvaliteet (millistest kvaliteedinõuetestlähtutakse?)aeg (mis tähtajaks või millise perioodijooksul?)kasumlikkus, kulu, hind, väärtus (kui paljukasumit, lisaväärtust, kasulikkust, tulu võikulu?)Defineeri väljund (kliendilepakutavtoode/teenus/projekt):toode (tooted) või pooltoode(pooltooted)teenus(ed)projekt(id)avalik(ud) teenus(ed)siseteenus(ed)
 16. 16. Praktilised juhtimiskogemused raamatus“JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autorSander Karu)Täpsem info ja müük otse kirjastusestRafiko Kirjastus OÜ,www.rafiko.eerafiko@rafiko.ee©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee16
 17. 17. Vali kuluobjektidTee kindlaks kulukäituridMääratle kulukohad ja tegevusedOtsusta kulude jaotamise ulatus (kas jaotada kõik kulud?)Vali kulude arvestuse meetodidLiigita kuludMoodusta kulukogumidPaiguta otsekulud kuluobjektidele, kulukohtadele, tegevusteleJaota kaudkulud ja üldkulud kuluobjektideleTOOTE KULUARVESTUSE PROTSESS17©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeAllikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 96
 18. 18. OLULISUSVAHEMIKMITTELINEAARSED KULUD JA OLULISUSVAHEMIK18©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeAllikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 98
 19. 19. “EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikeleomavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu,Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,AhtiKallaste, Peep Pallasma, Riho Peek)19©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvetekoostamisest ja eelarvestamise korraldamisest niikohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui kaäriühingutes Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2007 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 20. 20. Kulukoht (kulukeskus, kuluüksus) on allüksus, piirkond, asukoht, funktsioon, protsess, protsessiosa, seadmete grupp, seade ja/või töötaja, mille kulud arvestatakse eraldi ja hiljem jaotataksekuluobjektidele otse või läbi põhitegevuse kulukohtade. Kulukohtade arvestuse käigusseostatakse kulud nende tekkekohaga organisatsioonis.Lihtsustatult võib kulukohad liigitada alljärgnevalt: põhitegevuse kulukohad, tugiteenuste kulukohad, abitegevuste (näiteks söökla, puhkebaas) kulukohad, üldjuhtimise kulukohad.Kulukohaks võivad olla: strateegiline äriüksus, allüksus, osakond, põhiprotsess või selle osa, tugiprotsess või selle osa, põhitegevus või selle osa, tugiteenus või selle osa, seade või seadmete grupp, töökoht.KULUKOHT JA KULUKOHTADE ARVESTUS20©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeAllikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 102
 21. 21. Üldkulud (kaudkulud)1 2 KTRADITSIOONILINEMEETODÜldkulud(ressursside kulud)1 2 xTEGEVUSPÕHINEMEETODÜldkulud(kaudkulud)1 2 KOTSENEJAOTAMINEKuluobjekt(id)I sammÜLDKULUDE JAOTAMISE MEETODID21©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeAllikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 139
 22. 22. Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JAARVESTUSE ÜLESANNETSander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts22©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Uue raamatu tutvustus Rafiko Kirjastus OÜ, september 2010 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 23. 23. ÜLESANNE: MÜÜDUD TOODANGU KULUARVESTAMINE23©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeAS Mõmmi valmistas perioodi jooksul aabitsaid 3 050 tk ja valmistatudtoodangu kulu oli 610 000 €. Valmistoodangu varud perioodi alguses on300 tk summas 60 000 €. Valmistoodangu varud perioodi lõpus on 400 tksummas 80 000 €.Leida:1. müüdud toodangu kulu,2. perioodil müüdud aabitsate arv.Lahendused:1. müüdud toodangu kulu:valmistatud toodangu kuluplussvalmistoodangu varud perioodi algusesmiinusvalmistoodangu varud perioodi lõpusmüüdud toodangu kuluAllikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 125
 24. 24. TÖÖKULUARVESTUSTELLIMUSEKULU-ARVESTUSLEPINGUKULU-ARVESTUSPARTIIKULU-ARVESTUSPROJEKTIKULU-ARVESTUSTÖÖKULUARVESTUSAllikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 214Töökuluarvestuse süsteem (tellimuskuluarvestuse süsteem, tellimus-järgnekuluarvestuse süsteem) (job costing system, job order cost system) on tootekuluarvestussüsteem, kus kuluobjektiks on töö (tellimus) ja kulud arvestatakse kindlaletööle (tellimused, lepingud, partiid, projektid või üksiktooted/teenused.)Töökuluarvestuse süsteemis arvestatakse töödele otsekulud ja jaotatakse üldkulud.Kuluarvestuse protsessi, mida kasutatakse töökuluarvestuse süsteemis nimetataksetöökuluarvestuseks (job-order costing).24©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 25. 25. KULUVOOD PROTSESSIKULUARVESTUS25©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eePROTSESS 1 ÜHIKU KULU = (SISENDKULU + LISATUD MATERJAL +TÖÖJÕUD + PROTSESSI 1 ÜLDKULUD) / ÜHIKUTE ARV(Protsessi 1 ühiku kulu on protsessi 2 sisendkuluks)PROTSESS 2 ÜHIKU KULU = (SISENDKULU + LISATUD MATERJAL +TÖÖJÕUD + PROTSESSI 2 ÜLDKULUD) / ÜHIKUTE ARV(Protsessi 2 ühiku kulu on protsessi n sisendkuluks)PROTSESSI 1 sisendkuluVIIMASE PROTSESSI N ÜHIKU KULU = (SISENDKULU + LISATUDMATERJAL + TÖÖJÕUD + PROTSESSI N ÜLDKULUD) / ÜHIKUTE ARV(Viimase protsessi ühiku kulu on valmistoodangu kuluks)Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 232
 26. 26. EELARVESTAMINE – ÜKS STRATEEGILISECONTROLLINGU …. (Sander Karu, Villu Zirnask)26©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Teie ees on raamat eelarvestamisest –valdkonnast, mida on nimetatudrepresseerimise tööriistaks (Bob Lutz, Chrysler:budgets – tools of repression) ja Ameerikalehukatuslikuks (Jack Welch, ex CEO, GeneralElectric: budgets – the bane of America), kuidmida vaatamata eeltoodule kasutab enamik niikasumile suunatud kui ka kasumilemittesuunatud organisatsioone nii Eestis,Euroopas kui ka mujal maailmas. Täpsem info ja müük otse kirjastusestRafiko Kirjastus OÜ,2007www.rafiko.eerafiko@rafiko.ee
 27. 27. KULUDE JAOTAMISE MEETODID27©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.eeOTSEMEETOD (direct method) on kaudkulude jaotamise meetod, mille puhulignoreeritakse tugiteenustevahelisi kuluvooge. Tugiteenuste kulud arvestatakse AINULTtootmise (mitte teiste tugiteenuste) kulukohtadele leides iga tootmise kulukeskuse osakaaluvastavast tugiteenusest.ASTMELINE MEETOD (step method) on kaudkulude jaotamise meetod, mille puhulerinevate tugiteenuste kaudkulud jagatakse astmeliselt nii erinevatele tugiteenuste kui katootmise kulukohtadele.VASTASTIKUSE MÕJU MEETOD (reciprocal method) on kaudkulude jaotamise meetod,mille puhul tugiteenuseid osutavate kulukohtade kulud jaotatakse tootmise kulukohtadelevõrrandi abil. Eelis: täpsusEsimene samm: Paiguta otsekulud ja jaota kaudkulud kulukohtadeleTeine samm: jaota tugiteenuseid osutavate kulukohtade kulud tugiteenus(t)e jatootmise kulukohtadeleKolmas samm: jaota tootmise kulukohtade kulud toodetele
 28. 28. KULUDE JAOTAMINE – VASTASTIKKUSE MÕJUMEETODEsimene samm sama kui eelmistel meetoditel: Paigutaotsekulud ja jaota kaudkulud kulukohtadeleTeine samm: tugiteenuseid osutavate kulukohtade kuludjaotatakse tootmise kulukohtadele võrrandi abilTT1 = 5850 + 10% x TT2TT2 = 8250 + 40% x TT1TT1 = 5850 + 10% x ( 8250 + 40% x TT1) = 6953.13TT2 = 8250 + 40% x 6953.13 = 11031.2528©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 29. 29. rohkem slaide osalejatele...Järgmine koolitus ja täpsem infokoolitusprogrammidest siinKohtumisenikoolitusel!29©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 30. 30. 30©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee

http://www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused. Valik Sander Karu 13-14. mai 2013 toimunud avaliku finantskoolituse "Omahinna arvestus - omahind ja üldkulude jaotamine" slaide. Koolituse sihtgrupiks on erinevate valdkondade finantstöötajad ja raamatupidajad (näiteks finantsjuhid, raamatupidajad, ökonomistid, controllerid, analüütikud, eelarvestajad) ja juhid, kes soovivad värskendada olemasolevaid ja saada uusi nüüdisaegse teadmisi ja oskusi kulude ja omahinna arvestusest ning üldkulude jaotamisest. Koolitusprogrammis saadavad teadmised ja oskused aitavad edukalt töötada nii äriühingutes kui ka avalikus sektoris. Olulisemad teemad: Mida mõistame omahinna all? Otsene omahind, põhitegevuse omahind, täisomahind Olulisemad kuluarvestuse mõisted ja nende seos omahinnaga Omahind ja kuluobjekt Omahind kui protsesside ja tegevuste väljund Omahind versus siirdehind (transferthind) Omahinna arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused Omahinna arvestuse eripärad äriühingutes ja avalikus sektoris Ettevalmistused omahinna arvestamiseks organisatsioonis Millised on olulisemad juhtimisotsused ja tegevused, mis on aluseks omahinna arvestuses? Praktiline analüüs: Millised on minu organisatsiooni kuluarvestuse tugevad ja nõrgad küljed? Omahinna arvestuselt omahinna juhtimisele Omahinna arvestuse protsess Kuluobjektide valik ja kuluobjektide arvestus Millised on olulisemad kuluobjektid organisatsioonis? Toote/teenuse/projekti kuluarvestuse protsess Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused Kulude liigitamine omahinna arvestusel Millised on olulisemad kulude liigitused omahinna arvestamiseks? Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse tähtsus omahinna kujundamisel Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused Kuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele? Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik. Kulukäitur ja selle tähtsus nüüdisaegses juhtimises Kuidas valida otstarbekaid kulukäitureid? Mis on üldkulu määr ja miks see on oluline? Üldkulude ala- ja ülejaotamine Traditsiooniline kahesammuline meetod Tegevuspõhine kahesammuline meetod Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus Praktiline ülesanne: omahinna arvestus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel meetodil Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust? Omahinna erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestusel Kulukohtade üldkulude jaotamine keerukamate kuluvoogude korral • otsemeetod • astmeline meetod • vastastikuse mõju meetod

Views

Total views

657

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×