TATAKELAKUAN DAN LARANGAN
DALAM PERKHIDMATAN AWAM
SKOP CERAMAH
1. PENDAHULUAN
2. RASIONAL PERATURAN TATATERTIB
3. TATAKELAKUAN / LARANGAN
@ Secara umum (Per.4(1) , (2)(a…j)...
ISTILAH BAHASA
TATALAKU
# Sistem atau peraturan perilaku peribadi seseorang individu,
kumpulan dsb
KELAKUAN
# Tabiat yang ...
Tingkah Laku / Behavior
• Behavior (U.S.) or behavior (U.K.) refers to the actions or reactions of an
object or organism, ...
PERIBAHASA
•“Sudah terhantuk, baru tergadah “
• “kerana mulut badan binasa”
• “Terlajak perahu boleh diundur,
terlajak kat...
PERATURAN-PERATURAN
PEGAWAI AWAM
( KELAKUAN DAN TATATERTIB )
1993
P.U.(A) 395/1993
PENDAHULUAN
(Peratuaran-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan tatatertib)
1993 – P.U.(A)395/1993
# Dibuat di bawah perkara...
Dalam menjalankan tugas pegawai dibekalkan dengan kuasa.Ia
perlu dikawal bagi mengelakkan penyelewenagn dan
menyalahgunaka...
RASIONAL
PERATURAN TATATERTIB
i) Pembangunan modal insan minda kelas pertama melalui pelaksanaan
tatatertib yang berkesan
...
KEWAJIPAN MEMATUHI PERATURAN-
PERATURAN
3A. (1) Seseorang pegawai hendaklah mematuhi peruntukan-
peruntukan Peraturan-pera...
TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN
TATATERTIB
3C. (1) Maka menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk
menjalankan kawalandan pengawas...
3C. (2) Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan
kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya,
atau untuk menga...
TUGAS UNTUK MEMAKLUMKAN KPPA
SETIAP TINDAKAN TATATERTIB
3D. Maka menjadi tugas Pihak Berkuasa Tatatertib (PBTT) untuk
mema...
TATAKELAKUAN SECARA UMUM
“4.(1) Seseorang pegawai hendaklah pada setaip masa
memberikan taat setianya kepada Yang di-Pertu...
CONTOH PELANGGARAN
PERATURAN 4(1)
•Bersubahat dengan musuh negara
•Membocorkan rahsia kerajaan
•Memburuk-burukkan serta me...
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh-
(a) membelakangkan tugas awamnya demi
kepentingan peribadi
Contoh pelanggaran peratu...
“4.(2)Seseorang pegawai tidak boleh-
(b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan
kepentingan perubadin...
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh-
(c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang
mungkin menyebabkan syak yang
munasabah bah...
CONTOH PELANGGARAN PERATUARN
4(2)(c)
• Mengunakan dan memandu kenderaan
jabatan untuk kegunaan sendiri seperti pergi
ke pe...
Menyalahgunakan hak istimewa sebagai seorang
diplomat seperti terlibat daaln aktiviti penyeludupan
Menggunakan kakitangan ...
“4.(2)Seseorang pegawai tiadk boleh-
(d)berkelakuan dengan cara yang boleh
memburukkan/mencemar nama baik perkhidmatan
awa...
“4.(2)Seseorang pegawai tidak boleh-
(e) kurang cekap atau kurang berusaha;
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4 (2)(e)
- Gagal ...
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh-
(f) tidak jujur atau tidak amanah
Contoh pelanggaran peraturan 4(2)(f)
• Menggunakan...
“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh
(g) tidak bertanggungjawab;
Contoh pelanggaran peraturan 4(2)(g)
• Tidak hadir bertuga...
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh-
(h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekana luar untuk
memajuk...
“4(2)Seseorang pegawai tidak boleh
(i) ingkar perintah; dan
Contoh pelanggaran peraturan
• Tidak melaporkan menerimah hadi...
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh-
(j) cuai dalam melaksanakan tugasnya.”
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN
• Menghilangkan ...
LARANGAN SECARA KHUSUS
DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)
BOLEH BUAT DENGAN KEBENARAN
1. DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)
PER JENIS LARANGAN
4A
7
GANGGUAN SEKSUAL
MENYALAHGUNA DADAH
9
11
12
13
15
16
17
18
20
21
2...
PERATURAN 4A.- GANGGUAN
SEKSUAL
(1) DILARANG MELAKUKAN GANGGUAN
SEKSUAL IAITU
• CUBAAN MERAPATI / MEMINTA LAYANAN SEKSUAL ...
PERATUARN 4A.-GANGGUAN SEKSUAL
“(2) BENTUK PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL;
• SECARA LISAN , BERTULAS DAN LAIN-LAIN
• TIDAK TER...
PERATURAN 7: MENYALAHGUNA DADAH
• TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN / MENGAMBIL /
MENYALAHGUNAKAN / MENAGIH DADAH BERBAHAYA
(kecuali...
CONTOH PELANGGARAN PERATUARN
•Penyalahgunaan dan
menagih dadad seperti
ganja, morfin, heroin dan
lain-lain
PERATURAN 9 – MENERIMA /
MEMBERI KERAIAN
• TIDAK BOLEH MENRIMA/MEMBERI KERAIAN
SEKIRANYA:
KERAIAN ITU DAPAT DENTGAN APA-AP...
PERATURAN 11- MENYENGGARA TARAF HIDUP
MELEBIHI EMOLUMEN / PENDAPATAN YANG SAH
PEGAWAI TIDAK BOLEH;
i) MENYENGGARA TARAF HI...
PERATURAN 12 – MEMINJAM WANG / MENJADI
PENJAMIN
Tidak boleh meminjam wang / menjadi
penjamin kepada mana-mana orang yang:
...
BOLEH PINJAM DARIPADA
i) BANK- BERCAGAR / OVERDRAF
ii) SY. INSURAN- CAGARAN POLISI
iii) SY.KERJASAMA –(TERMASUK KERAJAAN)
...
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN
• Penjamin yang gagal membayar hutang peminjam dalam
tempoh satu bulan dari tarikh penerimaan...
PERATURAN 15 – MEMINJAMKAN
WANG
• TIDAK BOLEH MEMINJAMKAN WANG DENGAN FAEDAH
• PEGAWAI MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN MENGENAK...
PERATURAN 16 – TIDAK BOLEH TERLIBAT
DALAM PASARAN NIAGA HADAPAN
• TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN NIAGA
HADAPAN SEBAGAI...
PERATURAN 17 – CABUTAN BERTUAH
DAN LOTERI
• TIDAK BOLEH MENCADANGKAN CABUTAN
BERTUAH ATAU LOTERI HARTA PERSENDIRIAN
SELAIN...
PERATURAN 18 – PENERBITAN BUKU
DAN KARYA
• TIDAK BOLEH MENERBITKAN ATAU MENULIS
BUKU, MAKALAH ATAU KARYA LAIN
BERDASARKAN ...
PERATURAN 20 – PENYUNTING
AKHBAR/MAJALAH/JURNAL
• TIDAK BOLEH MENJADI PENYUNTING
AKHBAR/MAJALAH/JURNAL KECUALI
PENERBITAN;...
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 20.
• MENJADI PENYUNTING AKHBAR HARIAN
• MENJADI PENYUNTING AKHBAR PARTI
POLITIK
• MENJADI PE...
PERATURAN 21 – KEGIATAN POLITIK
• PEGAWAI KPT / KPDP DILARANG MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM POLITIK ATAU
MEMAKAI LAMBANG PARTI ...
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN
• BERKEMPEN BAGI PIHAK PARTI POLITIK
• MENGEDAR RISALAH PARTI POLITIK
• MEMEGANG JAWATAN DALA...
PERATURAN 24 – TIDAK HADIR
BERTUGAS
• TIDAKHADIR BERTUGAS TANPA CITI ATAU TANPA
KEBENARAN ATAU TANPA SEBAB YANG
MUNASABAH ...
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN
• PEGAWAI ‘HILANG’ SELEPAS MENGETIK KAD
PERAKAM WAKTU DI WAKTU PAGI,
KEMUDIAN MUNCUL SEMULA D...
PP 2/2009 – SKIM CEPAT KAYA
• PEGAWAI AWAM DILARANG SAMA SEKALI TERLIBAT DALAM
MANA-MANA SKIM CEPAT KAYA TERMASUK SEBAGAI
...
2. LARANGAN YANG BOLEH DIBUAT
DENGAN KEBENARAN
PER JENIS LARANGAN KUASA MEMBERI KEBENARAN
5 PEKERJAAN LUAR KETUA JABATAN
6...
PERATURAN 5 – KERJA LUAR
TIDAK BOLEH BUAT KERJA LUAR, KECUALI
i) DIBENARKAN OLEH KETUA JABATAN DIANGGAP TUGAS
RASMI
HONORA...
TERTAKLUK KEPADA TATAKELAKUAN
PERATURAN 4 DAN MEMASTIKAN PEKERJAAN
LUAR ITU DILAKUKAN;
a)DI LUAR WAKTU PEJABAT
b)TIDAK MEN...
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 5.
• MEMANDU TEKSI SELEPAS WAKTU PEJABAT
TANPA KEBENARAN
• MENJALANKAN PERNIAGAAN PASAR MALAM...
PERTURAN 6 - PAKAIAN
• SEMASA BERTUGAS HENDAKLAH SENTIASA
BERPAKAIAN DENGAN SEPATUTNYA YANG
DITENTUKAN OLEH KERAJAAN MELAL...
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 6.
• MEMAKAI SINGLET ATAU BAJU-T, TANPA
KOLAR
• MEMAKAI KAIN SARONG, SELUAR PENDEK
DAN LAIN-L...
PERATURAN 8 - HADIAH
PEGAWAI DILARANG MEMBERI / MENERIMA
HADIAH, JIKA;
i) ADA KENA-MENGENA DENGAN PELAKSANAAN
TUGAS
ii)BEN...
KEBENARAN KETUA JABATAN PERLU
DIPEROLEHI , JIKA;
i) PEGAWAI MERAGUI TENTANG BENTUK ,
AMAUN ATAU NILAI HADIAH.
ii) PENERIMA...
KETUA JABATAN BOLEH MEMBERI
KEBENARAN-
i) PEGAWAINYA MENERIMA SURAT PUJIAN
SEMPENA PERSARAAN / PERTUKARAN
(BEKAS JANGAN MA...
PERATURAN 10 – PEMUNYAAN HARTA
MINTA KEBENARAN KETUA JABATAN JIKA
HENDAK MEMPEROLEHI HARTA YANG TIDAK
SEJAJAR DENGAN TATAK...
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 10.
• TIDAK MELAPORKAN PEMBELIAN RUMAH,
KERETA DLL
• TIDAK MELAPORKAN PELUPUSAN RUMAH,
KERETA...
PERATURAN 19 – PERNYATAAN
AWAM
• TIDAK BOLEH KECUALI MENDAPAT
KEBENARAN MENTERI YANG BERKENAAN
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 19.
• CERAMAH YANG MEMBURUKKAN
PENTADBIRAN KERAJAAN
• MEMBUAT ULASAN / PENJELASAN MENGENAI
SE...
PERTURAN 21 - KEGIATAN POLITIK PEGAWAI
KUMPULAN SOKONGAN
• KUMPULAN SOKONGAN BOLEH DILANTIK
SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PART...
KUMPULAN PENGURUSAN DAN
PROFESIONAL BOLEH BERGIAT AKTIF
DALAM AKTIVITI POLITIK SEMASA
MENGHABISKAN CUTI TERKUMPUL
SEBELUM ...
PERATURAN 22 – MEMULAKAN PROSIDING
UNDANG-UNDANG BANTUAN GUAMAN
MESTI MENDAPAT
KEBENARAN KSU
BAGI KES-KES YANG ADA KAITAN ...
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 22
# TANPA KEBENARAN MELANTIK PEGUAM
UNTUK PERBICARAAN MAHKAMAH YANG KES
BERKAITAN DENGAN TUG...
PERATURAN DALAM PEKELILING /
SURAT PEKELILING
1. PAKAIAN PP BIL.2/1958
2. PAKAIAN ALTERNATIF
3. HARTA
4. SYARIKAT PEGANGAN...
11. KEBENARAN TAK HADIR BERTUGAS ATAS
SEBAB KECEMASAN
12. PENGLIBATAN PEGAWAI DALAM KOPERASI
13. KEBENARAN KE LUAR NEGERI
...
LAIN-LAIN PERATURAN / AKTA
ANTARANYA;
1. SEKSYEN 18 – AKTA ACARA KEWANGAN 1957
2. ARAHAN PERBENDAHARAAN 1970
3. AKTA RAHSI...
AKTA PROSEDUR KEWANGAN
18 (a) “Kerana kegagalannya memungut wang
yang mesti dibayar kepada kerajaan
persekutuan , yang man...
AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957
18(b) “Kerana bertanggungjawab tentang
pembayaran wang kerajaan dengan tidak
sepatutnya atau p...
AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957
18(c ) “Kerana bertanggungjawab tentang
kekurangan atau kerosakkan wang kerajaan,
stem, cagara...
18 (d) “Sebagai pegawai akaun, gagal atau telah
gagal menyimpan akaun atau rekod yang
sempurna”
AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957
18 (e) “Telah gagal membuat bayaran atau
bertanggungjawab diatas sebarang
kelambatan pembayaran, wang awam
kerajaan atau p...
PENUTUP
PEMATUHAN DAN PENGHAYATAN TATAKELAKUAN INI AKAN:
i) Mewujudkan perkhidmatan awam yang bersih cekap dan
amanah
ii) ...
SISTEM PENGAWALAN DISIPLIN DALAM
BENTUK PEMBETULAN DAN PENGHUKUMAN
BERSERTA DENGAN LANGKAH-LANGKAH
PENINGKATAN DISIPLIN ME...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

155 tatakelakuan dan larangan dalam perkhidmatan awam

4,437 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
171
Actions
Shares
0
Downloads
82
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

155 tatakelakuan dan larangan dalam perkhidmatan awam

 1. 1. TATAKELAKUAN DAN LARANGAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM
 2. 2. SKOP CERAMAH 1. PENDAHULUAN 2. RASIONAL PERATURAN TATATERTIB 3. TATAKELAKUAN / LARANGAN @ Secara umum (Per.4(1) , (2)(a…j) @ Secara khusus (Per. 4A , 5 – 24 * Larangan mutlak * Boleh dengan kebenaran @ Peraturan Oleh Pek./Surat Pek. @ Lain-lain peraturan / Akta 4. Penutup
 3. 3. ISTILAH BAHASA TATALAKU # Sistem atau peraturan perilaku peribadi seseorang individu, kumpulan dsb KELAKUAN # Tabiat yang biasa di lakukan, # Perangi, Perbuatan -Dewan Eja Pro (DBP 2007)
 4. 4. Tingkah Laku / Behavior • Behavior (U.S.) or behavior (U.K.) refers to the actions or reactions of an object or organism, usually in relaton to the environment.Behavor can be conscious or unconscious, overt or covert, and voluntary or involuntary. • Behavor: (psychology) the aggregate of the responses or reaction or movement made by an organism in any situation • behavor: manner pf acting or conducting yourself wordnet.princeton.edu/perl/webwn
 5. 5. PERIBAHASA •“Sudah terhantuk, baru tergadah “ • “kerana mulut badan binasa” • “Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya • “sesal dulu pendapatan,sesal kemudian tiada berguna • “Nasi sudah menjadi bubur”
 6. 6. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM ( KELAKUAN DAN TATATERTIB ) 1993 P.U.(A) 395/1993
 7. 7. PENDAHULUAN (Peratuaran-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan tatatertib) 1993 – P.U.(A)395/1993 # Dibuat di bawah perkara 132(2) perlembagaan persekutuan # Mengantikan Peritah-perintah Am ( Kelakuan dan Tatatertib) Bab ‘D’ 1980 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA TATATERTIB PERKHIDMATAN AWAM 1993 – P.U. (A) 396/1993
 8. 8. Dalam menjalankan tugas pegawai dibekalkan dengan kuasa.Ia perlu dikawal bagi mengelakkan penyelewenagn dan menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan peribadi Setiap masa pegawai hendaklah menjaga tingkahlaku & perbuatan supaya nama baik perkhidmatan awam tidak terjejas Memelihara tingkahlaku bagi mengelakkan syakwasangka orang awam terhadap kejujuran dan kesungguhan dalam menjalankan tugas
 9. 9. RASIONAL PERATURAN TATATERTIB i) Pembangunan modal insan minda kelas pertama melalui pelaksanaan tatatertib yang berkesan ii) Supaya pegawai awam memahami, menghayati dan membudayakan tatakelakuan sebagai seorang penjawat awam ; iii) Memelihara imej perkhidmatan awam ; dan iv) Menghukum pegawai yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan
 10. 10. KEWAJIPAN MEMATUHI PERATURAN- PERATURAN 3A. (1) Seseorang pegawai hendaklah mematuhi peruntukan- peruntukan Peraturan-peraturan ini. (2) Pelanggaran mana-mana peruntukan Peraturan-peraturan ini oleh seseorang pegawai boleh menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan- peratuarn ini.
 11. 11. TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB 3C. (1) Maka menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalandan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan seberapa segera yang mungkin bagi apa-apa pelanggaran mana- mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini.
 12. 12. 3C. (2) Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya, atau untuk mengambil tindakan terhadp pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab, dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.
 13. 13. TUGAS UNTUK MEMAKLUMKAN KPPA SETIAP TINDAKAN TATATERTIB 3D. Maka menjadi tugas Pihak Berkuasa Tatatertib (PBTT) untuk memaklumkan kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) sebaik sahaja tindakan tatatertib dimulakan terhadap seseorang pegawai dan juga keputusan tindakan itu setelah ia selesai.
 14. 14. TATAKELAKUAN SECARA UMUM “4.(1) Seseorang pegawai hendaklah pada setaip masa memberikan taat setianya kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan”. -Pegawai hendaklah sentiasa menjaga ,memelihara dan menpertahankan kedaulatan dan maruah negara,hormat dan patuh kepada undang-undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara -Pegawai hendaklah mengamalkan sikap berkecuali dalam menjalankan tugas. -Pegawai hendaklah memberi taat setia kepada Kerajaan yang memerintah.
 15. 15. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(1) •Bersubahat dengan musuh negara •Membocorkan rahsia kerajaan •Memburuk-burukkan serta memperkecil-kecilkan dasar serta tindakan kerajaan. •Menganggotai pertubuhan yang mengancam keselamatan negara (anasir-anisir subversif).
 16. 16. “4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh- (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi Contoh pelanggaran peraturan 4(2)(a) • Menguruskan perniagaan / pelaburan sendiri/ isteri/ anak/saudara-mara dalam waktu pejabat/tugas rasmi • Menyebelahi /memberi keutamaan kepada saudara-mara /rakan-rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan
 17. 17. “4.(2)Seseorang pegawai tidak boleh- (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan perubadinya bercanggah dengan tugas awamnya;” CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(b) • Menguruskan tender/sebutharga sedangkan pegawai tidak mengetahui ada di antara mereka yang mengemukakan tender/sebutharga terdiri daripada saudara- maranya. • Menpunyai hubungan dengan pihak yang ada hubungan rasmi dengan tugas
 18. 18. “4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh- (c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa- i) Dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya sehingga menjejeskan kebergunaannya sebagai seorang pegawai awam; atau ii) Dia telah mengunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri;”
 19. 19. CONTOH PELANGGARAN PERATUARN 4(2)(c) • Mengunakan dan memandu kenderaan jabatan untuk kegunaan sendiri seperti pergi ke pejabat dan balik dari pejabat, menhantar anak ke sekolah dan lain-lain • Mendapat kemudahan pembayaran ansuran bagi pembelian tanah daripada pemaju yang ada hubungan rasmi dengan pegawai • Membeli kenderaan milik syarikat yang menpunyai hubungan dengan tugas rasminya.
 20. 20. Menyalahgunakan hak istimewa sebagai seorang diplomat seperti terlibat daaln aktiviti penyeludupan Menggunakan kakitangan jabatan /alat/barang -barang jabatan untuk hal-hal persendiriannya Seperti membersihkan tanah,kawasan rumah, Mengangkat perabot rumah dan lain-lain. Bercuti bersama-sama dengan pihak yang ada Hubungan dengan tugas rasminya.
 21. 21. “4.(2)Seseorang pegawai tiadk boleh- (d)berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan/mencemar nama baik perkhidmatan awam” • Contoh pelanggaran peraturan4(2)(d) Terlibat dalam penyalahgunaan dadah . Berjudi di pejabat/waktu bertugas. Disabitkan kesalahan jenayah/mahkamah syariah. Kesusahan berat kerana hutang. Menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi. Melakukan gangguan seksual. Menjalankan hubungan sulit dengan isteri/suami orang.
 22. 22. “4.(2)Seseorang pegawai tidak boleh- (e) kurang cekap atau kurang berusaha; CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4 (2)(e) - Gagal menguruskan penyata bank dan buku tunai dengan teratur dan bersistematik. - Gagal memantau kerja pegawai bawahan. - Membuat pembayaran sebelum kerja/projek/bekalan belum selesai / diterima.
 23. 23. “4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh- (f) tidak jujur atau tidak amanah Contoh pelanggaran peraturan 4(2)(f) • Menggunakan wang tabung amanh untuk kegunaan sendiri. • Membuat bayaran tanpa menyemak kerja- kerja yang diarahkan telah siap atau belum dengan niat mandapatkan imbuhan • Mengemukakan tuntutan perjalanan palsu.
 24. 24. “4(2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab; Contoh pelanggaran peraturan 4(2)(g) • Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah. • Tidak mengetik kad perakam waktu. • Mengetik kad perakam waktu pegawai lain. • Mengambil cuti sewaktu perkhidmatan sangat diperlukan.
 25. 25. “4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh- (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekana luar untuk memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap perkhidmatan awam,sama ada tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain”; Contoh pelanggaran peraturan • Meminta orang kenamaan untuk mengunakan jasa baiknya mempengaruhi Lembaga Kenaikan Pangkat untuk menaikkan pangkatnya • Meminta ahli politik untuk menyokong permohonanya mendapatkan tanah Kerajaan atau rumah atau sesuatu jawatan
 26. 26. “4(2)Seseorang pegawai tidak boleh (i) ingkar perintah; dan Contoh pelanggaran peraturan • Tidak melaporkan menerimah hadiah kepada ketua jabatan • Membawa keluar fail terperingkat Jabatan tanpa kebenaran bertulis Ketua Jabatan (perenggan 67 , Arahan keselamatan) • Keluar negara tanpa kelulusan KSU, Kementerian.
 27. 27. “4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh- (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya.” CONTOH PELANGGARAN PERATURAN • Menghilangkan harta Kerajaan dalam simpanan pegawai. • Pegawai perubatan / Doktor tersilap memberi ubat kepada pesakit. • Tertinggal alat-alat pembedahan dalam anggota yang dibedah.
 28. 28. LARANGAN SECARA KHUSUS DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK) BOLEH BUAT DENGAN KEBENARAN
 29. 29. 1. DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK) PER JENIS LARANGAN 4A 7 GANGGUAN SEKSUAL MENYALAHGUNA DADAH 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 24 - MENERIMA/MEMBERI KERAIAN MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI DAN PENDAPATAN PERSENDIRIAN YANG SAH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS MEMENJAMKAN WANG DENGAN BUNGA PENGLIBATAN DALAM PASARAN MASA HADAPAN CABUTAN BERTUAH DAN LOTERI PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT PENYUNTING AKHBAR / MAJALAH / JURNAL KEGIATAN POLITIK - Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi / Kumpulan Pengurusan dan Profesional TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI / KEBENARAN / SEBAB YANG MUNASABAH PP 2/2009- SKIM CEPAT KAYA
 30. 30. PERATURAN 4A.- GANGGUAN SEKSUAL (1) DILARANG MELAKUKAN GANGGUAN SEKSUAL IAITU • CUBAAN MERAPATI / MEMINTA LAYANAN SEKSUAL ; ATAU • MELAKUKAN PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL MENYEBABKAN SESEORANG YANG WARAS TERSINGGUNG, TERHINA ATAU TERUGUT
 31. 31. PERATUARN 4A.-GANGGUAN SEKSUAL “(2) BENTUK PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL; • SECARA LISAN , BERTULAS DAN LAIN-LAIN • TIDAK TERHAD DI TEMPAT KERJA /WAKTU KERJA SELAGI MENCEMARKAN IMEJ PERKHIDMATAN AWAN” CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 11. • BERCERITA / JENAKA /ISYARAT LUCAH • MENYENTUH ANGGOTA SENSITIF BADAN
 32. 32. PERATURAN 7: MENYALAHGUNA DADAH • TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN / MENGAMBIL / MENYALAHGUNAKAN / MENAGIH DADAH BERBAHAYA (kecuali bagi maksud perubatan) • PEGAWAI BOLEH DIAMBIL TINDAKAN TATATERTIB DENGAN TUJUAN BUANG KERJA • PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DI TAMATKAN ATAS KEPENTINGAN AWAN [ PERATURAN49] SEKIRANYA PEGAWAI MENCAPAI UMUR PERSARAAN PILIHAN. • [dadah atau bahan-bahan yang disenaraikan di dalam jadual pertama, Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234)
 33. 33. CONTOH PELANGGARAN PERATUARN •Penyalahgunaan dan menagih dadad seperti ganja, morfin, heroin dan lain-lain
 34. 34. PERATURAN 9 – MENERIMA / MEMBERI KERAIAN • TIDAK BOLEH MENRIMA/MEMBERI KERAIAN SEKIRANYA: KERAIAN ITU DAPAT DENTGAN APA-APA CARA MEMPENGARUHI TUGAS RASMI BERCANGGAH DENGAN TATAKELAKUAN PERATURAN 4. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 9. Kontraktor meraikan Ketua Jabatab yang menjadi Tender [Keraian= Belanja makan, hotel, tambang bercuti dan lain- lain]
 35. 35. PERATURAN 11- MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN / PENDAPATAN YANG SAH PEGAWAI TIDAK BOLEH; i) MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/PENDAPATAN YANG SAH. ii) MENGUASAI / MEMILIKI SUMBER KEWANGAN ATAU HARTA YANG TAK SEIMBANG ATAU TAK MUNASABAH DENGAN EMOLUMEN / PENDAPATAN YANG SAH CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 11. Pegawai mempunyai harta yang tidak sepadan dengan emolumen atau pandapatan yang sah.
 36. 36. PERATURAN 12 – MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN Tidak boleh meminjam wang / menjadi penjamin kepada mana-mana orang yang: i) Tertakluk kepada kuasa rasminya ii)Ada urusan rasmi iii)Tinggal / memiliki tanah / menjalankan perniagaan dalam kawasan kuasa rasmi iv)Menjalankan perniagaan memberi pinjam wang
 37. 37. BOLEH PINJAM DARIPADA i) BANK- BERCAGAR / OVERDRAF ii) SY. INSURAN- CAGARAN POLISI iii) SY.KERJASAMA –(TERMASUK KERAJAAN) iv) SY. MEMINJAM –AKTA SY MEMINJAM 1969 v) PERJANJIAN SEWA BELI DENGAN SYARAT i) INSTITUSI ITU TIDAK SECARA LANGSUNG DI BAWAH KUASA RASMINYA. ii) JANGAN BAWA SKANDAL AWAM / MENGUNAKAN KEDUDUKAN AWAM iii) AGREGAT HUTANG TIDAK MENYEBABKAN KETERHUTANGAN KEWANGAN WANG YANG SERIUS
 38. 38. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN • Penjamin yang gagal membayar hutang peminjam dalam tempoh satu bulan dari tarikh penerimaan perintah mahkamah • Peminjam diisytihar bankrap oloh mahkamah dan gaji dipegang / urus oleh Amanah Raya.Gaji tidak mencukupi untuk melepaskan tanggungan.
 39. 39. PERATURAN 15 – MEMINJAMKAN WANG • TIDAK BOLEH MEMINJAMKAN WANG DENGAN FAEDAH • PEGAWAI MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN MENGENAKAN FAEDAH ATAU BUNGA CONTOH PELANGGARAN PERATURAN
 40. 40. PERATURAN 16 – TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN NIAGA HADAPAN • TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN NIAGA HADAPAN SEBAGAI PEMBELI ATAU PENJUAL, DALAM PASARAN TEMPATAN ATAU LUAR NEGERI • TERLIBAT DALAM PASARAN KOMODITI / PASARAN HADAPAN CONTOH PELANGGARAN PERATURAN
 41. 41. PERATURAN 17 – CABUTAN BERTUAH DAN LOTERI • TIDAK BOLEH MENCADANGKAN CABUTAN BERTUAH ATAU LOTERI HARTA PERSENDIRIAN SELAIN BAGI MAKSUD KEBAJIKAN • MENGUNAKAN HARTA PERSENDIRIAN UNTUK CABUTAN BERTUAH ATAU LOTERI SELAIN TUJUAN KEBAJIKAN CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 17
 42. 42. PERATURAN 18 – PENERBITAN BUKU DAN KARYA • TIDAK BOLEH MENERBITKAN ATAU MENULIS BUKU, MAKALAH ATAU KARYA LAIN BERDASARKAN MAKLUMAT RASMI TERPERINGKAT • MENULIS /MENERBIT BUKU MENGGUNAKAN MAKLUMAT RASMI TERPERINGKAT (RAHSIA BESAR, RAHSIA DAN SULIT) CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18
 43. 43. PERATURAN 20 – PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JURNAL • TIDAK BOLEH MENJADI PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JURNAL KECUALI PENERBITAN; i) JABATAN ii)PROFESIONAL iii)PERTUBUHAN SUKARELA YANG TIDAK BERCORAK POLITIK iv)DILULUSKAN SECARA BERTULIS OLEH KETUA JABATAN
 44. 44. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 20. • MENJADI PENYUNTING AKHBAR HARIAN • MENJADI PENYUNTING AKHBAR PARTI POLITIK • MENJADI PENULIS LAMAN BLOG
 45. 45. PERATURAN 21 – KEGIATAN POLITIK • PEGAWAI KPT / KPDP DILARANG MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM POLITIK ATAU MEMAKAI LAMBANG PARTI POLITIK, KHUSUSNYA TIDAK BOLEH; i) MEMBUAT PERNYATAAN MENYEBELAHI MANA-MANA PARTI POLITIK ii) MENBIT /MENGEDAR BUKU/ARTIKEL/RISALAH/MENGENAI POLITIK iii) MERAYU UNDI iv) AGEN PILIHANRAYA TEMPAT MENGUNDI v) BERTANDING APA-APA JAWATAN vi) MEMEGANG APA-APA JAWATAN
 46. 46. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN • BERKEMPEN BAGI PIHAK PARTI POLITIK • MENGEDAR RISALAH PARTI POLITIK • MEMEGANG JAWATAN DALAM PARTI POLITIK • MEMAKAI LAMBANG PARTI POLITIK
 47. 47. PERATURAN 24 – TIDAK HADIR BERTUGAS • TIDAKHADIR BERTUGAS TANPA CITI ATAU TANPA KEBENARAN ATAU TANPA SEBAB YANG MUNASABAH BOLEH DIAMBIL TNDAKAN TATATERTIB. “KETIDAKHADIRAN” - PERATURAN 23 TERMASUKLAH TIADK HADIR BAGI APA-APA JUA TEMPOH MASA PADA MASA DAN DI TEMPAT PEGAWAI ITU DIKEHENDAKI BERTUGAS
 48. 48. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN • PEGAWAI ‘HILANG’ SELEPAS MENGETIK KAD PERAKAM WAKTU DI WAKTU PAGI, KEMUDIAN MUNCUL SEMULA DI WAKTU PETANG BAGI MENGETIK WAKTU PULANG • TIDAK PATUHI WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT
 49. 49. PP 2/2009 – SKIM CEPAT KAYA • PEGAWAI AWAM DILARANG SAMA SEKALI TERLIBAT DALAM MANA-MANA SKIM CEPAT KAYA TERMASUK SEBAGAI PENGANJUR ATAU PENGANTARA ATAU PELABUR i) KADAR PULANGAN YANG TINGGI/TIDAK REALISTIK; ii) JUMLAH PELABURAN YANG KECIL; iii) TIADA RISIKO; iv) TIDAK BERDAFTAR DENGAN BANK NEGARA MALAYSIA,SURUHANJAYA SEKURITI,SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA,KPDN & HEP ATAU PIHAK-PIHAK BERKUASA YANG LAIN v) PELAN / AKTIVITI PELABURAN YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG
 50. 50. 2. LARANGAN YANG BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARAN PER JENIS LARANGAN KUASA MEMBERI KEBENARAN 5 PEKERJAAN LUAR KETUA JABATAN 6 8/9 10 19 21 22 ETIKA BERPAKAIAN MENERIMA HADIAH/KERAIAN PEMUNYAAN HARTA PERNYATAAN AWAM KEGIATAN POLITIK i)KUMPULAN SOKONGAN ii)CUTI SEBELUM BERSARA MEMULAKAN PROSIDING UNDANG -UNDANG DAN BANTUAN GUAMAN KPPA KETUA JABATAN KETUA JABATAN MENTERI KPPA / KSU KSU
 51. 51. PERATURAN 5 – KERJA LUAR TIDAK BOLEH BUAT KERJA LUAR, KECUALI i) DIBENARKAN OLEH KETUA JABATAN DIANGGAP TUGAS RASMI HONORARIUM DITENTUKAN OLEH PERBENDAHARAAN CONTOH ; MENYAMPAIKAN CERAMAH – PP BIL.2/2005 ii) BAGI FAEDAH DIRINYA /SAUDARA-MARA/BADAN YANG BUKAN MENCARI KEUNTUNGAN DENGAN KEBENARAN KETUA JABATAN
 52. 52. TERTAKLUK KEPADA TATAKELAKUAN PERATURAN 4 DAN MEMASTIKAN PEKERJAAN LUAR ITU DILAKUKAN; a)DI LUAR WAKTU PEJABAT b)TIDAK MENJEJASKAN KEBERGUNAANNYA SEBAGAI PEGAWAI AWAM c)TIDAK BERCANGGAH DENGAN KEPENTINGGAN PEKHIDMATAN AWAM SYARAT
 53. 53. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 5. • MEMANDU TEKSI SELEPAS WAKTU PEJABAT TANPA KEBENARAN • MENJALANKAN PERNIAGAAN PASAR MALAM, MENJADI PENGAWAL KESELAMATAN DAN PEKERJAAN LAIN TANPA KEBENARAN
 54. 54. PERTURAN 6 - PAKAIAN • SEMASA BERTUGAS HENDAKLAH SENTIASA BERPAKAIAN DENGAN SEPATUTNYA YANG DITENTUKAN OLEH KERAJAAN MELALUI ARAHAN YANG DI KELUARKAN OLEH KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM
 55. 55. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 6. • MEMAKAI SINGLET ATAU BAJU-T, TANPA KOLAR • MEMAKAI KAIN SARONG, SELUAR PENDEK DAN LAIN-LAIN • TIDAK MEMAKAI BATIK MALAYSIA PADA HARI KHAMIS SEPERTI YANG DITETAPKAN DI DALAM SPP1/2008
 56. 56. PERATURAN 8 - HADIAH PEGAWAI DILARANG MEMBERI / MENERIMA HADIAH, JIKA; i) ADA KENA-MENGENA DENGAN PELAKSANAAN TUGAS ii)BENTUK, AMAUN ATAU NILAI HADIAH ITU TIDAK SEPADAN DENGAN MAKSUD HADIAH
 57. 57. KEBENARAN KETUA JABATAN PERLU DIPEROLEHI , JIKA; i) PEGAWAI MERAGUI TENTANG BENTUK , AMAUN ATAU NILAI HADIAH. ii) PENERIMAAN HADIAH SUKAR DITOLAK (KETUA JABATAN = KSU ATAU KP DI IBU PEJABAT)
 58. 58. KETUA JABATAN BOLEH MEMBERI KEBENARAN- i) PEGAWAINYA MENERIMA SURAT PUJIAN SEMPENA PERSARAAN / PERTUKARAN (BEKAS JANGAN MAHAL) ii) PUNGUTAN SPONTAN OLEH PEGAWAI BAGI MAKSUD HADIAH SEMPENA PERSARAAN / PERTUKARAN, PERKAHWINAN, PERISTIWA LAIN PEGAWAI.
 59. 59. PERATURAN 10 – PEMUNYAAN HARTA MINTA KEBENARAN KETUA JABATAN JIKA HENDAK MEMPEROLEHI HARTA YANG TIDAK SEJAJAR DENGAN TATAKELAKUAN LAPORAN HARTA : i) PADA TARIKH DILANTIK ii) MEMPEROLEHI HARTA BARU iii)PELUPUSAN HARTA iv)PADA MASA DIKEHENDAKI OLEH KERAJAAN v) SETIAP LIMA TAHUN SEKALI
 60. 60. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 10. • TIDAK MELAPORKAN PEMBELIAN RUMAH, KERETA DLL • TIDAK MELAPORKAN PELUPUSAN RUMAH, KERETA DLL
 61. 61. PERATURAN 19 – PERNYATAAN AWAM • TIDAK BOLEH KECUALI MENDAPAT KEBENARAN MENTERI YANG BERKENAAN
 62. 62. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 19. • CERAMAH YANG MEMBURUKKAN PENTADBIRAN KERAJAAN • MEMBUAT ULASAN / PENJELASAN MENGENAI SESUATU PERISTIWA TANPA KEBENARAN METERI • MENYUARAKAN PERASAAN TIDAK PUAS HATI TERHADAP ISU PERIBADI MENERUSI KENYATAAN AKHBAR
 63. 63. PERTURAN 21 - KEGIATAN POLITIK PEGAWAI KUMPULAN SOKONGAN • KUMPULAN SOKONGAN BOLEH DILANTIK SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PARTI POLITIK SETELAH MENDAPAT KEBENARAN SECARA BERTULIS DARIPADA KPPA-PEGAWAI GUNASAMA KSU-PEGAWAI BUKAN GUNASAMA • CUTI SEBELUM BERSARA SEMUA KUMPULAN DENGAN KEBENARAN
 64. 64. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BOLEH BERGIAT AKTIF DALAM AKTIVITI POLITIK SEMASA MENGHABISKAN CUTI TERKUMPUL SEBELUM BERSARA WAJIB JIKA MENDAPAT KELULUSAN KPPA ATAU KSU
 65. 65. PERATURAN 22 – MEMULAKAN PROSIDING UNDANG-UNDANG BANTUAN GUAMAN MESTI MENDAPAT KEBENARAN KSU BAGI KES-KES YANG ADA KAITAN DENGAN TUGAS RASMI
 66. 66. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 22 # TANPA KEBENARAN MELANTIK PEGUAM UNTUK PERBICARAAN MAHKAMAH YANG KES BERKAITAN DENGAN TUGAS RASMI
 67. 67. PERATURAN DALAM PEKELILING / SURAT PEKELILING 1. PAKAIAN PP BIL.2/1958 2. PAKAIAN ALTERNATIF 3. HARTA 4. SYARIKAT PEGANGAN KELUARGA 5. HADIAH 6. PIHAK BERKUASA MELULUSKAN PENERIMAAN HADIAH OLEH KERAJAAN 7. KAD PERAKAM WAKTU 8. PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM 9. LARANGAN PENGLIBATAN PEGAWAI AWAM DALAM SKIM CEPAT KAYA 10. GARIS PANDUAN BAGI MENGAMBIL TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PEGAWAI YANG SEDANG DIBICARAKAN ATAS PERTUDUHAN JENAYAH DI MAHKAMAH TANPA MENUNGGU PROSIDING JENAYAH KE ATASNYA SELESAI SPP BIL.1/2006 PP BIL. 3/2002 PP BIL. 2/1987 PP BIL. 3/1998 SPP BIL. 5/2008 SPA BIL. 11/1981 PP BIL. 23/2007 PP 2/2009 PP 2/2008
 68. 68. 11. KEBENARAN TAK HADIR BERTUGAS ATAS SEBAB KECEMASAN 12. PENGLIBATAN PEGAWAI DALAM KOPERASI 13. KEBENARAN KE LUAR NEGERI 14. PENGLIBATAN DALAN AL-ARQAM 15. MENJADI LEMBAGA PENGARAH DALAM SYARIKAT 16. PENAMATAN TEMPOH PINJAMAN JIKA ADA KES TATATERTIB 17. SURAT EDARAN PEMBATALAN SURAT MENGENAI KEWAJIPAN MENISYTIHAR HARTA PEGAWAI AWAM PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.1 TAHUN 1986 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.9 TAHUN1995 SURAT PEKELILING AM BIL. 1 TAHUN 1984 SURAT PEKELILING AM BIL.4 TAHUN 1994 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 3 TAHUN 1985 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 8 TAHUN 1990 JPA(S)TT.7076 KLT. 12 (91)
 69. 69. LAIN-LAIN PERATURAN / AKTA ANTARANYA; 1. SEKSYEN 18 – AKTA ACARA KEWANGAN 1957 2. ARAHAN PERBENDAHARAAN 1970 3. AKTA RAHSIA RASMI 1980 4. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM(PERLANTIKAN , KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN ) 2005-P.U.(A)176/2005 BERKUAT KUASA 1.5.2005 5. PERINTAH-PERINTAH AM BAB ‘B’ , ‘C’ , ‘D’ , ‘E’ , ‘F’ DAN ‘G’ 6. PEKELILING/ SURAT PEKELILING/ SURAT PEKELILING AM / PKPA / SURAT EDARAN DAN AKTA BERKAITAN
 70. 70. AKTA PROSEDUR KEWANGAN 18 (a) “Kerana kegagalannya memungut wang yang mesti dibayar kepada kerajaan persekutuan , yang man pungutannya wang adalah tanggungjawab pegawai itu sendiri
 71. 71. AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 18(b) “Kerana bertanggungjawab tentang pembayaran wang kerajaan dengan tidak sepatutnya atau pembayaran wang itu dibuat tidak disokong oleh resit yang betul” (Pembayaran lebih atau pembayaran tanpa kuasa)
 72. 72. AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 18(c ) “Kerana bertanggungjawab tentang kekurangan atau kerosakkan wang kerajaan, stem, cagaran barang-barang atau harta kerajaan”
 73. 73. 18 (d) “Sebagai pegawai akaun, gagal atau telah gagal menyimpan akaun atau rekod yang sempurna” AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957
 74. 74. 18 (e) “Telah gagal membuat bayaran atau bertanggungjawab diatas sebarang kelambatan pembayaran, wang awam kerajaan atau persekutan atau kerajaan negeri kepada seseorang diman pembayaran tersebut wajar dibawah undang-undang atau dibawah kontrak perjanjian atau peraturan yang dibuat diantara seseorang itu dengan kerajaan persekutuan atau kerjaan negeri. AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957
 75. 75. PENUTUP PEMATUHAN DAN PENGHAYATAN TATAKELAKUAN INI AKAN: i) Mewujudkan perkhidmatan awam yang bersih cekap dan amanah ii) Menghalang penyelewengan iii)Menghalang perbuatan rasuah Tatakelakuan pegawai awam tidak semata-mata bersifat menghukum tetapi lebih kepada: • Pencegahan • Pengajaran • Amaran/peringatan
 76. 76. SISTEM PENGAWALAN DISIPLIN DALAM BENTUK PEMBETULAN DAN PENGHUKUMAN BERSERTA DENGAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DISIPLIN MEMERLUKAN KOMITMEN DAN KESUNGGUHAN SEMUA PIHAK YANG BERKENAAN BAGI MELAKSANAKANNYA SUPAYA TAHAP KEBERKESANAN YANG MAKSIMUM DAPAT DICAPAI.

×