Successfully reported this slideshow.

Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus

0

Share

Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 26
1 of 26

Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus

0

Share

Download to read offline

Valik Sander Karu märtsis 2017.a. toimunud avaliku koolituse slaide. Lisainfo http://www.finantskoolitused.ee/
Olulisemad teemad:
Millele keskenduda ettevõtjana ja juhina raamatupidamises ja finantsjuhtimises?
Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?
Bilansi“ lugemine“
Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
Kasumiaruande skeemid ja „lugemine“
Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?
Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?
Rahavood ehk rahakäive
Rahavoogude aruanne
Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?
Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega
Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
Kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
Eelarvete koostamise meetodid.
Põhitegevuse eelarvete koostamine
Finantseelarvete koostamine
Eelarvestatud kasumiaruande, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilansi ja eelarvestatud rahavoogude aruande koostamine
Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?
ja palju muud

Valik Sander Karu märtsis 2017.a. toimunud avaliku koolituse slaide. Lisainfo http://www.finantskoolitused.ee/
Olulisemad teemad:
Millele keskenduda ettevõtjana ja juhina raamatupidamises ja finantsjuhtimises?
Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?
Bilansi“ lugemine“
Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
Kasumiaruande skeemid ja „lugemine“
Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?
Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?
Rahavood ehk rahakäive
Rahavoogude aruanne
Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?
Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega
Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
Kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
Eelarvete koostamise meetodid.
Põhitegevuse eelarvete koostamine
Finantseelarvete koostamine
Eelarvestatud kasumiaruande, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilansi ja eelarvestatud rahavoogude aruande koostamine
Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?
ja palju muud

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus

 1. 1. Avalik koolitus: Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus 20-21.03.2017.a. Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor ning koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
 2. 2. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ 2 Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs, 29.03-30.03.2017, 2 päeva Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht. 4 päeva, 3-6.04.2017, 4 päeva Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile, 3-4.04.2017, 2 päeva Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile, 10-12.04.2017, 3 päeva Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, 15-16.05.2017, 2 päeva UUS! Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs, 17-18.05.2017, 2 päeva Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs, 22-24.05.2017, 3 päeva Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine, 22-23.05.2017, 2 päeva Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine, 2017 täpsustub, 2 päeva Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus, 2017 täpustub, 3 päeva Tellimuskoolitused (finantskoolitused, strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, õnnelik ja tulemuslik meeskond), aeg ja koolituse sisu kokkuleppel http://www.finantskoolitused.ee/ Rafiko OÜ - Sander Karu finants-ja strateegiakoolitused on Eesti Töötukassa koostööpartner ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 3. 3. 1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga 1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest 2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk 2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga 2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk 2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk 2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga 2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele. 322 lk, üks kaasautoritest 2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336 lk 2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk (ka digiraamatuna) 2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu Läätsega (ka digiraamatuna) KUIDAS OSTA?  otse kirjastusest www.rafiko.ee  koolitusel osalejatele 6 € soodsamad koolituse vaheajal Sander Karu raamatud 3©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 4. 4. Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JA ARVESTUSE ÜLESANNET Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts 4©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ,  september 2010  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 5. 5.  Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:  saanud süsteemse ülevaate ettevõtjale ja juhile vajalikust raamatupidamisest, finantsjuhtimisest, analüüsist ja omahinna arvestusest  teadvustanud raamatupidamise mõisteid ja printsiipe, millele keskenduda ettevõtjana  koostanud ja analüüsinud finantsaruandlust  arvestanud toodete ja teenuste omahinda ja projektide kasumlikkust  koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks KOOLITUSE EESMÄRK: lihtsalt ja loogiliselt raamatu- pidamisest ja finantsidest ettevõtjale ja juhile! 5©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 6. 6. Praktilised juhtimiskogemused raamatus “JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autor Sander Karu) Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 7. 7.  Millele keskenduda ettevõtjana ja juhina raamatupidamises ja finantsjuhtimises?  Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks  Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega  Raamatupidamise aastaaruanne  Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?  Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?  Bilansi“ lugemine“  Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?  Kasumiaruande skeemid ja „lugemine“  Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?  Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?  Rahavood ehk rahakäive  Rahavoogude aruanne  Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)  Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?  Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega  Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?  Eelarvestamine ja finantsprognoosimine  Kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?  Eelarvete koostamise meetodid.  Põhitegevuse eelarvete koostamine  Finantseelarvete koostamine  Eelarvestatud kasumiaruande, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilansi ja eelarvestatud rahavoogude aruande koostamine  Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes? PROGRAMMI SISU 7©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 8. 8.  Toodete ja teenuste omahinna arvestus  Mida mõistame omahinna all?  Mis on kuluobjektide arvestus ja miks see on oluline?  Kuidas kujunevad toodete, teenuste ja projektide kulud?  Mis on kulukohtade arvestus ja miks see on oluline?  Mis on kululiikide arvestus ja miks see on oluline?  Täiskuluarvestus ja omahinna kujunemine.  Kuidas jaotada üldkulusid?  Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus  Osakuluarvestus ja jääktulupõhise kasumi kujunemine  Kulud - maht - kasum analüüs  Kuidas leida tasuvuspunkti ja tasuvuspunkti diagramm  Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel  Projekti kasumilikkus ja rahavood  Projekti müügitulude ja kulude arvestus  Projekti laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja eelarvestamine  Kuidas vältida „auke” projekti rahastamisel?  Praktiline ülesanne: Projekti eelarve (eelarvestatud kasumiaruande) ja rahakäibe prognoosi koostamine  Bilansi „lugemiselt“ eesmärgistatud finantsanalüüsile  Kuidas viia läbi eesmärgistatud finantsanalüüsi?  Finantsanalüüsi meetodid ja nende kasutamine: majandusnäitajate hindaminsel, vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs  Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel. PROGRAMMI SISU 8©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 9. 9. “EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu, Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,Ahti Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek) 9©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvete koostamisest ja eelarvestamise korraldamisest nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes  Täpsem info ja müük otse kirjastusest  Rafiko Kirjastus OÜ,  2007  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 10. 10. ETTEVÕTJA JA JUHI FINANTSKOOLITUS 10©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee G1: Mida teen juhi ja ettevõtjana selleks, et edukalt juhtida organisatsiooni finantstegevust? G2: Kuidas koostada eelarveid (milliseid eelarveid, millest alustan, kuidas, kes jne)? Järgneb iga grupi kokkuvõte 3-5 minutit
 11. 11. FINANTSJUHTIMINE, JUHTIMISARVESTUS, RAAMATUPIDAMINE 11©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Minevik Olevik Raamatupidamine Finantsjuhtimine Juhtimisarvestus
 12. 12. RAAMATUPIDAMISE PRINTSIIBID 12©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee majandusüksuse printsiip jätkuvuse printsiip arusaadavuse printsiip olulisuse printsiip järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip tulude ja kulude vastavuse printsiip objektiivsuse printsiip konservatiivsuse printsiip avalikustamise printsiip sisu ülimuslikkuse printsiip
 13. 13. KULUDE JUHTIMINE JA ARVESTUS TULEMUSLIKKUSELE SUUNATUD ORGANISATSIOONIS, I osa, Sander Karu 13©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee  ISBN 978-9985-9213-9-5 (pehme kaas)  ISBN 978-9985-9910-0-8 (kõva kaas) 
 14. 14. 14©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee VÄIKE- JA MIKROETTEVÕTJATE AVALIKUSTATAV INFO, RPS (alates 2016)  Väikeettevõtja peab lühendatud raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustama vähemalt:  1) teabe selle kohta, et tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja et see on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;  2) aastaaruande koostamisel kasutatud olulised arvestuspõhimõtted;  3) õiglases väärtuses kajastatavate bilansikirjete hindamise olulised eeldused ning nende kirjete saldode muutuste analüüsi;  4) bilansiväliste tingimuslike ja siduvate kohustuste kogusumma;  5) tehingud seotud osapooltega (osapoolte kirjeldus, tehingute maht, saldod ja muu teave tehingute kohta, mis on vajalik ettevõtte finantsseisundi mõistmiseks);  6) kohustised, mille täitmise kohta on ettevõtja andnud tagatise, ning antud tagatise liigi ja kirjelduse;  7) tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmele makstud ettemaksed ja antud laenude summa, sealhulgas laenu tagasimaksmise või mahakandmise või laenust loobumise summa, samuti maksetähtajad ja intressimäärad ning muud olulised tingimused;  8) erandliku tulu ja kulu kirje, mis on harvaesinevas suuruses või laadis, summa ja olemuse;  9) nende pikaajaliste kohustiste summa, mille tagasimakse tähtajani on jäänud rohkem kui viis aastat;  10) materiaalse ja immateriaalse põhivara muutuste kirjelduse rühmade kaupa (soetusmaksumus, akumuleeritud kulum ning jääkväärtus perioodi alguses ja lõpus; perioodi jooksul soetatud, müüdud ja üle kantud põhivara; perioodi kulum ja muud muutused);  11) olulised sündmused pärast bilansipäeva;  12) oluliste bilansis kajastamata tehingute olemuse ja ärilise eesmärgi kirjelduse;  13) keskmise töötajate arvu;  14) selle konsolideerimisgrupi, kuhu väikeettevõtja kuulub, konsolideeritud finantsaruandeid koostava konsolideeriva üksuse nime ja registrijärgse asukoha.  (4) Mikroettevõtja peab lühendatud raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustama vähemalt käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 4, 6 ja 7 ning § 24 lõikes 5 nimetatud teabe (vt ees)  Äriseadustik  Kui ühing kapitaliseerib immateriaalse põhivarana arendustegevusega seotud väljaminekuid ja arendusväljaminekud ei ole täielikult amortiseeritud, ei tohi kasumit jaotada, välja arvatud juhul, kui reservide, mida on võimalik kasutada kasumi jaotamiseks, ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi summa on vähemalt võrdne amortiseerimata arendusväljaminekutega
 15. 15. KÄIBEVARA (RPS alates 2016, 2017) 15©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee *Käibevarad Raha Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed 1. Nõuded ostjate vastu 2. Muud nõuded 3. Ettemaksed 4. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Varud 1. Tooraine ja materjal 2. Lõpetamata toodang 3. Valmistoodang 4. Müügiks ostetud kaubad 5. Ettemaksed varude eest Bioloogilised varad *Kokku käibevarad
 16. 16. “KARUKOOBAS” – FINANTSJUHTIMISE MAJAKE 16©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee BILANSS KASUMI- ARUANNE RAHAKÄIBE PROGNOOS
 17. 17. EELARVESTAMISE PROTSESS 17©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Pikaajalised eesmärgid Visioon ja missioon Lühiajalised eesmärgid Koondeelarve Strateegiline eelarvestamine Pikaajaline eelarvestamine Strateegilised eesmärgid Strateegia valimine Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 30
 18. 18. AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI) ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 18 Praktilised soovitused ja näited +CD amortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseks Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2008 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 19. 19. PÕHITEGEVUSE EELARVESTAMISE PROTSESS TOOTMISES 19©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee MÜÜGI EELARVE TOOTMISE EELARVE MATERJALIDE EELARVE VALMISTATUD JA MÜÜDUD TOODANGU KULU EELARVE TÖÖJÕU- EELARVE TOOTMISLIKE ÜLD- KULUDE EELARVE EELARVESTATUD KASUMIARUANNE TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUDE EELARVED: •ARENDUSKULUDE EELARVE •TURUSTUSKULUDE EELARVE •MÜÜGIJÄRGSE TEENINDUSE EELARVE •ÜLDHALDUSKULUDE EELARVE VARUDE EELARVE Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 167
 20. 20. Kulude juhtimine on eesmärkidele ja tulemuslikkusele suunatud mõttelaadist lähtuvat eesmärgistatud tegevusprotsess, mille abil kindlustatakse erinevad huvigrupid vajaliku finants- ja mittefinantsinfoga, mis on vajalik:  strateegiate väljatöötamiseks,  organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks,  kasumlikkuse suurendamise (kulude vähendamise) strateegiate väljatöötamiseks ja juurutamiseks,  nii strateegiliste, taktikaliste kui ka operatiivsete juhtimisotsuste sh kulude juhtimisega seotud otsuste vastuvõtmiseks,  planeerimiseks, controllinguks ja tulemuslikkuse hindamiseks,  kulukäiturite ja kulu-tulemus seoste kindlakstegemiseks,  kuluobjektide (toodete, teenuste, klientide jt kuluobjektide) eelarvestamiseks, arvestamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks,  nii organisatsioonisisese kui ka -välise (sh majandusaasta aruande ja raamatupidamise aastaaruande) aruandluse koostamiseks ja  muude organisatsioonile pandud kohustuste täitmiseks. KULUDE JUHTIMINE 20©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 80
 21. 21. Vali kuluobjektid Tee kindlaks kulukäiturid Määratle kulukohad ja tegevused Otsusta kulude jaotamise ulatus (kas jaotada kõik kulud?) Vali kulude arvestuse meetodid Liigita kulud Moodusta kulukogumid Paiguta otsekulud kuluobjektidele, kulukohtadele, tegevustele Jaota kaudkulud ja üldkulud kuluobjektidele TOOTE KULUARVESTUSE PROTSESS 21©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 96
 22. 22. EELARVESTAMINE – ÜKS STRATEEGILISE CONTROLLINGU …. (Sander Karu, Villu Zirnask) 22©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Teie ees on raamat eelarvestamisest – valdkonnast, mida on nimetatud represseerimise tööriistaks (Bob Lutz, Chrysler: budgets – tools of repression) ja Ameerikale hukatuslikuks (Jack Welch, ex CEO, General Electric: budgets – the bane of America), kuid mida vaatamata eeltoodule kasutab enamik nii kasumile suunatud kui ka kasumile mittesuunatud organisatsioone nii Eestis, Euroopas kui ka mujal maailmas.  Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2007 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 23. 23. JÄÄKTULUPÕHISE KASUMI KUJUNEMINE 23©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee MÜÜGITULU = ühikute arv * ühiku hind MIINUS MUUTUVAD KULUD = ühikute arv * ühiku MK VÕRDUB JÄÄKTULU ehk KATE ehk piirkulu VÕRDUB KASUM MIINUS PÜSIKULUD TASUVUSPUNKTIS ON KASUM NULL
 24. 24. ÜL: PROJEKTI EELARVE JA RAHAKÄIBE PROGNOOS (vastus) 24©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 25. 25. ÄRIKASUMI VERTIKAALANALÜÜS 25©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee € % Müügitulu 310000 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu 160000 Brutokasum (-kahjum) 150000 Turustuskulud 65000 Üldhalduskulud 53000 Ärikasum (-kahjum) 32000
 26. 26. rohkem slaide osalejatele... Järgmine koolitus ja täpsem info koolitusprogrammidest http://www.finantskoolitused.ee/ Kohtumiseni koolitusel! 26©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee

×