1.0 program sandaran peserta (44 slides)

4,929 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,929
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
648
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1.0 program sandaran peserta (44 slides)

 1. 1. Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) PROGRAM SANDARAN Tarikh: 23 September 2013 Hari: Isnin Tempat: IPG Keningau Masa: 2.15 – 6.00 petang Taklimat Peserta
 2. 2. • Latihan amali untuk menyediakan peserta dengan pengetahuan praktikal dan pengalaman dalam bidang pengurusan dan kepimpinan sekolah Tujuan
 3. 3. • Memperkembang, melaksana dan menilai falsafah, matlamat dan objektif sekolah dalam konteks mencapai matlamat pendidikan negara • Memperoleh pengetahuan dan kemahiran gunaan mengenai pengurusan sekolah Objektif1,2
 4. 4. • Menguasai kemahiran pengurusan dan kepimpinan yang dipelajari melalui Program Penandaarasan yang diterjemahkan dalam bentuk projek penambahbaikan di sekolah • Mempamerkan amalan terbaik bagi perancangan dan pelaksanaan satu projek penambahbaikan di sekolah Objektif3,4
 5. 5. • Melaksanakan projek dengan mengemblengkan segala keupayaan dan resos secara optimum • Membuat pelaporan dan refleksi tentang projek yang dijalankan dan pembelajaran yang diperoleh melalui projek tersebut Objektif5,6
 6. 6. ProgramSandaran1 • Program yang wajib dilaksanakan oleh peserta sebagai memenuhi sebahagian keperluan kursus NPQEL
 7. 7. • Peserta akan berada di sekolah asal peserta selama 8 minggu. • Peserta daripada Bahagian / Jabatan perlu memilih sebuah sekolah untuk Program Sandaran ProgramSandaran2
 8. 8. • Bimbingan khusus daripada Pengetua/Guru Besar Sekolah Sandaran yang akan bertindak sebagai Pembimbing/Mentor • Bimbingan daripada penyelia yang terdiri daripada pensyarah IAB. Penyelia akan melakukan lawatan ke sekolah satu kali dalam tempoh sandaran ini. ProgramSandaran3
 9. 9. • Memilih satu projek penambahbaikan berkaitan bidang keterampilan pemimpin sekolah • Salah satu bidang yang merangkumi mana-mana modul NPQEL • Elok berdasarkan tugas dan jawatan yang dipegang di sekolah • Berlandaskan Program Penandaarasan ProgramSandaran4
 10. 10. • Perlu melibatkan pihak sekolah dan pihak luar dalam pelaksanaannya • Menggunakan e-learning sebagai kaedah konsultasi dengan pensyarah penyelia • Menyediakan portfolio mengikut panduan yang ditetapkan • Menyerahkan portfolio kepada urus setia pada –2 Disember 2013 (Isnin) ProgramSandaran5
 11. 11. KompetensiPemimpin Sekolah • Dasar dan Hala Tuju • Instruksional dan Pencapaian • Mengurus Perubahan dan Inovasi • Sumber dan Operasi • Hubungan Sesama Manusia • Keberkesanan Kendiri
 12. 12. PerananPeserta • Memaklumkan kepada Guru Besar / Pengetua tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan selama 8 minggu. • Memilih satu projek perubahan yang akan dilakukan di sekolah
 13. 13. Peranan Peserta • Mendapatkan maklumat terperinci mengenai projek yang dipilih. • Mengumpul bahan-bahan berkaitan projek penambahbaikan yang akan dilaksanakan
 14. 14. Peranan Peserta • Melaksanakan satu projek penambahbaikan untuk sekolah • Menyediakan catatan harian tentang aktiviti yang dilakukan • Contoh: Tarikh, hari, aktiviti yang dilaksanakan, tandatangan GB/Pengetua
 15. 15. Peranan Peserta • Menyediakan Log Kepimpinan (Leadership Log) dan mencatatkan segala perbincangan dan refleksi hasil pemerhatian dan perbincangan • Satu minggu sekurang-kurangnya 1 log • Terdapat sekurang-kurangnya 20 helaian bagi tempoh 20 minggu NPQEL
 16. 16. • Menyediakan Laporan Program Sandaran mengikut format • Laporan ini hendaklah berasingan daripada Log Kepimpinan (dijilid berasingan) • Sertakan 2 CD Laporan Sandaran secara berasingan Peranan Peserta
 17. 17. Langkah 1 Program Sandaran (Mendapatkan Maklumat) • Mendapatkan maklumat sekolah – Sejarah, latar belakang, visi, misi, objektif – Falsafah dan nilai – Piagam Pelanggan, Struktur Organisasi – Lokasi sekolah beserta lakaran, Kemudahan – PIBG, Alumni – Data mengenai enrolmen murid, pencapaian akademik, kokurikulum – Dan lain-lain
 18. 18. Langkah 2 Program Sandaran (Kajian Keperluan dan Perancangan) • Menjalankan kajian keperluan projek • Menyediakan Perancangan Strategik • Mengenal pasti kelemahan, kekuatan sekolah • Mengenal pasti cabaran dan peluang • Mengumpul data asas bagi tujuan penambahbaikan • Contoh: Analisis SWOT
 19. 19. Langkah3Program Sandaran (MemilihProjek) • Memilih projek yang memenuhi keperluan penambahbaikan sekolah • Berlandaskan Program Penandaarasan • Kertas kerja perlu disediakan dan lengkap (Tujuan, objektif, kos, AJK, dll) • Pelan Tindakan perlu disediakan (termasuk Carta Gantt, dll)
 20. 20. Langkah4ProgramSandaran (PelaksanaanPelan Strategik) • Melaksanakan Pelan Tindakan • Menggunakan teknik pemantauan yang sesuai • Mempastikan apa yang dirancang, dapat dilaksanakan dengan baik
 21. 21. Langkah5ProgramSandaran (Penilaian) • Mengumpul data yang relevan untuk membuktikan pelan tindakan telah dilaksanakan • Hasilnya dapat diukur • Penggunaan senarai semak, temu bual, pemerhatian dan soal selidik seringkali membantu • Perlu disediakan sendiri oleh peserta (borang) • Semua bukti perlu disediakan
 22. 22. Langkah6ProgramSandaran (Refleksi) • Refleksi mengenai kekuatan dan kelemahan projek yang dilaksanakan • Langkah penambahbaikan yang dicadangkan • Menilai keberkesanan projek berlandaskan Program Penandaarasan • Pengalaman pengurusan dan kepimpinan yang diperoleh
 23. 23. Peranan Pensyarah Penyelia • Memastikan peserta melaksanakan satu projek di sekolah asal • Membantu peserta dari segi pelaksanaan Program Sandaran dengan menggunakan kaedah yang ditetapkan
 24. 24. • Membuat satu lawatan ke sekolah peserta untuk memastikan peserta menjalani program ini dengan betul dan membantu dari segi maklumat penyediaan laporan Sandaran • Menerima dan memeriksa Laporan Program Sandaran bagi setiap peserta seliaan dan menyerahkan markah kepada Urus Setia NPQEL mengikut tempoh yang ditetapkan (2 minggu selepas tamat). PerananPensyarahPenyelia
 25. 25. PELAKSANAAN •Tarikh mula ialah pada 6 Okt. 2013 (Kedah, Terengganu, Kelantan) dan 7 Okt. 2013 (semua negeri lain) •Tempoh Program Sandaran adalah selama 8 minggu: 6 Okt. – 28 Nov. 2013 (Kedah, Kelantan, Terengganu) 7 Okt. – 29 Nov. 2013 (semua negeri lain)
 26. 26. Pelaksanaan • Menyediakan laporan Program Sandaran berdasarkan format yang disediakan. • Laporan (ditaip langkau 1 ½ baris; font 12, Times New Roman/ Arial) • Lampiran dan bibliografi • Bilangan halaman (lengkap)
 27. 27. Selepas Program Sandaran Hantar perkara-perkara berikut: 1. Laporan bertulis Program Sandaran + log harian (dijilidkan sekali) 2. Laporan Program Sandaran dalam bentuk CD (2 salinan) 3. Log Kepimpinan yang dijilidkan (sekurang-kurangnya 20 helai bagi 20 minggu NPQEL)
 28. 28. SelepasProgramSandaran •Laporan bertulis (termasuk log harian), CD dan log kepimpinan hendaklah dihantar kepada Urus Setia NPQEL pada hari pertama Fasa Akhir iaitu pada - 2 Disember 2013 (Isnin)
 29. 29. • Catatan dalam log kepimpinan boleh merangkumi aspek kepimpinan dalam aktiviti seperti mesyuarat, projek, arahan bertulis, pengendalian masalah, keputusan terhadap sesuatu isu dan sebagainya. LOG KEPIMPINAN
 30. 30. Aspek Dinilai (hasil kerja)• Kulit dan format laporan • Ejaan yang betul • Tanda bacaan yang betul • Ayat mudah difahami • Rajah dan jadual dinomborkan • Ada ‘caption’ • Susun atur • Pelaporan keseluruhan
 31. 31. Aspek Dinilai (1) [Projek Dipilih] • Masalah atau penambahbaikan yang dikenal pasti (a) Jelas daripada segi fokusnya (b) Kritikal dan semasa (c) Relevan daripada segi masa, keadaan, kos & sumber
 32. 32. AspekDinilai(1) • Pengenalpastian Keperluan - Keadaan sebenar dikenal pasti berdasarkan maklumat yang mencukupi dan relevan • Keadaan yang dikehendaki dikenal pasti berdasarkan maklumat yang mencukupi dan relevan • Rumusan bagi kedua-dua perkara di atas • Kajian Literatur - Bukti menunjukkan bahawa bacaan telah dilakukan untuk menyokong isu yang ingin ditambah baik
 33. 33. Aspek Dinilai (2) [Perancangan Strategik] • Bukti menunjukkan penjanaan strategi dan pemilihan strategi dilaksanakan dengan berkesan • Pelan Tindakan / Pelan Taktikal /Pelan Pelaksanaan disediakan dengan lengkap
 34. 34. Aspek Dinilai (3) [Pelaksanaan dan Penilaian] • Pelaksanaan Strategi • Penglibatan Jawatankuasa (bukti: seperti minit mesyuarat, surat jemputan, dll) • Bukti hasil kerja mengikut pelan tindakan • Penilaian – (a) Alat / cara yang sesuai untuk mengumpul data – (b) Bukti menunjukkan data dikumpulkan – (c) Rumusan mengenai keberkesanan strategi
 35. 35. AspekDinilai(4) [Refleksi] • Refleksi Keseluruhan Pelaksanaan Projek –Aspek Kepimpinan –Kekuatan –Kelemahan –Syor penambahbaikan
 36. 36. AspekDinilai(5) [NilaiTambah] • Aspek afektif peserta - komunikasi - kepemimpinan - inovasi - minat - keyakinan
 37. 37. Skor Gred Nilai Gred 80 ke atas A 4.00 75 – 79 A- 3.75 70 – 74 B+ 3.50 65 – 69 B 3.25 60 – 64 B- 3.00 55 – 59 C+ 2.75 50 – 54 C 2.50 45 – 49 C- 2.25 40 - 44 D 2.00 0 - 39 Tidak menguasai tahap minimum Gagal Gred Pemarkahan
 38. 38. KEPUTUSAN NPQEL Gred A A- B+ B B- C+ Gagal JUMLAH 1/2011 1 15 41 35 18 4 3 117 1/2012 55 32 24 8 4 0 2 125 2/2012 67 39 10 3 2 0 0 121
 39. 39. CaraMenulisBibliografi • Abdul Rahman Limbong (2011). Penilaian berasaskan sekolah. Bentong: PTS Publications. • Mok, S.S. (2010). Penilaian tahap kecekapan: panduan kepada guru sekolah. Petaling Jaya: Fajar Bakti. • Ramaiah Balasundram (1998). Pengajaran kepimpinan transformatif. Jurnal Pendidikan, 39(3), 16 – 25. • Kirpatrick, D. L. & Kirkpatrick, J. D. (2005). Evaluating training programs – the four levels. San Francisco: Berret-Koehler Publishers, Inc.
 40. 40. 1. Najdah Ismail – Program Pembelajaran Berkesan Mata Pelajaran Sejarah: Program SQ3R 2. Hanifah Verankutty – Amalan 5S Bengkel Kemahiran Hidup 3. Norizah Abdul Hamid – Intervensi 2M (Menulis dan Membaca) TelitiContoh
 41. 41. • Pengarah • Timbalan Pengarah (2 orang) • Ketua-ketua Pusat (8 orang) Mohon peserta NPQEL bersedia Pemantauan
 42. 42. • Copy and Paste bahan-bahan sekolah • Datang sekejap sahaja ke sekolah (terutamanya pegawai bukan dari sekolah) • Refleksi sangat cetek (markah terlalu rendah) • Tandatangan bukan oleh Pengetua / Guru Besar Isu-isu/Masalah
 43. 43. SEBELUMBALIK • Mesti jumpa penyelia (pensyarah) dan berbincang (tarikh lawatan, dll) • Paling lewat, petang Khamis • Serahkan peta lakar sekolah • Kosongkan bilik • Tinggalkan kunci bilik di IAB
 44. 44. Selamat Melaksanakan Program Sandaran

×