พระคาถาบูชา ร๕

2,572 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พระคาถาบูชา ร๕

  1. 1. พระคาถาบูชา ร.5จุดธูป ๙ ดอก ตั้งนะโม 3 จบพระสยามินทะโว วะโรอิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหังสหัสกายัง วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะคาถาบูชาทาวหิรัญพณาศูนยระภินนะ ภูมาสิ ภะสติ นิรัณตะรัง ลาภะสุขัง ภะวันตุเมคาถาบูชาดวงประจําวันเกิดทั้ง ๗ วัน๑. เกิดวันอาทิตย อะวิชสุนุสสานุต ติ (นารายณแปลงรูป เมตตา สวด ๑๒ จบ)๒. เกิดวันจันทร อิระชากะตะระสา (กระทูเจ็ดแบก คงกพัน สวด ๑๕ จบ)๓. เกิดวันอังคาร ติหังจะโตโรถินัง (ฝนเสนหา เมตตา สวด ๕ จบ)๔. เกิดวันพุธกลางวัน ปสัม ระโลปุสิตพุท (นารายณเลื่อนสมุทร สวด ๑๗ จบ)๕. เกิดวันพุธกลางคืน คะ พุท ปน ทุ ธัมวะคะ (นารายณพลิกแผนดิน สวด ๑๗ จบ)๖. เกิดวันพฤหัสบดี ภะ สัม สัมวิ สะ เท ภะ (นารายณตรึงไตรภพ สวด ๑๙ จบ)๗. เกิดวันศุกร วาโธ โนอะมะ มะ (พระพุทธเจากวาดหิมพานต เมตตา สวด ๒๑ จบ)๘. เกิดวันเสาร โส มา นะ กะ ริ ถา โธ (นารายณตกจักร ถอนคุณไสย สวด ๑0 จบ)สาธุ ขาพเจาผูพิมพแจก ๑, 000 ใบ ครั้งที่เทาไหร ตอจากทานผูใดไมทราบ ขอกราบเรียนกับทานวาจงทําบุญทําทานบอยๆ สวดมนตไมไหขาด แลวเจริญสมาธิดวยการพิจารณาลมหายใจเขาออกอยาไดขาดเลย จะเจริญรุงรืองแล

×